Anda di halaman 1dari 4

UNIT PENGURUSAN AKADEMIK

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PETALING UTAMA


BLOK PODIUM, KOMPLEKS KELANA CENTRE POINT,
JALAN SS7/19, KELANA JAYA,
47301 PETALING JAYA
SELANGOR
03 78834655 (pej) 03 78834600 (faks)

LAPORAN PENYEBARAN BAHAN KURIKULUM BAHARU


PERINGKAT SEKOLAH

SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Taman Medan


Kursus Orientasi Dokumen Standard Kurikulum &
Pentaksiran (DSKP) Tahun 1 Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR) Semakan 2017 Bagi Mata Pelajaran
Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan

TAJUK KURSUS

TEMPAT

TARIKH

GURU PENYELARAS

BILANGAN PESERTA

Makmal Komputer, Sek. Keb Taman Medan


7 November 2016

Encik Mohd Zul Izhar & Encik Muhammad Hafiz

1. LELAKI

ORANG

2. PEREMPUAN

ORANG

JUMLAH

BILANGAN PENCERAMAH JEMPUTAN

BILANGAN JURULATIH UTAMA :

1. LELAKI

ORANG

ORANG
0

2
ORANG

2. PEREMPUAN

ORANG

JUMLAH

ORANG

BAGAIMANA PELAKSANAAN PENYEBARAN DIBUAT (modus operandi) :


1. Pembentangan menggunakan slide presentation yang menarik minat peserta untuk
1.
2.
2.

menumpukan
perhatian
terhadap
penerangan
yang
dijalankan.
Penerangan yang
jelas tentang
perubahan
KSSR
Semakan
PJPK untuk tahun 2017.
Dokumen
Standard
Kurikulum
dan
Pentaksiran
serta
Pelaporan
Offlinedan
ditunjukkan
dalam
Peserta telah mempunyai pengalaman mengajar Pendidikan
Jasmani
Pendidikan

paparan
slide presentation.
Kesihatan.
3.
Contoh
DSKP
dan Pelaporan
Offline
diedarkan
kepada
guru
sebagai
panduan
untuk guru
3. Peserta lebih kreatif
dan sentiasa
bertanya
ketika
mereka
tidak
memahami
penerangan
yang
lebih
memahami
sedang
diberikan.format baharu yang digunakan pada tahun 2017.
4.
Contoh
Rancangan
Pengajaran
Harian menggunakan
kaedah
inkuiri
juga diedarkan
kepada
4. Bahan-bahan disediakan
untuk peserta
iaitu contoh DSKP
PJPK,
Laporan
Offline dan
RPH.

peserta.
KEKUATAN
KURSUS

KELEMAHAN

1. Praktikal merangka RPH menggunakan kaedah inkuiri tidak dapat dijalankan dalam aktiviti
LDK.
2. Masa yang agak terhad kerana penerangan yang dijalankan mengambil masa yang agak
lama.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

1. Aktiviti LDK merangka RPH menggunakan kaedah inkuiri akan dijalankan sebelum sesi
persekolahan 2017 bermula bagi meningkatkan kefahaman guru.

DISEDIAKAN OLEH:

PENGESAHAN OLEH:

Lampiran A
(
(
SENARAI NAMA JURULATIH, PENCERAMAH DAN PESERTA KURSUS YANG TERKINI )
)

JURULATIH UTAMA (JU) / PENCERAMAH


BIL

NAMA JU / PENCERAMAH

GRED
JAWATAN

NO KAD
PENGENALAN

NO TELEFON

EMEL

GRED
JAWATAN

NO KAD
PENGENALAN

NO TELEFON

EMEL

PESERTA
BIL

NAMA PESERTA

Lampiran B
Gambar Sekitar
Kursus Orientasi Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran (DSKP) Tahun 1 Kurikulum Standard
Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017 Bagi Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan