Anda di halaman 1dari 4

TAKWIM HEM SK FELDA MAYAM 2017

BULAN

PERKARA / AKTIVITI
Mesyuarat HEM Kali Pertama
Mesyuarat JK Bantuan &
Kebajikan 1 / Pengurusan
Borang KWAPM Tahun 1
Mesyuarat JK Disiplin &
Pengawas 1 / Pelantikan
Pengawas
Mesyuarat JK Kantin 1
Mesyuarat JK RMT 1
Mesyuarat JK Bimbingan &
Kaunseling 1

JANUAR
I

Mesyuarat JK Kehadiran Murid 1


Mesyuarat JK Maklumat Murid
1 / Pengurusan Borang
Maklumat Murid /Penghantaran
Data Maklumat Murid
Kursus Kepimpinan Pengawas,
PSS & Ketua Kelas
Penghantaran Laporan Kendiri
Kantin / Aedes / Kebersihan /
Keselamatan
Mesyuarat JK 3K 1 / Kempen
Tandas Bersih

TINDAKAN
GPK HEM / Setiausaha
HEM
Penyelaras Bantuan &
Kebajikan
Penyelaras Disiplin &
Pengawas
Penyelaras Kantin
Penyelaras RMT
Penyelaras Bimbingan
& Kaunseling
Penyelaras Kehadiran
Murid
Penyelaras Maklumat
Murid
Penyelaras Disiplin &
Pengawas / Penyelaras
Bimbingan &
Kaunseling
GPK HEM / Penyelaras
3K / Penyelaras Kantin
Penyelaras 3K
Penyelaras Bina Insan

FEBRUA
RI

MAC

Mesyuarat JK Bina Insan 1


Mesyuarat JK Rekod &
Pendaftaran 1 / Semakan Buku
Pendaftaran Murid
Mesyuarat JK SPBT 1
Pelancaran Program Mentor
Mentee
Penghantaran Data Maklumat
Murid
Penghantaran Laporan Kendiri
Kantin / Aedes / Kebersihan /
Keselamatan
Ceramah Bomba / Latihan
Kebakaran
Mesyuarat JK PPDa 1 / Minggu
Anti Dadah
Kemaskini Pendaftaran Murid

Penyelaras Rekod &


Pendaftaran / GPK HEM
Penyelaras SPBT
Penyelaras Bimbingan
& Kaunseling
Penyelaras Maklumat
Murid
GPK HEM / Penyelaras
3K / Penyelaras Kantin
Penyelaras 3K /
Penyelaras Bimbingan
& Kaunseling
Penyelaras PPDa
Penyelaras Rekod &

CATATAN

Mesyuarat JK PS1M 1
Penghantaran Data Maklumat
Murid
Penghantaran Laporan Kendiri
Kantin / Aedes / Kebersihan /
Keselamatan
Pemeriksaan Buku Teks 1
BULAN

PERKARA / AKTIVITI
Mesyuarat JK Kantin 2 / Kempen
Keceriaan Kantin
Mesyuarat HEM Kali Kedua
Mesyuarat JK RMT 2
Mesyuarat JK Bantuan &
Kebajikan 2

APRIL

Pendaftaran Murid Tahun Satu


Sambutan Isra Mikraj
Penghantaran Data Maklumat
Murid
Penghantaran Laporan Kendiri
Kantin / Aedes / Kebersihan /
Keselamatan
Mesyuarat JK Bina Insan 2
Mesyuarat JK Bimbingan &
Kaunseling 2
Mesyuarat JK Disiplin 2
Mesyuarat JK Rekod &
Pendaftaran 2

MEI

Mesyuarat JK Kehadiran Murid 2


Mesyuarat JK PS1M 2
Gotong-royong
Penghantaran Data Maklumat
Murid
Penghantaran Laporan Kendiri
Kantin / Aedes / Kebersihan /
Keselamatan
Mesyuarat JK PPDa 2

Pendaftaran
Penyelaras PS1M
Penyelaras Maklumat
Murid
GPK HEM / Penyelaras
3K / Penyelaras Kantin
Guru Mata Pelajaran
TINDAKAN
Penyelaras Kantin
GPK HEM / Setiausaha
HEM
Penyelaras RMT
Penyelaras Bantuan &
Kebajikan
GPK HEM / Penyelaras
Rekod & Pendaftaran
Unit Bina Insan
Penyelaras Maklumat
Murid
GPK HEM / Penyelaras
3K / Penyelaras Kantin
Penyelaras Bina Insan
Penyelaras Bimbingan
& Kaunseling
Penyelaras Disiplin &
Pengawas
Penyelaras Rekod &
Pendaftaran
Penyelaras Kehadiran
Murid
Penyelaras PS1M
Penyelaras 3K
Penyelaras Maklumat
Murid
GPK HEM / Penyelaras
3K / Penyelaras Kantin
Penyelaras PPDa

JUN
Ihya Ramadan
Mesyuarat JK Kantin 3
Mesyuarat JK Maklumat Murid
2 / Penghantaran Data
Maklumat Murid
Penghantaran Laporan Kendiri
Kantin / Aedes / Kebersihan /
Keselamatan

Unit Bina Insan


Penyelaras Kantin
Penyelaras Maklumat
Murid
GPK HEM / Penyelaras
3K / Penyelaras Kantin

CATATAN

Mesyuarat JK 3K 2

JULAI

Mesyuarat HEM Kali Ketiga


Mesyuarat JK SPBT 2
Mesyuarat JK Bina Insan 3
Mesyuarat JK Bantuan &
Kebajikan 3
Penghantaran Data Maklumat
Murid
Penghantaran Laporan Kendiri
Kantin / Aedes / Kebersihan /
Keselamatan
Pemeriksaan Buku Teks 2

BULAN

OGOS

SEPTEM
BER

OKTOBE
R

Penyelaras 3K
GPK HEM / Setiausaha
HEM
Penyelaras SPBT
Penyelaras Bina Insan
Penyelaras Bantuan &
Kebajikan
Penyelaras Maklumat
Murid
GPK HEM / Penyelaras
3K / Penyelaras Kantin
Guru Mata Pelajaran

PERKARA / AKTIVITI

TINDAKAN

Mesyuarat JK Bimbingan &


Kaunseling 3 / Penyediaan SijilSijil Penghargaan
Mesyuarat JK Disiplin 3 / Edaran
Borang Calon Pengawas
Penghantaran Data Maklumat
Murid
Pengurusan Borang Yayasan
Pahang 2018
Penghantaran Laporan Kendiri
Kantin / Aedes / Kebersihan /
Keselamatan

Penyelaras Bimbingan
& Kaunseling

Mesyuarat Pemilihan Pengawas


Program Anti Rokok / Dadah /
Inhalan
Pengesahan Pendaftaran Tahun
Satu / Senarai nama Tahun 1
Mesyuarat JK PS1M 3
Sambutan Awal Muharram
Penghantaran Data Maklumat
Murid
Penghantaran Laporan Kendiri
Kantin / Aedes / Kebersihan /
Keselamatan
Pengurusan Borang KWAPM
2018
Mesyuarat JK Kehadiran Murid 3
Mesyuarat JK RMT 3 /
Pengurusan Borang RMT 2018

Penyelaras Disiplin &


Pengawas
Penyelaras Maklumat
Murid
Unit Bantuan &
Kebajikan
GPK HEM / Penyelaras
3K / Penyelaras Kantin
Penyelaras Disiplin &
Pengawas
Unit PPDa
GPK HEM / Penyelaras
Rekod & Pendaftaran
Penyelaras PS1M
Unit Bina Insan
Penyelaras Maklumat
Murid
GPK HEM / Penyelaras
3K / Penyelaras Kantin
Unit Bantuan &
Kebajikan
Penyelaras Kehadiran
Murid
Penyelaras RMT

CATATAN

Penyediaan Sijil Tamat Sekolah


Mesyuarat JK PPDa 3 / Program
Nafas Segar
Mesyuarat JK Maklumat Murid
3 / Penghantaran Data
Maklumat Murid
Senarai Nama Pengawas
Penghantaran Laporan Kendiri
Kantin / Aedes / Kebersihan /
Keselamatan

BULAN

PERKARA / AKTIVITI
Mesyuarat JK 3K 3

NOVEMB
ER

DISEMBE
R

Mesyuarat HEM Kali Keempat


Mesyuarat JK SPBT 3 /
Pemulangan Buku Teks
Lantikan Pengawas
Penghantaran Data Maklumat
Murid
Penghantaran Laporan Kendiri
Kantin / Aedes / Kebersihan /
Keselamatan
Mesyuarat JK Rekod &
Pendaftaran 3 /
Orientasi Murid Prasekolah &
Tahun Satu
Penghantaran Laporan Aedes /
Kebersihan / Keselamatan
Mesyuarat HEM Kali Pertama
2018

Tertakluk kepada pindaan

Guru Kelas Tahun 6


Penyelaras PPDa
Penyelaras Maklumat
Murid
Penyelaras Disiplin &
Pengawas
GPK HEM / Penyelaras
3K / Penyelaras Kantin

TINDAKAN
Penyelaras 3K
GPK HEM / Setiausaha
HEM
Penyelaras SPBT / Guru
Kelas
Penyelaras Disiplin &
Pengawas
Penyelaras Maklumat
Murid
GPK HEM / Penyelaras
3K / Penyelaras Kantin

Penyelaras Rekod &


Pendaftaran
GPK HEM / Penyelaras
3K
GPK HEM / Setiausaha
HEM

CATATAN