Anda di halaman 1dari 3

PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR 2017

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT MUTIARA


BIL
1

NAMA
PROGRAM

OBJEKTIF

Mesyuarat Tahuni. Membincangkan aktiviti tahun 6 sepanjang


6 Kali Pertama
tahun 2017
ii. Penetapan sasaran UPSR 2017
berdasarkan pencapaian UPSR 2016
Program
i.
Memberi kekuatan semangat kepada
Motivasi
semua calon UPSR 2017.
Pagi/Bacaan
ii. Mencetuskan kesedaran di kalangan
Yasin/Solat Hajat
pelajar tentang peranan dan tanggung
jawab masing-masing sebagai satu unit
penting dalam mencapai
kecemerlangan UPSR.
Motivasi
i.
Memberi kekuatan semangat kepada
keibubapaan dan
semua penjaga.
Akurjanji
ii. Mendapat kerjasama dari semua
penjaga demi kecemerlangan UPSR.
Program Bicara
i) Membolehkan pihak sekolah berjumpa
Akademik
dengan penjaga ibu bapa murid tahun
6
ii) Membincangkan keputusan akademik
peperiksaan UPPM murid tahun 6
iii) Soal jawab bersama guru kelas

TARIKH
DILAKSANAK
AN
08 Januari
2017
Sepanjang
Tahun 2017
bermula
bulan
Februari
( Isnin, Rabu
dan Khamis)
12 Febuari
2017
Siri
pertama12 Februari
2017
Siri kedua25 Mei 2017
Siri Ketiga;
Ogos 2017

Bengkel Teknik
Menjawab
Soalan

i) Menanamkan sikap budaya belajar.


ii) Merasai diri mereka berguna dan
berharga
iii) Meyakinkan murid bahawa MEREKA
BOLEH menyumbang sesuatu
khususnya pencapaian UPSR
dengan baik mengikut
keupayaan dan tahap usaha yang
tinggi dan gigih.

Siri
PertamaJanuari
2017.
Siri KeduaMei 2017.
Siri ketigaJulai 2017

Kelas Tambahan
Harian

i)

20 jam
setahun
Bermula
bulan
Februari
4x
seminggu
dan hari
sabtu.

Kelas Tambahan
Masa Cuti

Kelas tambahan harian dan pada


waktu cuti sekolah
ii) Memastikan murid tidak membuang
masa dengan aktiviti tidak berfaedah
dan membantu murid meningkatkan
pencapaian akademik
iii) Membolehkan murid yang ketinggalan
dalam akademik mengatasinya

Memberi dorongan dan motivasi


kendiri kepada pelajar supaya
sanggup belajar bersungguhsungguh sehingga berjaya
Mewujudkan system pembelajaran
yang lebih sistematik dan
berterusan.
Mempastikan murid memperolehi
kecemerlangan 100% dalam UPSR
dengan teknik-teknik menjawab

23 Februari
2017
hingga
12
September
2017

PENYELARAS
PROGRAM
Penyelaras
Tahun 6

Kaunselor

Kaunselor
SU UPSR /
Penyelaras
Tahun 6

Ketua Panitia
mata
pelajaran
Teras

Penyelaras
Tahun 6

Penyelaras
Tahun 6

yang telah diperolehi.


7

Solat Hajat dan


Iftar Jamie

i)

Menanam rasa tanggungjawab dan


bersyukur di dalam diri murid serta ibu
bapa
ii) Agar murid tahun 6 menanam rasa
tawaduq dan mendekatkan diri pada
ALLAH sebagai satu usaha mencapai
kejayaan dalam UPSR

Program Gerak i) Memberikan variasi kepada murid dengan


Gempur
memberikan pendedahan dengan
soalan percubaan daripada negerinegeri lain
ii) Agar murid tahun 6 sentiasa bersedia
dengan soalan-soalan berformatkan
UPSR
Program
i)
Memberikan makanan-makanan yang
Makanan
dapat menerang hati murid dan
Tambahan
menguatkan daya ingatan

Hadiah Galakan
Kecemerlangan
& Peningkatan

Memberi galakan kepada murid-murid


untuk meningkatkan pencapaian
akademik dan kokurikulum.

10

Program Mohon
Restu

Murid diberi kesempatan untuk


meminta restu kepada guru-guru dan
memohon maaf.

11

Program PASCA
UPSR

1. Mengisi masa dengan aktiviti-aktiviti


yang menarik dan menggalakkan
interaksi sosial secara lebih positif.

Siri
Pertama Mac 2017.
Siri Kedua22 Jun 2017.
Siri ketiga07
September
2017
Bulan Jun
hingga UPSR
2017

Mac 2017
hingga
September
2017
Selepas
UPPM 1 ,
UPPM 2 dan
UPPM 3
September
2017
September
Oktober
2017

Panitia
Pendidikan
Agama Islam

Ketua Panitia

Penyelaras
Tahun 6
Penyelaras
Tahun 6
Kanuselor
Pn
Norfarahin
Bt Izahar

2. Memupuk semangat bekerjasama


dan setia kawan dalam kumpulan di
dalam masa yang sama
menerapkan gaya kepimpinan.
3. Memberi pengalaman baru,
mengasah bakat dan menonjolkan
kreativiti serta kemahiran yang
terpendam.
4. Untuk menarik minat murid-murid
supaya rajin hadir ke sekolah
disamping membasmi anggapan
tempoh belajar telah habis dengan
berakhirnya ujian UPSR
12

Program
Graduasi

1. Memberikan suntikan semangat


kepada murid-murid yang bakal
menduduki UPSR 2018

Oktober
2017

Cik
Nursyazwani
Bt Sanim

2. Memberikan pengalaman kepada


pelajar untuk merasakan suasana
penghargaan daripada pihak
sekolah
13

Program Jamuan
Akhir Tahun

1. Menghargai jasa guru-guru yang


berjasa dan memberi sumbangan
tenaga dan fikiran sepanjang murid
bersekolah di SKBM.

November
2017

Pn Zuraida
Bt Bashari

September
2017

En Mohd
Nizam Bin
Omar

2. Mengeratkan hubungan antara guru


dan pelajar serta pelajar dengan
pelajar.

14

Program
Lawatan Tahun 6

3. Melepaskan tekanan, merehatkan


minda serta badan dengan
menyertai aktiviti
yang diadakan
minat,
rohani
bakat mereka.
serta perkembangan
dan
jasmani
1. Murid dapat mencerna idea
apabila berada di kawasan
lawatan dengan membandingkan
kawasan itu dengan tempat
tinggal mereka.
2. Murd dapat menyemai semangat
bertanggungjawab terhadap
pasukan yang dianggotai di
kalangan mereka.
3. Dapat mengenali dengan lebih
dekat budaya lagi negeri yang
dilawati.

AHLI JAWATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR 2017


SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT MUTIARA