Anda di halaman 1dari 3

INSTRUMEN LEARNING WALKS BERASASKAN PBPP

BIL

ASPEK

PENYAMPAIAN

PENGGUNAAN
SUMBER PENDIDIKAN

KEMAHIRAN
KOMUNIKASI

TEKNIK PENYOALAN

PENGLIBATAN DAN
PENGUASAAN
PEMBELAJARAN
MURID

DESKRIPSI
Keupayaan pegawai untuk:
mengawal kelas dan masa penyampaian
menyampaikan PdP yang berkesan mengikut
langkah-langkah berikut:
i.
set induksi
ii.
penyampaian dan perkembangan
iii.
rumusan
iv.
refleksi

menggalakkan penglibatan murid melalui


aktiviti penyampaian berkesan.
Keupayaan pegawai untuk:

memilih sumber pendidikan yang menarik,


selamat dan berkesan

menyediakan sumber pendidikan yang


berkesan

menggunakan sumber pendidikan yang


berkesan.
Keupayaan pegawai untuk:

berkomunikasi dengan berkesan bagi


menggalakkan tumpuan murid terhadap PdP

mendengar dan memberikan maklum balas


yang relevan

menerapkan nilai dalam komunikasi.


Keupayaan pegawai untuk:

mempelbagaikan teknik penyoalan bagi


menggalakkan murid berfikir

mempelbagaikan teknik penyoalan yang


berkesan untuk meningkatkan pemahaman
murid

mengemukakan soalan yang mampu


mendorong minat serta pemikiran kritis dan
kreatif
Keupayaan pegawai untuk:

menggalakkan penglibatan dan penguasaan


murid dalam pembelajaran

menggalakkan murid berinteraksi secara aktif


dalam pelbagai hala semasa aktiviti PdP

menggalakkan murid memberikan tumpuan


terhadap pelajaran sepanjang waktu PdP

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG ( 4 )

BAIK ( 3 )

SEDERHANA ( 2 )

LEMAH ( 1 )

Mengawal kelas
dan masa penyampaian,
menyampaikan PdP yang
berkesan mengikut prosedur
ditetapkan serta
menggalakkan
penglibatan murid melalui
aktiviti penyampaian
berkesan.

Mengawal kelas dan masa


penyampaian serta
menyampaikan
PdP yang berkesan
mengikut prosedur
ditetapkan tetapi
memerlukan bimbingan untuk
menggalakkan penglibatan
murid melalui aktiviti
penyampaian.

Mengawal kelas dan masa


penyampaian tetapi
memerlukan bimbingan untuk
menyampaikan PdP yang
berkesan mengikut prosedur
ditetapkan serta
menggalakkan penglibatan
murid melalui aktiviti
penyampaian.

Mengawal kelas tetapi


memerlukan bimbingan untuk
mengawal masa penyampaian
dan menyampaikan PdP yang
berkesan.

Memilih, menyedia dan


menggunakan
sumber pendidikan yang
menarik, selamat dan
berkesan.

Memilih dan menggunakan


sumber pendidikan yang
menarik. selamat dan
berkesan tetapi memertukan
bimbingan dalam
menyediakannya.

Memilih sumber pendidikan


yang menarik, selamat dan
berkesan tetapi memerlukan
bimbingan dalam menyedia
dan menggunakannya.

Memerlukan bimbingan dalam


memilih, menyedia dan
menggunakan sumber
pendidikan yang menarik.
Selamat dan berkesan.

Mendengar, memberikan
maklum balas yang relevan
dan menggalakkan tumpuan
murid terhadap PdP serta
interaksi murid secara aktif
dalam pelbagai hala serta
menerapkan nilai dalam
komunikasi berkesan.
Mengemukakan soalan,
mempelbagaikan teknik
penyoalan yang berkesan
untuk meningkatkan
pemahaman murid,
menggalakkan murid
berfikir, mendorong minat
serta pemikiran kritis dan
kreatif
Murid dapat melibatkan diri
dan berinteraksi secara aktif
dalam pelbagai hala semasa
aktiviti PdP dijalankan serta
mencapai objektif
pembelajaran.

Mendengar, memberikan
maklum balas yang relevan
dan menggalakkan tumpuan
murid terhadap PdP serta
interaksi murid secara aktif
dalam pelbagai hala.

Mendengar dan memberikan


maklum balas yang relevan
serta menggalakkan tumpuan
murid terhadap PdP tetapi
memerlukan bimbingan untuk
menggalakkan interaksi murid
secara aktif dalam pelbagai
hala.
Memerlukan bimbingan
kerana kurang
mempelbagaikan teknik
penyoalan untuk
meningkatkan pemahaman
murid.

Mendengar dan memberikan


maklum balas yang relevan
tetapi memerlukan bimbingan
untuk menggalakkan tumpuan
murid terhadap PdP serta
interaksi murid secara aktif
dalam pelbagai hala.

Murid kurang melibatkan diri


dan berinteraksi dalam
pelbagai hala semasa aktiviti
PdP dijalankan.

Murid langsung tidak


melibatkan diri dan
berinteraksi dalam pelbagai
hala semasa aktiviti PdP
dijalankan.

Mengemukakan soalan dan


mempelbagaikan teknik
penyoalan yang berkesan
untuk meningkatkan
pemahaman murid dan
menggalakkan murid berfikir.

Murid dapat melibatkan diri


dan berinteraksi dalam
pelbagai hala semasa aktiviti
PdP dijalankan serta
mencapai objektif
pembelajaran.

Memerlukan Bimbingan
kerana tidak menggunakan
teknik penyoalan

Templat Rondaan Pembelajaran


Alat Fokus Rondaan Pembelajaran
Hari / Tarikh
..

Pencerap ...

Eleman / Aspek Penilaian (Rujuk Lampiran)

Penyampaian

Penggunaan Sumber Pendidikan

Kemahiran Komunikasi

Teknik Penyoalan

Penglibatan Penguasaan Pembelajaran Murid

4.
Cemerlang
Guru

3.

Kelas

Baik
Mata
Pelajara
n

Tanda satu
sahaja

2.
Sederhana
Masa

1.

Lemah

Maklumbalas /
Dapatan

Aras
Penilaia
n