Anda di halaman 1dari 25

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*


Bidang Keutamaan PPPM

/SJK-PS/01

KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

KPI Pengarah/PPD/Sek 4.58


Sektor/PPD/Sekolah SMKBTS
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

TAHUN 2017-2019

Teras Strategik
(Berdasarkan 4 teras strategik)

Isu-Isu
Strategik
(Huraian isu/masalah tentang
BK atau fungsi organisasi)

Strategi
(Berdasarkan 11 anjakan PPPM
atau fungsi organisasi/SWOC)

Pelan Tindakan
(Berdasarkan 25 101inisiatif
atau pelan tindakan di JPN/PPD)

KPI

Sasaran
TOV

2017

2018

(Pernyataan indikator
yang boleh diukur)

Perancangan Strategik

2019

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

Teras Strategik
1. Pembelajaran
murid
2. Guru dan
pemimpin
sekolah

Isu-Isu
Strategik
Pencapaian mata
pelajaran PJPK dalam
peperiksaan akhir
tahun belum
mencapai tahap yang
dikehendaki.

Strategi

Pelan Tindakan

KPI

Meningkatkan
pencapaian PJPK
dalam peperiksaan
akhir tahun dari segi
kualiti

Meningkatkan
bilangan pencapaian
A melalui program
yang dirancang

% murid
mendapat gred
A dan B dalam
PJPK meningkat

memberi ruang
kepada pelajar

tiada pelajar
yang gagal dan
berminat untuk
belajar

Memastikan semua
pelajar lulus dalam
setiap ujian dan
peperiksaan yang
dijalankan.
Memastikan pelajar
melaksanakan UJIAN
SEGAK tepat pada
masanya.

Memastikan pelajar
menggunakan masa
dengan sebaikbaiknya di dalam
kelas.

Sasaran
TOV

2017

2018

Pelajar
menyiapkan
UJIAN SEGAK
pada masa
ditetapkan

Perancangan Strategik

2019

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

sPeCt Bidang/Unit Kurikulum Akhir Tahun 2017


Isu / Cabaran Dalam
Penambahbaikan Sekolah
(Susun Ikut Jurang
Terbesar)

Alat Semakan Program


Sekolah
Eliminate
(Hapuskan)

Raise
(Tambah)

Program Kecemerlangan
Sekolah Yang
Dilaksanakan
(Berdasarkan Isu /
Cabaran)

Penguasaan Teori Kemahiran Permainan

Pengurusan Panitia

Kaedah penyampaian

Prasarana yang kondusif

Kemahiran komunikasi pelajar

Sikap pelajar

Reduce
(Kurangkan)

Create
(Wujudkan)

5
6

Latihan Permainan di sebelah


petang
Ceramah Motivasi & Pameran
Kesihatan
Mengemaskini dan menyusun fail
Kursus dalaman bagi guru bukan
opsyen
Pengenalan kepada pelaksanaan
SEGAK
Pencerapan Berkala

1.Pemantauan
Berkala
2. Kursus
Komunikasi

Sustain (Kekalkan)
1,3,5

9
10

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

11

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)


BIDANG/UNIT*:PJPK
Dalaman

(S)KEKUATAN:

(W)KELEMAHAN:

S1 Bekalan buku dari KPM membantu


pengaajaran dan pembelajaran
S2 Pengetua mempunyai hubungan
interpersonal yang baik dengan guru
S3 Unit Binbingan dan Kaunseling terlibat
secara aktif dalam projek peningkatan akademik]
S4 Pentadbir sekolah memberi penekanan atas
aktiviti peningkatan kemahiran murid
S5 Peruntukan Kewangan (SUWA & Kerajaan)
yang mencukupi
S6 Sebahagian besar murid (80%) mempunyai
sikap positif terhadap pelajaran
S7 Sekolah mempunyai alat pandang dengar dan
kemudahan ICT yang berfungsi dan mencukupi

W1 Guru yang mengajar pengalaman


kurang 3 tahun
W2 Pembelajaran kendiri dalam
kalangan murid amat rendah
W3 Sebahagia besar murid tidak
mempunyai kemahiran pembelajaran
yang berkesan
W4 Murid kurang berminat terhadap
pelajaran khususnya mata pelajaran
tertentu
W5 Penguasaan kemahiran dalam
kalangan murid masih lemah
W6 Kekurangan pengalaman dan
opsyen guru bagi subjek PJPK
W7 50% murid tidak bermotivasi

(O)PELUANG:

Strategi SO

Strategi WO

O1- Hubungan erat pihak sekolah dengan PIBG

SO1 Menggunakan hubungan baik dengan PIBG


dan agensi luar bagi meningkatkan keberkesanan
aktiviti kemahiran murid

WO1 Meningkatkan kemahiran


belajar murid dengan kerjasama PIBG
serta agensi luar

Luaran

O2- Hubungan baik dengan Unit PJPK di PPD


O3- Hubungan baik dengan sekolah sekolah lain
O4 Terdapat kemudahan asas dalam lingkungan
persekitaran sekolah

SO2 Sekolah memanfaat kemudahan yang


terdapat di sekolah dan dalam komuniti untuk
projek akademik

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

(C)CABARAN:

Strategi SC

Strategi WC

C1- Tahap kesedaran ibu bapa tentang


kepentingan pelajaran masih rendah

SC1 Meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang


kepentingan pendidikan melalui bimbingan dan
kaunseling

WC1 Meningkatkan penglibatan ibu


bapa dalam motivasi dan mengekalkan
minat belajar yang seterusnya
meningkatkan kecemerlangan dalam
pelajaran

C2- 50% murid daripada keluarga yang bertaraf


sosio-ekonomi rendah
C3- Terminologi yang sukar dalam subjek PJPK

SC2 Pengetua, Guru dan warga sekolah


membantu murid yang mengahadapi masalah
kewangan dan membimbing murid supaya
bermotivasi untuk ke sekolah

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TAHUN 2016-2018

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran


KPI Pengarah/PPD/Sek 4.58
SEKTOR/PPD/SEK SMK Seksyen 16,Shah Alam
BIDANG /UNIT Kurikulum / Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
TERAS
STRATEGIK

ISU-ISU
STRATEGIK

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

KPI

(Berdasarkan 4 teras
strategik)

(Huraian isu/masalah tentang


BK atau fungsi organisasi)

(Berdasarkan 11 anjakan PPPM


atau fungsi organisasi/SWOC)

(Berdasarkan 25 101inisiatif atau pelan


tindakan di JPN/PPD/Sekolah)

(Pernyataan indikator
yang boleh diukur)

Meningkatkan
pembelajaran
murid

Peratus murid yang


mendapat A bagi
peperiksaan akhir
tahun adalah 72.4%.

Meningkatkan bilangan A Meningkatkan peratus murid


bagi setiap ujian
mendapat A bagi mata
bulanan dan
pelajaran PJPK.
peperiksaan.

% murid dapat B
ke atas dalam
semua ujian
dan peperiksaan

Tahap penguasaan
teori dan kemahiran
asas dalam
permainan kurang
memuaskan

Menigkatkan tahap
penguasaan dalam
peperiksaan dalaman
dari segi kualiti dan
kuantiti

% murid lulus
ujian kemahiran
asas dalam
permainan

Kemahiran asas dalam


permainan bagi setiap murid
perlu ditingkatkan

SASARAN
TOV

2017

2018

2019

72.4

80

90

95

35

40

60

80

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*


Ketidakhadiran
murid ke
sekolah tinggi

Terdapat UJIAN
SEGAK yang tidak
dapat dilaksanakan

Memastikan semua
pelajar hadir
melaksanakan UJIAN
SEGAK pada bulan Mac
dan Ogos bagi semua
tingkatan 1 hingga 5.

Guru mata pelajaran PJPK


mendapat kerjasama dari
guru tingkatan dan UNIT HEM
(Disiplin)

/SJK-PS/01
Semua murid
hadir ke sekolah
untuk
melaksanakan
UJIAN SEGAK
dua kali setahun

30%

50%

60%

70%

Nota Jadual 1:
1. Perlu dibina sekali sahaja bagi tempoh tiga tahun seperti yang telah dipersetujui oleh JPN dan PPD.
2. Jadual sPeCt (school Programme Check tool) dan Analisis Persekitaran (SWOC) perlu disediakan sebelum Jadual 1.
3. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam petak kosong berpandukan penerangan
tertera.

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

PELAN TAKTIKAL PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TAHUN 2017
NKRA

Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA

Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JP/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


KPI Pengarah/PPD/Sek

4.58

Sektor/PPD/Sekolah

SMK BTS

Bidang/Unit

Kurikulum/PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Strategi

Meningkatkan pencapaian PJPK dalam peperiksaan dalaman

Bil

Program/Projek

Objektif

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh

Kos/Sumber

KPI

Latihan Permainan di sebelah


petang

Meningkatkan
penguasaan
kemahiran asas
permainan

Guru mata
pelajaran PJPK

Jan-Ogos

RM500.00

80% pelajar lulus ujian


kemahiran

Ceramah Motivasi & Pameran


Kesihatan

Menyemai
kesedaran
tentang isu-isu
berkaitan
dengan
kesihatan diri
dan
persekitaran

Panitia PJPK

Mac-Ogos

RM500.00

100% pelajar dapat


mengurus kesihatan
diri dengan cara yang
betul

Mengemaskini dan menyusun


fail

Memudahkan
maklumat
diperoleh
secara cepat
dan terkini

Ketua Panitia

Jan-Dis

RM50.00

Data terkini setiap


masa

TOV

Sasaran

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

Bil

Program/Projek

Objektif

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh

Kursus dalaman bagi guru


bukan opsyen

Memberi
pendedahan
kepada guru
bukan opsyen

Ketua Panita
dan Guru PJPK

Pengenalan kepada
pelaksanaan SEGAK

Guru mampu
Ketua Panitia
mengendalikan
penilaian SEGAK
dengan baik

Pencerapan Berkala

Menilai
kemahiran guru
dalam PdP
praktikal
padang

Ketua Panitia ,
GKMP

Kos/Sumber

KPI

Jan-Jun

RM200.00

Guru mahir
mengendalikan
paraktikal kemahiran

Januari

RM50.00

Pelaksanaan SEGAK
berjalan dengan lancar
dan mengikut prosedur
yang ditetapkan
Kementerian

Jan-Ogos

TOV

Sasaran

Guru mahir
mengendalikan
praktikal kemahiran

Nota Jadual 2:
1. Perlu dibina setiap tahun.
2. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah pencapaian sebenar dari
tahun sebelumnya.
3. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6 dalam SKPM.
4. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak kosong.

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

PELAN OPERASI PANITIA PJPK SMK BTS 2017


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SMK BTS
KEMANUSIAAN / PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS DALAM PERMAINAN
LATIHAN PERMAINAN DI SEBELAH PETANG
JANUARI HINGGA OGOS
SEMUA PELAJAR TINGKATAN 4 DAN 5
GURU MATA PELAJARAN PJPK

JADUAL 3
JP/SJK-PS/03

1.
2.
3.
4.

Pelantikan Jawatankuasa semasa Mesyuarat Panitia


Taklimat kepada murid
Mempromosi program Memberi surat kepada ibu bapa
Menghadiri program
5. Penilaian / Post Mortem
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan
Penilaian

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

PELAN OPERASI PANITIA PJPK SMK BTS 2017


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SMK BTS
KEMANUSIAAN / PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
MENYEMAI KESEDARAN TENTANG ISU-ISU BERKAITAN DENGAN KESIHATAN DIRI DAN PERSEKITARAN
CERAMAH MOTIVASI DAN PAMERAN KESIHATAN
MAC HINGGA OGOS
SEMUA PELAJAR TINGKATAN 1 HINGGA 5
PANITIA PJPK

1.
2.
3.
4.
5.
6.

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Pelantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas


Taklimat kepada pelajar
Mempromosi program Surat pemberitahuan kepada ibu bapa, surat jemputan penceramah dan agensi yang berkaitan
Menghadiri program
Penilaian / Post Mortem
Dokumentasi

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan
Penilaian

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

PELAN OPERASI PANITIA PJPK SMK SMKBTS 2017


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SMK BTS
KEMANUSIAAN / PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
MEMUDAHKAN MAKLUMAT DIPEROLEH SECARA TEPAT DAN TERKINI
MENGEMASKINI DAN MENYUSUN FAIL
JANUARI HINGGA DISEMB ER
GURU MATAPELAJARAN
KETUA PANITIA

1.
2.
3.
4.

JADUAL 3
/SJK-PS/03

Pelantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas


Taklimat kepada guru matapelajaran
Mempromosi program Surat Pelantikan kepada guru berkenaan
Penilaian / Post Mortem

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan
Penilaian
Penambah-baikan

Nama Penilai:

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

PELAN OPERASI PANITIA PJPK SMK BTS 2017


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SMK BTS
KEMANUSIAAN / PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA GURU BUKAN OPSYEN
KURSUS DALAMAN BAGI GURU BUKAN OPSYEN
JANUARI HINGGA JUN
GURU MATAPELAJARAN PJPK
KETUA PANITIA

1.
2.
3.
4.
5.

JADUAL 3
/SJK-PS/03

Pelantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas


Taklimat kepada guru
Mempromosi program Surat pemberitahuan kepada guru berkenaan
Menghadiri program
Penilaian / Post Mortem

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan
Penilaian

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

PELAN OPERASI PANITIA PJPK SMK BTS 2017


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SMK BTS 2016

JADUAL 3
/SJK-PS/03

KEMANUSIAAN / PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


GURU MAMPU MENGENDALIKAN PENILAIAN SEGAK DENGAN BAIK
PENGENALAN KEPADA PELAKSANAAN SEGAK
JANUARI
GURU MATAPELAJARAN PJPK
KETUA PANITIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pelantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas


Taklimat kepada guru
Mempromosi program Surat pemberitahuan kepada guru berkenaan
Menghadiri program
Penilaian / Post Mortem
Dokumentasi

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan
Penilaian

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

PELAN OPERASI PANITIA PJPK SMK BTS 2017


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SMK BTS
KEMANUSIAAN / PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
MENILAI KEMAHIRAN GURU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA PRAKTIKAL
PENCERAPAN BERKALA
JANUARI HINGGA OGOS
GURU MATAPELAJARAN PJPK
KETUA PANITIA DAN GURU KANAN MATAPELAJARAN

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

1. Pemberitahuan tarikh-tarikh pencerapan kepada guru mata pelajaran


2. Pencerapan
3. Penilaian / Post Mortem
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan
Penilaian

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambah-baikan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN


Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM PANITIA PJPK TAHUN 2016

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

Sektor/PPD/Sekolah SMK BTS


Bidang/Unit Kurikulum/Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Penilaian
Keberkesanan
Program

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

Mengemaskini dan
menyusun fail
Pengenalan kepada
Ujian SEGAK

Januari November
Januari

20 Mac 2016

Berjaya dilaksanakan

10 Januari 2016

Berjaya dilaksanakan

Ujian SEGAK

Feb dan Jun

22-28 Feb 2016


1725 Jun 2016

Pencerapan
Berkala

Mac dan Julai

21 Mac 2016
2 Julai 2016

Bil

Program/Projek

1
2

Nama Penilai:

JADUAL 4
/SJK-PS/04

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

Program ini dimulakan dalam


Januari 2017
Program ini dimulakan dalam
Januari 2017

Boleh dilaksana pada 2017

Berjaya dilaksanakan

Program ini dimulakan pada


Feb 2017

Boleh dilaksana pada 2017

Berjaya dilaksanakan

Program ini dimulakan pada


Mac 2017

Boleh dilaksana pada 2017

Tandatangan Penilai:

Boleh dilaksana pada 2017

Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM PANITIA PJPK TAHUN 2017

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

Sektor/PPD/Sekolah SMK Seksyen 16, Shah Alam


Bidang/Unit Kemanusiaan / Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Bil

Program/Projek

Latihan Permainan
di sebelah petang

Tempoh
Pelaksanaan

Mac-Ogos

Mengemaskini dan
menyusun fail

Jan-Dis

Kursus dalaman
bagi guru bukan
opsyen
Pengenalan kepada
pelaksanaan SEGAK

Pencerapan
Berkala

Nama Penilai:

Penilaian
Keberkesanan
Program

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

Jan-Ogos

Ceramah Motivasi
& Pameran
Kesihatan

Tarikh
Pemantauan

JADUAL 4
JPS/SJK-PS/04

Jan-Jun
Januari
Jan-Ogos

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN _2017

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

MISI Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

VISI

Sekolah Unggul Penjana Generasi


Terbilang

Sektor/PPD/Sekolah SMK BTS


Bidang/Unit Kemanusiaan / Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
Sasaran Prestasi
Inisiatif/Tindakan,
Matlamat/Objektif
KPI
Program/Projek
TOV
2013
2014
2015
Peratus murid lulus
100.0 100.0 100.0 100.0
LULUS SEMUA
kekal 100%
Menggunakan
Peratus pelajar
kepakaran guru dalam
PENINGKATAN GRED A
mendapat A
35.8%
40%%
45%
60%
Klinik Sukan bagi
meningkat
Pengenalan Kepada
Peratus pelajar
PENGURANGAN GRED
Asas dalam Sukan dan
mendapat C dan D 73.4%
80%
85%
90%
B DAN C
Permainan
kurang
Nilai gred purata
5.06
5.0
4.5
4.0
NILAI GRED PURATA
semakin rendah

JADUAL 5
JPS/SJK-PS/05

Prestasi Sebenar
2017 2018 2019
Catatan

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh:

Tandatangan:

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2017-2019

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

JADUAL 5
Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan
Sekolah Unggul Penjana Generasi
VISI
Berkualiti
Terbilang
/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SMK BTS
Bidang/Unit Kemanusiaan / Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
Sasaran Prestasi
Prestasi Sebenar
Inisiatif/Tindakan,
Matlamat/Objektif
KPI
Program/Projek
TOV
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Catatan
Peratus murid
LULUS SEMUA
lulus kekal 100%
Peratus pelajar
Menggunakan
PENINGKATAN GRED A
mendapat A
kepakaran guru dalam
meningkat
Klinik Sukan bagi
Pengenalan Kepada
Peratus pelajar
PENGURANGAN GRED
Asas dalam Sukan dan
mendapat C dan
B DAN D
Permainan
D kurang
Nilai gred purata
NILAI GRED PURATA
semakin rendah
MISI

Ulasan:
Laporan Disediakan Oleh:

Tandatangan:

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2017-2019


Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

JADUAL 5
Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan
Sekolah Unggul Penjana Generasi
VISI
Berkualiti
Terbilang
/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SMK BTS
Bidang/Unit Kemanusiaan / Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
Sasaran Prestasi
Prestasi Sebenar
Inisiatif/Tindakan,
Matlamat/Objektif
KPI
Program/Projek
TOV 2014 2015 2016
2017 2018 2019
Catatan
Peratus murid lulus
100.0 100
100
100
LULUS SEMUA
kekal 100%
Peratus pelajar
Menggunakan
PENINGKATAN GRED A
mendapat A
kepakaran guru dalam
meningkat
Klinik Sukan bagi
Pengenalan Kepada
Peratus pelajar
PENGURANGAN GRED B
Asas dalam Sukan dan
mendapat C dan D
DAN C
Permainan
kurang
Nilai gred purata
NILAI GRED PURATA
semakin rendah
MISI

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh:

Tandatangan:

Nota Jadual 5:

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN


1. Maklumat sasaran dari Jadual 1, nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaian dalam jadual 4)
perlu diisi dalam Jadual 5 seperti contoh pada barisan pertama.
2. Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik SMK BANDAR TASIK SELATAN

Perancangan Strategik

Anda mungkin juga menyukai