Anda di halaman 1dari 5

JAWATANKUASA MENTOR-MENTEE

1.0 PENGENALAN
Dunia pendidikan kini perlu dinamik seiring dengan perubahan zaman. Sehubungan itu para
guru hendaklah mempunyai kelayakan dan kompeten dengan ilmu yang hendak disampaikan.
Program mentor-mentee pelajar merupakan suatu program yang melatih pelajar membentuk
sahsiah yang baik dan seimbang dari aspek-aspek emosi, sosial, intelek, rohani dan jasmani.
Di samping itu program ini juga diharap dapat membantu pelajar memiliki kemahiran
berkomunikasi, hubungan interpersonal, mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah
peribadi serta akademik dengan berkesan.

2.0 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA MENTOR-MENTEE


PENGERUSI
KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR
(MOHD SAAT BIN ABAS)

SETIAUSAHA
KETUA UNIT PENGEMBANGAN PELAJAR
(HAJAH NORAINI BINTI ISMAIL)

AHLI JAWATANKUASA
MENTOR-MENTEE

TEOH YANG SOK

ROSNAN BIN MAHMOD ZAHIDIN

KHAIRANI BINTI
ZAKARIYA@ABD HAMIDI

HAMIDAH BINTI CHE MEH

KETUA UNIT KAUNSELING

SITI SARA BINTI DIN

3.0 SENARAI AHL-AHLI JAWATANKUASA MENTOR MENTEE


Encik Mohd Saat Bin abas

(JABATAN HAL EHWAL PELAJAR)

Puan Hajah Noraini Binti Ismail

(JABATAN HAL EHWAL PELAJAR)

Puan Teoh Yang Sok

(JABATAN HAL EHWAL PELAJAR)

Encik Rosnan Bin Mahmod Zahidin

(JABATAN PENGAJIAN MELAYU)

Puan Khairani Binti Zakariya@Abd Hamid

(JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL)

Puan Hamidah Binti Che Meh

(UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN)

Ketua Unit Kaunseling


Puan Siti Sara Binti Din

4.0 OBJEKTIF
4.1 Menyediakan peraturan dan prosedur dalam melaksanakan sesi mentor-mentee.
4.2 Bertanggungjawab memastikan sesi mentor-mentee yang dilaksanakan mematuhi
peraturan dan prosedur yang ditetapkan.
4.3 Mengumpul, merekod dan mendokumentasi maklumat-maklumat berkaitan sesi mentormentee yang diadakan (LAM-PT-03-02a)..
4.4 Mengumpul, menganalisis, merekod dan mendokumentasi borang Penilaian Keberkesanan
Program Mentor-Mentee daripada Persepsi Pelajar Tahun 2013.(LAM-PT-03-02c).
4.4 Menghebahkan kepada warga IPGKTB dengan kerjasama pihak Jabatan Hal Ehwal Pelajar
mengenai sesi mentor-mentee yang akan diadakan.
4.5 Memaklumkan kepada pengurusan IPGKTB jika terdapat masalah berkaitan pelaksanaan
dan perjalanan sesi mentor-mentee serta mencadangkan tindakan penyelesaian.

5.0 AKTIVITI-AKTIVITI JAWATANKUASA MENTOR MENTEE


5.1 Mengadakan mesyuarat unit sebanyak 1 kali.
5.2 Mengadakan taklimat Mentor-Mentee untuk semua pensyarah baharu IPGKTB di Sungai
Karangan.
5.3 Memberi ceramah dalam Kursus Pengurusan Kepimpinan Ketua Kumpulan dan Penolong
Ketua Kumpulan Tahun 2013 berkaitan mentor-mentee.

5.4 Melengkap dan menganalisis data LAM-PT-03-02c untuk dihantar kepada pihak IPGM.
5.5 Bekerjasama dengan Unit Psikologi dan Kaunseling melaksanakan program Vaksinasi
HPV percuma untuk pelajar-pelajar perempuan IPGKTB.
5.5 Mengiringi pelajar ke SM Teknik, Seberang Prai Selatan untuk menyertai program 1 Million
Purple Walk, anjuran Kementerian Kesihatan Pulau Pinang.
5.6 Mengiringi pelajar ke Politeknik Prai untuk menghadiri Program 1 Jutaan anjuran bersama
kerajaan dan NGO.
5.7 Mengiringi pelajar ke prograom Rintihan bersama Program Menjauhi Zina, anjuran bersama
UniKL Kulim, badan NGO dan Kementerian Kesihatan..
5.8 Mengiringi pelajar ke Ceramah Kesihatan Pelajar Program IPGKTB, anjuran Pusat
Kesihatan Kulim.
5.9 Mengiringi pelajar menghadiri ceramah Penjagaan Kesihatan Wanita di IPGK Darul Aman,
Kedah.
5.10 Takwin Aktiviti Sepanjang Tahun 2013:
MINGGU/TARIKH
SEMESTER I
M1 (2.1.13)
M2 (7.1.13)
M3 (14.1.13)
M4 (21.1.13)
M5 (28.1.13)
M6 (4.2.13)
M7 (11.2.13)
M8 (18.2.13)
M9 (25.2.13)
M10 (4.3.13)
M11 (11.3.13)
M12 (18.3.13)
M13 (25.3.13)
M14 (1.4.13)
M15 (8.4.13)
M16 (15.4.13)
M17 (22.4.13)
M18 (29.4.13)
M19 (6.5.13)
M20 (13.5.13)
M21 (20.5.13)
SEMESTER II
M2 (24.6.13)
M3 (1.7.13)

AKTIVITI

PENGLIBATAN

PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE

MENTOR & MENTEE


MENTOR & MENTEE
MENTOR & MENTEE
MENTOR & MENTEE
CUTI GANTI THAIPUSAM (GANTI 27/1/2013)
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
MENTOR & MENTEE
CUTI TAHUN BARU CINA
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
MENTOR & MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
MENTOR & MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
MENTOR & MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
MENTOR & MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
MENTOR & MENTEE
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER (23-31/3/2013)
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
MENTOR & MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
MENTOR & MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
MENTOR & MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
MENTOR & MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
MENTOR & MENTEE
ULANGKAJI
PEPERIKSAAN
PEPERIKSAAN
CUTI ANTARA SEMESTER (25/5-16/6/2013)
MINGGU ORIENTASI
MENTOR & MENTEE

PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE

M4 (8.7.13)
M5 (15.7.13)
M6 (22.7.13)
M7 (29.7.13)
M8 (5.8.13)
M9 (12.8.13)
M10 (19.8.13)
M11 (26.8.13)
M12 (2.9.13)
M13 (9.9.13)
M14 (16.9.13)
M15 (23.9.13)
M16 (30.9.13)
M17 (7.10.13)
M18 (14.10.13)
M19 (21.10.13)
M20 (28.10.13)
M21 (4.11.13)
M22 (11.11.13)

6.0 GAMBAR-GAMBAR

MENTOR & MENTEE


MENTOR & MENTEE
MENTOR & MENTEE
MENTOR & MENTEE
CUTI HARI RAYA
CUTI PENGGAL 2
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
MENTOR & MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
MENTOR & MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
MENTOR & MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
MENTOR & MENTEE
CUTI HARI MALAYSIA
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
MENTOR & MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
MENTOR & MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
MENTOR & MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
MENTOR & MENTEE
ULANGKAJI
PEPERIKSAAN
ULANGKAJI
PEPERIKSAAN
CUTI SEMESTER BERMULA 16/11/2013
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE
PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE