Anda di halaman 1dari 20

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN

BERDASARKAN PENGALAMAN
TERDAHULU
(APEL)

PEMBANGUNAN DASAR DAN KEPAKARAN


AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA

APEL?
O satu

proses penilaian terhadap pembelajaran


terkumpul yang diperoleh oleh seseorang sama
ada menerusi pembelajaran formal dan tidak
formal.

O berfungsi sebagai satu jalan kemasukan alternatif

kepada
mereka
yang
kurang
kelayakan
akademik tetapi mempunyai pengalaman kerja
untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang
lebih tinggi.

FORMAL
LEARNING

Pembelajaran yang
disengajakan
Disampaikan dalam satu konteks
yang terancang dan berstruktur
Membawa kepada kelayakan
formal

INFORMAL
LEARNING

Pembelajaran secara berterusan


sepanjang hidup serta
pengalaman kerja
Biasanya pembelajaran secara
tidak disengajakan.

NONFORMAL
LEARNING

Berlaku selari dengan sistem


pendidikan dan latihan yang
utama.
Boleh dinilai tetapi lazimnya
tidak akan menjurus kepada
pensijilan yang formal.

TUJUAN APEL
KREDIT

AKSES
Penganugerahan
kredit dalam
sesuatu program

Kemasukan ke
program
akademik
ANUGERAH
SIJIL
Penganugerahan
sijil akademik

HALA TUJU APEL


KREDIT

AKSES
Penganugerahan
kredit dalam
sesuatu program

Kemasukan ke
program
akademik
ANUGERAH
SIJIL
Penganugerahan
sijil akademik

KELAYAKAN ASAS
WARGANEGARA

APEL SIJIL

(mula 1/2/13)

APEL
DIPLOMA

(mula 1/2/13)

APEL
BACH.

(mula 1/9/11)

KELAYAKAN UMUR :
Berumur 19 tahun
ke atas pada
tahun
permohonan

KELAYAKAN UMUR :
Berumur 20 tahun
ke atas pada
tahun
permohonan

KELAYAKAN UMUR :
Berumur 21 tahun
ke atas pada
tahun
permohonan

KELAYAKAN
FORMAL
Tidak berkenaan

KELAYAKAN
FORMAL

Dan pengalaman
bekerja yang
berkaitan .

APEL T-7
(mula 18/2/14)
KELAYAKAN UMUR :
Berumur 30 tahun
ke atas pada
tahun
permohonan dan

APEL T-8
KELAYAKAN UMUR:
Berumur 35 tahun
ke atas pada
tahun
permohonan dan

Tidak berkenaan

KELAYAKAN
FORMAL
Tidak berkenaan

KELAYAKAN
FORMAL
Memiliki sekurangkurangnya STPM /
diploma / setara

KELAYAKAN
FORMAL
Memiiliki sekurangkurangnya ISM
dalam bidang
berkaitan atau
yang setara

Dan pengalaman
bekerja yang
berkaitan

Dan pengalaman
bekerja yang
berkaitan

Dan pengalaman
bekerja yang
berkaitan

Dan 5 tahun
pengalaman kerja
dlm bidang berkaitan.

INSTRUMEN PENILAIAN APEL


INSTRUMEN
PENILAIAN
1

APTITUDE TEST
2

PORTFOLIO
3

TEMUDUGA
APEL T-7 shj

INSTRUMEN
PENILAIAN

APTITUDE TEST

APEL T-3,4,6 & 7


Satu bentuk peperiksaan formal
Tujuan: untuk menguji tahap kemampuan seseorang
& potensi untuk mengikuti pembelajaran tahap tinggi
Aspek penilaian: BM, BI, Matematik & Pengetahuan
Am/Pemikiran Kritis
Setiap tahap kemasukan mempunyai tahap
kesukaran berbeza.
8

INSTRUMEN
PENILAIAN

APTITUDE TEST

Lulus 50%
Markah terkumpul (BM + BI + Math +Pengetahuan
Am/Pemikiran Kritis)

APEL T-7 perlu lulus Aptitude Test SEBELUM proses


penilaian lain diteruskan
APEL T-3 dan APEL T-4 dikendalikan oleh MQA
APEL T-6 dan APEL T-7 dikendalikan oleh Universiti
Rakan (OUM dan WOU)
Tiada tarikh tertentu (hari bekerja)

TAHAP KESUKARAN APTITUDE TEST

ADMISSION
CERTIFICATE

DIPLOMA

BACHELOR

MASTERS

COMPETENCY

NO. OF QUESTIONS

LEVEL OF
COMPETENCY

TIME GIVEN

Numerical/
Quantitative
BM
BI
General Knowledge
/Critical Thinking
Numerical/
Quantitative
BM
BI
Critical Thinking /
General Knowledge
Numerical/
Quantitative
BM
BI
Critical Thinking /
General Knowledge
Numerical/
Quantitative
BM

10 -15

Between UPSR and PMR

2hrs.

PMR Level and


equivalent

2hrs.

SPM Level and


equivalent

2hrs.

Bachelors Degree
Level and equivalent

Total Hours = 2hr


30 minutes.

BI
Critical Thinking /
General Knowledge

10 -15
10 -15
10 -15
10 -15
10 -15
10 -15
10 -15
10 -15
10 -15
10 -15
10 -15
Part A : Objective (25 questions)
Part B : Structured (1 questions)
Part A : Objective (13 questions)
Part B : Structured (1 questions)
Part A : Objective (12 questions)
Part B : Structured (1 questions)
Part A : Objective (25 questions)
Part B : Structured (2 questions)

10

INSTRUMEN
PENILAIAN

PORTFOLIO

APEL T-3,4,6 & 7

Dokumen kompilasi pembelajaran formal, tidak formal


dan informal seseorang
Tujuan: melihat nilai pembelajaran yang ada dalam
seseorang dan melihat potensinya untuk melanjutkan
pelajaran
Aspek penilaian : 8 aspek dalam MQF
Format portfolio adalah lebih kurang sama untuk semua
Dinilai oleh 2 org. berdasarkan rubrik penilaian dan
11
menggunakan worksheet penilaian

INSTRUMEN
PENILAIAN

PORTFOLIO

Portfolio MESTI di bina sendiri oleh pemohon


Tujuan: melihat potensi dan kemampuan pemohon
proses pengumpulan maklumat dan persembahan
portfolio adalah petunjuk terhadap kemampuan dan
kesungguhan seseorang untuk melanjutkan pelajaran
Khidmat konsultan tidak dibenarkan

12

INSTRUMEN
PENILAIAN

TEMUDUGA

APEL T-7
Tempoh anggaran: 15 - 45 minit
2 orang (1 panel bidang, 1 panel instrumen)

Kriteria pemarkahan temu duga:


Pengurusan (pengesahan dokumen)
Kemahiran komunikasi
Kemahiran/ pengetahuan bidang
Kesediaan mengikuti program
Pelan tindakan untuk menamatkan pembelajaran
13

PROSES
PENILAIAN

APEL T-3, 4 DAN 6

HUBUNGI MQA

BUAT KEPUTUSAN
UNTUK MOHON
APEL T-?

PENGESAHAN 2
SYARAT ASAS

ISI & SERAH


BORANG
PENDAFTARAN + FI

DUDUKI & LULUS


APTITUDE
TEST/BINA &
SERAH PORTFOLIO

MQA MAKLUM
KEPUTUSAN DAN
SERAH SIJIL

MOHON MASUK
IPT

IPT LIHAT
KESESUAIAN
BIDANG

DITERIMA MASUK
KE IPT
14

PROSES
PENILAIAN

APEL T-7

HUBUNGI MQA

PENGESAHAN 3
SYARAT ASAS
(SARINGAN)

ISI & SERAH


BORANG
PENDAFTARAN
APEL T-7 + FI

DUDUKI & LULUS


APTITUDE TEST

BINA, SERAH
DAN PENILAIAN
PORTFOLIO APEL
T-7

TEMU DUGA

MQA MAKLUM
KEPUTUSAN DAN
SERAH SIJIL

MOHON MASUK
IPT

DITERIMA MASUK
KE IPT
15

PROSES
PENILAIAN

FI PERMOHONAN
TAHAP

FI

SIJIL & DIPLOMA

RM 155.00

IJAZAH SARJANA MUDA

RM 250.00

IJAZAH SARJANA

RM 370.00

16

APEL T-7 hanya dibuka kepada 4 bidang:


1. Perniagaan
2. Seni Persembahan
3. Teknologi Maklumat
4. Pendidikan
Mod yang dibenarkan:
1. Kerja Kursus
2. Campuran

MAKLUMAT
TAMBAHAN
APEL T-7

17

STATISTIK % KELAYAKAN CALON YANG


MEMOHON APEL T-3, T-4 DAN T-6
APEL BAGI TUJUAN AKSES (%)
APEL T-3
(SIJIL)

APEL T-4
(DIPLOMA)

APEL T-6
(IJAZAH
SARJANA MUDA)

TIADA KELAYAKAN

7%

1%

PMR

9%

4%

SKM

7%

6%

SPM

100%

61%

46%

DIPLOMA (TIDAK DIIKTIRAF)

25%

BADAN PERSIJILAN

16%

18%

100%

100%

KELAYAKAN

TOTAL

100%

Nota : Dari segi penerimaan masuk ke IPT , 78% telah diterima


masuk ke IPT swasta manakala 22% ke IPT awam.

PROMOSI

DAFTAR DULU
BAYAR
KEMUDIAN!!
19

TERIMA KASIH

20