Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2003

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TINGKATAN PERALIHAN
STRATEGI P&P, NILAI DAN ABM

HASIL PEMBELAJARAN

TEMA/TAJU
K

STRATEGI
,Pembelajaran Masteri
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
NILAI
.Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar
ABM
Contoh hasil seni visual, ubi kentang, sayur.sayuran dll, warna dan kertas lukisan

Membuat gambar secara


.1
cetakan daripada pelbagai
.bahan
Mengetahui pelbagai bahan
.2
boleh dijadikan alat-alat
cetakan
Memperkayakan penggunaan
.3
bahan untuk menghasilkan
gambar

STRATEGI
,Pembelajaran Masteri
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
NILAI
.Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar
ABM
Contoh hasil seni visual, kertas warna, gam,
.gunting dan kertas lukisan

Membuat rekaan dan corak


dengan menggunakan kertas
.warna
Merancang penghasilan seni
.visual dengan teliti
Menggunakan garisan grid
dalam menghasilkan corak

STRATEGI
Pembelajaran Masteri, Kajian Masa Depan
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
NILAI
Kitar semula, Menghargai alam sekitar, tekun
.dan sabar
ABM
Contoh hasil seni visual, kertas warna, gam,
.gunting dan kertas lukisan

STRATEGI
Pembelajaran Masteri, Pembelajaran
konstruktivisme
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
NILAI
Tekun dan sabar
ABM
.Contoh hasil seni visual, gam dan pisau

BULA
N
/MING
GU

Cetakan

Corak
terancang

Membuat tenunan asas


.1
dengan menggunakan perca
kain atau benang bulu
.kambing
Menggunakan bahan-bahan
.2
yang terbuang dalam
menghasilkan hasil tenunan
Merancang penggunaan
.3
bahan-bahan terbuang dalam
menentukan corak tenunan

Tenunan

3-4

Mengenali dan mengetahui


.1
arca dan fungsinya
Membuat arca daripada
.2
.sabun atau lilin
Merancang kaedah untuk
.3
meluakkan arca tersebut agar
mendapat bentuk yang
.diingini

Arca

5-6

.1
.2
.3

.1

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara
.konstrucktivisme
NILAI
.Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar
ABM
Contoh hasil seni visual, kertas tebal,
gunting, warna poster, berus, kertas lukisan

Memahami makna stensil


.dan teknik penghasilannya
Membuat gambar dengan
teknik stensil
Merancang dan menebuk
kertas stensil dengan betul

STRATEGI
Pembelajaran Masteri, Kajian Masa Depan
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
NILAI
Kitar semula, Menghargai alam sekitar, tekun
.dan sabar, Teliti
ABM
Contoh hasil seni visual, kertas kotak tebal,
.gam, gunting dan warna

Membuat model bangunan


.1
.daripada kertas tebal
Menentukan reka bentuk
.2
bangunan
Merancang dan menentukan
.3
teknik untuk menghasilkan
.bangunan tersebut

STRATEGI
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif,
.Pembelajaran secara konstuktivisme
NILAI
.Tekun dan sabar dan menghargai hasil kerja
ABM
Contoh hasil seni visual, pen dan kertas
.lukisan

Membuat gambar dengan


.menggunakan dakwat pen
Menghasilkan jalinan yang
pelbagai dalam mencipta
gambar
Mempelbagaikan kaedah
melakar dalam
menampakkan bentuk
.sesuatu objek

STRATEGI
Pembelajaran Masteri, Kajian Masa Depan
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
NILAI
Menghargai dan menghayati, tekun dan
.sabar
ABM
Contoh hasil seni visual, kain, benang, jarum
.dll

Menghasilkan corak dengan


.jahitan yang mudah
Membuat rekaan dan corak
daripada teknik jahitan
Mempelbagaikan jenis-jenis
jahitan dalam menghasilkan
organisasi rekaan

STRATEGI
,Pembelajaran Masteri
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
NILAI
.Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar
ABM
.Contoh hasil seni visual, blok, warna dll

Mengenal idea batik blok


yang mudah
Menghasilkan motif batik
Mencetak ke permukaan
.kain/kertas

Gambar
teknik stensil

7-8

Model
bangunan

9-10

.2
.3

.1
.2

Lukisan
menggunakan
.dakwat

11

Corak jahitan

12

.3

.1
.2
.3

.1
.2
.3

Batik blok

13-14

.1

STRATEGI
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif,
.Kajian Masa depan
NILAI
.Tekun dan sabar, menghargai hasil karya
ABM
Contoh hasil seni visual, dawai, benang,
.kertas dll

Mengenal mobail merupakan


.salah satu arca hiasan
Membuat mobail dari dawai
.dan kertas yang dibentuk
Menghasilkan mobail yang
mempunyai ciri-ciri
.imbangan

STRATEGI
.Kajian Masa depan, pembelajaran masteri
NILAI
.Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar
ABM
Contoh hasil seni visual, warna air, berus,
.kertas lukisan dll

Melukis dan membuat


.1
.gambar
Membuat gambar dengan
.2
.teknik catan cat air
Menghasilkan catan dengan
.3
.kadar banding yang betul

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara
.konstrucktivisme
NILAI
.Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster, berus,
.kertas lukisan dll

Menghasilkan gubahan corak


.bebas
Menghasilkan corak
.2
bermotifkan flora dan fauna
dengan menggunakan warna
.poster
Mendalami teknik mewarna
corak dengan betul

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara
.konstrucktivisme
NILAI
,Tekun dan sabar. Menghargai alam sekitar
ABM
Contoh hasil seni visual, kertas majalah,
.benang dll

Mobail

15-16

.2
.3

Catan (cat
air)

17

Gubahan
corak

18

Menghasilkan manik untuk


.1
hiasan diri daripada pelbagai
.bahan
Mencipta rekaan hiasan diri
.2
dengan menggunakan
pelbagai bentuk dan jenis
;manik
Mempelbagaikan rekaan
.3
hiasan diri dengan
menggunakan pelbagai jenis
.manik

Seni manik

19

STRATEGI
.Aksess kendiri, teori kecerdasan pelbagai
NILAI
Kirat semula, Menghargai alam sekitar, tekun
.dan sabar
ABM
Contoh hasil seni visual, bahan terbuang,
.gam, gunting dll

Membuat binaan asemblaj


.1
.daripada pelbagai bahan
Menghasilkan hasil
.2
assemblaj yang mempunyai
.nilai estetika
Merancang kedudukan bahan
.3
yang sesuai dalam
.menentukan hasil assemblaj

Asemblaj

STRATEGI

Membuat gambar dengan

.1

.3

.1

Kolaj

20-21

22

Kajian Masa depan, pembelajaran secara


.konstrucktivisme
NILAI
Kitar semula, Menghargai alam sekitar, tekun
.dan sabar
ABM
Contoh hasil seni visual, kain perca, tali,
kertas-kertas dari majalah, kapas, gam dan
.gunting dll

.cara kolaj
Mendalami teknik
.2
penghasilan kolaj serta
pelbagai kaedah
.perlaksanaannya
Mempelbagaikan
.3
penggunaan bahan dalam
.mencipta gambar kolaj

STRATEGI
Pembelajaran Masteri, Kajian Masa depan,
.pembelajaran secara konstrucktivisme
NILAI
Kitar semula, Menghargai alam sekitar, tekun
.dan sabar
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster, sayur.sayuran, kertas lukisan dll

Membuat rekaan corak


.1
secara capan menggunakan
.sayur-sayuran
Mendalami teknik
.2
menghasilkan capan dengan
.berkesan
Menghasilkan gambar
.3
dengan menggunakan teknik
capan

Capan

23

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara
.konstrucktivisme. Pembelajaran masteri
NILAI
.Teliti, tekun dan sabar

Mengenali beberapa jenis


.1
.kelarai
Menghasilkan kelarai dengan
.2
menggunakan kertas warna

Kelarai

24-25

ABM
Contoh hasil seni visualkertas warna, gam,
.gunting dll

Merancang untuk
.3
menghasilkan kelarai dengan
.struktur grid yang tepat

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara
.konstrucktivisme
NILAI
.Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster, berus,
.kertas lukisan dll

Membuat model kenderaan


.1
mainan yang tidak bergerak
dengan menggunakan
.polisterin dan kertas
Mendalami teknik
.2
penghasilan paper mache
Merancang kaedah yang
.3
berkesan untuk
menghasilkan model
. kenderaan

Model
(kenderaan)

26-27

STRATEGI
.Kajian Masa depan, pembelajaran masteri
NILAI
Sayang kepada diri sendiri. Menghargai alam
.sekitar, tekun dan sabar
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster, berus,

Membuat gambar dengan


.1
cetakan jari
Merancang dan menentukan
.2
cetakan yang sesuai untuk
menghasilkan sesuatu
.gambar
Manghasilkan gambar
.3

Cetakan jari

28

.kertas lukisan dll

daripada cetakan jari yang


.berlandaskan keseimbangan

STRATEGI
.Pembelajaran masteri, Kajin masa depan
NILAI
.Kitar semula, menghargai hasil karya
ABM
Contoh hasil seni visual, warna air, straw,
.berus, kertas lukisan dll

Membuat gambar secara


.1
tiupan warna
Mempelbagaikan teknik
.2
tiupan dalam menghasilkan
.pelbagai gambar
Menentukan kedudukan
.3
tiupan dalam menghasilkan
.senuatu gambar

Tiupan warna

29

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara
konstrucktivisme. Pembelajaran masteri
NILAI
.Teliti, tekun dan sabar
ABM
Contoh hasil seni visual, kotak-kotak
.pembungkusan, warna poster, berus, dll

Membuat bekas simpanan


.1
perhiasan daripada kotak
Menghias kotak dengan
.2
.warna dan corak yang indah
Menghasilkan kotak dengan
.3
reka bentuk yang menarik

Bekas
simpanan
perhiasan

30

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara
.konstrucktivisme
NILAI
.Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar
ABM
Contoh hasil seni visual, kertas majalah atau
.kertas warna, gam, guting, kertas lukisan dll

Membuat anyaman daripada


kertas warna atau kertas
.majalah
Mendalami teknik
.2
.penghasilan anyaman
menghasilkan anyaman
.3
dengan penggunaan bahan
yang sesuai

.1

Anyaman

31-32

STRATEGI
Pembelajaran secara konstrucktivisme.
Kajian Masa depan
NILAI
.Tekun dan sabar
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster, berus,
.kertas lukisan, gam, gunting, dll

Membuat topeng dengan


.meggunakan kad manila
Menghasilkan reka bentuk
;topeng yang menarik
Memastikan keseimbangan
.reka bentuk

STRATEGI
Pembelajaran masteri, Kajian Masa depan,
.pembelajaran secara konstrucktivisme
NILAI
.Tekun dan sabar
ABM
Contoh hasil seni visual, warna air, berus,
.kertas lukisan dll

Membuat gambar mudah


.1
dengan menggunakan
.campuran warna cat air
Mendalami teknik mewarna
.2
dengan penekanan kepada
.ton dan warna
Menghasilkan gambar
.3
dengan prinsip rekaan yang

.1

Topeng

33

Gambar
mudah

34

.2
.3

betul

STRATEGI
.Pembelajaran masteri, Kajian Masa depan
NILAI
.Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster, berus,
pelbagai bahan (pastel, arang, barang kolaj
.dll) dan kertas lukisan

Melukis dan mewarna


.1
gambar dengan cara mix
.media
Menggunakan pelbagai
.2
bahan dalam
menggambarkan sesuatu
.penghasilan karya
Menentukan bahan-bahan
.3
yang sesuai untuk kedudukan
tertentu

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara
.konstrucktivisme
NILAI
.Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster, berus,
.kertas lukisan dll

Menghasilkan rekacorak
organik berunsurkan alam
.semula jadi
Menyusun corak mengikut
.garisan grid
.Merancang susunan corak

STRATEGI
Teori kecerdasan pelbagai, Kajian Masa
.depan
NILAI
.Tekun dan sabar. Menghargai hasil karya
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster, berus,
.kertas lukisan dll

.Menghasilkan poster
.1
Menggunakan warna yang
sesuai dalam menggubah
.sesuatu rekaan
Menyampaikan mesej yang
sesuai dalam sesebuah
.poster

.1

Catan (mix
media)

35

Rekaan corak

36-37

Poster

38-41

.2
.3

.2
.3