Anda di halaman 1dari 1

B3D1E2: Melakukan operasi tambah dan operasi tolak yang melibatkan wang: (a) syiling 5

sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen (hasil tambah hingga RM1), (b) ringgit RM1, RM5 dan RM10
(hasil tambah hingga RM10).
WANG
HALAMAN BUKU TEKS JILID 2 : 14 17

Unit 8
Tema

A. Jumlahkan harga barang.

25 sen

50sen

55 sen

1.
+

Jumlah =

1.
+

Jumlah =

1.
+

Jumlah =

B. Tambahkan
1.
+

2.
+

4.

30 sen