Anda di halaman 1dari 2

NAMA: __________________________________

KUIZ BIOLOGI
TINGKATAN EMPAT
OGOS 2014
Proses pengkolonian dan sesaran berlaku di dalam kawasan yang baru dan
terbiar sehingga satu komuniti yang stabil dan klimaks yang matang dicapai.

1. Terangkan maksud
a. Pengkolonian
b. Spesies perintis
c. Sesaran
[6 markah]

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Nama: ____________________________________________
1

KUIZ BIOLOGI
TINGKATAN EMPAT
OGOS 2014
2. Terangkan bagaimana pengkolonian dan sesaran berlaku dalam suatu
kolam. [8m]

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________