Anda di halaman 1dari 5

Tajuk: Jisim

Nama: ________________________

Kelas: ______________

Jawab semua soalan di bawah:


1 kg = ________ g
1. 34 kg 610 g + 8 kg 150 g =

kg

7. 28 kg 90 g 7 kg 500 g =

kg

2. 17 kg 200 g + 10 kg 50 g =

kg

8. 50 kg 230 g 13 kg 750 g =

kg

3. 37 kg 700 g - 12 kg 520 g =

kg

9. 54 kg 310 g + 8 kg 250 g 5 kg 100 g =

4. 62 kg 800 g - 30 kg 350 g =

kg

10. 12 kg 600 g + 6 kg 350 g 14 kg 500 g =

kg

5. 15 kg 803 g + 38 kg 600 g =

kg

11. 15 kg 305 g 2 kg 105 g + 7 kg 450 g =

kg

6. 30 kg 400 g + 13 kg 960 g =

kg

12. 130 kg 170 g 25 kg 100 g + 21 kg 400 g =

kg

kg

13. 32 kg 980 g + 24 kg 460 g 38 kg 650 g =

kg

19. 25 kg 800 g - 12 kg 500 g =

14. 16 kg 220 g + 10 kg 400 g 3 kg 800 g =

kg

20. 39 kg 890 g - 12 kg 440 g =

15. 38 kg 200 g - 8 kg 400 g + 3 kg 470 g =

kg

21. 20 kg 150 g 6 kg 420 g =

16. 50 kg 350 g - 34 kg 700 g + 10 kg 330 g =

kg

22. 16 kg 500 g 7 kg 800 g =

17. 60 kg 710 g + 1 kg 50 g =

18. 120 kg 780 g + 10 kg 150 g =

23. 58 kg 210 g + 8 kg 200 g 8 kg 100 g =

24. 13 kg 80 g 5 kg 100 g + 21 kg 700 g =

Tajuk: Jisim 2
Nama: ________________________

Kelas: ______________

Jawab semua soalan di bawah:


1 kg = ________ g
1. 34 kg 110 g

2 =

2. 10 kg 50 g

6= kg

8. 51 kg 50 g

3. 12 kg 520 g

2 = kg

9. 4

4. 62 kg 800 g

4 = kg

10. 7

5. 15 kg 503 g

3 = kg

11. 56 kg 360 g 8 5 =

6. 30 kg 320 g

5 = kg

12. 46kg 420g 4

kg

7. 28 kg 800 g

5 =

9 =

kg

6 kg 105 g 6 =

5 kg 200 g 5 =

7 =

kg

kg

kg

kg

kg

13. 30 kg 150 g

5 =

14. 7 kg 150 g

6=

15. 12 kg 624 g

6 =

21. 6

6 kg 350 g 5 =

16. 64 kg 800 g

8=

22. 7

4 kg 300 g 5 =

17. 10 kg 520 g

3 =

23. 47 kg 362 g 7 5 =

18. 30 kg 220 g

8 =

24. 58kg 520g 5

19. 28 kg 800 g

20. 27 kg 500 g

9 =

5 =

7 =