Anda di halaman 1dari 2

u

CBS
JVC
Victor Talking Machine co.

u negative feedback

CMV 3


u

EMI
u

u
u
u
EMI
RCA

u

Homer Capehart u


Rock-Ola u
u


u K-I AEG
u BASF
u

u


BASF
u


Shure

u
u SM59 SM 58

RCA 77B 44B

18

Bias

u
AC
u

FM u
u FM
VU

AEG u FM
Decca u AC bias
negative feedbak
u
u RCA LC-Ia
77D
u RCA DX

604 Altec
Ampex

Paul Klipsch u
u
3M BK401
u Scotch No.100
IRE
u

u
Ampex u Philco
u
Cook Feedback Fairchild 542 Presto Id
u u
Roy Brown u Audio Engineering
Good Rocking Tonight
u AES
Scotch u

u PT-6

Magnecord u

RCA
u u

u

19

VU