Anda di halaman 1dari 13

REKOD

PENGAJARAN
NAMA
DAN
SEKOLAH
:PEMBELAJARAN
SK
SERI
2017
MAKMUR
ALAMAT
SEKOLAH
:
26030
KUANTAN
KELAS
:
NAMA
GURU
:

~
MAKLUMAT DIRI GURU
MAKL
UMAT
DIRI
GURU

1.

NAMA

2.

ALAMAT RUMAH

3. JANTINA

4. AGAMA

5. TARIKH LAHIR :

6. TEMPAT LAHIR :

7. NO K/P

8. NO PASSPORT :

9. NO S/B

10. NO RUJUKAN JPN

11. NO CUKAI PENDAPATAN

~ VISI
DAN
MISI
SEKO
LAH

13. NO KWSP

12. TARIKH KENAIKAN GAJI :


14. KELULUSAN IKHTISAS :

15. KELULUSAN AKADEMIK

16. NAMA WARIS TERDEKAT

17. HUBUNGAN

Mata Pelajaran
12345-

18. TELEFON:

Mata Pelajaran Diajar / Kelas


Kelas
Mata Pelajaran
678910Tugas Kokurikulum

~ VISI
MISI
KPM

1- Sukan / Permainan :
2- Kelab / Persatuan
:
3- Unit Beruniform
:

1
2
3
4

~
PPPM
2013-

1 SK Seri Makmur

Tugas- tugas Lain

Pengalaman Mengajar
(2012- Sekarang)

Kelas

VISI DAN MISI SEKOLAH


VISI
MEREALISASIKAN SK SERI
MAKMUR BERADA DI
BAND 1 MENJELANG 2018

MISI

MENCAPAI PENINGKATAN
BERTERUSAN 5% SETIAP TAHUN
DALAM PEPERIKSAAN UPSR
MELAHIRKAN PELAJAR YANG
CERGAS, CERDAS DAN BERTAKWA
MENINGKATKAN KUALITI
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SERTA PENGUNAAN PERALATAN ICT
SECARA BERTERUSAN
BERLANDASKAN TRANSFORMASI
PENDIDIKAN NEGARA
MEWUJUDKAN PERSEKITARAN
YANG SELAMAT,
MEMBERANGSANGKAN LAGI
KONDUSIF
MELAHIRKAN PELAJAR YANG CELIK
IT DAN BERINFORMASI

VISI DAN MISI KPM

~
HARI
KELEP
ASAN
AM
~
SASA
RAN
KERJA
TAHU
NAN
~
JADUA
L PdP
~
JADUA

RANC
ANGA
N
PENG
AJARA
N
DAN
PEMB
ELAJA
RAN
TAHU
NAN
&
DOKU
MEN
STAN

RANCANGAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
HARIAN

~
LEMB
ARAN
MARK
AH
MURI
D
~
REKO
D
MESY
UARAT
/
TAKLI
MAT /
SEMIN
AR

HARI
KELEP
ASAN
AM
NEGE
RI
PAHA
NG
2017

TAHUN BARU

MAULIDUR RASUL

TAHUN BARU CINA


HARI PEKERJA
HARI HOL

HARI WESAK

HARI NUZUL QURAN

HARI RAYA AIDILFITRI


HARI KEBANGSAAN
HARI MALAYSIA

HARI RAYA AIDILADHA


HARI DEEPAVALI
HARI KEPUTERAAN SULTAN PAHANG

AWAL MUHARRAM
HARI KRISMAS

1 JANUARI 2017
1 DISEMBER 2017
28-29 JANUARI 2017
1 MEI 2017
7 MEI 2017
10 MEI 2017
12 JUN 2017
25-26 JUN 2017
31 OGOS 2017
16 OGOS2017
1-2 SEPTEMBER 2017
18 OKTOBER 2017
24 OKTOBER 2017
21 SEPTEMBER 2017
25 DISEMBER 2017
3 JUN 2017

HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG

REKOD MESYUARAT /
TAKLIMAT/ SEMINAR/
KURSUS
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
13
14
15
16

TARIKH

AKTIVITI

PENGANJUR