Anda di halaman 1dari 40

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4

MGGU

1
4/1 8/1/2016

TAJUK

BIDANG PEMBELAJARAN

1. Nombor Bulat 1.1 Nombor Bulat Hingga


100,000

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Menamakan sebarang
nombor hingga 100,000.

HASIL PEMBELAJARAN

i.
ii.
iii.
iv.

2
11/1 15/1/2016

3
18/1 22/1/2016

1. Nombor Bulat 1.2 Tambah Dalam


Lingkungan 100,000.

Menambah sebarang
nombor hingga 100,000.

i.
ii.

1. Nombor Bulat

1.3 Tolak Dalam Lingkungan


100,000.

Menolak sebarang nombor i.


daripada suatu nombor
yang kurang daripada
ii.
100,000.

1.4 Darab Dengan Hasil


Darab Sehingga 100,000.

Darab sebarang dua


i.
nombor dengan hasil darab
sehingga 100,000.
ii.

iii.
iv.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU

4
25/1 29/1/2016

TAJUK

BIDANG PEMBELAJARAN

1.5 Bahagi Dengan Hasil


1. Nombor Bulat Bahagi Sehingga 100,000.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Membahagi sebarang
nombor kurang daripada
100,000 dengan nombor
dua digit.

HASIL PEMBELAJARAN

i.

ii.

iii.

1. Nombor Bulat 1.6 Operasi Bergabung

1/2 5/2/2016

Melaksanakan operasi
bergabung melibatkan
tambah dan tolak.

i.

ii.

6
8/2 12/2/2016

2. Pecahan

2.1 Pecahan Wajar

Menama dan menulis


i.
pecahan wajar dengan
penyebutnya sehingga 10.
ii.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU

TAJUK

BIDANG PEMBELAJARAN

2.2 Pecahan Setara

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

Menyatakan pecahan
i.
setara bagi pecahan wajar.
ii.

2. Pecahan

2.3 Penambahan Pecahan

15/2 19/2/2016

Menambah dua pecahan


wajar dengan penyebut
sehingga 10.

i.

ii.

iii.

8
22/2 26/2/2016

2. Pecahan

2.4 Penolakan Pecahan.

i.
Menolak pecahan wajar
dengan penyebut sehingga
10.

ii.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU

TAJUK

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

iii.

9
29/2 4/3/2016

3. Perpuluhan

3.1 Nombor Perpuluhan

Memahami nombor
perpuluhan

i.

ii.

iii.

10
7/3 11/3/2016

3. Perpuluhan

3.2 Tambah Perpuluhan

Menambah perpuluhan
sehingga dua tempat
perpuluhan.

i.

perpuluhan
RANCANGANMenambah
PENGAJARAN
TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4
sehingga dua tempat
perpuluhan.
MGGU

TAJUK

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

ii.

iii.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (12/3 - 20/3/2016)

11
21/3 25/3/2016

3. Perpuluhan

3.3 Tolak Perpuluhan

Menolak nombor
perpuluhan sehingga dua
tempat perpuluhan.

i.

ii.
iii.

12
28/3 1/4/2016

3. Perpuluhan

3.4 Darab Perpuluhan.

Mendarab perpuluhan
i.
sehingga dua tempat
perpuluhan dengan nombor
bulat.
ii.

perpuluhan
RANCANGANMendarab
PENGAJARAN
TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4
sehingga dua tempat
MGGU

TAJUK

BIDANG PEMBELAJARAN

perpuluhan dengan nombor


bulat.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

iii.

13
4/4 8/4/2016

3. Perpuluhan

3.5 Bahagi Perpuluhan.

Membahagi perpuluhan
i.
sehingga dua tempat
perpuluhan dengan nombor
bulat.
ii.
iii.

iv.

14
11/4 15/4/2016

4. Wang

4.1 Wang hingga RM10,000. Memahami dan


menggunakan perkataan
yang melibatkan wang.

i.
ii.

Mengguna dan
iii.
mengaplikasi pengetahuan iv.
tentang wang dalam
kehidupan seharian.
v.

Mengguna dan
mengaplikasi pengetahuan
tentang wang dalam
kehidupan seharian.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU

15
18/4 22/4/2016

TAJUK

4. Wang

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

4.1 Wang hingga RM10,000. Mengguna dan


vi.
mengaplikasi pengetahuan
tentang wang dalam
kehidupan seharian.
vii.
viii.

16
25/4 29/4/2016

5. Masa dan
waktu

5.1 Membaca dan menulis


masa.

Memahami, membaca dan i.


menulis masa dalam jam
dan minit.
ii.

5.2 Jadual

Membina jadual mudah

i.

Membaca kalender

ii.
iii.

Memahami hubungan di
antara unit masa.

i.

17
2/5 5/6/2016

18

5. Masa dan
waktu

5.3 Hubungan antara unit


masa.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU

9/5 13/5/2016

TAJUK

5. Masa dan
waktu

BIDANG PEMBELAJARAN

5.3 Hubungan antara unit


masa.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

Memahami hubungan di
antara unit masa.

ii.

iii.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 / PRA UPSR 3 (10 - 13/5/2016)

19
16/5 20/5/2016

5. Masa dan
waktu

5.4 Operasi Asas Melibatkan Tambah, tolak, darab dan


Masa
bahagi dalam unit masa.

i.

ii.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU

20
23/5 27/5/2016

TAJUK

5. Masa dan
waktu

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

5.4 Operasi Asas Melibatkan Tambah, tolak, darab dan


Masa
bahagi dalam unit masa.

HASIL PEMBELAJARAN

iii.

iv.

v.

21
13/6 17/6/2016

5. Masa dan
waktu

5.5 Tempoh masa

Mengguna dan
i.
mengaplikasi pengetahuan
tentang masa untuk
ii.
mencari tempoh masa.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU

TAJUK

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

iii.

22

6. Panjang

6.1 Ukuran Panjang

20/6 24/6/2016

Mengukur panjang dengan i.


menggunakan unit piawai
ii.

iii.

iv.

23
27/6 1/7/2016

6. Panjang

6.2 Hubungan antara unit


ukuran panjang

Memahami hubungan
antara unit dalam ukuran
panjang.

10

i.
ii.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU

24

TAJUK

6. Panjang

4/7 8/7/2016

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

6.3 Operasi asas melibatkan Menambah dan menolak


panjang.
ukuran panjang.

HASIL PEMBELAJARAN

i.

ii.

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (4/7/2016)


Mendarab dan membahagi i.
ukuran panjang.

25
11/7 7/15/2016

ii.

iii.

26
18/7 22/7/2016

7. Jisim

7.1 Timbangan Jisim

Menimbang jisim dengan


unit piawai.

i.
ii.
iii.

11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU

TAJUK

BIDANG PEMBELAJARAN

7.2 Hubungan antara unit


jisim.

27
25/7 29/7/2016

7. Jisim

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

Memahami hubungan
antara unit dalam jisim.

i.

UJIAN PRESTASI 2 /

PERCUBAAN UPSR (19/7/2016 - 21/7/2016)

7.3 Operasi Asas Melibatkan Tambah dan tolak


Jisim
melibatkan unit jisim.

i.
ii.

Darab dan bahagi unit


jisim.

i.

ii.

iii.

28
1/8 5/8/2016

8. Isi padu cecair 8.1 Menyukat isipadu cecair. Menyukat dan


i.
membanding isipadu cecair ii.
dengan menggunakan unit
piawai.

12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU

TAJUK

BIDANG PEMBELAJARAN

Menyukat dan
membanding
isipadu cecair
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
dengan menggunakan unit
piawai.

HASIL PEMBELAJARAN

iii.
iv.

29
8/8
-12/8/2016

8.2 Hubungan antara unit isi Memahami hubungan


padu cecair.
antara unit dalam isipadu
cecair.

i.

8. Isi padu cecair 8.3 Operasi asas melibatkan Tambah dan tolak isipadu
isi padu cecair.
cecair.

i.

ii.

30
15/8 19/8/2016

Darab dan bahagi isipadu


cecair.

i.

ii.

13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU

TAJUK

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

iii.

31
22/8 26/8/2016

9. Bentuk dan
ruang

9.1 Bentuk dua dimensi

Memahami perimeter
bentuk dua dimensi.

i.

ii.

Memahami luas bentuk dua i.


dimensi.

32
29/8 9/2/2016

ii.
iii.

HARI KEMERDEKAAN (31/8/2016)


33
5/9 9/9/2016

9. Bentuk dan
ruang

9.1 Bentuk dua dimensi

Mencari luas dan perimeter i.


bentuk dua dimensi.
ii.

14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU

34
19/9 23/9/2016

TAJUK

9. Bentuk dan
ruang

BIDANG PEMBELAJARAN

9.2 Bentuk tiga dimensi

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Memahami isipadu kubus


dan kuboid.

HASIL PEMBELAJARAN

i.
ii.
iii.

35
26/9 30/9/2016

9. Bentuk dan
ruang

9.2 Bentuk tiga dimensi

Mencari isipadu kubus dan i.


kuboid.
ii.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2016 (10/9 - 18/9/201


36
3/10 7/10/2016

10. Perwakilan
data

10.1 Piktograf

Menggunakan piktograf
i.
untuk membaca dan
memapar maklumat / data.

37
10/10 10/14/2016

ii.
iii.
iv.

38

10. Perwakilan
data

10.2 Graf palang

Menggunakan graf palang


untuk membaca dan
memaparkan data.

15

i.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


MGGU

17/10 21/10/2016

TAJUK

10. Perwakilan
data

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

Menggunakan graf palang


untuk membaca dan
memaparkan data.

ii.
iii.
iv.

39

24 - 28/10/2016

40

31/10 - 4/11/2016

41

7 - 11/11/2016

42

14 - 18/11/2016

43

21 - 25/11/2016

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

PERBINCANGAN KERTAS PEPERIKSAAN TAJUK 1-5

ULANGKAJI TAJUK 6-9

PENYUSUNAN KELAS 2017, PEMULANGAN SPBT, KEMASKINI FAIL MURID


PEMBERIAN SPBT 2017
CUTI AKHIR TAHUN ( 26/11/2016 - 1/1/2017 )

16

N TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

Menama dan menulis nombor hingga 100,000.


Menentukan nilai tempat sebarang digit bagi nombor bulat hingga 100,000.
Membanding nilai nombor hingga 100,000.
Membundar nombor kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.

Menambah sebarang dua hingga empat nombor tidak melebihi 100,000.


Menyelesaikan masalah tambah
Menolak satu atau dua nombor daripada sebarang nombor yang lebih besar tidak
melebihi 100,000.
Menyelesaikan masalah tolak.

Mendarab nombor tiga digit dengan:


(a) 100 (b) nombor 2-digit
Mendarab nombor empat digit dengan
(a) nombor 1-digit (b) 10
(c) nombor 2-digit
Mendarab nombor dua digit dengan 1000.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi darab.

17

N TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

Membahagi nombor empat digit dengan:


(a) nombor 1-digit
(b) 10, 100 dan 1 000
(c) nombor 2-digit
Membahagi nombor lima digit dengan:
(a) nombor 1-digit
(b) 10, 100 dan 1 000
(c) nombor 2-digit
Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bahagi.

Murid melakukan operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan nombor kurang
daripada:
(a) 100 (b) 1 000 (c) 10 000
Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung.

Menama dan menulis pecahan wajar dengan penyebut hingga 10.


Membandingkan nilai dua pecahan wajar dengan:
(a) penyebut yang sama
(b) pengangka 1 penyebut yang berlainan sehingga 10.

18

N TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

Menyatakan dan menulis pecahan setara kepada pecahan wajar.


Menyatakan pecahan setara dalam bentuk termudah.

Tambah dua pecahan wajar dengan penyebut yang sama sehingga 10 dalam bentuk
termudah.
(a) dengan 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan.
(b) dengan pengangka yang berbeza.
Tambah dua pecahan wajar dengan penyebut yang berbeza sehingga 10 dalam bentuk
termudah.
(a) dengan 1 sebagai pengangka untuk kedua-dua pecahan.
(b) dengan pengangka yang berbeza.
Penyelesaian masalah yang melibatkan penambahan pecahan wajar.

Menolak dua pecahan wajar yang penyebutnya sama sehingga 10 kepada bentuk
termudah.
(a) dengan 1 sebagai pengangka bagi kedua-dua pecahan.
(b) dengan pengangka yang berbeza.
Menolak dua pecahan wajar dengan penyebut yang berbeza sehingga 10 kepada bentuk
termudah.
(a) dengan 1 sebagai pengangka bagi kedua-dua pecahan.

19

N TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

(a) dengan 1 sebagai pengangka bagi kedua-dua pecahan.


(b) dengan pengangka yang berbeza.
Menyelesaikan masalah penolakan yang melibatkan pecahan wajar.

Menamakan dan menulis nombor perpuluhan dengan


(a) satu tempat perpuluhan
(b) dua tempat perpuluhan
Mengenali nilai tempat perpuluhan yang melibatkan:
(a) persepuluh (b) perseratus
(c) persepuluh dan perseratus
Menukar pecahan kepada perpuluhan:
(a) persepuluh (b) perseratus
(c) persepuluh dan perseratus,
dan sebaliknya.
Tambah dua hingga empat nombor perpuluhan melibatkan satu tempat perpuluhan.
(a) nombor perpuluhan sahaja
(b) nombor bulat dan nombor perpuluhan

20

N TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

(c)

perpuluhan bercampur

Tambah dua hingga empat nombor perpuluhan melibatkan dua tempat perpuluhan.
(a) nombor perpuluhan sahaja
(b) nombor bulat dan nombor perpuluhan
(c) perpuluhan bercampur
Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor perpuluhan.

UTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (12/3 - 20/3/2016)

Menolak satu hingga dua nombor perpuluhan melibatkan satu tempat perpuluhan:
(a) nombor perpuluhan sahaja
(b) perpuluhan bercampur
(c) nombor bulat dan nombor perpuluhan
Menolak satu hingga dua nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan.
Menyelesaikan masalah penolakan yang melibatkan perpuluhan.

Darab nombor perpuluhan sehingga satu tempat perpuluhan dengan:


(a) nombor satu digit
(b) 10, 100 dan 1 000
Darab nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan dengan:

21

N TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

Darab nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan dengan:


(a) nombor satu digit
(b) 10, 100 dan 1 000
Menyelesaikan masalah yang melibatkan mendarab nombor perpuluhan.

Membahagi nombor perpuluhan sehingga satu tempat perpuluhan dengan:


(a) nombor 1-digit

(b) 10

Membahagi nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan dengan nombor satu
digit.
Membahagi nombor perpuluhan sehingga dua tempat perpuluhan dengan nombor bulat.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan bahagi dengan nombor perpuluhan.

Membaca dan menulis nilai wang sehingga RM10,000.


Menambah nilai wang sehingga RM10,000.

Menolak sebarang nilai wang sehingga RM10,000.


Mendarab nilai wang, hasil darabnya sehingga RM10,000.
Membahagi wang dengan nilai tidak lebih daripada RM10,000.

22

N TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

Melaksanakan operasi bergabung yang melibatkan penambahan dan penolakan yang


melibatkan wang hingga RM10,000.
Membundarkan wang sehingga 'ringgit' yang terdekat.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang sehingga RM10,000.

Mambaca masa dalam jam dan minit berdasarkan sistem 12 jam.


Menulis masa dalam jam dan minit berdasarkan sistem 12 jam.

Membina, membaca dan mendapatkan maklumat daripada jadual mudah.


Mendapatkan maklumat daripada kalendar
Menyelesaikan masalah mudah dalam kehidupan harian melibatkan pembacaan kalendar.

Menyatakan hubungan di antara unit masa

23

N TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

(a) 1 hari = 24 jam


(b) 1 tahun = 365/366 hari
(c) 1 dekad = 10 tahun
Penukaran
(a) tahun kepada hari dan sebaliknya
(b) dekad kepada tahun dan sebaliknya
(c) tahun kepada bulan dan sebaliknya
(d) jam kepada hari dan sebaliknya
Penukaran unit masa dari
(a) jam kepada minit dan sebaliknya
(b) jam dan minit kepada minit serta sebaliknya
(c) minit kepada jam dan minit dan sebaliknya

N PERTENGAHAN TAHUN 2016 / PRA UPSR 3 (10 - 13/5/2016)

Menambah unit masa yang melibatkan penukaran unit dalam lingkungan:


(a) jam dan minit
(b) tahun dan bulan
(c) dekad dan tahun
Menolak unit masa yang melibatkan pertukaran unit dalam lingkungan:
(a) jam dan minit
(b) tahun dan bulan

24

N TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

(c) dekad dan tahun

Mendarab unit masa yang melibatkan penukaran unit dalam lingkungan:


(a) jam dan minit
(b) tahun dan bulan
(c) dekad dan tahun
Membahagi unit masa yang melibatkan penukaran unit dalam lingkungan:
(a) jam dan minit
(b) tahun dan bulan
(c) dekad dan tahun
Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi asas dalam unit masa:
(a) jam dan minit
(b) tahun dan bulan
(c) dekad dan tahun

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (30/5 - 14/6/2016)


Membaca dan menyatakan waktu mula dan waktu akhir bagi sesuatu peristiwa
berdasarkan jadual.
Menghitung tempoh masa sesuatu peristiwa daripada jadual dalam:
(a) minit
(b) jam
(c) jam dan minit dalam tempoh sehari dan dua hari yang berturutan.

25

N TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

(c) jam dan minit dalam tempoh sehari dan dua hari yang berturutan.
Menghitung waktu mula dan waktu akhir daripada sesuatu peristiwa berdasarkan tempoh
masa yang diberi dan membaca waktu mula dan waktu akhir.

Membaca ukuran panjang dengan menggunakan unit milimeter.


Menulis ukuran panjang kepada skala per sepuluh yang hampir untuk:
(a) sentimeter
(b) meter
Mengukur dan merekod panjang sesuatu objek menggunakan unit:
(a) milimeter
(b) sentimeter dan milimeter
(c) meter dan sentimeter
Menganggar panjang sesuatu objek dalam:
(a) milimeter
(b) meter dan milimeter
(c) sentimeter dan milimeter

Menyatakan hubungan antara unit sentimeter dan millimeter.


Menukarkan unit ukuran panjang daripada:
(a) milimeter kepada sentimeter dan sebaliknya
(b) sebarang unit kepada satu unit.

26

N TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

Menambah unit ukuran panjang yang melibatkan penukaran unit dalam:


(a) mm
(b) m dan cm
(c) cm dan mm
Menolak unit ukuran panjang yang melibatkan penukaran unit dalam:
(a) mm
(b) m dan cm
(c) cm dan mm

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (4/7/2016)

Mendarab unit ukuran panjang yang melibatkan penukaran unit dengan:


(a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000
Membahagi unit ukuran panjang yang melibatkan penukaran unit dengan:
(a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000
Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi asas dalam ukuran panjang.

Menimbang jisim menggunakan unit kilogram dan gram.


Membaca timbangan jisim kepada skala yang hampIr dalam kilogram dan gram.

Menganggar jisim sesuatu objek dalam kilogram dan gram.

27

N TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

Menganggar jisim sesuatu objek dalam kilogram dan gram.


Menukarkan unit jisim daripada:
(a) kg kepada g
(b) g kepada kg
(c) kg dan g kepada kg

PERCUBAAN UPSR (19/7/2016 - 21/7/2016)


Menambah jisim melibatkan unit:
(a) kg
(b) g
(c) kg dan g
Menolak jisim melibatkan unit:
(a) kg
(b) g
(c) kg dan g
Mendarab jisim melibatkan penukaran unit dengan:
(a) nombor satu digit
(b) 10, 100 dan 1 000
Membahagi jisim melibatkan penukaran unit dengan:
(a) nombor satu digit
(b) 10, 100 dan 1 000
Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi asas dalam jisim.

Membaca isipadu cecair dalam liter dan milliliter.


Menulis sukatan isipadu cecair kepada skala persepuluh yang hampir dalam:

28

N TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

(a) liter
(b) mililiter
Mengukur dan merekod isipadu cecair dalam liter dan milliliter.
Menganggar isipadu cecair dalam liter dan milliliter.
Menukar unit isipadu cecair daripada:
(a) liter kepada mililiter
(b) mililiter kepada liter
(c) liter dan mililiter kepada liter
(d) liter dan mililiter kepada mililiter

Menambah isipadu cecair yang melibatkan penukaran unit dalam:


(a) liter
(b) mililiter
(c) liter dan mililiter
Menolak isipadu cecair yang melibatkan penukaran unit dalam:
(a) liter
(b) mililiter
(c) liter dan mililiter

Mendarab isipadu cecair yang melibatkan penukaran unit dengan:


(a) nombor satu digit
(b) 10, 100 dan 1 000
Membahagi isipadu cecair yang melibatkan penukaran unit dengan:

29

N TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

(a) nombor satu digit


(b) 10, 100 dan 1 000
Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan isipadu cecair.

Mengenal pasti sisi bagi:


(a) segiempat sama
(b) segiempat tepat (c) segitiga
Mengukur dan merekod perimeter bagi:
(a) segiempat sama
(b) segiempat tepat (c) segitiga
Mengenal pasti dimensi bagi:
(a) segiempat sama (b) segiempat tepat
Membuat perbandingan jumlah petak bagi saiz:
(a) segiempat tepat
(b) segiempat sama
Mengukur dan mencatat sisi segi empat sama dan segi empat tepat.

HARI KEMERDEKAAN (31/8/2016)


Mengira luas segi empat sama dan segi empat tepat.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dan luas bentuk dua- dimensi.

30

N TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

Mengenalpasti bentuk kubus dan kuboid.


Membandingkan dengan satu unit kubus
(a) kubus
(b) kuboid
Mengukur dan merekod sisi bagi kubus dan kuboid.

Mengira isipadu kiub dan kuboid.


Menyelesaikan masalah isipadu kubus dan kuboid.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2016 (10/9 - 18/9/2016)


Menyatakan ciri-ciri piktograf:
(a) gambar yang digunakan untuk menerangkan maklumat
(b) tajuk bagi graf
(c) nilai yang diwakili oleh satu gambar yang ditunjukkan.
Mengumpul dan mentafsir maklumat daripada piktograf.
Murid membina piktograf bagi menggambarkan maklumat yang diberi.
Menyelesaikan masalah harian berpandukan piktograf yang diberikan.

Menyatakan ciri-ciri graf palang

31

N TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4


HASIL PEMBELAJARAN

(a) tajuk
(b) apa yang diwakili oleh paksi
Mengeluarkan dan menganalisa maklumat daripada graf palang.
Membina graf palang berdasarkan maklumat yang diberi.
Menyelesaikan masalah harian berpandukan graf palang yang diberikan.

UK 1-5

KEMASKINI FAIL MURID

32

MINGGU

15
16-20
APRIL

UNIT

SUB-UNIT

5.3 Hubungan
5. Masa
dan waktu
antara unit
masa

OBJEKTIF

Memahami hubungan
antara unit masa.

Menukar unit masa


yang melibatkan jam,
hari, bulan, tahun dan
dekad.

16
23-27
APRIL

5.4 Operasi
5. Masa
dan waktu
melibatkan
masa

17
5.5 Tempoh
5. Masa
masa
30 APRIL - dan waktu
04 MEI

MINGGU

18
07-11 MEI

UNIT

SUB-UNIT

6. Panjang 6.1 Mengukur


panjang

Menambah, menolak,
mendarab dan
membahagi unit masa.

Mengaplikasikan ilmu
untuk mengira tempoh
masa.

OBJEKTIF

Mengukur panjang
dengan menggunakan
unit piawai.

19

6. Panjang 6.2 Hubungan


antara unit
14-18 MEI
ukuran
panjang

Memahami hubungan
antara unit ukuran
panjang.

19

14-18 MEI ULANGKAJI UNTUK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20

21-25 MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21

6. Panjang 6.3 Operasi asas


melibatkan
11-15 JUN
unit ukuran
panjang

1. Menambah dan
menolak ukuran
panjang.

2. Mendarab dan
membahagi ukuran
panjang.

22

7. Jisim

7.1 Menimbang
jisim

Menimbang jisim
dengan unit piawai.

7.2 Hubungan
antara unit
jisim

Memahami hubungan
antara unit jisim.

18-22 JUN

MINGGU

23
25-29 JUN

UNIT

7. Jisim

SUB-UNIT

7.3 Operasi
melibatkan
jisim

OBJEKTIF

1. Menambah dan
menolak unit jisim.

2. Mendarab dan
membahagi unit
jisim.

24
02-06
JULAI

8. Isi padu 8.1 Menyukat isi


cecair
padu cecair

8.2 Hubungan
antara unit
isi padu cecair

25
09-13
JULAI

8. Isi padu 8.3 Operasi asas


cecair
melibatkan
isi padu cecair

26
16-20
JULAI

MINGGU

27
23-27
JULAI

Menyukat dan
membanding isi padu
cecair mengguna
unit piawai.

Memahami hubungan
antara unit isi padu
cecair.

1. Menambah dan
menolak unit
isi padu cecair.

2. Mendarab dan
membahagi unit
isi padu cecair.

UNIT

SUB-UNIT

9. Bentuk 9.1 Bentuk dua


dan ruang
dimensi

OBJEKTIF

1. Memahami
perimeter untuk
bentuk dua dimensi.

2. Memahami
dimensi untuk
bentuk dua dimensi.

28

9. Bentuk 9.1 Bentuk dua


dimensi
30 JULAI - dan ruang
03 OGOS

29

06-10
OGOS

3. Mengira luas dan


perimeter bentuk
dua dimensi.

ULANGKAJI UNTUK UJIAN SETARA

30
31
27-31
OGOS

32

UJIAN SETARA
13-17
OGOS
9. Bentuk 9.2 Bentuk tiga
dan ruang
dimensi

9. Bentuk 9.2 Bentuk tiga


dan ruang
dimensi

1. Memahami isi padu


untuk kubus dan
kuboid.

2. Mengira isi padu


kubus dan kuboid.

03-07 SEPT
33

10-14 SEPT UPSR

34

10.1 Piktograf
10.
Perwakilan
17-21 SEPT data

Mengguna piktograf
untuk membaca dan
mempamerkan data.

35

Mengguna graf palang


untuk membaca dan
mempamerkan data.

10.2 Graf palang


10.
Perwakilan
24-28 SEPT data

36
37
38
39 - 41

01--05 OKT ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


- Sila salin mana-mana Rancangan Tahunan untuk topik sebelum ini.
08-12 OKT ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
- Sila salin mana-mana Rancangan Tahunan untuk topik sebelum ini.
15-19 OKT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
22 OKT-09 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
NOV

HASIL PEMBELAJARAN

(i)

Menyatakan hubungan antara unit masa


(a) 1 hari = 24 jam
(b) 1 tahun = 365/366 hari
(c) 1 dekad = 10 tahun
(ii) Menukar:
(a) tahun kepada hari dan sebaliknya
(b) dekad kepada tahun dan sebaliknya
(c) tahun kepada bulan dan sebaliknya
(d) jam kepada hari dan sebaliknya
(iii) Menukar masa dari:
(a) jam kepada minit dan sebaliknya
(b) jam dan minit kepada minit
(c) minit kepada jam dan minit
(i)

Menambah unit masa melibatkan


pertukaran unit dengan jawapan dalam unit:
(a) jam dan minit
(b) tahun dan bulan
(c) dekad dan tahun
(ii) Menolak unit masa melibatkan pertukaran
unit dengan jawapan dalam unit:
(a) jam dan minit
(b) tahun dan bulan
(c) dekad dan tahun
(iii) Mendarab unit masa melibatkan pertukaran
unit dengan jawapan dalam unit:
(a) jam dan minit
(b) tahun dan bulan
(c) dekad dan tahun
(iv) Membahagi unit masa melibatkan pertukaran
unit dengan jawapan dalam unit:
(a) jam dan minit
(b) tahun dan bulan
(c) dekad dan tahun
(v)
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan operasi asas masa:
(a) jam dan minit (b) tahun dan bulan
(c) dekad dan tahun
(i)

Membaca dan menyatakan waktu


mula dan waktu akhir bagi suatu peristiwa.
(ii) Mengira tempoh masa, waktu mula dan
waktu akhir bagi suatu peristiwa dalam unit:
(a) minit
(b) jam
(c) jam dan minit dalam sehari
dan dua hari berturut-turut.
(iii) Mengira waktu mula atau akhir sesuatu
peristiwa dari tempoh masa yang diberi.
HASIL PEMBELAJARAN

(i)

Membaca ukuran panjang


menggunakan unit milimeter.
(ii) Menulis ukuran panjang kepada
skala persepuluh terhampir untuk:
(a) sentimeter
(b) meter
(iii) Mengukur dan merekod panjang
objek menggunakan unit:
(a) milimeter

(b) sentimeter
(c) meter dan sentimeter
(iv) Menganggar panjang objek dalam:
(a) mm ;
(b) m dan mm
(c) cm dan mm
(i)
(ii)

Menyatakan hubungan antara cm dan mm.


Menukar unit ukuran panjang dari:
(a) mm kepada cm dan sebaliknya.
(b) gabungan unit kepada satu unit

NGAHAN TAHUN

(i)

Menambah unit ukuran panjang


melibatkan pertukaran unit dalam:
(a) mm
(b) m dan cm
(c) cm dan mm
(ii) Menolak unit ukuran panjang
melibatkan pertukaran unit dalam:
(a) mm
(b) m dan cm
(c) cm dan mm
(i)
Mendarab unit ukuran panjang
melibatkan pertukaran unit dengan:
(a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000
(ii)
Membahagi unit ukuran panjang
melibatkan pertukaran unit dengan:
(a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000
(iii) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan unit ukuran panjang.
(i)

Menimbang jisim dengan unit piawai


kilogram dan gram.
(ii) Membaca timbangan jisim kepada bahagian
skala terhampir dalam unit kg dan g.
(iii) Menganggar jisim objek dalam unit kg dan g.
(i)
Menukar unit jisim daripada:
(a) kg kepada g
(b) kg dan g kepada g
(c) kg dan g kepada kg
HASIL PEMBELAJARAN

(i)

Menambah jisim yang melibatkan unit dalam:


(a) kg
(b) g
(c) kg dan g
(ii) Menolak jisim yang melibatkan unit dalam:
(a) kg
(b) g
(c) kg dan g
(i)
Mendarab jisim yang melibatkan
pertukaran unit , dengan:
(a) nombor 1-digit
(b) 10, 100 dan 1 000
(ii) Membahagi jisim yang melibatkan
pertukaran unit , dengan:
(a) nombor 1-digit
(b) 10, 100 dan 1 000
(iii) Menyelesaikan masalah melibatkan
operasi asas dalam unit jisim.

(i)

Membaca ukuran isi padu cecair


dalam unit liter dan mililiter.
(ii) Menulis ukuran isi padu cecair
dalam persepuluh skala terhampir:
(a) liter
(b) mililiter
(iii) Mengukur dan merekod isi padu
cecair dalam unit liter dan mililiter.
(iv) Menganggar isi padu
cecair dalam unit liter dan mililiter.
(i)
Menukar unit isi padu cecair, dari:
(a) liter kepada mililiter
(b) mililiter kepada liter
(c) liter dan mililiter kepada liter
(d) liter dan mililiter kepada mililiter
(i)

(ii)

Menambah unit isi padu cecair


melibatkan pertukaran unit dalam:
(a) liter
(b) mililiter
(c) liter dan mililiter
Menolak unit isi padu cecair
melibatkan pertukaran unit dalam:
(a) liter
(b) mililiter
(c) liter dan mililiter

(i)

Mendarab unit isi padu cecair


melibatkan pertukaran unit dengan:
(a) nombor 1-digit
(b) 10, 100 dan 1 000
(ii) Membahagi unit isi padu cecair
melibatkan pertukaran unit dengan:
(a) nombor 1-digit
(b) 10, 100 dan 1 000
(iii) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan isi padu cecair.
HASIL PEMBELAJARAN

(i)

Mengenal pasti sisi bentuk 2D:


(a) segiempat sama
(b) segiempat tepat (c) segitiga
(ii) Mengukur dan merekod perimeter:
(a) segiempat sama
(b) segiempat tepat (c) segitiga
(i)
Mengenal pasti dimensi:
(a) segiempat sama (b) segiempat tepat
(ii) Membandingkan saiz dengan unit persegi:
(a) segiempat sama (b) segiempat tepat
(iii) Mengukur dan merekod dimensi:
(a) segiempat sama
(b) segiempat tepat
(i)

Mengukur luas:
(a) segiempat sama
(b) segiempat tepat
(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
perimeter dan luas untuk bentuk dua dimensi.

(i)

Mengenal pasti dimensi:


(a) kubus
(b) kuboid
(ii) Membandingkan dengan unit padu:
(a) kubus
(b) kuboid
(iii) Mengukur dan merekod dimensi:
(a) kubus
(b) kuboid
(i)
(ii)

Mengira isi padu kubus dan kuboid.


Menyelesaikan masalah yang melibatkan
isi padu kubus dan kuboid.

(i)

Menyatakan ciri-ciri pada piktograf:


(a) gambar sebagai perwakilan data
(b) tajuk graf
(c) apa yang diwakili oleh paksi
(d) apa yang diwakili oleh petunjuk
(ii) Menganalisis maklumat daripada piktograf.
(iii) Membina piktograf menggunakan
data yang diberi.
(iv) Menyelesaikan masalah dengan
menganalisis piktograf.
(i)

Menyatakan ciri-ciri pada graf:


(a) tajuk graf
(b) apa yang diwakili oleh paksi
(ii) Menganalisis maklumat daripada graf palang
(iii) Membina graf palang berdasarkan
data yang diberi.
(iv) Menyelesaikan masalah dengan
menganalisis graf palang.

nan untuk topik sebelum ini.

nan untuk topik sebelum ini.