Anda di halaman 1dari 10

ANALISIS SWOT PANITIA MATEMATIK

KEKUATAN
S1 Semua guru major/minor matapelajaran Matematik mempunyai
sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman mengajar.

KELEMAHAN
W1 Sikap murid yang kurang mengambil berat.

S2 Seramai 3 orang guru berpengalaman lebih 10 tahun mengajar


matematik

W2 Murid tidak menguasai asas matematik menyebabkan mereka


tidak dapat memahami dan menjawab dengan baik.

S3 Kemudahan fotostat latihan untuk pelajar.

W3 Murid kurang membuat latihan tambahan.

S4 Kemudahan TV di semua kelas membolehkan guru


menggunakan ICT dalam pdp.

W4 Murid lemah dalam penghafalan sifir menyebabkan mereka


tidak dapat menjawab banyak soalan dalam peperiksaan.

S5 Pihak pengurusan yang sentiasa memberi keutamaan kepada


mata pelajaran matematik
PELUANG

W5 Murid cuai membuat soalan penyelesaian masalah.

O1 Kursus- kursus anjuran PPD/JPN

T1 Murid selalu tidak hadir ke sekolah, tidak dapat mengikuti P&P


dengan baik.

CABARAN

O2 Terdapat buku-buku rujukan dan latihan pelbagai terbitan yang


boleh dipinjam kepada murid dan guru
T2 Murid tidak membuat kerjarumah yang diberi.
O3 Terdapat lawatan Pegawai PPD/JPN untuk memantau P & P dan
memberi nasihat kepada guru-guru yang mengajar

T3 Murid tidak memberi perhatian dan berminat terhadap Subjek


Matematik dalam kelas.

O4 Guru-guru Matematik mengadakan kursus dalaman untuk


meningkatkan pengetahan Matematik.

T4 Murid menjawab latihan/soalan sambil lewa.

O5 Bimbingan SISC membantu guru matematik meningatkan


pengajaran mereka.

T5 Ibubapa kurang memberi perhatian terhadap


pelajaran anak mereka.

TOWS MATRIKS PANITIA MATEMATIK


DALAMAN

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru major/minor matapelajaran


Matematik mempunyai sekurangkurangnya 1 tahun pengalaman
mengajar.

W1 Sikap murid yang kurang mengambil


berat.

S2 Seramai 3 orang guru berpengalaman 10


tahun mengajar matematik
S3 Kemudahan fotostat latihan untuk
pelajar.
LUARAN

S4 Kemudahan TV di semua kelas


membolehkan guru menggunakan ICT
dalam pdp.

W2 Murid tidak menguasai asas matematik


menyebabkan merekatidak
dapat memahami dan menjawab dengan
baik.
W3 Murid kurang membuat latihan tambahan.
W4 Murid lemah dalam penghafalan sifir
menyebabkan mereka
tidak dapat menjawab banyak soalan
dalam peperiksaan.

PELUANG(O)

S5 Pihak pengurusan yang sentiasa


W5 Murid cuai membuat soalan penyelesaian
memberi keutamaan kepada mata
masalah.
pelajaran matematik
SO
WO

O1 Kursus- kursus anjuran PPD/JPN

S4 + S5 + O4

W4 + O1

O2 Terdapat buku-buku rujukan dan latihan


pelbagai terbitan yang boleh dipinjam
kepada murid dan guru

ST 1 Meningkatkan prestasi matematik


pelajar.

ST 2 Meningkatkan kemahiran ICT guru-guru


matematik.

O3 Terdapat lawatan Pegawai PPD/JPN untuk


memantau P & P dan memberi nasihat
kepada guru-guru yang mengajar
O4 Guru-guru Matematik mengadakan kursus
dalaman untuk meningkatkan pengetahan
Matematik.
O5 Bimbingan SISC membantu guru matematik

Meningatkan pengajaran mereka.


CABARAN (T)
T1 Murid selalu tidak hadir ke sekolah, tidak
dapat mengikuti P&P dengan baik.
T2 Murid tidak membuat kerjarumah yang
diberi.
T3 Murid tidak memberi perhatian dan berminat
terhadap Subjek Matematik dalam kelas.
T4 Murid menjawab latihan/soalan sambil lewa.
T5 Ibubapa kurang memberi perhatian terhadap
pelajaran anak mereka.

ST

WT

S4 + T3

W3 + W4 + T3 + T5

ST 3 Menjadikan subjek matematik diminati


oleh pelajar.

ST 4 Meningkatkan keprihatinan ibu bapa


terhadap pendidikan anak-anak.

HUBUNGAN MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN & INISIATIF


NAMA SEKOLAH :
ASPIRASI :

SJKT LADANG SUNGAI RAMBAI

Memaksimumkan murid cemerlang dalam Pencapaian Akademik (PKS)

Matlamat Strategik /
KRA

1. Peratus pencapaian murid dalam Gred A, semua lulus dan GPMP rendah dalam mata
pelajaran matematik.
2. Meningkatkan peratus pencapaian murid dalam Gred A, semua lulus dan GPS dalam
mata pelajaran matematik.

Sasaran Prestasi
Objektif

Meningkatkan
peratusan
kelulusan pelajar
dalam UPSR 2016

Meningkat minat
pelajar dalam
subjek matematik

KPI

TOV

Inisiatif / Strategi

2017

2017

2017

2017

(OTI1
)

(OTI2
)

(OTI3
)

(UPS
R)

Peningkatan % lulus
UPSR ke 100%

92

75

85

90

100

Peratus murid
mendapat Gred A
dalam Matematik

35

38

42

46

50

95

85

90

100

Peningkatan % lulus
ke 100% bagi semua
kelas

Murid :
S1: Meningkatkan
keyakinan belajar
murid.
S2 : Meningkatan
motivasi belajar
murid.
Guru :
S3 : Meningkatkan
kompetensi guru
dalam PdP

Tanggung jawab

Pn.Mehar
Banu
(GB)
Pn.Shakthi
Dewi
(GPK 1)
Ketua Panitia
matematik
Semua Guru
Matematik
PIBG
Ibu bapa/
Penjaga

PELAN TINDAKAN
BIL

PELAN
TAKTIKAL

Ketua Panitia
Guru M/pelajaran

Jan

Klinik Matematik

Jan

Bijak Sifir

Ketua Panitia
Guru M/pelajaran

Ceramah/Teknik
Menjawab
Soalan

Kursus Dalaman

TANGGUNG/JAWAB

Ketua Panitia
Guru M/pelajaran
Fasilitator

Ketua Panitia
Guru M/pelajaran
Fasilitator

TEMPOH
(MULA
AKHIR)
Okt

Mei

KOS
/SUMBER

KPI

SASARAN

PELAN KONTIGENSI /
CATATAN

RM 100

Peratus murid lulus


meningkat sehingga
100%

Semua murid

Bimbingan Ekspress

Semua murid

Mental Calculation

Murid-murid
tahun 6

Maths Explorace

Guru-guru
matematik

PLC

RM 100

Jan

Okt

RM 200

Jan

Okt

RM 200

Peratus murid hafal


sifir 2-12 meningkat
sehingga 100%
Meningkatkan
kemahiran menjawab
soalan supaya dapat
skor yang tinggi bagi
setiap soalan dan
tidak mengulangi
kesilapan yang sering
dilakukan.
Meningkatkan
pengetahuan
matematik dan ICT
serta pengunaan VLE
Frog guru-guru
matematik supaya
dapat meningkatkan
keberkesanan P&P.

PELAN OPERASI BIDANG MATEMATIK


1 PELAN OPERASI ( Strategi 1 )
Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
LANGKAH

: Klinik Matematik
: Pelajar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi pada bila-bila masa.
: Peratus murid lulus meningkat sehingga 100%
: Sepanjang tahun
: Semua pelajar
: RM 100
PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

Mesyuarat Panitia Matematik

Ketua Panitia Matematik

1.1 Ucapan Pengerusi

Guru mata pelajaran

TEMPOH

1 hari

1.2 Lantik AJK dan Agihan tugas


1.3 Tetap tarikh mesyuarat
2

Menyediakan jadual

Setiausaha

1 hari

Taklimat Ringkas

Ketua Panitia Matematik

1 hari

Pelaksanaan

Semua peserta

Sepanjang
tahun

Pemantauan

Pn.Mehar Banu (Guru Besar)

Sepanjang
tahun

Dokumentasi & Laporan

AJK Program

Setiap bulan

Penilaian & Post Mortem

Pn.Mehar Banu (Guru Besar)

Setiap bulan

AJK Program

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

2 PELAN OPERASI ( Strategi 1 )


Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
LANGKAH

: Bijak Sifir
: Pelajar dapat menghafal sifir 2-12 dalam masa 5 bulan.
: Peratus murid hafal sifir 2-12 meningkat sehingga 100%
: Januari hingga Mei
: Semua murid
: RM 100
PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Mesyuarat Panitia Matematik

Ketua Panitia Pendidikan Moral

1.1 Ucapan Pengerusi

Guru mata pelajaran

1 hari

1.2 Lantik AJK dan Agihan tugas


1.3 Tetap tarikh mesyuarat
2

Menyediakan jadual

Setiausaha

1 hari

Taklimat Ringkas

Ketua Panitia Matematik

1 hari

Pelaksanaan

Semua guru matematik

Setiap hari
Jumaat

Pemantauan

Pn.Mehar Banu

Setiap hari
Jumaat

Dokumentasi & Laporan

AJK Program

Penilaian & Post Mortem

Pn.Mehar Banu

(Guru Besar)

Setiap bulan
(Guru Besar)

Setiap bulan

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

AJK Program

3 PELAN OPERASI ( Strategi 1)


Nama Program : Ceramah/Teknik Menjawab Soalan
Matlamat

: Meningkatkan kemahiran menjawab soalan supaya dapat skor yang tinggi bagi setiap soalan dan tidak mengulangi
kesilapan yang sering dilakukan.

Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
LANGKAH

: Peningkatan peratus mendapat A dalam UPSR pada tahun 2017


: 1 hari
: Murid tahun 6
: RM200
PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

Mesyuarat Panitia Matematik

Ketua Panitia Matematik

1.1 Ucapan Pengerusi

Guru mata pelajaran

1.2 Lantik AJK dan Agihan tugas

Fasilitator

TEMPOH

1 hari

1.3 Tetap tarikh


1.4 Bincang kos
2

Menetapkan penceramah

Setiausaha

1 hari

Taklimat Ringkas

Ketua Panitia Matematik

1 hari

Pelaksanaan

Ketua Panitia Matematik

1 hari

Guru mata pelajaran

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

Fasilitator
5
Pemantauan

Pn.Mehar Banu

Dokumentasi & Laporan

AJK Program

Penilaian & Post Mortem

Pn.Mehar Banu

(Guru Besar)

1 hari

6
3 hari

7
(Guru Besar)

1 hari

AJK Program

4 PELAN OPERASI ( Strategi 1 )


Nama Program : Kursus Dalaman
Matlamat
: Meningkatkan pengetahuan matematik dan ICT serta pengunaan VLE Frog guru-guru matematik supaya dapat
meningkatkan keberkesanan P&P.
Objektif
: Peningkatan peratus kelulusan matapelajaran matematik ke 100%.
Tempoh
: 2 kali setahun
Sasaran
: Guru Matematik
Kos
: RM 200
LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

Mesyuarat Panitia Matematik

Ketua Panitia Matematik

1.1 Ucapan Pengerusi

Guru mata pelajaran

TEMPOH

1 hari

1.2 Lantik AJK dan Agihan tugas


1.3 Tetap tarikh mesyuarat
2

Menyediakan jadual

Setiausaha

1 hari

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

Taklimat Ringkas

Ketua Panitia Matematik

1 hari

Pelaksanaan

Semua peserta

1 hari

Pemantauan

Pn.Mehar Banu

Dokumentasi & Laporan

AJK Program

Penilaian & Post Mortem

Pn.Mehar Banu
AJK Program

(Guru Besar)

1 hari
3 hari

(Guru Besar)

1 hari