Anda di halaman 1dari 2

CONTOH RPH BM 2016

HARI
ISNIN
TARIKH

TINGKATAN
1 DAHLIA
BIL MURID
/39
TEMPOH
1 JAM
MASA
2.30 Ptg - 3.30 Ptg
TEMA
PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN
KEMAHIRAN BAHASA
4. SENI BAHASA (KOMSAS)

TAJUK

Sajak Kuingin Berterima Kasih


STANDARD KANDUNGAN

4.4
STANDARD PEMBELAJARAN

4.4.1
OBJEKTIF PEMBELARAN
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
Menggunakan sebutan, nada dan gaya yang menarik serta berkesan untuk Mestamu.
KRITERIA KEJAYAAN
Murid dapat:
1. Membezakan puisi moden dan puisi tradisional.
2. Membuat persembahan dalam aktiviti Mestamu.
3. Menilai gaya persembahan yang menarik.
PENGISIAN KURIKULUM /TMK
NILAI MURNI
KESYUKURAN

EMK
KREATIVITI DAN INOVASI
I-THINK
PETA BUIH
STRATEGI P&P
PENDEKTAN DIDIK HIBUR
KBAT
MENCIPTA
KEMAHIRAN BERFIKIR
MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN
AKTIVITI
SET INDUKSI

Menonton persembahan puisi moden dan tradisional.

Murid menyatakan perbezaan antara pembacaan dua puisi tersebut.

PERKEMBANGAN

Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan.

Guru memberikan sampul tugasan.


Kumpulan 1 : Lagu
Kumpulan 2 : Cerita

Kumpulan 3 : Dikir Barat


Kumpulan 4 : Boria
Kumpulan 5 : Nasyid

Murid berbincang bentuk persembahan (Mestamu).

Murid membuat persembahan.

Setiap kumpulan membuat penilaian terhadap setiap persembahan.

PENUTUP

Guru membuat refleksi dan memberikan hadiah kepada setiap


Murid berkongsi pendapat tentang aktivit hari ini (Share U view)

BBM
NOTA PELEKAT/ KERTAS SEBAK/ PEN MARKER/ KERTAS EDARAN/VIDEO
REFLEKSI