Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN

( KOMPONEN SENI VISUAL PENGGAL 1 )


TAHUN 1 / 2017
TEMA : SENI DI SEKELILINGKU
MINGGU/
TARIKH

BIDANG

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Minggu 1
15
Jan 2017

MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Minggu 2
8-12
Jan 2017

MINGGU TRANSISI TAHUN 1

MINGGU
3

Aktiviti:
LUKISAN

MENGGAMBAR
1.1 Bahasa Seni Visual
1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan
2.1 Kemahiran Seni
bahasa seni visual yang ada pada karya
Visual
dalam menggambar.
3.1 Penghasilan Karya
2.1.1
Kreatif
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
4.1 Menghayati Karya
visual, penggunaan media serta teknik dan
Seni
proses dalam penghasilan karya bidang
menggambar.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
dan teknologi dengan mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri

Setengah
Tahun
Pertama

dan rakan berpandukan bahasa seni


visual , teknik dan proses.

MINGGU/
TARIKH

MINGGU
4

BIDANG

Aktiviti:
CAPAN

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
MENGGAMBAR
1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan
bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam menggambar.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
1.1 Bahasa Seni Visual
visual, penggunaan media serta teknik dan
2.1 Kemahiran Seni
proses dalam penghasilan karya bidang
menggambar.
Visual
3.1.1
3.1 Penghasilan Karya
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
Kreatif
dan teknologi dengan mengaplikasikan
4.1 Menghayati Karya
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
Seni
bahasa seni visual dalam menghasilkan

CATATAN

Setengah
Tahun
Pertama

karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.
MEMBUAT CORAK & REKAAN
MINGGU
5&6

Aktiviti:
1.1 Bahasa Seni Visual
IKATAN DAN 2.1 Kemahiran Seni
CELUPAN
Visual
3.1 Penghasilan Karya
Kreatif
4.1 Menghayati Karya
Seni

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan
bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam membuat corak dan rekaan.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, penggunaan media serta teknik dan
proses dalam penghasilan karya bidang
membuat corak dan rekaan.

Setengah
Tahun
Pertama

3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
dan teknologi dengan mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.
MINGGU/
TARIKH

BIDANG

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

MINGGU
7&8

Aktiviti:
BONEKA

1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni
Visual
3.1 Penghasilan Karya
Kreatif
4.1 Menghayati Karya
Seni

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan
bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam membentuk dan membuat binaan.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, penggunaan media serta teknik dan
proses dalam penghasilan karya bidang
membentuk dan membuat binaan.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
dan teknologi dengan mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.

Setengah
Tahun
Pertama

MINGGU/
TARIKH

BIDANG

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

MINGGU
9 & 10

Aktiviti:
MODEL

1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni
Visual
3.1 Penghasilan Karya
Kreatif
4.1 Menghayati Karya
Seni

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan
bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam membentuk dan membuat binaan.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, penggunaan media serta teknik dan
proses dalam penghasilan karya bidang
membentuk dan membuat binaan.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
dan teknologi dengan mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.

Setengah
Tahun
Pertama

MINGGU/
TARIKH

BIDANG

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

MENGENAL KRAF TRADISIONAL

MINGGU
11 - 13

Aktiviti:
BATIK

1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni
Visual
3.1 Penghasilan Karya
Kreatif
4.1 Menghayati Karya
Seni

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan
bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam mengenal kraf tradisional
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, penggunaan media serta teknik dan
proses dalam penghasilan karya bidang
mengenal kraf tradisional
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
dan teknologi dengan mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.

Setengah
Tahun
Pertama

MINGGU/
TARIKH
MINGGU 14

MINGGU 15

MINGGU 16

PERKARA

Pra Persediaan Pameran Seni

Aplikasi Pengetahuan dan


Kemahiran Seni Visual

Aplikasi Pengetahuan dan


Kemahiran Seni Visual

STANDARD
KANDUNGAN
3.3 Projek Kesenian

3.3 Projek Kesenian

3.3 Projek Kesenian

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

3.3.1 Mempamerkan
hasil
karya untuk
persembahan

Setengah
Tahun Pertama

3.3.1 Mempamerkan
hasil
karya untuk
persembahan

Setengah
Tahun Pertama

3.3.1 Mempamerkan
hasil
karya untuk
persembahan

Setengah
Tahun Pertama

3.3 Projek Kesenian


MINGGU 17

Pameran Seni

3.3.1 Mempamerkan
hasil
karya untuk
persembahan

Setengah
Tahun Pertama

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN


( KOMPONEN SENI VISUAL PENGGAL 2 )
TAHUN 1 / 2017
TEMA : SENI MENCERITAKAN SESUATU

MINGGU/
TARIKH

BIDANG

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

MENGGAMBAR

CATATAN

Aktiviti:
MINGGU
RENJISAN DAN
1
PERCIKAN

MINGGU/
TARIKH

BIDANG

1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni
Visual
3.1 Penghasilan Karya
Kreatif
4.1 Menghayati Karya
Seni

STANDARD
KANDUNGAN

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan
bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam menggambar.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, penggunaan media serta teknik dan
proses dalam penghasilan karya bidang
menggambar.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
dan teknologi dengan mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.

STANDARD PEMBELAJARAN

Setengah
Tahun Ke-2

CATATAN

MENGGAMBAR
MINGGU
2

Aktiviti:
GOSOKAN

1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni
Visual
3.1 Penghasilan Karya
Kreatif
4.1 Menghayati Karya
Seni

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan
bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam menggambar.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, penggunaan media serta teknik dan
proses dalam penghasilan karya bidang
menggambar.
3.1.1

Setengah
Tahun Ke-2

Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber


dan teknologi dengan mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.

MINGGU/
TARIKH

BIDANG

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

MEMBUAT CORAK & REKAAN


MINGGU
3&4

Aktiviti:
TIUPAN

1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni
Visual
3.1 Penghasilan Karya
Kreatif
4.1 Menghayati Karya

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan
bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam membuat corak dan rekaan.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, penggunaan media serta teknik dan

Setengah
Tahun Ke-2

proses dalam penghasilan karya bidang


membuat corak dan rekaan.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
dan teknologi dengan mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.

Seni

MINGGU/
TARIKH

BIDANG

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

MINGGU
5&6

Aktiviti:
MOBAIL

1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni
Visual
3.1 Penghasilan Karya
Kreatif

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan
bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam membentuk dan membuat binaan.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni

Setengah
Tahun Ke-2

4.1 Menghayati Karya


Seni

MINGGU/
TARIKH

BIDANG

STANDARD
KANDUNGAN

visual, penggunaan media serta teknik dan


proses dalam penghasilan karya bidang
membentuk dan membuat binaan.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
dan teknologi dengan mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN


MINGGU
7&8

Aktiviti:
MODEL

1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni
Visual
3.1 Penghasilan Karya

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan
bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam membentuk dan membuat binaan.
2.1.1

Setengah
Tahun Ke-2

Kreatif
4.1 Menghayati Karya
Seni

MINGGU/
TARIKH

BIDANG

STANDARD
KANDUNGAN

Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni


visual, penggunaan media serta teknik dan
proses dalam penghasilan karya bidang
membentuk dan membuat binaan.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
dan teknologi dengan mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

MENGENAL KRAF TRADISIONAL


MINGGU
9 11

Aktiviti:
ALAT
PERHIASAN
DIRI

1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni
Visual
3.1 Penghasilan Karya
Kreatif

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan
bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam mengenal kraf tradisional
2.1.1

Setengah
Tahun Ke-2

4.1 Menghayati Karya


Seni

MINGGU/
TARIKH
MINGGU 12

PERKARA

Pra Persediaan Pameran Seni

Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni


visual, penggunaan media serta teknik dan
proses dalam penghasilan karya bidang
mengenal kraf tradisional
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
dan teknologi dengan mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan
karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual , teknik dan proses.

STANDARD
KANDUNGAN
3.3 Projek Kesenian

STANDARD
PEMBELAJARAN
3.3.1 Mempamerkan
hasil
karya untuk
persembahan

CATATAN
Setengah
Tahun Ke-2

MINGGU 13

Aplikasi Pengetahuan dan


Kemahiran Seni Visual

MINGGU 14

Aplikasi Pengetahuan dan


Kemahiran Seni Visual

3.3 Projek Kesenian

3.3 Projek Kesenian

3.3 Projek Kesenian


MINGGU 15

Pameran Seni

3.3.1 Mempamerkan
hasil
karya untuk
persembahan

Setengah
Tahun Ke-2

3.3.1 Mempamerkan
hasil
karya untuk
persembahan

Setengah
Tahun Ke-2

3.3.1 Mempamerkan
hasil
karya untuk
persembahan

Setengah
Tahun Ke-2