Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN

( KOMPONEN SENI VISUAL PENGGAL 1 )


TAHUN 1 / 2017
TEMA : SENI DI SEKELILINGKU
MINGGU/
TARIKH

BIDANG

STANDARD KANDUNGAN

Minggu 1
15
Jan 2017

MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Minggu 2
8-12
Jan 2017

MINGGU TRANSISI TAHUN 1

MINGGU 3

MINGGU/

Aktiviti:
LUKISAN

BIDANG

STANDARD PEMBELAJARAN

MENGGAMBAR
1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam menggambar.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
1.1 Bahasa Seni Visual
penggunaan media serta teknik dan proses dalam
2.1 Kemahiran Seni Visual
penghasilan karya bidang menggambar.
3.1.1
3.1 Penghasilan Karya
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan
Kreatif
teknologi dengan mengaplikasikan pengetahuan,
4.1 Menghayati Karya Seni
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN

Setengah Tahun
Pertama

CATATAN

TARIKH

MINGGU 4

Aktiviti:
CAPAN

MENGGAMBAR
1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam menggambar.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
1.1 Bahasa Seni Visual
penggunaan media serta teknik dan proses dalam
2.1 Kemahiran Seni Visual
penghasilan karya bidang menggambar.
3.1.1
3.1 Penghasilan Karya
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan
Kreatif
teknologi dengan mengaplikasikan pengetahuan,
4.1 Menghayati Karya Seni
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.

Setengah Tahun
Pertama

MEMBUAT CORAK & REKAAN

MINGGU
5&6

Aktiviti:
IKATAN DAN
CELUPAN

1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni Visual
3.1 Penghasilan Karya
Kreatif
4.1 Menghayati Karya Seni

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam membuat corak dan
rekaan.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
penggunaan media serta teknik dan proses dalam
penghasilan karya bidang membuat corak dan rekaan.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan
teknologi dengan mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.

Setengah Tahun
Pertama

MINGGU/
TARIKH

BIDANG

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

MINGGU
7&8

Aktiviti:
BONEKA

1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni Visual
3.1 Penghasilan Karya
Kreatif
4.1 Menghayati Karya Seni

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam membentuk dan
membuat binaan.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
penggunaan media serta teknik dan proses dalam
penghasilan karya bidang membentuk dan membuat
binaan.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan
teknologi dengan mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.

Setengah Tahun
Pertama

MINGGU/
TARIKH

BIDANG

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

MINGGU 9 & Aktiviti:


10
MODEL

1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni Visual
3.1 Penghasilan Karya
Kreatif
4.1 Menghayati Karya Seni

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam membentuk dan
membuat binaan.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
penggunaan media serta teknik dan proses dalam
penghasilan karya bidang membentuk dan membuat
binaan.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan
teknologi dengan mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.

Setengah Tahun
Pertama

MINGGU/
TARIKH

BIDANG

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

MENGENAL KRAF TRADISIONAL

MINGGU
11 - 13

Aktiviti:
BATIK

1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni Visual
3.1 Penghasilan Karya
Kreatif
4.1 Menghayati Karya Seni

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam mengenal kraf
tradisional
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
penggunaan media serta teknik dan proses dalam
penghasilan karya bidang mengenal kraf tradisional
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan
teknologi dengan mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.

Setengah Tahun
Pertama

MINGGU/
TARIKH

PERKARA

STANDARD KANDUNGAN
3.3 Projek Kesenian

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

3.3.1 Mempamerkan hasil


karya untuk
persembahan

Setengah Tahun
Pertama

3.3.1 Mempamerkan hasil


karya untuk
persembahan

Setengah Tahun
Pertama

MINGGU 14

Pra Persediaan Pameran Seni

MINGGU 15

Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Seni


Visual

3.3 Projek Kesenian

MINGGU 16

Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Seni


Visual

3.3 Projek Kesenian

3.3.1 Mempamerkan hasil


karya untuk
persembahan

Setengah Tahun
Pertama

3.3 Projek Kesenian

3.3.1 Mempamerkan hasil


karya untuk
persembahan

Setengah Tahun
Pertama

MINGGU 17

Pameran Seni

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN


( KOMPONEN SENI VISUAL PENGGAL 2 )
TAHUN 1 / 2017
TEMA : SENI MENCERITAKAN SESUATU

MINGGU/
TARIKH

BIDANG

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

MENGGAMBAR

Aktiviti:
MINGGU 1 RENJISAN DAN
PERCIKAN

MINGGU/
TARIKH

BIDANG

1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni Visual
3.1 Penghasilan Karya
Kreatif
4.1 Menghayati Karya Seni

STANDARD KANDUNGAN

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam menggambar.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
penggunaan media serta teknik dan proses dalam
penghasilan karya bidang menggambar.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan
teknologi dengan mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.

STANDARD PEMBELAJARAN

Setengah Tahun
Ke-2

CATATAN

MENGGAMBAR

MINGGU 2

MINGGU/
TARIKH

Aktiviti:
GOSOKAN

BIDANG

1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni Visual
3.1 Penghasilan Karya
Kreatif
4.1 Menghayati Karya Seni

STANDARD KANDUNGAN

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam menggambar.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
penggunaan media serta teknik dan proses dalam
penghasilan karya bidang menggambar.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan
teknologi dengan mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.

STANDARD PEMBELAJARAN

Setengah Tahun
Ke-2

CATATAN

MEMBUAT CORAK & REKAAN

MINGGU
3&4

MINGGU/
TARIKH

Aktiviti:
TIUPAN

BIDANG

1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni Visual
3.1 Penghasilan Karya
Kreatif
4.1 Menghayati Karya Seni

STANDARD KANDUNGAN

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam membuat corak dan
rekaan.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
penggunaan media serta teknik dan proses dalam
penghasilan karya bidang membuat corak dan rekaan.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan
teknologi dengan mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.

STANDARD PEMBELAJARAN

Setengah Tahun
Ke-2

CATATAN

MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

MINGGU
5&6

MINGGU/
TARIKH

Aktiviti:
MOBAIL

BIDANG

1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni Visual
3.1 Penghasilan Karya
Kreatif
4.1 Menghayati Karya Seni

STANDARD KANDUNGAN

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam membentuk dan
membuat binaan.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
penggunaan media serta teknik dan proses dalam
penghasilan karya bidang membentuk dan membuat
binaan.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan
teknologi dengan mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.

STANDARD PEMBELAJARAN

Setengah Tahun
Ke-2

CATATAN

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

MINGGU 7 & Aktiviti:


8
MODEL

MINGGU/
TARIKH

BIDANG

1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni Visual
3.1 Penghasilan Karya
Kreatif
4.1 Menghayati Karya Seni

STANDARD KANDUNGAN

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam membentuk dan
membuat binaan.
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
penggunaan media serta teknik dan proses dalam
penghasilan karya bidang membentuk dan membuat
binaan.
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan
teknologi dengan mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.

STANDARD PEMBELAJARAN

Setengah Tahun
Ke-2

CATATAN

MENGENAL KRAF TRADISIONAL

MINGGU
9 11

MINGGU/
TARIKH

Aktiviti:
ALAT PERHIASAN
DIRI

1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni Visual
3.1 Penghasilan Karya
Kreatif
4.1 Menghayati Karya Seni

PERKARA

1.1.1
Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam mengenal kraf
tradisional
2.1.1
Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
penggunaan media serta teknik dan proses dalam
penghasilan karya bidang mengenal kraf tradisional
3.1.1
Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan
teknologi dengan mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya.
4.1.1
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Setengah Tahun
Ke-2

CATATAN

3.3 Projek Kesenian

3.3.1 Mempamerkan hasil


karya untuk
persembahan

Setengah Tahun Ke-2

3.3.1 Mempamerkan hasil


karya untuk
persembahan

Setengah Tahun Ke-2

MINGGU 12

Pra Persediaan Pameran Seni

MINGGU 13

Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Seni


Visual

3.3 Projek Kesenian

MINGGU 14

Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Seni


Visual

3.3 Projek Kesenian

3.3.1 Mempamerkan hasil


karya untuk
persembahan

Setengah Tahun Ke-2

3.3 Projek Kesenian

3.3.1 Mempamerkan hasil


karya untuk
persembahan

Setengah Tahun Ke-2

MINGGU 15

Pameran Seni