Anda di halaman 1dari 2

SURAT KEPUTUSAN

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA SEMARANG


NOMOR: 0 TAHUN 201..
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA
KECAMATAN..
MASA BAKTI TAHUN 201.. 201..
Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota ..
Menimbang

: 1. bahwa Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Ngaliyan telah menyelenggarakan


Musyawarah Ranting Tahun 201.. pada tanggal ..dan telah menetapkan Tim Formatur;
2. bahwa Tim Formatur telah menyusun Kwartir Ranting Gerakan Kecamatan Ngaliyan masa
bakti Tahun 201.. 201..;
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengukuhkan dalam Surat Keputusan Ketua
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Semarang.

Mengingat

: 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.


2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 juncto Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang Anggaran
Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
4. Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 224 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Ranting Gerakan Pramuka.

Memperhatikan : Surat Kwartir Ranting Gerakan Pramuka KecamatanNomor ../ tanggal..Perihal


Permohonan Pelantikan.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN:
Pertama
: Memberhentikan dengan hormat Pengurus / Andalan Kwartir Ranting Gerakan Pramuka
Kecamatan Ngaliyan masa bakti tahun 20.. 20.., disertai ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya atas darma baktinya kepada Gerakkan Pramuka;
Kedua

: Mengesahkan susunan Pengurus / Andalan Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan


..masa bakti Tahun 201..- 20.. sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini;

Ketiga

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus / Andalan Kwartir Ranting Gerakan Pramuka


Kecamatan.. masa bakti Tahun 20..- 20.. berpedoman pada perundang-undangan yang
berlaku;

Keempat

: Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di
SEMARANG
Pada Tanggal

Kwartir Cabang
Kota
Ketua

Tembusan :
1. Yth. Ka. Kwarda Gerakan Pramuka ..
2. Yth. Walikota../ Ka Mabicab Gerakan Pramuka;
3. Yth. Camat / Ketua Mabiran Gerakan Pramuka;
4. Yang bersangkutan

:
:

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

N
O
1

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA .


NOMOR: .
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA
KECAMATAN
MASA BAKTI TAHUN 20..-20..
JABATAN
NAMA
UNIT KERJA
2

A.KWARTIR RANTING
1.

Ketua

Pengawas/ UPTD

2.

Wakil Ketua

Ka. Mabigus

3.

Sekretaris

Pembina SD N

4.

Anru Pembinaan Siaga Putera

5.

Anru Pembinaan Siaga Puteri

6.

Anru Pembinaan Penggalang Putera

7.

Anru Pembinaan Penggalang Puteri

8.

10.

Anru Pembinaan Penegak Pandega


Putera
Anru Pembinaan Penegak Pandega
Puteri
Anru Satuan Karya

11.

Anru Binawasa Putera

12.

Anru Binawasa Puteri

13.

Anru Abdimas Humas

14.

Anru Keuangan, Usaha, dan Sarpras

15.

Dewan Kerja Pramuka T & D

Racana

16.

Pimpinan Saka Bhayangkara

Polsek

17.

Satgas Pramuka Peduli

18.

Dewan Kehormatan

19.

Koordinator Gudep

9.

Pembina SMP

Pembina SMA

B. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


20.

Ketua

21.

Anggota

22.

Anggota

Ka. Mabigus

Kwartir Cabang
Kota
Ketua

NTA.

Anda mungkin juga menyukai