Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


KSSR TAHUN 6
2017

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN / TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 6 2017


MINGGU
M1
3/1/17-6/1/17

STANDARD KANDUNGAN
TAJUK : PENGATURCARAAN
1.0 Memahami
Pengaturcaraan

Atau

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Menyatakan kegunaan atur cara komputer


dalam perkakasan harian.
1.2 Membuat perkaitan antara langkah-langkah
aktiviti harian dengan satu set arahan dalam
atur cara komputer.

M2
9/1/17-13/1/17

1.3 Menulis satu set arahan yang


mengambarkan aktiviti harian.

M3
16/1/17 - 20/1/17

1.4 Menulis satu set arahan bagi satu peralatan


digital dalam melakukan tugasan.

Atau

TP

STANDARD PRESTASI

Menyatakan urutan bagi aktiviti harian


dan proses kerja dalam satu alatan
digital

Menyusun semula baris-baris arahan


untuk menyelesaikan sesuatu
masalah atau tugasan

Menukar langkah-langkah aktiviti


harian kepada set arahan

Memilih atur cara lengkap untuk


membolehkan peralatan digital
melaksanakan sesuatu tugasan.

Memberi justifikasi terhadap atur cara


tambahan yang dicadangkan.

Menambah atur cara bagi


mewujudkan fungsi baharu sesuatu
peralatan digital sedia ada

Mengenal pasti algoritma, pseudokod ,


carta alir dan makna simbol dalam

M4
23/1/17-27/1/17

1.5 Membina arahan-arahan tambahan dalam


atur cara bagi menambah fungsi sesuatu
peralatan digital.

M5
31/1/17-3/2/17
Atau
M6
6/2/17-10/2/17

M7

2.0 Menggunakan Algoritma


Melalui Pseudokod Dan

2.1

Mengenal algoritma, pseudokod dan carta


alir.

13/2/17-17/2/17

Carta Alir

2.2

Menerangkan makna simbol (mula dan


tamat, proses, pilihan, aliran) dalam carta
alir.

2.3

Membuat perkaitan algoritma, pseudokod


dan carta alir dalam aktiviti harian.

2.4

Membezakan aliran secara urutan dan


pilihan tunggal bagi algoritma, pseudokod
dan carta alir.
2.4.1 Membezakan aliran secara urutan
dan pilihan tunggal bagi algoritma.
2.4.2 Membezakan aliran secara urutan
dan pilihan tunggal bagi pseudokod .
2.4.3 Membezakan aliran secara urutan
dan pilihan tunggal bagi carta alir.

Atau
M8
20/2/17-24/2/17
M9
27/2/17-3/3/17
Atau
M10
6/3/17-10/3/17

M11
13/3/17-17/3/17
Atau
M12
27/3/17-31/3/17

(18 MAC -26


MAC)
CUTI
PERTENGAHAN
PENGGAL 1

2.5

Menulis algoritma berdasarkan situasi


secara urutan dan pilihan tunggal.

2.6

Memisahkan pseudokod kompleks kepada


psuedo kod secara urutan dan pseudokod
secara pilihan tunggal.

carta alir.
2

Menyediakan pseudokod dan carta


alir secara urutan dan pilihan tunggal
daripada algoritma yang diberi.

Membina algoritma penyelesaian


masalah bagi situasi yang diberi.

Menterjemahkan pseudokod dan


carta alir kepada algoritma.

Memberi cadangan dan justifikasi


tentang aliran ururtan dan pilihan
pseudokod dan carta alir yang
dibincangkan.

Mencipta algoritma penyelesaian


masalah, pseudokod dan carta alir
yang menggabungkan urutan dan
pilihan tunggal bagi situasi baharu
yang dicadangkan oleh murid.

M13
3/4/17-7/4/17

2.7

Menggabungkan carta alir urutan dan carta


alir pilihan tunggal secara logik.

2.8

Menyediakan algoritma, pseudokod dan


carta alir dalam menyelesaikan satu
masalah yang diberi.

3.1

Mengenal pasti fitur-fitur pada antara muka


perisian pengaturcaraan.

3.2

Menggunakan fitur-fitur untuk


menggerakkan objek, memasukkan dialog,
bunyi dan objek baharu dalam perisian
pengaturcaraan.

3.3

Menghasilkan atur cara secara urutan


menggunakan fitur-fitur yang sesuai untuk
sesuatu objek:
3.3.1 melakukan pergerakan dari
kedudukan A ke kedudukan B dan
berpatah balik ke kedudukan A
dengan kadar kelajuan berbeza.
3.3.2 memaparkan dialog yang sesuai.
3.3.3 mengeluarkan bunyi yang sesuai.

Atau
M14
10/4/17-14/4/17
M15
17/4/17-21/4/17
Atau

3.0 Mengatur cara dan


Menguji

M16
24/4/17-28/4/17

Menyatakan sekurang-kurangnya 4
fitur pada antara muka dalam perisian
pengaturcaraan.

Menyenaraikan fitur-fitur yang


digunakan untuk memasukkan dialog,
bunyi, objek baharu dan
menggerakkan objek dalam perisian
pengaturcaraan.

Memasukkan dialog, bunyi dan objek


baharu serta menggerakkan objek
dalam atur cara.

Menterjemahkan algoritma kepada


arahan perisian pengaturcaraan dan
memasukkan fitur-fitur seperti yang
dinyatakan dalam algoritma serta
melakukan uji lari atur cara.

Berkongsi pendapat tentang cara-cara


mengesan dan membaiki ralat bagi
atur cara yang dibangunkan.

Menambah baik secara kreatif atur


cara yang telah dibangunkan.

(24 April 2017)


Cuti Israk Mikraj
M17
1/5/17-5/5/17
(1 Mei 2017)
Cuti Hari Pekerja
Atau
M18
8/5/17-12/5/17
3.4
M19
15/5/17-19/5/17
Atau
M20
22/5/17-26/5/17

(27 MEI -11 JUN


17)

Menghasilkan atur cara secara pilihan


tunggal menggunakan fitur-fitur yang sesuai
untuk sesuatu objek:
3.4.1 melakukan pergerakan secara rawak.
3.4.2 memaparkan dialog dan
mengeluarkan bunyi yang sesuai
apabila bersentuh dengan objek lain.

CUTI
PERTENGAHAN
TAHUN
3.5 Menjalankan dan membaiki ralat sekiranya
ada pada atur cara yang dihasilkan.

M21
12/6/17-16/6/17
Atau
M22
19/6/17-23/6/17
M23
24/6/17-30/6/17
M24
26/6/17-30/6/17
M25
3/7/17-7/7/17
M26
10/7/17-14/7/17
M27
17/7/17-21/7/17

4.0 Menghasilkan Projek


Pengaturcaraan

4.1 Membina satu projek pengaturcaraan yang


menarik dan kreatif melibatkan fitur dan
objek yang dipelajari. Fitur yang digunakan
mestilah bersesuaian dengan objek dalam
atur cara dengan menggunakan arahan
urutan dan pilihan berdasarkan langkahlangkah:
4.1.1 Memahami situasi.
4.1.2 Menghasilkan algoritma,
pseudokod dan carta alir.
4.1.3 Mengekod atur cara.
4.1.4 Menguji.
4.1.5 Mendokumentasi.

Menyatakan situasi. Menghasilkan draf


algoritma, pseudokod atau carta alir.
Menghasilkan satu objek dalam atur
cara.

Menyatakan situasi dan objek-objek


yang terlibat. Menghasilkan algoritma,
pseudokod atau carta alir yang
melibatkan penyelesaian masalah bagi
sekurang-kurangnya satu objek.
Menghasilkan atur cara bagi objek
tersebut.

Menyatakan situasi, objek-objek yang


terlibat dan menganalisa setiap objek
yang terlibat. Menghasilkan algoritma,
pseudokod atau carta alir yang
melibatkan pilihan. Menghasilkan atur
cara yang melibatkan pilihan pada
objek sesuai dengan perancangan.

Menerangkan penyataan situasi


berserta objek-objek yang terlibat dan
menganalisa setiap objek yang terlibat.
Menghasilkan algoritma, pseudokod
dan carta alir bagi setiap objek yang
melibatkan aliran secara urutan dan
pilihan. Menghasilkan atur cara bagi
setiap objek sesuai dengan

(21 Jun 2017)


HARI TERBUKA
SKSB
M28
24/7/17-28/7/17
M29
31/7/16-4/8/17
M30
7/8/17-11/8/17

perancangan
M31
14/8/17-18/8/17
M32
21/8/17-25/8/17

(26/8/173/9/17)
CUTI
PERTENGAHAN
PENGGAL 2
M33
5/9/16-9/9/16
M34
11/9/17-15/9/17
M35
18/9/17-22/9/17
(21 September
2017)
CUTI AWAL
MUHARAM
M36
25/9/17-29/9/17
M37
2/10/17-6/10/17
M38
9/10-13/10/17

Memberi justifikasi pada objek-objek


yang dipilih dalam situasi berpandukan
algoritma, pseudokod dan carta alir
yang dibina juga penyelesaian pada
ralat yang ditemui semasa
membangunkan atur cara yang
menarik.

Menghasilkan atur cara lengkap yang


menarik dan kreatif berserta
dokumentasi dan mempamerkan sikap
berdikari, bermotivasi juga
menghormati idea orang lain

(16/1020/10/17)
PERAYAAN
DEEPAVALI
M40
23/10/17-27/11/17

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

M41
6/11/17-10/11/17

PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

M42
13/11/17-17/11/17

PENGURUSAN AKHIR TAHUN 2017

M43
20/11/17-24/11/17

25/11/17-1/1/2018

CUTI AKHIR TAHUN 2017