Anda di halaman 1dari 5

PERGERAKAN PANDU PUTERI

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANDU PUTERI 2017


MINGG
U
1

KANDUNGA
N SUKATAN
Mesyuarat
agung

HURAIAN
AKTIVITI
Melantik AJK

STRATEGI
PELAKSANAAN
Memilih AJK dari semua
tingkatan yang layak dan
mampu menjalankan
tugas

Majlis suai
kenal dan
perbincangan
aktiviti.

Sesi pengenalan
guru dan murid
serta perancangan
akiviti mingguan

Tujuan
penubuhan

Ketatanegara
an dan pra
persetiaan

PERALATAN

KPI

ASPIRASI
MURID
Kemahiran
memimpin

Senarai nama ahli


kelab, white
boarddan marker

10 AJK murid
menengah
atasdan 12 AJK
murid menengah
bawah

Taklimat aktiviti
mingguan dan
brainstorming iaitu murid
menyatakan kekuatan
yang ada pada diri
masing-masing untuk
kelab

Senarai nama ,kad


kemajuan

Mengatur aktivitiaktiviti yang


bermafaat untuk
pelajar dan setiap
pelajar dapat
mengenalpasti
kekuatan untuk
memberi
sumbangan
kepada unit

Etika Kerohanian
Kemahiran
berfikir

Menjelaskan tujuan
penubuhan dan
pemakaian uniform
yang betul

Menghuraikan sejarah
dan fungsi WAGGS

Buku panduan

Pelajar jelas dan


faham tujuan
penubuhan dan
fungsi WAGGS

Pengetahuan
Integriti national

Menerangkan
maksud
lambang,bendera,
lencana,cogan

Memperkenalkan pra
persetiaan dan undangundang

Alat tulis, peralatan


melukis, kertas A4

Pelajar dapat
menulis dan
melukis lambang,
bendera, lencana

Kemahiran
berfikir

kata, isyarat dan


pra persetiaan
Pandu Puteri
MINGG
U
5

dan cogan kata


dan pra persetiaan
Pandu Puteri

KANDUNGA
N SUKATAN
Nyanyian
lagu Pandu
Puteri

HURAIAN
AKTIVITI
Mengetahui dan
menyanyikan lagu
Dunia dan lagu
Taps(Siang dan
Malam)

STRATEGI
PELAKSANAAN
Menyanyi lagu Pandu
Puteri dengan iringan
muzik

PERALATAN

KPI

Kawad kaki
statik

Latihan kawad kaki

7&8

Kawad kaki
berjalan

10

ASPIRASI
MURID
Kemahiran
berfikir
Pengetahuan
Integriti nasional

Alat tulis, laptop dan


speaker

Pelajar dapat
menyanyikan lagu
Dunia dan Lagu
Taps setiap kali
perjumpaan

Merperkenalkan asas
kawad dan arahan kawad

Komander kawad,
nota arahan kawad

Mendapat salah
satu tempat
teratas peringkat
sekolah

Etika dan
kerohanian
Pengetahuan

Latihan kawad kaki

Merperkenalkan asas
kawad dan arahan kawad

Komander kawad,
arahan kawad dan
edaran

Mendapat salah
satu tempat
teratas peringkat
sekolah

Etika dan
kerohanian
Pengetahuan

Simpulan tali

Demonstrasi gajet
dan mengetahui
pelbagai cara
mematikan hujung
tali dan cara
membuat simpulan

Pelajar membuat gajet


dan pelbagai jenis
simpulan tali dalam
kumpulan masingmasing

Edaran, gunting,
lidi@ranting kayu

Pelajar dapat
membuat
simpulan-simpulan
asas yang
digunakan semasa
perkhemahan

Pengetahuan
Kemahiran
berfikir
Kemahiran
memimpin

Pertandingan

Secara

Setiap kumpulan

Tali

Pelajar dapat

Pengetahuan

Ikatan &
Simpulan

berkumpulan
pelajar membuat
setiap jenis ikatan
yang telah
dipelajari minggu
lepas

diberikan 30 minit untuk


menyiapkan semua jenis
ikatan

Gajet

Pelajar diterangkan
tentang jenis-jenis
gajet

Pelajar mengetahui
setiap jenis gajet

Edaran, tali, buluh

Pelajar dapat
membuat gajet
yang akan
digunakan semasa
perkhemahan

Pengetahuan
Kemahiran
Berfikir

MINGG
U
12

KANDUNGA
N SUKATAN
Pertolongan
cemas

STRATEGI
PELAKSANAAN
Pelajar mempelajari
kandungan peralatan
dan bahan bantuan
kecemasan yang ada
dalam peti kecemasan

PERALATAN

KPI

Kain anduh
Peti kecemasan

Pelajar dapat
mengaplikasi
kemahiran yang
dipelajari dalam
situasi sebenar

ASPIRASI
MURID
Pengetahuan
Kemahiran
berfikir
Etika dan
kerohanian

13

Jenis Balutan
Anduh

HURAIAN
AKTIVITI
Pelajar didedahkan
dengan kandungan
peralatan dan
bahan bantuan
kecemasan yang
ada dalam peti
kecemasan
Pelajar menyalin
dan mengenali
jenis balutan anduh
yang digunakan
untuk rawatan
kecemasan

Pelajar secara
berkumpulan bergilir-gilir
melakukan setiap jenias
balutan anduh

Nota jenis balutan,


kain anduh, peti
kecemasan

Pelajar dapat
mengaplikasi
kemahiran yang
dipelajari dalam
situasi sebenar

Pengetahuan
Kemahiran
berfikir
Etika dan
kerohanian

14

Pemasangan
khemah

Memperkenalkan
alatan khemah dan
tunjuk cara

Pelajar mendirikan
khemah secara
berkumpulan dengan

Khemah, alatan
perkhemahan

90% pelajar dapat


mendirikan
khemah dengan

Pengetahuan
Kemahiran
memimpin

11

Lidi @ranting kayu

membuat
simpulan-simpulan
asas yang
digunakan semasa
perkhemahan

Kemahiran
Berfikir
Kemahiran
memimpin

memasang khemah
dengan betul dan
cepat

cara yang betul dan


tepat

betul dan cepat

Etika dan
kerohanian

15

Memasak
tanpa api

Pertandingan
memasak tanpa api
mengikut kreativiti
pelajar

Pelajar membuat
sandwich mengikut
kreativiti secara
berkumpulan

Bahan
masakan,alatan
memotong

Pelajar dapat
mengaplikasi
kemahiran yang
dipelajari dalam
situasi
perkhemahan

Pengetahuan
Kemahiran
berfikir
Kemahiran
memimpin

16

Perkhemahan
Tahunan Unit
Beruniform

Menyertai
perkhemahan
tahunan unit
beruniform yang
dianjurkan pihak
sekolah atau
daerah

Melatih pelajar untuk


menyertai pertandinganpertandingan yang
diadakan semasa
perkhemahan tahunan.
Menilaikan nilai-nilai
murni sewaktu
perkhemahan

Peralatan
perkhemahan,
parang, pisau, tali,
timba, baldi dan
barang keperluan
perkhemahan

Pelajar mendapat
tiga tempat
teratas dalam
pertandingan yang
diadakan

Pengetahuan
Kemahiran
berfikir
Kemahiran
memimpin
Etika dan
kerohanian

MINGG
U
17 & 18

KANDUNGA
N SUKATAN
Program
khidmat
masyarakat

HURAIAN
AKTIVITI
Penerangan
mengenai
menyesuaikan diri
dalam majlis

STRATEGI
PELAKSANAAN
Melibatkan diri dalam
aktiviti kemasyarakatan
dalam komuniti terdekat

PERALATAN

KPI

Alatan-alatan yang
diperlukan seperti
plastik sampah,
cangkul dll.

50% daripada
pelajar dapat
menyertai
program-program
yang dianjurkan

ASPIRASI
MURID
Pengetahuan
Etika dan
kerohanian
Kemahiran
memimpin

Disediakan oleh :

..
HARNANI BT ISMAIL
Ketua Guru Penasihat
Pergerakan Pandu Puteri
SMK Bukit Kuang