Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu / Hari /
Tarikh
Kelas / Masa /
Mata Pelajaran
Bidang
Pembelajaran
Tajuk
Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

Bahan Bantu
Belajar
Refleksi

Minggu / Hari /
Tarikh
Kelas / Masa /
Mata Pelajaran
Bidang
Pembelajaran
Tajuk
Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

Bahan Bantu
Belajar
Refleksi

Ahad

01.01.2017

3 Gelam

9.30-10.00

Sains

Respirasi
1.1 Mekanisme pernafasan manusia
Pada akhir PdP, murid-murid akan dapat :
i. mengenalpasti struktur pernafasan manusia.
ii. melabel sistem respirasi dan struktur peparu dengan betul.
iii. menerangkan proses penarikan dan pnghembusan nafas.
1. Murid memerhati model sistem respirasi manusia.
2. Murid dipilih secara rawak untuk melabel struktur respirasi dan
peparu manusia.
Model sistem respirasi manusia.
Rajah peparu dengan label berasingan.

Ahad

01.01.2017

3 Saga

11.00-12.00

Sains

Respirasi
1.1 Mekanisme pernafasan manusia
Pada akhir PdP, murid-murid akan dapat :
i. mengenalpasti struktur pernafasan manusia.
ii. melabel sistem respirasi dan struktur peparu dengan betul.
iii. menerangkan proses penarikan dan pnghembusan nafas.
1. Murid memerhati model sistem respirasi manusia.
2. Murid dipilih secara rawak untuk melabel struktur respirasi dan
peparu manusia.
3. Murid menyatakan perubahan yang berlaku pada model peparu
manusia secara lisan.
Model sistem respirasi manusia.
Model peparu.
Rajah peparu dengan label berasingan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Minggu / Hari /
Tarikh
Kelas / Masa /
Mata Pelajaran
Bidang
Pembelajaran
Tajuk
Objektif
Pembelajaran
Aktiviti

Bahan Bantu
Belajar
Refleksi

Minggu / Hari /
Tarikh
Kelas / Masa /
Mata Pelajaran
Bidang
Pembelajaran
Tajuk
Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

Bahan Bantu
Belajar
Refleksi

Ahad

01.01.2017

2 Damar

12.00-12.30

Sains

Dunia melalui deria kita.


1.1 Organ deria dan fungsinya.
Pada akhir PdP, murid-murid akan dapat :
i. mengenalpasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya.
1. Murid mengenalpasti jenis rangsangan berdasarkan rangsangan (bau
aerosol, bunyi ketukan meja, sentuh kulit dan permukaan meja,
menutup dan membuka mata, contoh rasa makanan kegemaran)
2. Murid memadankan jenis organ deria dan jenis rangsangan.
Penyembur racun serangga, meja.
Rajah peparu dengan label berasingan.

Ahad

01.01.2017

3 Cendana

13.00-14.00

Sains

Respirasi
1.1 Mekanisme pernafasan manusia
Pada akhir PdP, murid-murid akan dapat :
i. mengenalpasti struktur pernafasan manusia.
ii. melabel sistem respirasi dan struktur peparu dengan betul.
iii. menerangkan proses penarikan dan penghembusan nafas.
1. Murid memerhati model sistem respirasi manusia.
2. Murid dipilih secara rawak untuk melabel struktur respirasi dan
peparu manusia.
3. Murid menyatakan perubahan yang berlaku pada model peparu
manusia secara lisan.
Model sistem respirasi manusia.
Model peparu.
Rajah peparu dengan label berasingan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Minggu / Hari /
Tarikh
Kelas / Masa /
Mata Pelajaran
Bidang
Pembelajaran
Tajuk
Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

Bahan Bantu
Belajar
Refleksi

Minggu / Hari /
Tarikh
Kelas / Masa /
Mata Pelajaran
Bidang
Pembelajaran
Tajuk
Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

Isnin

02.01.2017

5ST

7..30-8.30

Biologi

Sistem Pengangkutan
1.1 Keperluan sistem pengangkutan dalam organisma multisel.
Pada akhir PdP, murid-murid akan dapat :
i. Mengira nisbah JLP/I dan aplikasinya dalam keperluan organisma
multisel.
ii. Mengenalpasti masalah yang mungkin dihadapi oleh organisma
multisel untuk mendapatkan keperluan sel dan pembuangan bahan
kumuh.
iii. Mencadangkan bagaimana organisma multisel mengatasi masalah
tersebut.
1. Menggunting dan membentuk kotak (cut box activity)
2. Membuat perbandingan dengan kotak bersaiz besar dari segi saiz dan
nisbah JLP/I dan mengira JLP/I dengan contoh saiz yang berbeza.
3. Kesan JLP/I dalam sistem penyerapan (vilus, alveolus)
Cut box
A4 box

Isnin

02.01.2017

3 Cendana

9.30-10.00

Sains

Respirasi
1.1 Mekanisme pernafasan manusia
Pada akhir PdP, murid-murid akan dapat :
i. mengenalpasti struktur pernafasan manusia.
ii. melabel sistem respirasi dan struktur peparu dengan betul.
iii. menerangkan proses penarikan dan penghembusan nafas.
1. Murid memerhati model sistem respirasi manusia.
2. Murid dipilih secara rawak untuk melabel struktur respirasi dan
peparu manusia.
3. Murid menyatakan perubahan yang berlaku pada model peparu
manusia secara lisan.

Bahan Bantu
Belajar

Model sistem respirasi manusia.


Model peparu.
Rajah peparu dengan label berasingan.

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Minggu / Hari /
Tarikh
Kelas / Masa /
Mata Pelajaran
Bidang
Pembelajaran
Tajuk
Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

Bahan Bantu
Belajar

Isnin

02.01.2017

3 Saga

11.00-12.00

Sains

Respirasi
1.1 Mekanisme pernafasan manusia
Pada akhir PdP, murid-murid akan dapat :
i. mengenalpasti struktur pernafasan manusia.
ii. melabel sistem respirasi dan struktur peparu dengan betul.
iii. menerangkan proses penarikan dan penghembusan nafas.
1. Murid memerhati model sistem respirasi manusia.
2. Murid dipilih secara rawak untuk melabel struktur respirasi dan
peparu manusia.
3. Murid menyatakan perubahan yang berlaku pada model peparu
manusia secara lisan.
Model sistem respirasi manusia.
Model peparu.
Rajah peparu dengan label berasingan.

Refleksi

Minggu / Hari /
Tarikh
Kelas / Masa /
Mata Pelajaran
Bidang
Pembelajaran
Tajuk
Objektif
Pembelajaran
Aktiviti

Isnin

02.01.2017

2 Damar

12.30-13.30

Sains

Dunia melalui deria kita.


1.1 Organ deria dan fungsinya.
Pada akhir PdP, murid-murid akan dapat :
i. mengenalpasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya.
1. Murid mengenalpasti jenis rangsangan berdasarkan rangsangan (bau
aerosol, bunyi ketukan meja, sentuh kulit dan permukaan meja,
menutup dan membuka mata, contoh rasa makanan kegemaran)
2. Murid memadankan jenis organ deria dan jenis rangsangan.

Bahan Bantu
Belajar
Refleksi

Penyembur racun serangga, meja.


Rajah peparu dengan label berasingan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Minggu / Hari /
Tarikh
Kelas / Masa /
Mata Pelajaran
Bidang
Pembelajaran
Tajuk
Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

Bahan Bantu
Belajar
Refleksi

Minggu / Hari /
Tarikh
Kelas / Masa /
Mata Pelajaran
Bidang
Pembelajaran
Tajuk
Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

Selasa

03.01.2017

3 Cendana

8.00-8.30

Sains

Respirasi
1.2 Pengangkutan oksigen di dalam badan manusia
Pada akhir PdP, murid-murid akan dapat :
i. menerangkan proses resapan oksigen antara alveolus dengan kapilari
darah.
ii. memerihalkan pengangkutan oksigen dalam darah.
1. Murid memerhati rajah pertukaran gas dalam alveolus.
2. Murid melabel arah pertukaran gas.
3. Menjawab latihan berkaitan pertukaran gas antara alveolus dengan
kapilari darah.
Model sistem respirasi manusia.
Rajah peparu dengan label berasingan.

Selasa

03.01.2017

3 Gelam

9.30-10.30

Sains

Respirasi
1.1 Mekanisme pernafasan manusia
Pada akhir PdP, murid-murid akan dapat :
i. mengenalpasti struktur pernafasan manusia.
ii. melabel sistem respirasi dan struktur peparu dengan betul.
iii. menerangkan proses penarikan dan pnghembusan nafas.
1. Murid memerhati model sistem respirasi manusia.
2. Murid dipilih secara rawak untuk melabel struktur respirasi dan

Bahan Bantu
Belajar

peparu manusia.
3. Murid menyatakan perubahan yang berlaku pada model peparu
manusia secara lisan.
4. Murid menjawab latihan berkaitan mekanisme pernafasan.
Model sistem respirasi manusia.
Model peparu.
Rajah peparu dengan label berasingan.

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Minggu / Hari /
Tarikh
Kelas / Masa /
Mata Pelajaran
Bidang
Pembelajaran
Tajuk
Objektif
Pembelajaran
Aktiviti

Bahan Bantu
Belajar
Refleksi

Minggu / Hari /
Tarikh
Kelas / Masa /
Mata Pelajaran
Bidang
Pembelajaran
Tajuk
Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

Selasa

03.01.2017

2 Damar

11.30-12.00

Sains

Dunia melalui deria kita.


1.1 Organ deria dan fungsinya.
Pada akhir PdP, murid-murid akan dapat :
i. mengenalpasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya.
1. Murid mengenalpasti jenis rangsangan berdasarkan rangsangan (bau
aerosol, bunyi ketukan meja, sentuh kulit dan permukaan meja,
menutup dan membuka mata, contoh rasa makanan kegemaran)
2. Murid memadankan jenis organ deria dan jenis rangsangan.
Penyembur racun serangga, meja.

Selasa

03.01.2017

5ST

12.00-13.00

Biologi

Sistem Pengangkutan
1.2 Konsep sistem peredaran darah.
Pada akhir PdP, murid-murid akan dapat :
i. Menyatakan konponen, medium pengangkutan dan komposisi darah
manusia.
ii. Menerangkan fungsi hemolimfa dan darah.
iii. Menghuraikan struktur salur darah manusia.
1. Murid dibahagi kepada tajuk kecil untuk gallery walk.
2. Murid dibekalkan dengan kertas putih dan marker.

Bahan Bantu
Belajar
Refleksi

3. Murid mengeluarkan isi penting untuk dibentang kepada rakanrakan.


Gambarajah.
Video pengaliran darah manusia.