Anda di halaman 1dari 4

Berdasarkan pendapat yang telah kamu senaraikan, berikan

alasan berkaitan perkara tersebut.


Bil Pendapat

Setuj

Tidak

Setuj
u

1.

Patut menghadiri
kelas tambahan
setiap pagi.

2.

Menyertai
persatuan
kokurikulum
merupakan hobi
yang berfaedah.

3.

Aktiviti sukan
hanya merugikan.

4.

Tinggal di desa
lebih baik
daripada tinggal di
kota.

Alasan

Berdasarkan pendapat yang telah kamu senaraikan, berikan


alasan berkaitan perkara tersebut.
Bil Pendapat

Setuj

Tidak

Setuj
u

1.

Patut menghadiri
kelas tambahan
setiap pagi.

2.

Menyertai
persatuan
kokurikulum
merupakan hobi
yang berfaedah.

3.

Aktiviti sukan
hanya merugikan.

4.

Tinggal di desa
lebih baik
daripada tinggal di
kota.

Alasan

Anda mungkin juga menyukai