Anda di halaman 1dari 4

Penyataan

Profesional
Praktikum
SEBELUM PRAKTIKUM
Pada semester 7 ini dikehendaki menjalani praktikum fasa 3 selama tiga
bulan

di Sekolah Kebangsaan Rangalau Baru, Tuaran. Pasangan saya untuk

praktikum kali ini ialah Wong See Teng. Pada praktikum kali ketiga ini saya perlu
menjalankan praktikum berdasarkan subjek major saya iaitu Pendidikan Seni Visual
dan juga subjek minor iaitu Pendidikan Moral.
Sebelum saya menjalani praktikum kali ketiga ini, semestinya saya
mengharapkan hasil yang terbaik dapat saya berikan atau sumbangkan untuk diri,
sekolah, guru dan pensyarah pembimbing serta guru pembimbing juga murid-murid
di sekolah tersebut. Sebelum saya menjalani praktikum fasa 3, saya telah menjalani
dua kali praktikum di sekolah jenis kebangsaan cina. Hasil pengalaman ini saya
jadikan sebagai bimbingan dan panduan buat diri saya melakukan yang terbaik
untuk praktikum fasa 3 ini. Saya merasakan sangat teruja tapi dalam waktu yang
sama merasakan perasaan yang agak gementar di atas beberapa perkara.
Pertama, ia berkaitan dengan penerimaan warga sekolah terutama guru
pembimbing dan murid-murid terhadap guru praktikum yang baru ini. Penerimaan
yang baik adalah penting agar sebarang komunikasi dan perhubungan sepanjang
praktikum dapat berjalan dengan lancar. Sekiranya penerimaan mereka adalah baik
dan positif, kita akan sentiasa selesa sepanjang berada di sekolah tersebut.
Kedua, komitmen yang saya berikan kepada pihak sekolah, guru pembimbing
dan murid-murid di sekolah baharu ini. Komitmen tersebut adalah berdasarkan
kerjasama dan sumbangan daripada guru praktikum yang dapat memberikan

Penyataan
Profesional
Praktikum
kepada sekolah, guru praktikum dan juga murid-murid. Saya mengharapkan dapat
memberi kerjasama dan sumbangan sepenuhnya yang terbaik agar saya dapat
membuat penambahbaikan dan bersemangat untuk menjalani praktikum fasa tiga
ini.

Saya juga mengharapkan agar saya dapat melakukan sesuatu sumbangan


yang berguna dan berfaedah untuk sekolah. Praktikum Fasa 3 ini juga saya
berkeinginan untuk menimba ilmu daripada guru sekolah selaku guru pembimbing di
situ tentang pengalaman berkaitan dengan sesi pengajaran dan pembelajaran. Ini
bertujuan untuk saya membuat penambahbaikan dalam diri dan juga sesi
pengajaran dan pembelajaran. Tambahan pula, ilmu ini dapat digunakan sebagai
persediaan untuk saya mengajar apabila sudah tamat belajar kelak.

Penyataan
Profesional
Praktikum

SELEPAS PRAKTIKUM
Selepas menjalani praktikum Fasa 2 di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chen
Sin, Tuaran, saya berasa amat bersyukur kerana hampir keseluruhan tugas yang
diamanahkan oleh pihak institut telah saya laksanakan dengan baik bersama-sama
rakan praktikum saya yang lain. Tugasan pihak institut yang telah diamanahkan ialah
dengan menjalankan pengajaran 2 hari penuh setiap minggu mengikut keperluan
yang telah ditetapkan.
Namun tugasan pihak sekolah yang telah diberikan masih dalam proses dan
mengikut perancangan akan dapat disiapkan pada minggu praktikum terakhir kami
berpraktikum di sekolah tersebut. Tugasan yang diberikan semasa praktikum Fasa 1

Penyataan
Profesional
Praktikum
ialah Projek Anak Angkat. Guru praktikum perlu membimbing seorang murid Tahun 6
dan 2 murid LiNUS Tahun 1.
Tugasan yang diberikan semasa praktikum Fasa 2 ialah membuat Mural
Tulisan pada sudut LiNUS, membuat persembahan semasa Sempena Tahun Baru
Cina, menyediakan soalan Pra Tahun 1, memperbaiki Sudut I-Think dan
melaksanakan tugasan dalam Kem Motivasi Tahun 6.
Oleh yang demikian, pendedahan awal saya selama dua kali praktikum ini
sememangnya memberikan impak yang positif kepada saya dalam membentuk
keperibadian, sahsiah dan kualiti sebagai seorang guru di masa akan datang.
Semoga guru-guru pelatih gembira dalam menjalankan tugas tersebut.