Anda di halaman 1dari 69

Nota Ringkas

ada hak milik yang kecil dalam suatu


perniagaan

BINA KENDALI PINDAH(PENSWASTAAN)

ambilalih syarikat yang ada masalah


kewangan

DANAHARTA NASIONAL BERHAD/MTEN

jadikan Malaysia pusat serantau bagi


pembuatan dan pengedaran kenderaan,
AP(permit import)dihapuskan,

DASAR AUTOMOTIF NEGARA

cukai import kereta ASEAN diturunkan,


lahirkan usahawan yang berdaya saing,

DASAR BELIA NEGARA

lahirkan usahawan yang ada integriti,


lahirkan generasi yang aktif,
lahirkan generasi yang bersopan santun,
lahirkan generasi yang berperibadi mulia
untuk hasilkan ubat daripada sumber asli,

DASAR BIOTEKNOLOGI NEGARA

untuk hasilkan tenaga yang mesra alam,


dapat bangunkan sumber manusia,
contohnya penjagaan kesihatan
bertujuan pelihara peribadi kebangsaan

DASAR KEBUDAYAAN

bertujuan sediakan sumber manusia


untuk bangunkan negara,

DASAR KEPENDUDUKAN

dapat wujudkan pasaran bagi keluaran


tempatan,
dapat bangunkan sistem infrastruktur,
dapat kukuhkan keselamatan negar,
supaya sikap kakitangan kerajaan
berubah,
supaya struktur pentadbiran kerajaan
berubah,
supaya pekerja lebih beretika,
supaya prestasi pengurusan meningkat,
supaya pembangunan meningkat,
dapat atasi masalah etika kerja pekerja,
supaya produktiviti meningkat
supaya pekerja rajin bekerja,

DASAR PANDANG KE TIMUR

supaya pekerja berdisiplin,


untuk meningkatkan semangat bekerja,
supaya rakyat Malaysia bersatupadu,

DASAR PELAJARAN KEBANGSAAN

untuk melahirkan tenaga kerja


Juga dipanggil RRJP2/rancangan jangka
panjang kedua),

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

tujuannya untuk meningkatkan


perpaduan,
supaya pekerja bersikap positif,

DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI iSLAM

pekerja bertanggungjawab dalam


pentadbiran,
untuk lahirkan masyarakat yang
bermaruah,
untuk lahirkan masyarakat yang ada
identiti,
untuk lahirkan masyarakat yang disegani,
kukuhkan keadaan kewangan kerajaan,
dapat kurangkan defisit belanjawan
negara,

DASAR PENGURANGAN BEBAN


PERBELANJAAN AWAM

dapat rendahkan kadar inflasi,


dapat rendahkan hutang negara,
bertujuan tingkatkan ekonomi negara,
dapat stabilkan ekonomi negara,

DASAR PENINGKATAN DAYA


PENGELUARAN

sumber negara digunakan secara


optimum,
dapat tingkatkan kadar pertumbuhan
ekonomi,
bertujuan kurangkan beban kewangan
kerajaan,
swasta guna sumber negara secara
optimum,
persaingan digalakkan,
dapat tingkatkan produktiviti,
kurangkan peranan kerajaan dalam
ekonomi,
dapat pindahkan beban awam kepada

DASAR PENSWASTAAN

swasta,
untuk meningkatkan kualiti,
untuk meningkatkan kecekapan,
supaya swasta dan kerajaan bersaing,
contohnya TNB,TELEKOM MALAYSIA
seimbangkan ekonomi bandar dan luar
bandar,

DASAR PERBANDARAN

dapat wujudkan persekitaran yang


kondusif,
dapat wujudkan peluang pekerjaan,

DASAR PERINDUSTRIAN

dapat lahirkan tenaga mahir dalam


industri,
dapat elak guna barangan import,
dapat elak guna teknologi luar,
jadikan Malaysia maju dalam industri,
supaya sektor pembuatan berkembang,
kembangkan budaya niaga yang berdaya
saing,
sektor awam dan sektor swasta
bekerjasama,

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA

sektor awam dan swasta berkongsi


maklumat,
guna teknologi baru dalam pengurusan
supaya
hasil negara meningkat,
anggap Malaysia sebagai suatu
perniagaan yang
dimiliki bersama (awam dan kerajaan),
bertujuan tingkatkan pengeluaran
makanan,
bertujuan tingkatkan kualiti makanan,
supaya sektor pertanian boleh bersaing,
dapat tingkatkan sekurit makanan,
dapat hasilkan sumber yang baru,
untuk memulihara dan menggunakan
sumber asli,

DASAR PERTANIAN NEGARA


KETIGA/DPN3

dapat hubungkan sektor pertanian dan


perindustrian,
sains dan teknologi digunakan untuk
majukan
ekonomi,

DASAR SAINS & TEKNOLOGI

untuk sejahterakan rakyat,


untuk kedaulatan negara,
dasar pro barat kerana diancam oleh
komunis

DASAR LUAR TUNKU ABDUL RAHMAN

dan Indonesia,
untuk pemindahan pengetahuan baru,

DASAR SOGOSOSHA

untuk pemindahan teknologi baru,


eksport digalakkan,
pasaran diluaskan ke luar negara,
utk seimbangkan pembangunan fizikal
dan rohani,

DASAR SOSIAL NEGARA

untuk lahirkan masyarakat maju,


lahirkan masyarakat yang mantap
sosial,ekonomi
dan teknologinya,
anggota masyarakat diberi peluang untuk
kembangkan potensi diri secara optimum,
terasnya ialah Perlembagaan Persekutuan
dan
Rukunegara,
bertujuan capai Wawasan 2020,
memastikan keperluan asas
individu,keluarga dan
masyarakat dipenuhi,
untuk membangunkan dan
memperkasakan insan
sepanjang hayat,
untuk lahirkan masyarakat yang
bermaklumat

DASAR TELEKOMUNIKASI NEGARA

untuk tingkatkan mutu perkhidmatan,

DASAR WANITA NEGARA

dapat hapuskan diskriminasi dalam


perkhidmatan

untuk tingkatkan pengetahuan,

DASAR WAWASAN NEGARA

untuk tingkatkan pengeluaran,


dapat hasilkan barangan dan
perkhidmatan yang
boleh bersaing,
untuk menghasilkan produk baru yang
produktif,

K-EKONOMI/PELAN INDUK EKONOMI


BERASASKAN PENGETAHUAN

untuk menghasilkan kemahiran yang


produktif,
untuk membangunkan teknologi
maklumat,
untuk membangunkan telekomunikasi,
lahirkan tenaga buruh yang
berpendidikan tinggi,
dapat kurangkan pengimportan barangan

KEMPEN BELILAH BARANGAN BUATAN


MALAYSIA

kemudahan infrastruktur dibina oleh


swasta dan

KONTRAK
PENGURUSAN(PENSWASTAAN)

diserahkan kepada kerajaan selepas


tamat
tempoh konsesi
memberi khidmat
tiada hak milik

PAJAKAN(PENSWASTAAN)

untuk meningkatkan pembangunan insan,

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN 3(PIP3)

dapat perbanyakkan industri berat,


untuk tingkatkan pendapatan negara,
untuk kurangkan pengangguran,

PELAN PEMULIHAN EKONOMI NEGARA

kurangkan kesan kepada pendapatan isi


rumah
memberi khidmat,
tanpa hak milik,

PENJUALAN ASET(PENSWASTAAN)

contohnya penswastaan tempat letak


kereta
untuk kukuhkan industri kecil dan
sederhana,
untuk melahirkan sumber manusia yang
ada ilmu
pengetahuan sains dan teknologI,

RMK 9

punca pendapatan negara,

SEKTOR PERKHIDMATAN

contohnya pelancongan kesihatan,


contohnya pusat kecemerlangan
pendidikan
DASAR DALAM NEGARA Siri 2
KATA KUNCI

DASAR

peranannya adalah untuk mengambilalih


syarikat yang ada masalah kewangan

DANAHARTA NASIONAL BERHAD/MTEN

untuk lahirkan pemimpin yang matang,

DASAR BELIA NEGARA

untuk lahirkan pemimpin yang berilmu


luas,
untuk lahirkan masyarakat yang ada
semangat sukarelawan,
untuk lahirkan masyarakat yang suka
kerja amal,
untuk lahirkan masyarakat yang suka
kerja kebajikan,
untuk lahirkan masyarkat yang suka kerja
kemasyarakatan
kebun kecil diurus seperti ladang,
dapat tingkatkan hasil kampung,

DASAR DUA HALA CARA BARU DALAM


PEMBANGUNAN KAMPUNG

dapat tingkatkan mutu hasil kampung,


dapat tingkatkan hasil untuk dieksport,
dapat wujudkan industri di kampong,
dapat wujudkan PKS di kampung,
dapat tingkatkan taraf hidup petani,
dapat tingkatkan pendapatan petani,
RMK 2,RMK 3,RMK 4,

DASAR EKONOMI BARU

untuk susun semula masyarakat,


untuk basmi kemiskinan,
untuk pupuk perpaduan negara,
hasilnya terbentuknya UDA,MARA

DASAR EKONOMI LAMA

untuk tingkatkan kemakmuran,

DASAR HARTA INTELEK

untuk tingkatkan ekonomi,

untuk tingkatkan kemakmuran sosial,


untuk memenuhi keperluan sosial,

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

untuk memenuhi keperluan budaya,


untuk ahirkan komunikasi yang berkesan,
dengan cara meningkatkan kadar
kesuburan,

DASAR KEPENDUDUKAN NEGARA

dengan cara meningkatkan kadar


kelahiran,
memberi insentif cuti bersalin selama 2
bulan,
menyediakan dasar cukai dan faedah,
tujuannya adalah untuk menyediakan
permintaan untuk keluaran industri
tempatan,
tujuannya adalah menyediakan pasaran
bagi keluaran industri tempatan,
tujuannya adalah untuk menyediakan
sumber tenaga untuk bangunkan negara,
untuk meningkatkan kualiti dalam
perkhidmatan awam,

DASAR PANDANG KE TIMUR

utk meningkatkan produktiviti dalam


perkhidmatan awam,
mengadakan latihan industri dan teknikal,

DASAR PANDANG KE TIMUR

penghantaran pelajar ke Jepun,Korea,


wujudkan KMK (kumpulan kawalan mutu
kerja)
swasta digalakkan capai objektif
sosioekonomi negara,

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

sektor awam sediakan infrastruktur yang


cukup,
perkhidmatan awam ditingkatkan,
pelbagaikan kegiatan ekonomi,
untuk enyediakan sumber tenaga
manusia yang terlatih,
untuk mengembangkan sosio,budaya dan
politik negara,
untuk melahirkan masyarakat yang

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

bersatu, padu,berdisiplin,
dengan cara melaksanakan Pejabat
Terbuka,

DASAR PENERAPAN NILAI ISLAM

dengan cra menggunakan kad perakam


waktu,
dapat meningkatkan kualiti dalam
perkhidmatan awam,

DASAR PENERAPAN NILAI ISLAM

dapat meningkatkan produktiviti dalam


perkhidmatan awam,
untuk kurangkan hutang kerajaan,
untuk mengatasi defisit dalam
belanjawan negara,

DASAR PENGURANGAN PERBELANJAAN


AWAM

untuk stabilkan kewangan negara,


dapat kawal pertambahan hutang
awam/kerajaan,
tidak membazir,
guna sumber sepenuhnya /secara
optimum,

DASAR PENINGKATAN DAYA


PENGELUARAN

untuk tingkatkan pengeluaran,


supaya industri Malaysia dapat bersaing
di peringkat antarabangsa,
untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi,
tingkatkan kecekapan perniagaan,
teknologi diterapkan,
untuk lahirkan sumber manusia yang
cekap,
untuk tingkatkan kecekapan,

DASAR PENSWASTAAN

untuk tingkatkan pengeluaran,


untuk cepatkan pertumbuhan ekonomi,
untuk kurangkan beban perbelanjaan
awam(kerajaan),
untuk tingkatkan bilangan bumiputera
dalam perdagangan,
galakaan kemasukan buruh China,
galakkan kemasukan buruh India,
buka ladang getah,

DASAR PENTADBIRAN BITISH

eksploit galian dan bahan mentah


untuk memajukan industri,

DASAR PERINDUSTRIAN BERAT

untuk kembangkan industri hiliran,


untuk berkongsi teknologi dengan negara
luar,
untuk mengimport tekonologi luar,
untuk meminjam pakar-pakar dari luar
negara,
caranya adalah memberi kemudahan
kredit(pinjaman), dan subsidi untuk
projek,
caranya wujudkan industri IKS,
contohnya KEDAH CEMENT dan PETRO
PIPE INDUSTRIES
untuk kurangkan masalah karenah
birokrasi,

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA

untuk bantu sektor swasta,


untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi
negara,
untuk pupuk persefahaman swasta dan
awam,
untuk lahirkan etika kerja pekerja yang
positif,
untuk tingkatkan pendapatan petani,

DASAR PERTANIAN NEGARA

untuk tingkatkan eksport komoditi


pertanian,
untuk tingkatkan mutu komoditi
pertanian,
untuk bangunkan kampong tradisional,
untuk libatkan swasta dalam pertanian,
untuk swastakan projek pertanian,
untuk tubuh koperasi peladang,
untuk urus pertanian secara professional,
supaya ada pertalian yang erat antara
sektor. pertanian,perindustrian dan
perkhidmatan,

DASAR PERTANIAN NEGARA KETIGA

untuk tingkatkan sekuriti MAKANAN


dengan cara guna BIOTEKNOLOGI dalam
pertanian,
untuk lahirkan masyarakat yang boleh
merekacipta,

DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA

untuk lahirkan masyarakat yang guna


sains untuk bangunkan negara,.
untuk lahirkan masyarakat yang guna
teknologi untuk bangunkan negara,
syarikat Malaysia buka rangkaian di luar
negara

DASAR SOGOSOSHA

dengan cara buka rangkaian perniagaan


antarabangsa,.
untuk majukan syarikat besar,
untuk tingkatkan eksport,
untuk majukan produk eksport,
untuk tingkatkan hasil eksport,
untuk kembangkan perniagaan berskala
besar,.
syarikat milik rakyat tempatan` dan
bukan usahasama dengan pelabur luar,.
untuk lahirkan masyarakat yang sihat,

DASAR SUKAN NEGARA

untuk lahirkan masyarakat yang


berdisiplin,
untuk lahirkan masyarakat yang bersatu
padu,
untuk sediakan peluang untuk keperluan
psikologi,
untuk sediakan peluang fisiologi,
untuk sediakan kemudahan fisiologi dan
psikologi
Untuk lahirkan masyarakat yang sihat,
Untuk lahirkan masyarakat yang
berdisiplin,
Untuk lahirkan masyarakat yang bersatu
padu,
Untuk sediakan kemudahan fisiologi

DASAR SUKAN NEGARA

untuk tingkatkan kualiti hidup,

DASAR TEKNOLOGI HIJAU

untuk mencari pengganti sumber tenaga,


untuk lahirkan tenaga yang mesra alam,
untuk bentuk pola penduduk yang
sistematik,

DASAR URBANISASI/PERBANDARAN

untuk bentuk pola penduduk yang


terancang,
untuk seimbangkan ekonomi bandar dan
luar bandar,
untuk majukan potensi diri warga tua,

DASAR WARGA TUA

untuk lahirkan warga tua yang aktif,


untuk lahirkan warga yang produktif,
untuk tingkatkatkan martabat diri warga
tua,
untuk kehormatan diri warga tua,
untuk bangunkan ekonomi berasaskan
pengetahuan,

DASAR WAWASAN NEGARA

untuk bangunkan sumber manusia,


untuk tingkatkan kemakmuran ekonomi
dan sosial,
untuk tingkatkan kualiti dalam
perkhidmatan awam,

KEPIMPINAN MELALUI TELADAN

untuk tingkatkan produktiviti dalam


perkhidmatan awam,
untuk lahirkan masyarakat yang berilmu,

MISI NASIONAL/RMK 9

untuk lahirkan masyarakat yang kreatif,


untuk lahirkan masyarakat yang
berinovasi/rekacipta,
untuk lahirkan masyarakat yang ada
minda kelas pertama,
untuk seimbangkan sosio-ekonomi rakyat,
untuk kukuhkan nilai matawang

MTEN

untuk lahirkan perusahaan kecil,

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN

untuk pelbagaikan eksport,


untuk gantikan import,
supaya pengguna tempatan beli barangan

Malaysia,
untuk kurangkan pelabur asing,
untuk seimbangkan perkembangan
industri,
untuk majukan industri barangan getah,
untuk majukan industri barangan kelapa
sawit,
bahasa pengantar ialah Bahasa Melayu,

PENYATA RAZAK

kurikulum yang sama,


peperiksaan yang sama,
contohnya KEJORA(Kemajuan Johor
Tenggara),

RMK 3

KESEDAR(Kemajuan Kelantan Selatan)


Dasar Beli Barangan Buatan Malaysia,

RMK4

Dasar Pertanian Negara,


Dasar Persyarikatan Malaysia,
Dasar Produktiviti,
untuk tingkatkan kemahiran yang
diperlukan,

RRJP2/DASAR PEMBANGUNAN
NASIONAL

untuk lahirkan tenaga kerja yang terlatih,


untuk lahirkan tenaga kerja yang
nberpendidikan,
untuk terapkan nilai murni untuk
perpaduan,
untuk tingkatkan bilangan profesional
Bumiputera,
untuk tingkatkan mutu profesional
Bumiputera,
untuk bangunkan tanah,
untuk tingkatkan bilangan bumiputera
yang mempunyai saham dalam sektor
perdagangan dan perindustrian,

SKIM AMANAH BUMIPUTERA (ASB)


SKIM AMANAH NASIONAL(ASN)
PERMODALAN NASIONAL BERHAD
(PNB)

untuk jadikan Malaysia sebuah negara


maju,

WAWASAN 2020

untuk hapuskan kemiskinan semua kaum,


untuk seimbangkan pendapatan semua
kaum

DASAR LUAR NEGARA


Maksud:Kawasan perdagangan bebas
ASEAN,

AFTA

wujudkan perdagangan bebas,


hapuskan halangan
perdagangan(tariff/cukai),
tariff dimansuhkan,
harga produk diturunkan untuk bersaing,.
daya saing produk ditingkatkan untuk
bersaing,
dengan produk negara jiran,
Bekerjasama dengan negara serantau,
Bekerjasama untuk keamanan serantau,
Bekerjasama untuk kestabilan politik,
Bekerjasama dalam pendidikan,
Bekerjasama dalam kesihatan,
Bekerjasama dalam politik melalui
Mesyuarat Menteri Luar ASEAN,
Bekerjasama dalam sosio-budaya melalui
Mesyuarat Menteri Luar ASEAN,
Membangunkan ekonomi negara
serantau,
Pertikaian dengan negara ASEAN

ASEAN

diselesaikan secara rundingan,


Kerjasama ekonomi antara negara ASEAN,
Bekerjasama dengan negara ASEAN untuk
bendung kegiatan edar dadah,
Sependapat dalam isu antarabangsa,
contohnya Pesta filem ASEAN,
contohnya Bengkel lukisan dan muzik,
Projek perindustrian spt
fabrikasi tembaga(di Filipina),
Vaksin (di Singapura),
Lombong garam(di Thailand),
Baja Urea(di Indonesia),

ASEAN-KERJASAMA BUDAYA DAN


S0SIAL
ASEAN-KERJASAMA EKONOMI

Pendirian yang sama tentang isu ekonomi


antarabangsa,
Wujudkan peraturan istimewa dalam
kalangan negara anggota,
Kerjasama ekonomi terjejas kerana
negara anggota lebih pentingkan
domestik daripada ASEAN,
Jepun kurangkan tariff atas 1653
barangan ASEAN,

ASEAN-KERJASAMA DENGAN JEPUN

Jepun beri AS 22 juta kepada tabung


kebudayaan ASEAN,
Jepun melabur di negara ASEAN,
Terbentuknya komuniti keselamatan
ASEAN,

ASEAN SIDANG KEMUNCAK DI KL


-2005

Terbentuknya PIAGAM ASEAN,


Pembangunan saintifik,teknikal,sosial dan
sumber

AEAN +3(China.Jepun,Korea)

Perjuangkan perdagangan bebas bagi


negara anggotanya,

APEC(KERJASAMA ekonomi ASIA


PASIFIK)

pasaran terbuka bagi negara anggotanya,


Kerjasama ekonomi antara negara
anggota,
Kerjasama ekonomi antara negara
serantau,
Sependapat dalam isu antarabangsa,
Memerangi rasuah(sidang di CHILE),

Memerangi keganasan(sidang di KOREA


SELATAN),
Berdagang dengan semua negara,

DASAR LUAR MALAYSIA

Berdagang dengan semua ideologi,


Berdagang kerana ekonomi,
Dasar pro barat dan anti komunis,

DASAR LUAR MALAYSIA

Dasar berkecuali,
Dasar berhubung dengan negara Islam
dan serantau,
Dasar berhubung dengan negara kecil,
Hubungan erat dengan negara jiran,

DASAR LUAR MALAYSIA

Hubungan ekonomi dengan negara lain,


Hubungan budaya dengan negara lain,
Hubungan dengan negara lain tanpa kira
ideologi,
Segala masalah diselesaikan di meja
rundingan,
Urusan tentang pendatang tanpa izin
adalah tanggungjawab bersama,
Dasar luar dengan Afrika Selatan berubah
setelah dasar apartheid dihapuskan,

DASAR LUAR MALAYSIA

Hubungan diplomatik dengan Afrika


Selatan selepas itu,
Luaskan pasaran barangan eksport
ASEAN,

DIALOG ASEAN-JEPUN-KANADA

Stabilkan harga komoditi ASEAN,


Bincangkan tentang hutang negara
membangun,

DIALOG SELATAN SELATAN

Menarik pelabur asing melabur di negara


membangun,
Terhasilnya perjanjian getah asli
antarabangsa,

DIALOG UTARA SELATAN

Terhasilnya GSTP-GLOBAL SYSTEM OF


TRADE PREFERENCES,
Lindungi kuota eksport negara asia timur,
Kerjasama ekonomi,saling menjual antara

EAEC(perundingan ekonomi asiab


timur}

negara Asia Timur,


Kekalkan sebagai sistem perdagangan
bebaS dalam kalangan negara Asia timur,.
Bekerjasama dalam saling menjual
barangan antara negara asia timur,
Kedudukan geografi,

FAKTOR DASAR LUAR

Fahaman politik,
Negara anggota Komanwel,
Negara anggota PBB,
Berdagang untuk pembangunan ekonomi,
untuk stabilkan politik serantau,

FORUM SERANTAU ASEAN(ARF)

untuk stabilkan keselamatan serantau,


Singapura jual semula air yang telah
dirawat kepada Johor,

HUBUNGAN MALAYSIA-SINGAPURA

Setiap seribu gelen air mentah dikenakan


3 sen,
Persefahaman bagi memajukan serantau,
Kerjasama dalam pelancongan dan
inftrastruktur,

di Sungai Besi,

SEGITIGA PERTUBUHAN INDONESIA


MALAYSIA,THAILAD-IMT-GT,(utara)
SEGITIGA PERTUBUHAN
INDONESIA,MALAYSIA,SINGAPURA-IMSGT(selatan)
KEM PELARIAN VIETNAM

di Pulau Bidong,
dituntut oleh
China,Vietnam,Filipina,Malaysia,

KEPULAUAN SPRATLEY di Laut China


Selatan

Negara anggotanya ialah negara sedang


membangun,

KERJASAMA SELATAN-SELATAN

Masalah negara membangun ialah harga


komoditi yang rendah dan tidak stabil,
Masalah negara membangun ialah
sekatan tariff dan bukan tariff oleh negara
maju,
Negara anggotanya ialah negara yang
kurang maju,
Negara anggotanya ialah negara
pertanian,
Malaysia berhubung dengan selatanselatan kerana Dialog Utara Selatan tidak

menguntungkan negara dunia Ke3,


Malaysia sertai kerjasama selatan selatan
kerana dialog utara selatan gagal,
Kerjasama teknikal antara negara
membangun,
PBB,NAM,G77 terlibat melaksanakannya,
Terbentuknya kumpulan 15/G15,
Ibu pejabat Pusat pertukaran data
pelaburan,perdagangan dan teknologi
SELATAN {SITTDEC} terletak di Malaysia,
Kerjasama ekonomi dengan negara
serantau,

KESATUAN EROPAH/KOMUNITI
EROPAH/EC

Sebulat suara pada peringkat


antarabangsa,
CHOGM-mesyuarat ketua-ketua kerajaan,

KOMANWEL

CHOGM di Harare berikrar banteras


dadah,melindungi prinsip demokrasi dan
sahkan deklarasi Bangkok,
Deklarasi Langkawi-Tingkatkan kualiti
alam sekitar,
Haramkan penggunaan senjata nuklear,
Tentang dasar apartheid di afrika selatan
Kurangkan kemiskinan,

KOMUNITI EKONOMI ASEAN

Kurangkan jurang pendapatan,


Bersatu dalam menghadapi isu ekonomi
antarabangsa
Tentang bekalan air mentah,

KONFLIK MALAYSIA-SINGAPURA

Perebutan pulau batu putih,


Negara anggotanya ialah negara sedang
membangun,
Masalah negara membangun ialah harga
komoditi yang rendah dan tidak stabil,
Masalah negara membangun ialah
sekatan tariff dan bukan tariff oleh negara
maju,
Negara anggotanya ialah negara yang
kurang maju,
Negara anggotanya ialah negara

KUMPULAn G-15

pertanian,
Berdialog dengan negara maju,
Kerjasama dalam ekonomi antara negara
anggota,
Bekerjasama dalam meningkatkan
produktiviti,
Bantu negara anggota yang ada masalah
ekonomi,
Bantu negara anggota yang ada beban
hutang,
Bantu negara anggota tentang pertukaran
mata wang asing yang tidak menentu,
Kerjasama dalam pertukaran maklumat,
Kerjasama dalam pertukaran data,
Negara anggotanya ialah negara sedang
membangun

KUMPULAN G -77

Negara anggotanya ialah negara yang


kurang maju
Negara anggotanya ialah negara
pertanian
Menghadapi masalah hutang
Menghadapi masalah untuk kerjasama
ekonomi dengan negara maju
Berdialog dengan negara maju
Kerjasama dalam ekonomi antara negara
anggota
Bekerjasama dalam meningkatkan
produktiviti
Bantu negara anggota yang ada masalah
ekonomi
Bantu negara anggota yang ada beban
hutang
Bantu negara anggota tentang pertukaran
mata wang asing yang tidak menentu
Berkongsi ilmu tentang takaful,
Perkenalkan produk baru dalam
perbankan,

KUMPULAN LAPAN NEGARA


MEMBANGUN(D-8)

Perkenalkan produk baru dalam insurans,


Perkenalkan produk baru dalam
kewangan,
Mengadili kes pencerobohan wilayah lain,
Mengadili kes penghapusan etnik,

MAHKAMAH JENAYAH
ANTARABANGSA/ICC

Bantu negara Timur Leste pada awal


kemerdekaannya,

MAJLIS AMANAH PBB

Mengambil langkah pencegahan penyakit


berbahaya seperti SARS,demam denggi
dan malaria,

MAJLIS EKONOMI DAN SOSIAL PBB

Malaysia pernah jadi pengerusi,


Menjaga keamanan dan menghentikan
pencerobohan kuasa besar,

MAJLIS KESELAMATAN PBB

Malaysia pernah duduki kerusi tidak tetap,


Selesaikan pertikaian politik
antarabangsa,
Bertukar-tukar pendapat tentang isu
serantau,

MESYUARAT ASIA-EROPAH(ASEM)

Bertukar-tukar pendapat tentang


globalisasi,
Kerjasama dalam bidang ekonomi,
Kerjasama dalam politik,
Kerjasama dalam sosial,
Kanada,mexico,amerika syarikat

NAFTA

Iktiraf kerajaan Palestin,

OIC

Malaysia desak Israel pulangkan wilayah


yang dirampas olehnya,
Menyokong perjuangan rakyat Palestin
tuntut kembali hak mereka,
Malaysia pernah jadi tuan rumah
persidangan OIC,
Malaysia cuba selesaikan konflik Iran-Iraq,
Malaysia sokong perjuangan rakyat
Palestin
Negara Dunia Ketiga tuntut rundingan
semula beban hutang kerana kenaikan
kadar faedah,kejatuhan harga

ORDE BARU EKONOMI DUNIA

komoditi,pinjaman bank dikurangkan,


Negara Dunia Ketiga tuntut pemindahan
teknologi dari negara maju,
Beban hutang negara membangun
disemak semula,
Negara maju kurangkan rintangan
perdagangan,
Membetulkan ketidaksamaan dalam
ekonomi antarabangsa,
Menghapuskan jurang yang luas antara
negara membangun dengan negara maju,
Negara maju bantu bangunkan negara
membangun,
Negara maju buka eksport Dunia Ketiga,
Negara maju pindahkan teknologi ke
negara Selatan,
Mengakui persamaan ras,

PBB

Persidangan Bumi di Rio de Janeiro,


Malaysia pernah jadi Pengerusi
Perhimpunan Agung PBB,
Denmark,

PEJABAT KONSUL DI MALAYSIA

Finland,
USA,
Jepun,

PEJABAT PERWAKIL AN BERTARAF


KEDUTAAN

Peranchis,
Galakkan wanita melibatkan diri dalam
pelbagai sektor,
Menjalankan urusan perdagangan bebas
dengan semua negara,
Mengakui persamaan ras,
Memecahkan monopoli negara maju
dalam bidang maklumat dan berita,
Menghormati hak asasi manusia,
Menghormati kedaulatan wilayah lain,
Membincangkan pengedaran dadah
dunia,

PERGERAKAN NEGARA-NEGARA
BERKECUALI(NAM)

Membincangkan keadaan ekonomi yang


kritikal di Afrika,
Menentang penjajahan,
Menentang penindasan hak asasi,
Menekankan kesamarataan dan
kepentingan
bersama antara negara serantau,
Stabilkan politik serantau,
Stabilkan keselamatan serantau,

PERJANJIAN ZON BEBAS SENJATA


NUKLEAR ASIA TENGGARA (SEANWFZ)

Hapuskan rintangan dalam perdagangan


antarabangsa,

PERTUBUHAN PERDAGANGAN SEDUNIA

Perwakilan kedutaan,

PERWAKILAN MALAYSIA

Perwakilan agensi PBB,


Perwakilan Konsul,
Tuntutan persempadanan bertindih,

Pulau Natuna Anambas,Pulau Batu


Putih,Pulau Ligitan,Pulau Sipadan

Bantu negara mundur,

RANCANGAN KERJASAMA TEKNIKAL


MALAYSIA

Tingkatkan perdagangan dengan Negara


Dunia Ke3,
Hubungan dengan negara membangun,
Khidmat perunding,
Kursus jangka pendek,
Projek pembangunan,
Kawasan bebas daripada senjata nuklear
di asia tenggara,

SEANWFZ

Kerjasama serantau dalam menghadapi


pergolakan di Laos dan Kampuchea,
Kemukakan laporan tahuan dalam Majlis
Perhimpunan Agung,

SEKRETARIAT PBB

Wujudkan blok perdagangan,

SIDANG KEMUNCAK ASIA TIMUR(EAS)

Merapatkan jurang kemiskinan,


Terlibat dalam kemerdekaan Namibia,
Terlibat dalam gencatan senjta Iran-Iraq,
Kutuk serangan Iraq terhadap Kuwait,
Mencari negara ganti untuk pelarian

SUMBANGAN MALAYSIA

Vietnam,
Mohon bantuan daripada UNHCR untuk
bantu pealarian Vietnam,
Menjadi anggota Majlis Keselamatan PBB,
Menjayakan persidangan pertubuhan
negara pada kumpulan 77,
Jadi tuan rumah kepada Persidangan
Suruhanjaya Selatan-Selatan,
Menggesa penghapusan dasar apartheid
di afrika selatan,
Kerjasama ekonomi antara negara
membangun

SURUHANJAYA SELATAN-SELATAN

Prinsip pentas benua,

ZON EKONOMI EKSKLUSIF

Prinsip 360 km dari pantai,


Prinsip Gugusan Pulau,
Prinsip Garisan Meridien,
Kawasan carigali petroleum
ASEAN jadi Zon Aman,Bebas dan
Berkecuali,

ZOPFAN

Untuk menjamin kestabilan politik di


ASEAN,
Halang campurtangan kuasa besar di
ASEAN,
Hal ini kerana ada ancaman komunis,
Hal ini kerana ada campurtangan Amerika
Syarikat di Vietnam,
Selesai pertikaian antara negara ASEAN
secara rundingan,
Tentukan nasib negara ASEAN
berdasarkan hak mutlak sendiri,

DEWAN RAKYAT DAN DEWAN NEGARA


Membahaskan,menangguhkan dan
meluluskan rang undang
undang/belanjawan kerajaan,.
Gubal dasar kementerian-kementerian,
Menyemak dasar kerajaan,

AHLI DEWAN NEGARA

membincangkan dasar kerajaan,


Wartakan undang-undang sebagai warta
kerajaan supaya undang-undang dapat
dikuatkuasakan,
Dewan negara tidak boleh tolak rang
undang-undang,
Dewan negara tidak boleh batalkan rang
undang-undang,
Dewan negaara hanya boleh tangguhkan
rang undang-undang kewangan selama
30 har,i
Dewan Negara boleh tangguhkan rang
undang-undang lain selama satu tahun,
Perlu sokongan 2/3 daripada ahli dewan
untuk pinda kedudukan bahasa
kebangsaan dan perubahan sempadan
antara negeri di Semenanjung Malaysia
dan hak istimewa orang Melayu dan
bumiputera sabah/sarawak,
Kedudukan perdana menteri memerlukan
2/3 ahli Parlimen tanpa persetujuan majlis
raja-raja,
Kekosongan luar jangka adalah kerana ahli
dewan meninggal dunia,hilang
kelayakan,meletak jawatan,
Setiausaha dewan negara dilantik oleh
YDPA,
2 orang ahli dewan negara diplih daripada
ADUN setiap negeri,
Ahli dewan negara idak boleh yang muflis,
Ahli dewan negara tidak boleh yang
bergaji tetap dalam sektor awam,
40 ahli dewan negara dilantik oleh YDPA,
YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA dipilih
daripada anggota Dewan Negara,
ahli dewan berumur tidak kurang daripada
30 tahun
Ahli dewan rakyat tidak boleh yang muflis,
Ahli dewan rakyat tidak boleh yang bergaji
tetap dalam sektor awam,
umur ahli dewan 21 tahun dan ke atas

AHLI DEWAN RAKYAT

Dokumen rang undang-undang yang


dibentang di parlimen

HANSARD

Boleh dipecat oleh 2/3 ahli dewan,

MENTERI KABINET

Bahas isu semasa,


menggubal undang-undang,

PARLIMEN

Meluluskan rang undang-undang negara,


Menjadi ketua kabinet,

PERDANA MENTERI

Melantik ketua setiausaha kementerian,


Memilih jemaah menteri,
Mesti warganegara secara kuatkuasa
undang-undang,
Mesti ahli dewan rakyat,
Mesti mendapat sokongan majoriti ahli
dewan rakyat,
Salah satu komponen dalam kabinet,
Peraturan dan kaedah yang dibuat oleh
Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah
Kerajaan Tempatan,

PERUNDANGAN SUBSIDIARI

Pihak yang perlu dirujuk oleh menteri


untuk memberikan notis pemberitahuan
dalam proses penggubalan rang undangundang,

SETIAUSAHA DEWAN rakyat

Dilantik oleh perdana menteri,

SETIAUSAHA POLITIK

Dipecat oleh perdana menteri,


Tugasnya membantu menteri,
Pelantikannya boleh dalam kalangan ahli
parlimen,
Saraannya ditetapkan oleh jemaah
menteri,
Sebelum dibentang,maklumkan kepada
setiausaha dewan rakyat,
Draf undang-undang dibuat oleh jabatan
peguam negara,
Bacaan pertama-menteri yang berkenaan
hanya menyebut tajuk rang undangundang,
Bacaan kedua -rang undang-undang
dibahaskan,

PENGGUBALAN UNDANG-UNDANG

Peringkat jawatankuasa-rang undangundang boleh dipinda,


Undang-undang dipinda jika sokongan
majoriti majlis parlimen,
Bacaan 3-undang-undang diwartakan,
draf undang-undang dicetak dan
diedarkan,
Dikuatkuasakan setelah disiarkan dalam
warta kerajaan,.

MAHKAMAH
bukti yang menunjukkan seseorang tidak
berada di tempat kejadian,

ALIBI

perintah mahkamah untuk mengetepikan


keputusan yang dibuat

CERTIORI

oleh mahkamah yang lebih rendah,


sediakan draf undang-undang untuk
dibentang dalam parlimen,

JABATAN PEGUAM NEGARA

ketua dalam bidang kehakiman,

KETUA HAKIM NEGARA

menjadi Pengerusi Mahkamah


Persekutuan,
tidak terlibat dalam pemilihan YDPA,
dipilih oleh perdana menteri,
dilantik oleh YDPA,
diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja,
saraan ditentukan oleh parlimen,
bertugas di bawah Ketua Hakim Negara,

KETUA PENDAFTAR

ketua pentadbir semua mahkmah di


Malaysia,
membicarakan kes saman anggota tentera
terhadap staf sarjannya
kerana menipunya

MAHKAMAH SESYEN

mengadili pertelingkahan majikan dengan


pekerja,
Kes akan dibawa kepada Menteri Sumber
Manusia jika masih gagal,
Jika masih gagal akan dibawa ke
Mahkamah Tinggi,

MAHKAMAH BURUH

bicarakan kes pemecatan kerja oleh


majikan,
perbicaraan secara tertutup,

MAHKAMAH KANAK-KANAK

perbicaraan tidak direkodkan,


kanak-kanak yang berumur 12 tahun
dimasukkan ke sekolah
Pemulihan,
anggotanya Hakim Besar Mahkmah
Tinggi,Presiden Mahkamah Persekutuan,
membicarakan YDPA,Sultan,Raja yang
melakukan kesalahan jenayah,

MAHKAMAH KHAS RAJA-RAJA

mentafsir perlembagaan negeri,

MAHKAMAH PERSEKUTUAN

menyelesaikan pertikaian antara kerajaan


dengan kerajaan negeri,
kendalikan kes rayuan,
membatalkan perbicaraan mahkamah
rayuan,
mendengar kes rayuan mahkamah tinggi
dan mahkamah rayuan,
mendengar kes yang telah diputuskan
oleh Mahkamah Tinggi,

MAHKAMAH RAYUAN

memeriksa rekod kes sivil mahkamah


yang lebih rendah,

MAHKAMAH SESYEN

mengeluarkan writ/saman tentang


tuntutan sewa,
tidak kendalikan kes rayuan,
tidak bicarakan kes jenayah yang
melibatkan hukuman mati,
menuntut penjelasan hutang daripada
individu/syarikat lain kurang
daripada RM25000,
kes jenayah - contohnya sebar ajaran
sesat,tak bayar zakat fitrah

MAHKAMAH SYARIAH

kes menipu dan kes menyamar sebagai


pegawai jabatan agama Islam dibicarakan
di mahkmah awam,
membicarakan tentera yang langgar
peraturan dalam kem tentera,

MAHKAMAH TENTERA

keluarkan perintah lelongan untuk

MAHKAMAH TINGGI

hartanah,
boleh batalkan keputusan pilihanraya,

kendalikan kes rayuan,


permohonan agar invidu lain diistiharkan
muflis,
bicarakan kes pengambilan anak angkat,
mendengar kes rayuan mahkamah buruh,
mendengar kes rayuan mahkamah kanakkanak,
mendengar kes rayuan mahkmah syariah,

MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

bantu peguam negara,

PEGUAM CARA NEGARA

menjadi pendakwa raya,

PEGUAM NEGARA

menjadi penasihat kabinet,


status sama seperti Hakim Mahkamah
P`sekutuan,
memegang jawatan selama
diperkenankan oleh YDPA,
saraannya ditentukan oleh kumpulan
wang yang disatukan,
tidak boleh prosiding dalam mahkamah
syariah,
lantikannya tidak perlu persetujuan Majlis
Raja-Raja,
ahli ex-officio dalam Majlis Mesyuarat
Kerajaan Negeri,

PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI

menyegerakan urusan mahkamah tinggi

PESURUHJAYA KEHAKIMAN

Mempunyai bukti yang kukuh untuk


memulakan Pendakwaan,

PRIMA FACIE

dokumen yang dikeluarkan oleh


mahkamah yang memerintahkan

SAMAN

pihak pembela hadir di mahkamah,


menangguhkan kes hingga suatu tarikh
yang belum ditetapkan,

SINE DIE

terhadap saksi yang tidak hadir di


mahkamah,

WARAN TANGKAP

terhadap mereka yang membuat rusuhan

di tempat awam,
dokumen yang diberikan oleh mahkamah
kepada polis untuk
menangkap seseorang/menggeledah
premis bagi mencari bukti
dokumen atau surat perintah yang
dikeluarkan atas nama YDPA

WRIT

MAJLIS RAJA-RAJA
untuk ubah sempadan negeri,

KUASA MAJLIS RAJA-RAJA

untuk perkenankan sesuatu


amalan/upacara Agama ISLAM
membubarkan DUN,

KUASA RAJA/YDP

menganugerahkan bintang
kehormatan/pangkat,
melantik ahli majlis mesyuarat kerajaan
negeri,
melantik ahli suruhanjaya perkhidmatan
awam negeri
dipengerusikan oleh 9 raja melayu secara
bergilir-gilir

PENGERUSI MAJLIS RAJA RAJA

memaklumkan keputusan pemilihan YDPA,

PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA RAJA

memaklumkannya kepada Parlimen,


menjadi setiausaha Majlis Raja-Raja,
menyerahkan dokumen bertulis tentang
pemilihan YDPA kepada parlimen,
mengiringi YDPA ke mesyuarat Majlis Raja
Raja,

PERDANA MENTERI

berkuasa pilih jemaah menteri,


dilantik oleh Majlis Raja- Raja

TIMBALAN YDPA

menjadi ahli mesyuarat Majlis Raja-Raja,

YANG DIPERTUA NEGERI

tidak boleh menjadi ahli mesyuarat


Lembaga Pengampunan,
tidak boleh jadi pengerusi Majlis Raja-Raja,
tidak boleh memilih YDPA,
menjadi ketua angkatan tentera,

YDPA

membenarkan parlimen dibubarkan,


melantik ketua hakim negara,
melantik perdana menteri,
melantik jemaah menteri,
melantik ahli dewan negara,
melantik hakim mahkamah syariah,
kuasa budibicaranya ialah
memperkenankan
pembubaran parlimen,
melantik hakim besar mahkamah tinggi,
melantik pengerusi suruhanjaya,
melantik presiden mahkmah rayuan,
KERAJAAN NEGERI
komponennya ialah majlis mesyuarat
kerajaan negeri,
Menteri besar/ketua menteri

BADAN EKSEKUTIF NEGERI

komponennya ialah dewan undangan


negeri ,raja atau

BADAN PERUNDANGAN NEGERI

Yang dipertua negeri,


dipengerusikan oleh yang dipertua DUN,
meluluskan undang-undang negeri,
ahli DUN boleh menjadi ahli Dewan
Rakyat,
ahli DUN perlu letak jawatan jika dilantik
jadi yang dipertua
Dewan negara,
saraan ADUN ditentukan kumpulan wang
negeri disatukan,
tidak dilantik oleh raja kerana mereka
dipilih oleh rakyat
melalui pilihanraya,
bilangan ahlinya berbeza mengikut negeri,
keistimewaannya sama seperti parlimen,
boleh menggubal undang-undang dalam
SENARAI NEGERI dan SENARAI BERSAMA

DEWAN UNDANGAN NEGERI

sahaja,
DUN perlu bersidang tidak lewat 120 hari
dari tarikh dewan
dibubarkan,
Meluluskan anggaran belanjawan tahunan
pihak Berkuasa tempatan,

KERAJAAN NEGERI

Menteri Besar mengetuai nya,

MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI

meluluskan pertukaran status tanah


daripada pertanian
kepada tanah pembangunan,
menguruskan tanah rizab melayu,
menguruskan harta karun yang ditemui,
pegawai kewangan negeri ialah penjawat
awam,
setiausaha kerajaan negeri ialah penjawat
awam,
meluluskan pertukaran hak milik tanah,
mengeluarkan lesen pemaju perumahan,
melaksanakan pentadbiran kerajaan
negeri,
bertanggungjawab bersama DUN,
gubal undang-undang kecil tentang tanah
negeri untuk
kegunaan perniagaan,
gubal undang-undang kecil pihak
berkuasa tempatan,
menjadi pengerusi majlis mesyuarat
kerajaan negeri,
menjalankan kuasa eksekutif sultan/raja,
menjadi ketua kerajaan negeri,
menjadi ketua majlis mesyuarat kerajaan
negeri,
dilantik oleh raja/sultan/yang dipertua
negeri,
memegang jawatan sehingga DUN
dibubarkan,

MENTERI BESAR

boleh menjadi ahli dewan negara,


jika ingin jadi speaker dewan rakyat kena
letak jawatan MB,
tidak boleh jadi anggota SPR,
menjadi penasihat kepada menteri
besar/ketua menteri/,

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN


NEGERI

Majlis mesyuarat kerajaan negeri dalam


hal pentadbiran,
berkuasa memajukan ekonomi negeri,

PERBADANAN EKONOMI NEGERI

menamakan nama jalan dan lorong taman


perumahan,

PIHAK BERKUASA TEMPATAN

hasilnya ialah kompaun kerana membuang


sampah,
hasilnya ialah lesen anjing,
hasilnya ialah lesen pusat hiburan,
hasilnya ialah sewa ruang gerai makanan,
hasilnya ialah cukai taksiran harta,
hasilnya ialah kompaun kerana restoran
kotor,
hasilnya ialah kompaun kerana cemarkan
anak sungai
dengan sampah sarap,
berkuasa menggubal undang-undang kecil
tempatan
hasilnya ialah kompaun terhadap
kesalahan papan iklan p`niagaan,
kakitanganya dilantik oleh kerajaan
persekutuan,
ahli majlis pihak berkuasa tempatan
dilantik oleh kerajaan,
pendaftaran hak milik tanah,
menukar hak milik tanah,
keluarkan lesen untuk cari galian,
rumah penginapan,
rumah lojing,
hukum syarak,

SENARAI NEGERI/HASIL NEGERI

penyu di sungai,
menangkap ikan di sungai,
cukai taksiran harta,
zakat,
bil air,
cukai tanah,
kompaun kerana tak bayar cukai tanah,
hasil kuitipan zakat dan fitrah,
bayaran denda di mahkamah tinggi,
duti eksais petroleum UNTUK SABAH DAN
SARAWAK,
bayaran daripada pelabuhan negeriUNTUK SABAH DAN
SARAWAK
menjadi anggota jawatankuasa
perhubungan

SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI

antara kerajaan persekutuan dengan


negeri,
penasihat kepada menteri besar,

SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI

penasihat kepada majis mesyuarat


kerajaan negeri,
memastikan agensi kerajaan
melaksanakan dasar kerajaan
Negeri,.
pegawai tadbir utama negeri,
ketua perkhidmatan awam negeri,
semua negeri ada KECUALI perlis,pulau
pinang,Melaka,neg.9,

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM


NEGERI

KERAJAAN PERSEKUTUAN
AKAUNTAN NEGARA

Mengawal belanjawan kerajaan Malaysia,


dilantik oleh YDPA,
diplih oleh Perdana Menteri,

BANK NEGARA

stabilkan monetary
stabilkan struktur kewangan negara,
jurubank bagi kerajaan,
penasihat kewangan kepada kerajaan,

GABENOR BANK NEGARA

tidak dilantik oleh YDPA

JABATAN

ketua jabatan ialah KETUA PENGARAH,


membantu kementerian melaksanakan
program,
kakitangannya dilantik oleh
SURUHANJAYA
PERKHIDMATAN AWAM(JPA),

JABATAN AKAUNTAN NEGARA

membangunkan sistem perancangan


dan kawalan belanjawan,
membangunkan sistem perakaunan
pungutan
wang,

JABATAN PERANGKAAN-

merangka statistik untuk tujuan tertentu

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

menguruskan soal gaji kakitangan


awam,
menguruskan soal kenaikan pangkat
kakitangan
awam,
menguruskan soal disiplin kakitangan
awam,
menyediakan latihan untuk pegawai
kerajaan,

JAWATANKUASA KABINET

membantu kabinet dalam melaksanakan


tugas

JAWATANKUASA KERJA PEMBANGUNAN


NEGARA

melaksanakan dasar kerajaan

JAWATANKUASA PERANCANG
PEMBANGUNAN

menyelaras semua kementerian,

GLC/SYARIKAT KERAJAAN

mengurangkan beban kewangan

kerajaan,
membolehkan kerajaan bergiat dalam
kegiatan
Ekonomi,
KEMENTERIAN

memantau kegiatan agensi kementerian,


memantau kegiatan jabatan
kementerian,
agensi pelaksana yang tertinggi,

KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN HEP

kompaun kerana logo HALAL,


kompaun kerana salahguna subsidi
diesel,

KETUA AUDIT NEGARA

dilantik oleh YDPA,


diplilih oleh Perdana Menteri,
disokong oleh Majlis Raja-Raja,
dipecat oleh Tribunal Khas,
tugasnya menyemak belanjawan
kerajaan,
menganalisa belanjawan kerajaan,
saraan ditentukan oleh parlimen,

KETUA POLIS NEGARA

dipilih oleh Perdana Menteri,


dilantik oleh YDPA,

KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN

Beliau ialah pegawai tadbir utama


kementerian,
Beliau pastikan dasar kementeriannya
dilaksanakan dengan cekap dan
berkesan,
Menjadi penasihat kepada menteri,
Tidak mewakili menteri,
Tidak terlibat dalam menggubal dasar,
jadi AJK Jawatankuasa Perhubungan
antara
Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan
Negeri

KETUA SETIAUSAHA NEGARA

menjadi pengerusi perhubungan antara


Kerajaan persekutuan dan kerajaan

negeri,
menjadi ketua perkhidmatan awam
persekutuan,
menjadi pengerusi jawatankuasa
perancang
Pembangunan negara,
menjadi setiausaha dalam mesyuarat
kabinet,
KUMPULAN WANG PERSEKUTUAN
DISATUKAN

hasil kutipan cukai,


hasil agama Islam,
pengeluaran tambahan perlu kelulusan
parlimen,
pengurusannya diselaraskan oleh
kerajaan
persekutuan,

MAJLIS AIR NEGARA

menyediakan perkhidmatan air yang


efisien,
menyelaraskan bekalan air di semua
negeri,

MAJLIS KEWANGAN NEGARA

Memperuntukkan kewangan daripada


kerajaan
Persekutuan kepada negeri,
berunding dengan kerajaan tentang
pinjaman
Kerajaan persekutuan kepada negeri,
peruntukan persekutuan kepada negeri
adalah berdasarkan bilangan penduduk
negeri dan panjang jalanraya negeri,
membincangkan penyerahan jumlah
cukai kepada negeri,
mengagihkan peruntukan wang
persekutuan kepada negeri,
mengawal jabatan atau agensi
kewangan negeri,
seragamkan program negeri,
memberi pinjaman kepada kerajaan
negeri

MAJLIS NEGARA BAGI KERAJAAN


TEMPATAN

mengawal jabatan atau agensi


kewangan negeri,
seragamkan program negeri,

MAJLIS PEMBANGUNAN NEGARA

melaksanakan pembangunan negara,

MAJLIS PERANCANG NEGARA

rancang dasar ekonomi negara,

MAJLIS TANAH NEGARA

mengawal jabatan atau agensi


kewangan negeri,
seragamkan program negeri,

PENGERUSI SPR

dipilih oleh perdana menteri,


dilantik oleh YDPA,
dipecat oleh YDPA setelah disahkan oleh
tribunal
KHAS,
tidak boleh pegang jawatan bergaji,
saraannya dibiayai oleh kumpulan wang
yang disatukan

PERBADANAN AWAM

contohnya MARA,
bertujuan melicinkan pentadbiran
dengan
mengurangkan birokrasi,
perlu rujuk JPA dan Perbendaharaan jika
ingin
tambah/kurangkan bilangan kakitangan,
contoh lain ialah PERNAS yang
bertanggung
jawab dalam soal ekuiti kaum
bumiputera,
contoh lain ialah PETRONAS yang
bertanggung
jawab dalam soal cari gali minyak,
contoh lain ialah MISC yang
bertanggungjawab
dalam aspek kemajuan industri kapal di
M`sia,.

PERBENDAHARAAN

analisis dasar perdagangan


antarabangsa,

Mengurus pinjaman untuk kerajaan


Malaysia,
Melaksanakan belanjawan kerajaan
Malaysia,
menganalisis kedudukan ekonomi
negara,
gaji kakitangan kerajaan melalui
perbendaharaan,
mendapatkan sumber kewangan bagi
kerajaan,
mengurus wang kerajaan,
PILIHANRAYA

undi pos ialah untuk tentera yang


bertuga
Pegawai SPR yang bertugas,
banduan dan rakyat Malaysia di luar
negara
bukan tugas kerajaan tidak boleh undi
pos,
persempadanan semula kawasan
pilihanraya
adalah dalam bidangkuasa SPR,
SPR membuat semakan daftar pemilih,
ahli SPR diperkenankan oleh Majlis RajaRaja,

SENARAI BERSAMA

kebajikan masyarakat,
kebudayaan,
sukan,
perparitan,
pengairan,

SENARAI PERSEKUTUAN

penerbitan akhbar,
syarikat kerjasama,
kesatuan sekerja,
kebajikan orang asli,
keselamatan dalam negeri,
cukai pendapatan,

cukai jalan,
keluarkan sijil lahir,
luluskan dokumen perjalanan
antarabangsa,
UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN

mengawasi agensi kerajaan yang


melaksanakan
dasar kerajaan,

UNIT PERANCANG EKONOMI

bantu kerajaan merancang ekonomi


negara,
memastikan agensi kerajaan
melaksanakan
projek ekonomi yang telah diluluskan,
mengkaji pencapaian RMK,
menggubal RMK,

WARGANEGARA SECARA PENDAFTARAN

berasal dari luar MALAYSIA.jadi


warganegara M`sia pada tahun 1948,
suami ialah warganegara Malaysia,maka
anak dan isteri ialah warganegara secara
pendaftaran,

WARGANEGARA SECARA MASUKAN

permohonan warganegara asing yang


berumur >21 tahun,.
berminat untuk tinggal di Malaysia,
telah bermastautin di Malaysia selama
10-12
tahun sebelum permohonan.

PENGAJIAN AM-KERTAS 1
KERAJAAN/NEGARA
CIRI SEBUAH NEGARA

penduduknya duduk tetap,


negara ada sempadan,

KERAJAAN AUTOKRASI

diperintah oleh individu,


diperintah oleh badan politik tunggal,
penduduk diperintah secara paksa,
rakyat dihukum jika tidak mengikut
perintah,

KERAJAAN KESATUAN

kuasa pada kerajaan pusat,

KERAJAAN KOMUNIS

semua masyarakat adalah sama dari


aspek sosial

KERAJAAN KONFEDERASI

kuasa kerajaan pusat terhad,


pemerintahan kerajaan negeri
menentukan
pemerintahan,
kuasa pada kerajaan negeri,

KERAJAAN MONARKI

raja mempunyai kata putus,

KERAJAAN PERSEKUTUAN

kuasa kerajaan dibahagikan,

KERAJAAN TOTALITARIAN

arahan tidak boleh ditentang,

DASAR LUAR NEGARA MALAYSIA


ANTARTIKA

sebuah kawasan air tawar dalam bentuk


ais,
kawasan ini mempunyai bahan mentah
yang
berkualiti tinggi,

ASA

dibentuk sebelum ASEAN,


terdiri daripada
Malaysia,Thailand,Filipina,

ASEAN

kerjasama ekonomi antara negara


ASEAN,
kerjasama dalam penyelidikan barangan
untuk bersaing di peringkat
antarabangsa,
kerjasama membiayai projek semasa
gawat,
menjaga mutu barangan supaya
setanding,
anjur Mesyuarat Ketua Kerajaan ASEAN,
anjur Mesyuarat Menteri Luar ASEAN,
matlamat ASEAN ialah untuk keamanan,
matlamat ASEAN ialah untuk stabilkan
serantau,
matlamat ASEAN ialah untuk majukan
ekonomi,

ASEAN +3

hubungan diplomatik antara ASEAN

dengan JEPUN,CHINA,KOREA,
ASEAN -KOREA

tujuannya supaya ada hubungan


ekonomi,
tujuannya supaya Korea mengurangkan
duti
ke atas produk ASEAN,

DASAR LUAR ZAMAN TUN ABDUL RAZAK

tidak memihak mana-mana blok,.

DASAR LUAR ZAMAN TUN MAHATHIR

dasar buy British last,

DASAR LUAR ZAMAN TUNKU


ABD.RAHMAN

mengadakan hubungan dengan British


dalam
aspek tentera dan pentadbiran,

DEKLARASI BANGKOK

untuk penubuhan ASEAN,

DEKLARASI KUALA LUMPUR

mengemukakan konsep zon aman,bebas


dan berkecuali,

DEKLARASI LANGKAWI

membincangkan masalah alam sekitar,

DEKLARASI PUTRAJAYA

diadakan di Kuala Lumpur,


tujuannya ialah memperkukuhkan
kedudukan
wanita,
tujuannya ialah memperkasakan kaum
hawa,

DEKLARASI VIENNA

bincang isu penyalahgunaan dadah,

DIALOG ANTARABANGSA LANGKAWI/LID

merapatkan komuniksasi antara


MALAYSIA
dengan negara-negara Afrika,

EAEC/PERUNDINGAN EKONOMI ASIA


TIMUR

satu forum untuk membincangkan


perdagangan
di Asia Timur,

FIVE POWER DEFENSE


ARRANGEMENT/FPDA

bagi mengadakan latihan tentera secara


berkumpulan,
bagi membantu dalam aspek
pertahanan,

FORUM ETIKA SEDUNIA DAN INTEGRITI


2005

tadbir urus yang baik,

KERJASAMA MALAYSIA JEPUN

termeterainya perjanjian perdagangan


bebas,

berusaha mengatasi rasuah,

bekerjasama dalam bidang pelancongan,


KERJASAMA SELATAN SELATAN

mengurangkan pergantungan kepada


negara
maju,
membangunkan ekonomi negara
membangun,
kerjasama kewangan,
kerjasama sains dan teknologi,

KOMANWEL

kerjasama teknikal antara negara


KOMANWEL,
kerjasama dalam semua bidang,
CHOGM ialah mesyuarat ketua-ketua
kerajaan
Komanwel
CHOGM di Uganda bincang isu taraf
hidup,

KOMUNITI ASIA TIMUR

tingkatkan ekonomi ASEAN +3,

KUMPULAN G-15

tujuannya membangunkan negara dunia


ketiga,
tujuannya membangunkan negara
miskin,
kerjasama ekonomi sesama negara
dunia ketiga,
kerjasama ekonomi sesama negara
miskin,
tertubuhnya SITTDEC/Pusat
Data,Perdagangan
Selatan,
terhasilnya mekanisme pembiayaan
perdagangan,
sidang kemuncak pertama
dilangsungkan di
Kuala Lumpur,

MALAYSIA-SINGAPURA

isu yang dibincangkan ialah perbekalan


air

MESYUARAT ASIA EROPAH/ASEM

menyatukan kedua-dua kerajaan,

NAM

pergerakan negara-negara berkecuali,

ada portal e-sekretariat,


ada pangkalan data tentang isu
masyarakat,
tingkatkan komunikasi antara
masyarakat,
mengakui persamaan semua ras,
mengakui persamaan negara,
mengelak campurtangan dalam hal
negara lain,
menyelesaikan semua pertikaian
antarabangsa
secara aman,
ORDE BARU EKONOMI DUNIA/NIEO

menentukan semula syarat


perdagangan,
menentukan semula syarat perdagangan
/cukai,
memberi peluang kepada negara dunia
ketiga
untuk memasarkan barang eksport,
memindahkan teknologi dari negara
utara ke negara selatan,

PBB

tumpuan Malaysia dalam PBB ialah


masalah
pelarian,
bertujuan menyatupadukan penduduk
dunia,
mewujudkan hubungan baik,
Malaysia hantar tentera pengaman di
TIMUR LESTE dan BOSNIA,
bertujuan mengekalkan keamanan
dunia,
bertujuan mengekalkan keselamatan
dunia,
bertujuan melindungi hak asasi manusia,
Malaysia jadi pengerusi mesyuarat
perhimpunan
Agung PBB pada tahun 1996-1997,

Kesatuan Pos Sedunia dan Pertubuhan


Pengang
kutan dan Penerangan Awam
Antarabangsa ialah
agensi PBB,
PROTOKOL KYOTO

tujuannya ialah merancang /mengawal


pengeluaran gas rumah hijau,

RUNDINGAN FTA-AMERIKA

rundingan mementingkan pasaran


global,
rundingan menekankan perkongsian,

SEAMEO

pertubuhan menteri pendidikan Asia


Tenggara,
menubuhkan INNOTECT,
mengadakan pusat kajian bahasa
inggeris,

SIDANG KEMUNCAK ASEAN KE 11

di Kuala Lumpur,
temanya ialah- satu wawasan,satu
identiti
satu masyarakat

UNIVERSITI ASEAN

sebagai identiti pendidikan negara


ASEAN,
untuk meningkatkan taraf pendidikan
ASEAN,

WEF/WORLD ECONOMY FORUM

adakan mesyuarat tahunan forum


ekonomi
dunia,

ZON EKONOMI EKSKLUSIF

zon di mana negara pantai mempunyai


hak di
kawasan laut seluas 321 km dari pantai,
perjanjian zon ekonomi eksklusif kerana
untuk
meneroka bersama penangkapan ikan
laut dalam,

ZOPFAN

jadikan ASEAN bebas daripada


penjajahan,
wujudkan BLOK PENGUKURAN
KEPERCAYAAN,

ASEAN jadi zon bebas,aman berkecuali,


ASEAN jadi kawasan strategik untuk
berniaga dan kerjasama,
selesaikan masalah keselamatan
serantau,
diisytiharkan melalui Deklarasi Kuala
Lumpur,
YANG DIPERTUAN AGONG
YANG DIPERTUAN AGONG

-lambang perpaduan
-menjalankan tugas secara simbolik
-menjaga kedaulatan bangsa
-kurnia pingat panglima setia diraja yang
membawa gelaran datuk
-memanggil mesyuarat parlimen
-membubarkan parlimen
-dilantik oleh majlis raja-raja selama 5
tahun
-baginda adalah lambang kedaulatan

DASAR DALAM NEGARA MALAYSIA


DANA ENDOWMEN

-membiayai
penyelidikan,latihan,biasiswa,
golongan intelek syariah
-menjana satu aliran pendapatan

DASAR BIOTEKNOLOGI

-melahirkan sumber manusia yang mahir


biotek.
-melahirkan penemuan berasaskan
biologi

DASAR DADAH NEGARA

-perhatian kepada pencegahan


-tumpuan kepada pendedahan

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

-untuk memupuk perpaduansemua


kaum
-untuk mewujudkan satu identity negara
yang di
kenali di peringkat antarabangsa

DASAR KOPERASI NEGARA

-koperasi ada autonomi

-koperasi bebas
-koperasi benarkan wanita menjadi
pengurus
DASAR MEMBELI BARANGAN BARANGAN
MSIA

-kurangkan import brangan luar negara


-kurangkan pengaliran keluar ringgit
-membangunkan industri dalam negara

DASAR PANDANG KE TIMUR

-guna unsur baik orang Timur untuk


capai cita
cita negara
-meningkatkan prestasi pengurusan
-meningkatkan pembangunan negara
-menjalinkan hubungan perdagangan

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

-tujuannya untuk perpaduan masyarakat


-tujuannya untuk lahirkan masyarakat
progresif
-tujuannya untuk untuk integrasi
nasional
-membangunkan masyarakat
perdagangan dan
perindustrian Bumiputera

DASAR PENERAPAN NILAI ISLAM

-menerapkan nilai murni


-memasukkan nilai I slam dalam
pentadbiran

DASAR PENGURANGAN BEBAN


PERBELANJAAN

-untuk mengurangkan defisit belanjawan


kerajaan

AWAM

-mengukuhkan kedudukan kewangan


kerajaan
-melaksanakan projek yang penting
sahaja
-untuk mengawal perbelanjaan sektor
awam

DASAR PENSWASTAAN

-melepaskan urusan pembangunan


kepada
swasta

DASAR PERINDUSTRIAN BERAT

-lahirkan pekerja mahir dalam


kejuruteraan

-mengeluarkan jentera dalam industry

DASAR PERSYARIKATAN

-kerajaan dan swasta bangunkan negara


-sektor awam dan swasta berkongsi
-menghapuskan permusuhan antara
sektor awam
dengan sektor swasta

DASAR PERTANIAN NEGARA

-seimbangkan kemajuan sektor


pertanian dan
sektor perusahaan
-mendapatkan pasaran dalam negara
dan
antarabangsa
-lahirkan lebih banyak kilang berkaitan
pertanian
-mewujudkan usahawan dalam kalangan
nelayan
-memperkemaskan pemasaran padi dan
beras
-pembangunan pertanian dan
pembuatan
diseimbangkan

DASAR PERTANIAN NEGARA KETIGA

-plan tindakan BOT/balance of trade


-mengeluarkan makanan untuk
permintaan
Domestic

DASAR SOGOSOSHA

-untuk menggalakkan eksport ke luar


negara
-untuk wujudkan rangkaian di luar
negara
-mengutamakan berdagang dengan
negara luar
-untuk meningkatkan eksport
-untuk meningkatkan pendapatan
negara

-untuk meluaskan pasaran ke peringkat


global
-untuk memindahkan teknologi ke luar
negara
DASAR SOSIAL NEGARA

-membangunkan insan sepanjang hayat


-memperkasakan insan sepanjang hayat
-menjana sinergi multisektor

DASAR TELEKOMUNIKASI

-membekalkan maklumat/teknologi
-meningkatkan perpaduan
-untuk mencapai WAWASAN 2020

DASAR URBANISASI

-seimbangkan kemajuan Bandar dan luar


bandar
-memajukan kawasan Bandar
-melibatkan swasta untuk majukaN
Bandar dan
luar bandar

DASAR WARGA EMAS

-membantu warga emas berdikari


-menyediakan kemudahan yang
sejahtera
-menyediakan perlindungan yang
sejahtera

DASAR WAWASAN NEGARA

-memastikan alam sekitar yang


bersih,sihat dan
menarik sera berupaya memenuhu
aspirasi
negara.
-adalah gabungan dasar ekonomi dan
dasar
pembangunan nasional.
-berpandukan cabaran sinergi Wawasan
2020.
-untuk capai wawasan 2020

ECER

-wilayah ekonomi pantai timur


-membasmi kemiskinan
-mengatasi masalah pengangguran
golongan muda

INTEGRASI NASIONAL

-menyatupadukan masyarakat
-seragamkan sukatan pelajaran

KEPIMPINAN MELALUI TELADAN

-junjung cita-cita rukun negara


-menyedari tanggungjawab kepada
agama,negara
dan bangsa

KORIDOR RAYA MULTIMEDIA/MSC

-menghubungkan Putrajaya dengan


pusat
pentadbiran seluruh negara
-pentadbiran tanpa kertas dalam
pentadbiran
negara

PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEDUA

-membantu negara menghadapi krisis


ekonomi
-memantau ekonomi dunia dalam
negara

PELAN INDUK PEMBANGUNAN


PENDIDIKAN
2006-2010

-ada 6 teras utama


-tera ke 4 ialah lonjakan perdana
pendidikan luar
bandar
-bertujuan rapatkan jurang pendidikan
-mengurangkan jurang kemudahan
fizikal,
-mengurangkan jurang prestasi
-mengurangkan jurang pencapaian
pelajar
-mengurangkan jurang keciciran
-menyediakan bilangan guru yang ramai
di luar
bandar untuk merapatkan jurang
pendidikan
-menyediakan insentif kepada guru yang
mengajar
di kawasan pedalaman untuk
merapatkan jurang

pendidikan
PELAN INDUK PERINDUSTRIAN
KETIGA/PIP3

-tujuannya meningkatkan bumiputera


dalam
ekonomi negara
-tujuannya untuk mengurangkan jurang
antara
etnik
-tujuannya untuk menjadikan Malaysia
sebuah
NEGARA MAJU

PELAN SPATIAL NEGARA

-memberi panduan tentang arah dan


corak
pembangunan,kegunaan dan
pemeliharaan tanah
negara
-menggunakan ruang fizikal yang
optimum

WAWASAN 2020

-melahirkan masyarakat yang saintifik


-melahirkan masyarakat yan g progresif
-melahirkan masyarakat yang bermoral
-melahirkan masyarakat yang beretika

KERAJAAN PERSEKUTUAN
BADAN BERKANUN

-berfungsi meningkatkan ekonomi


negara
-contohnya FELDA,BANK NEGARA,KWSP
-contohnya perbadanan awam
-ditubuhkan di bawah akta parlimen
-ditubuhkan di bawah enakmen negeri
-dikawal oleh menteri secara tidak
langsung
-diketuai oleh ketua pengarah
-contohnya UDA
-tidak bebas mengambil kakitangan

BADAN TIDAK BERKANUN

-dikawal oleh menteri secara langsung


-diketuai oleh pengurus besar

-contohnya PETRONAS
-bebas mengamnil kakitangan
-dibawah akta syarikat
-menjalankan perniagaan bagi pihak
kerajaan
-contohnya PERBADANAN NASIONAL
BERHAD/
PERNAS
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

-memajukan bahasa
-meningkatkan bakat bahasa

INSTITUSI KEHAKIMAN DAN


PERUNDANGAN/LKAP

-meningkatkan pengetahuan,kepakaran
pegawai perkhidmatan awam

INSTITUSI DIPLOMASI DAN HUBUNGAN


LUAR NEGERI

-menawarkan kursus bahasa asing

INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN


MALAYSIA/FRIM

-menyediakan infrastruktur,penyelidikan
dan
Khidmat sokongan yang sesuai

ISLAM HADHARI

-prinsip Islam Hadhari ialah kekuatan


pertahanan
dan pemeliharaan alam semulajadi
-prinsipnya ialah rakyat berjiwa merdeka
-prinsipnya ialah kerajinan dan
kesusilaan

JABATAN

-fungsinya ialah melaksanakan program


kementerian
-fungsinya ialah menjalankan dan
menyelaras
cawangan peringkat negeri dan daerah

JABATAN AUDIT NEGARA

-mengurus kewangan sektor awam

JABATAN KEMAJUAN ISLAM MSIA/JAKIM

-memastikan ajaran Islam tersebar luas

JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS


MALAYSIA

-menjaga dan merunding pengeluaran


serta
Pemindahan mineral dari kilang kepada
pembekal

JABATAN PENDAFTARAN NEGARA

-mengeluarkan surat pengesahan taraf

perkahwinan dalam masa 7 hari


-ada tribunal perkahwinan untuk
damaikan
pasangan bermasalah dalam masa 6
bulan
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

-menyediakan kemudahan latihan bagi


kakitangan
kerajaan
-menggubal dasar gaji perkhidmatan
awam
-menggubal dasar pencen perkhidmatan
awam

JABATAN PERPADUAN NEGARA

-memupuk sistem rukun tetangga


-memupuk semangat kejiranan

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM


NEGERI

-Lembaga Penapisan Filem

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR

-menyatupadukan tanah di Sarawak

DAN WILAYAH

-memulih tanah di Sarawak


-memajukan tanah di Sarawak

KEMENTERIAN KESENIAN ,KEBUDAYAAN


DAN
WARISAN

-Jabatan Arkib Negara


-mengeluarkan sijil akuan filem iklan
buatan Msia
-menyertai festival filem

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
USAHAWAN

-Maktab Kerjasama Malaysia

DAN KOPERASI
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN
INDUSTRI ASAS TANI

-contohnya FAMA
-contohnya MARDI
-menubuhkan consortium perikanan laut
dalam
-membina sangkar dan membeli benih
ikan bagi
memulakan kegiatan kecil-kecilan

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN


KERAJAAN

-melaksanakan kempen pembudayaan


-memaklumkan panggung wayang dan

TEMPATAN

tempat
hiburan nyanyikan lagu Negaraku
sebelumnya

KEMENTERIAN
SAINS,TEKNOMLOGI,INOVASI

-lahirkan angkasawan Malaysia untuk

KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM


SEKITAR

-Jabatan Perhutanan Semenanjung

meningkatkan kepentingan sains


kepada pelajar

-Taman Laut
-Institut Tanah dan Ukur Negara

KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN

-pentadbir utama bagi kementerian


-menentukan dasar kementerian
dilaksanakan
SECARA berkesan

KETUA SETIAUSAHA NEGARA

-Beliau ialah pentadbir utama jabatan


perdana
menteri

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI

-operasi serahan saman


-operasi tunggakan hasil
-mengurus duti setem
-mengurus duti pesaka
-menjalankan penilaian harta
-menjalankan perkhidmatan harta

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU


MALAYSIA/MTIB

-menyediakan infrastruktur,penyelidikan
dan
Khidmat sokongan yang sesuai

LEMBAGA TEMBAKAU NEGARA/LTN

-menyediakan infrastruktur,penyelidikan
dan
khidmat sokongan yang sesuai

MAGERAN

-majlis gerakan negara


-meningkatkan keharmonian kaum
-mengembalikan keamanan negara

MAJL.IS KESELAMATAN NEGARA

-selaraskan antara kerajaan pusat dan


kerajaan
Negeri

MAJLIS PERUMAHAN NEGARA

-mengadakan petempatan untuk

kawasan
setinggan
-membina projek perumahan rakyat
MAJLIS TANAH NEGARA

-selaraskan antara kerajaan pusat dan


kerajaan
negeri

MAJLIS TINDAKAN EKONOMI


NEGARA/MTEN

-mengatasi defisit belanjawan kerajaan


-mengubahsuai dasar kewangan negara
-mengkukuhkan ekonomi negara
-menarik pelabur asing
-berusaha memulihkan ekonomi
-meyakinkan pelabur asing untuk
melabur di Msia
-menjadi perunding untuk menangani
krisis ekon.
-menyediakan garis panduan
memulihkan ekon.

MESYUARAT MENTERI BESAR

-membincangkan pelaksanaan projek


kerajaan /
dasar kerajaan

PERBADANAN PEMBANGUNAN
BANDAR/UDA

-membantu kaum bumiputera


mendapatkan
ruang niaga di tempat strategic
-membantu kaum bumiputera
bertambah maju

PERDANA MENTERI

-merupakan ketua kerajaan


-merupakan ketua kabinet

PERISYTIHARAAN DARURAT

-jika negara tidak aman dan ekonomin


negara
terjejas
-dibentangkan dahulu di Dewan Rakyat
dan Dewan

Negara
PERKHIDMATAN AWAM

-angkatan tentera
-perkhidmatan pelajaran

PESURUHJAYA PILIHANRAYA

-tugas pesuruhjaya pilihanraya ialah


memastikan
pengundi yang sah sahaja dan
memastikan calon
pilihanraya melawat tempat
pilihanraya,
memastikan pengundi sah sahaja layak
mengundi dan memastikan tidak ada
penipuan
dalam pilihanraya.
-anggota parti politik boleh bertanding
dalam
pilihanraya jika dipersetujui oleh
pemimpinnnya
dan dia ahli aktif di peringkat
cawangan,bahagian
dan negeri.
-KELAYAKAN menjadi pesuruhjaya
pilihanraya ialah
dipercayai awam dan tidak ada jawatan
dalam
parti politik

PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN


KECIL

-memodenkan sektor pekebun

PILIHANRAYA

-piliharaya diadakan apabila dibubarkan


oleh YDPA
dan apabila parlimen genap 5 tahun

PUSAT DAYA PENGELUARAN NEGARA

-membaiki kemahiran pengurusan dan


keusahawa
-nan sektor swasta

SENARAI BERSAMA

-perancangan Bandar dan desa


-kekurangan diesel

SENARAI PERSEKUTUAN

-kewarganegaraan

-syarikat koperasi
SISTEM PENTADBIRAN KERAJAAN M`SIA

-raja berperlembagaan
-perdana menteri
-demokrasi berp;arlimen

SUHAKAM

-Anggota dipecat kerana pegang jawatan


yang
ada pendapatan dan tidak hadir
mesyuarat
-Suruhanjaya Hak Asasi Manusia
-menasihati kerajaan tentang undangundang
-menyertai triti antarabangsa tentang
hak asasi
-anggotanya boleh pegang jawatan
selama 2 tahun
-anggota yang dilantik tidak kurang
daripada 20
orang

SURUHANJAYA ANTI RASUAH


MALAYSIA/SARM

-memastikan agensi kerajaan bebas


daripada
budaya wang suapan
-meyakinkan rakyat malaysia

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

-anggota SPA NEGERI boleh dipinjam ke


perkhidmatan awam persekutuan
-bidang kuasa boleh diubahsuai ikut
negeri

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR


NEGARA/SPAN

-mengatasi masalah teknikal dalam


industry
perkhidmatan air

SYARAT TOLAK MENJADI WARGANEGARA


MSIA

-umur melebihi 21 tahun

UNIT PEMODENAN TADBIR


MALAYSIA/MAMPU

-memberi perkhidmatan perundingan


pengurusan

-ada kerakyatan lain/menjadi warga


negara lain

kepada organisasi kerajaan


-meningkatkan kecekapan dalam

kalangan
kakitangan awam/kerajaan
UNIT PENYELARASAN DAN
PELAKSANAAN

-bantu masalah kontraktor bumiputera


-mengawasi agensi kerajaan
/perbadanan awam
-mengawasi PETRONAS,PERNAS,HICOM
-meningkatkan bumiputera dalam
bidang ekonomi
-menilai program kerajaan
-menyemak program kerajaan

UNIT PENYELIDIKAN SOSIOEKONOMI

-menilai dasar kerajaan


-menilai kesan dasar kerajaan
-membekalkan maklumat kepada
perancangan
dan pelaksanaan program yang efektif

WARGANEGARA SECARA KUAtKUASA


UNDANG2

-lahir di Malaysia
-ibubapa pemastautin tetap

KERAJAAN NEGERI
DEWAN UNDANGAN NEGERI/kerajaan
negeri

-berfungsi menjaga perlembagaan


negeri
-berfungsi seperti dewan rakyat/dewan
negara
-menentukan sempadan kerajaan
tempatan/pihak
berkuasa tempatan
-meluluskan belanjawan kerajaan
tempatan/pihak
berkuasa tempatan
-meluluskan pinjaman kerajaan
tempatan/pihak
berkuasa tempatan
-mengesahkan undang-undang kecil
yang dibuat
oleh kerajaan tempatan
-tidak boleh pinda undang-undang

tentang tugas
pembesar adat melayu dan perolehan
bintang
kebesaran
-gubal rang udang-undang
-meluluskan rang undang-undang
-komponennnya ialah yang
dipertua,ADUN
JABATAN KEMAJUAN NEGERI

-rancang dan selaras program


pembangunan 5 thn
-galakkan pelaburan dalam negara
-galakkan pelaburan luar negara

JAWATANKUASA WANG NEGERI

-memeriksa penyata dan pengurusan


wang negeri

MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI

-kuasa pelaksana dasar sesebuah negeri


-terdiri daripada jawatankuasa
keselamata negeri,
jawatankuasa pembangunan negeri
dan majlis
tindakan negeri
-melaksanakan dasar negeri
-menjalankan fungsi SENARAI NEGERI

MAJLIS NEGARA BAGI KERAJAAN


TEMPATAN

-tugasnya menyelaras dasar pentadbiran


kerajaan
persekutuan

MENTERI BESAR

-boleh jadi ahli dewan negara


-boleh jadi ahli jemaah pengampun

PERLEMBAGAAN NEGERI

-bidangkuasa yang dipertua negeri


-fungsi majlis mesyuarat kerajaan negeri
-agama Islam ialah agam rasmi
-menyebut tentang kedudukan YDP
Negeri

SENARAI NEGERI

-telur penyu
-tanah
-perhutanan

UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI

-rancang dan selaras program


pembangunan 5 thn
-galakkan pelaburan dalam negara
-galakkan pelaburan luar negara

YANG DIPERTUA NEGERI

-melantik menteri besar yang beragama


Islam
-menolak pembubaran dewan undangan
negeri

PIHAK BERKUASA TEMPATAN


PIHAK BERKUASA TEMPATAN

-mengeluarkan sijil kebenaran tinggal


-mengawasi keberkesanan sistem
pendawaian
elektrik kawasan perumahan
-belanjawan diluluskan oleh kerajaan
negeri
-pinjaman diluluskan oleh kerajaan
negeri
-ketua pentadbir dewan banda raya ialah
Datuk Bandar
- undang-undang kecil yang dibuat
disahkan oleh
kerajaan negeri
-dewan bandaraya mempunyai
penduduk
melebihi 100,000 orang dan jumlah
pendapatan
tahunan melebihi RM20 juta
-dewan bandaraya kuala lumpurmemastikan dan
mempercepat pelaksanaan pencapaian
Bandar
raya betaraf dunia yang cemerlang

PARLIMEN
DEWAN NEGARA

-menangguhkan kelulusan rang undangundang


Dewan rakyat

-meluluskan rang undang-undang yang


dikemukakan oleh Dewan Rakyat
-menangguhkan perbahasan belanjawan
negara
-menangguhkan rang undang-undang
yang telah
diluluskan Dewan Rakyat
-membahaskan rang undang-undang
-membincangkan perkara yang telah
menjadi
kepentingan umum
-ahli dewan negara tidak boleh menjadi
ahli
Dewan rakyat pada waktu yang sama
-jawatankuasa peraturan mesyuarat
ialah yang
memastikan dan menyerahkan
penyataan
tentang peraturan mesyuarat dewan
-40 0rang ahli dilantik oleh YDPA
-terdapat juga wakil orang asli
-YANG DIPERTUA hilang kelayakan dalam
masa 3
bulan jika menjadi lembaga
pengurusan tetapi
tidak hilang kelayakan jika menjalankan
kerja
khairat
-tidak boleh memindahkan rang undangundang
yang dipersetujui oleh Dewan Rakyat
-boleh menangguhkan rang undangundang
selama 365 hari (bukan kewangan)
DEWAN RAKYAT

-jawatankuasa dewan rakyat ialah yang


menyedia

kan kemudahan dan keselesaan majlis


dewan
-ada kuasa legislative iaitu
menggubal,membuat
dan memindakan perlembagaan
-Dewan Rakyat perlu dapat kebenaran
daripada
DUN Sabah dan Sarawak untuk gubal
undang
Tanah di sana
DOKTRIN PENGASINGAN KUASA

-menjalankan kuasa pemerintahan


secara berasingan
-supaya tidak ada pihak mempunyai
kuasa
pemusatan mutlak

KABINET

-membuat dasar kerajaan


-melaksanakan kuasa kerajaan
persekutuan
-pembentuk dasar negara
-diketuai oleh perdana menteri

PARLIMEN

-persidangan parlimen dijalankan dalam


tempoh
60 hari dari tarikh dibubarkan
-parlimen terdiri daripada dewan
negara,dewan
Rakyat dan YDPA
-ahli parlimen hilang kelayakan kerana
bangkrap
dan dipenjara melebihi 12 bulan
-malaysia amalkan demokrasi
berparlimen
bercorak westminister kolektif/individu
-menteri bertanggungjawab kepada
menteri
secara kolektif

-SETIAUSAHA POLITIK dilantik oleh


perdana
menteri,saraannya ditentukan oleh
jemaah
menteri,dan bukan semestinya ahli
dewan
-tentukan sempadan ibukota
persekutuan
-jangkamasa antara dua persidangan
parlimen
tidak boleh melebihi 6 bulan
PERLEMBAGAAN

-malaysia utamakan ketertinggian


perlembagaan
-maksud kebebasan diri ialah seseorang
dibenar
kan dapatkan khidmat peguam jika
ditahan dan
dihadapkan ke mahkamah dalam
tempoh 24 jam
dia ditangkap
-merupakan kumpulan undang-undang
utama
secara bertulis atau tidak bertulis
-menentukan pembahagian kuasa
memerintah

PROSES BUAT UNDANG-UNDANG

-draf undang-undang oleh Jabatan


Peguam Negara
-Bacaan 1 di Dewan Rakyat
-Bacaan 2 di Dewan Rakyat
-Bacaan Jawatankuasa di Dewan Negara
-Bacaan 3 di Dewan Rakyat
-rang undang-undang awam dibentang
oleh
Menteri

MAHKAMAH
ALIBI

-bukti tidak berada di tempat berlaku


jenayah

BADAN PENGADILAN

-tribunal Pengguna
-Lembaga disiplin Perkhidmatan Awam
-pesuruhjaya khas bagi cukai
pendapatan
-majlis perubatan Malaysia

BEBAN BUKTI MAHKAMAH

-tanggungan ketua hakim


mengendalikan bukti
di mahkamah

BIRO PENGADUAN AWAM

-menerima aduan tentang kekurangan


Kemudahan awam
-terima aduan tentang penyalahgunaan
kuasa oleh
kakitangan awam
-

HAKIM

-tugasnnya tidak dikawal oleh badan


perundangan
-boleh jatuhkan hukuman ke atas
tertuduh tanpa
mengira statusnya

I NJUKSI

-permohonan seseorang kepada


mahkamah
supaya defendan tidak menulis hal
peribadinya di
media massa

KEPUTUSAN PERBICARAAN

-keputusan dibuat secara bertulis


-keputusan dibuat secara segera

KETUA HAKIM NEGARA

-jika Ketua Hakim Negara sakit atau


tidak ada di
Malaysia tempatnya diganti oleh
Presiden
Mahkamah Persekutuan/Hakim Besar
mahkamah
Tinggi

- memastikan kes dijalankan dengan


cepat/lancer

LEMBAGA PENGAMPUNAN

-YDPA boleh ampun hukuman mati


setelah
mendapat nasihat lembaga
pengampunan
-memberi pengampunan
-menangguhkan hukuman

LEMBAGA TATATERTIB dan KETUA


JABATAN

-tujuannya ialah untuk mengenakan


tindakan
disiplin terhadap kakitangan awam

MAHKAMAH

-MAHKAMAH DAERAH BUMIPUTERA


mendengar
Kes rayuan daripada MAHKAMAH
BUMIPUTERA
Bawahan.Dendanya tidak lebih RM200
-MAHKAMAH KETUA KAMPUNG
menjatuhkan
hukuman penjara tidak lebih 6 bulan
dan denda
tidak lebih RM100

MAHKAMAH BUMIPUTERA SABAH

-mahkamah rayuan bumiputera sabah


-mahkamah pegawai daerah
-mahkamah bumiputera

MAHKAMAH BURUH

-mengadili pertikaian antara


majikandengan
pekerja tentang gaji yang tidak
melebihi RM1000
sebulan

MAHKAMAH KANAK-KANAK/JUVANA

-bicaRAKAN kes yang melibatkan


golongan yang
berumur 10-18 tahun
-mahkamah kanak-kanak dikendalikan

oleh
seorang majistret dan 2 orang anggota
penasihat
yang dipilih oleh Menteri Kebajikan atau
Ketua
Menteri
-Majistret Kelas I jadi hakim
-akta mahkamaH JUVANA dan akta
perlindungan
wanita dan gadis digunakan
-pesalah yang berumur 13 taHUN
dihantar ke
sekolah pemulihan
-mahkamah tidak merekodkan kesalahan
kanak
kanak
-keputusan ditetapkan oleh majistret
dengan dua
orang penasihat
MAHKAMAH KHAS

-mahkamah tentera
-mahkamah syaRIAH
-mahkamah perusahaan

MAHKAMAH KHAS RAJA-RAJA

-Prosiding dibuat oleh Peguam Negara


-membicarakan kes yang melibatkan
sultan/YDPA

MAHKAMAH MAJISTRET I

-perbezaan mahkamah majistret I dan


mahkamah
majistret II ialah perbicaraan kes dan
tempoh
maksimum hukuman

MAHKAMAH MAJISTRET II

-bicarakan kes jenayah yang hukuman


penjara
tidak lebih 6 bulan/denda sahaja

MAHKAMAH PENGHULU

-bersidang menggunakan ketua mukim

yang
dilantik oleh kerajaan negeri
-mahkamah rayuan anak
negeri~mahkamah
Daerah anak negeri~mahkamah ketua
anak~
Mahkamah penghulu
-di semenanjung sahaja
-kendalikan kes sivil
-kendalikan kes jenayah tidak lebih
RM25
-bicarakan orang Asia
MAHKAMAH PERSEKUTUAN

-menyelesaikan perselisihan kerajaan


negeri dan
kerajaan persekutuan
-mendengar kes rayuan yakni kes sivil
yang
sudah dihakimi di mahkamah rayuan
-menasihat mengenai penguatkuasaan
peruntukan
perlembagaan
-menentukan pengesahan undangundang yang
digubal oleh parlimen
-mahkamah yang menjatuhkan hukuman
kerana
menghina mahkamah

MAHKAMAH PERUSAHAAN

-membicarakan pak Abu yang dibuang


kerja

MAHKAMAH RAYUAN

-ketua hakimnya dipanggil presiden


-tugas presiden mahkamah rayuan ialah
menentukan cuti untuk hakimnnya dan
tentukan
jenis mahkamah dan rayuan yang

boleh dibuat
-membicarakan rayuan keputusan kes
jenayah
dari mahkamah tinggi
-membicarakan rayuan
terhadap[ keputusan
mahkamah tinggi terhadap rayuan
keputusan
mahkamah majistret
MAHKAMAH SESYEN

-bicarakan semua kes kecuali kes


hukuman mati
-memeriksa sebarang rekod pebicaraan
sivil dari
mahkamah yang lebih rendah
daripadanya
-tertuduh boleh membuat rayuan dalam
masa 10
hari daripada tarikh hukuman
dijatuhkan
-membicarakan kes sivil bernilai tidak
melebihi
RM250000.

MAHKAMAH SYARIAH RENDAH

-penjara satu tahun(max)


-denda tidak lebih RM2000
-kedua-duanya
-mengendalikan kes zakat
-mengendalikan kes fitrah
-mengendalikan kes nazar

MAHKAMAH TENTERA

-mengambil tindakan terhadap tentera


yg degil
-mengambil tindakan ke atas orang
awam yang
berada dalam kapal laut tentera
-boleh mengambil tindakan terhadap
askar
simpanan yang tidak menjalankan

tugas
-jika hukuman mati, akan disahkan oleh
YDPA
-membicarakan orang awam yang
menjalankan
operasi tentera bersama askar
-membicarakan askar wataniah
-membicarakan askar simpanan yang
berkhidmat
dengan tentera
-antara hukumannya ialah turun pangkat
atau
amaran keras
MAHKAMAH TRAFIK

-pesalah ditangkap segera


-bicarakan kes lumba haram/memandu
secara
berbahaya/memandu semasa
mabuk/memandu
secara melulu

MAHKAMAH TINGGI

-membicarakan seseorang yang


ditangkap di atas
pesawat yang didaftarkan di Malaysia
-ketua hakimnya dipanggil HAKIM BESAR
MALAYA
HAKIM BESAR SABAH DAN SARAWAK
-membicarakan kes yang hukumannya
ialah
hukuman mati mandatori kerana edar
dadah
-menjatuhkan hukuman kerana
menghina
mahkamah
-kes lanun dibicarakan di mahkamah
tinggi

MAHKAMAH TUNTUTAN KECIL

-dilakukan di Mahkamah Majistret II

MAJLIS PERUBATAN MALAYSIA

-memastikan pengurusan hal ehwal

perbadanan
perubatan dilaksanakan dengan
sistematik
MITIGASI

-memohon untuk mengurangkan


hukuman yang
diputuskan oleh mahkamah

PEGUAM NEGARA

-melakukan prosiding dalam Mahkamah


Khas Raja

PERINTAH SAMAN

-prosedur pihak tertuduh dihadap ke


mahkamah

PESURUHJAYA SUMPAH

-bertugas dalam proses pentadbiran


kerja
-bertugas dalam kehakiman

PRIMA FACIE

-memastikan siasatan awal kes


dihadapan
Mahkamah majistret

SARAAN HAKIM

-ditentukan oleh parlimen


-dipertanggungjawabkan oleh kumpulan
wang yg
disatukan

TANGKAPAN TANPA WARAN

- prosedur pihak tertuduh dihadap ke


mahkamah

TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA

-amaun tuntutan tidak melebihi


RM25000
-tidak boleh tuntut hak milik tanah
-tidak boleh tuntut pertikaian wasiat
-tribunal mendengar tuntutan pengguna
-tribunal mengadili tuntutan pengguna
-pemaju yg gagal mematuhi peraturan
perjanjian
perumahan dibicarakan
-mengambil tindakan selepas berunding
tentang
tuntutan
-pengguna perlu mengemukakan
dokumen sah

untuk membuat tuntutan


WARAN

-dokumen daripada mahkamah yang


memerintah
polis memberkas individu yang tidak
hadir ke
mahkamah walaupun sudah diberitahu

UNDANG-UNDANG TAK BERTULIS


HARTA DAPATAN DALAM PEPATIH

-harta wanita sebelum kahwin

ADAT PEPATIH

-adat tradisional
-diamalkan oleh masyarakat
Minangkabau
-di daerah Naning
-bersifat bertimbang rasa
-berasal dari Sungai Ujung

SABAH DAN SARAWAK


KAMPUNG

-dipimpin oleh Ketua Kampung

DAERAH

-ditadbir oleh Pegawai daerah dan


dibantu oleh
Ketua daerah
-ketua setiap suku kaum dipanggil Ketua
Bumiputera (seorang kakitangan
kerajaan)