Anda di halaman 1dari 25

SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS SIBU, JALAN BANDONG,

96000 SIBU SARAWAK

PROGRAM ORIENTASI DAN


TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN
SATU 2016

ISI KANDUNGAN :

1. Definisi
2. Tema
3. Tujuan
4. Jawatankuasa Program Transisi 2016
5. Carta Gantt
6. Senarai Nama Murid
7. Perancangan Aktiviti Program Minggu Orientasi
8. Program Minggu Orientasi Minggu Pertama
9. Program Minggu Orientasi Minggu Kedua
10. Pengajaran Bertema Minggu Ketiga

1.0 DEFINISI
2

Program Transisi dan Guru Penyayang bertujuan untuk membantu


murid-murid menghadapi perubahan di dalam keadaan transisi dari
pendidikan tidak formal di tadika ke pendidikan formal di Tahun 1
sekolah rendah.

2.0 TUJUAN PROGRAM TRANSISI


Murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guruguru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.
Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif,

emosi,

kerohanian dan jasmani murid secara menyeluruh sebelum


memulakan proses pengajaran dan pembelajaran secara formal di
Tahun 1.
Meningkatkan minat dan semangat murid untuk datang ke
sekolah tanpa banyak masalah.

3.0 AJK PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN 1 2015


3

PENGERUSI
PN. FATIMAH ZAHARAH BINTI ABDULLAH
NAIB PENGERUSI
EN. MUHD HAMKA BIN EANIE
SETIAUSAHA
EN. DHILEMON DOMINIC KAJAN

AHLI JAWATANKUASA
GURU MENGAJAR TAHUN PENGUKUHAN
EN. MUHAMAD FARID BIN RASDI (BM)
EN. THOMAS CHIEW SENG KAI (DST & SN)
EN. DHILEMON DOMINIC KAJAN (PM)
PN. NARGIS BINTI BT HJ. ABDUL SALAM (BI)
PN. FATIMAH ZAHARAH BINTI ABDULLAH (BIK)
EN. MUHD HAMKA BIN EANIE (PS/DSV & MT)
CORINA WEE ZHE ZHE (PJ&PK)
CIK SITI FARHANA BINTI KAWID (PAI)
EN/CIK/PN. Y (MZ & DM)

STAFF SOKONGAN (PPM)


SEMUA PPM

4.0 CARTA GANTT


Bil

Aktiviti Program

Okt. 2016

Nov. 2016

Dis. 2016

Jan. 2017
4

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Mesyuarat Perancangan
Program Transisi 2017 kali
pertama
Penubuhan Ahli Jawatankuasa
Program Transisi
Taklimat Kepada Guru
Mengajar Program Transisi
Mesyuarat Perancangan
Pelaksanaan Program
Transisi 2017 kali kedua
Merancang Aktiviti Yang
Hendak Dijalankan Dalam
Program Transisi
Mengumpul Maklumat Tentang
Aktiviti-aktiviti Program
Transisi
Menghias Bilik Darjah Tahun
Pengukuhan
Mesyuarat Perancangan
Program Transisi 2017 kali
ketiga

9.

Pendaftaran Murid-murid
Tahun Pengukuhan
10. Menyediakan Fail dan
Maklumat Murid-murid Tahun
Pengukuhan
11.

Menyediakan Borang
Penilaian Kemajuan Murid
12. Pelaksanaan Minggu Orientasi
Program Transisi 2017

/
/
/

/
/
/
/
/
/

13. Mesyuarat Semak Semula


Program Transisi

/
/

5.0 SENARAI NAMA MURID-MURID TAHUN PENGUKUHAN/2016

Nama Murid

Jantina

Bangsa/Agama

Umur

1. FABIANNA ANASTASYHEA
ANAK ALBERT

IBAN

7 tahun

2. MIADYNA ERISYHA ANAK


GRAKE

IBAN

7 tahun

PERANCANGAN AKTIVITI
PROGRAM ORIENTASI
DAN TRANSISI
PRASEKOLAH KE TAHUN
PENGUKUHAN
2017
(03 -20 JANUARI 2017)

PERANCANGAN
PROGRAM ORIENTASI DAN TRANSISI
TAHUN PENGUKUHAN

MINGGU PERTAMA
(03-06 JANUARI 2017)

HARI
MASA
0720
0820

: Selasa
HURAIAN AKTIVITI
Pendidikan Jasmani
1. Berkenalan dengan guru
Pendidikan Jasmani
2. Senaman ringan melontar
pundi kacang.

TARIKH: 03 Januari 2017

HASIL
Murid seronok
dengan permainan

Tindakan
Guru Pendidikan
Jasmani

0820
0920

0920
0950
0950
1010

1010
1110

1110
1210

1210
1240

HARI

MASA
0720
0820

Bahasa Malaysia
1. Berkenalan dengan guru
dan kawan-kawan lain
2. Melawat ke tandas murid
3. Menyebut abjad dengan
kod tangan (bahasa
isyarat)
4. Menyusun abjad dan
menyebut abjad dengan
kod tangan
Matematik
1. Berkenalan dengan guru
matematik
2. Mengenal nombor /
permainan

Murid murid dapat


berkenalan dengan
guru Bahasa
Malaysia
Murid murid dapat
mengenal abjad
dengan kod tangan

Murid dapat
berkenalan dengan
guru Matematik
Murid dapat mengenal
dan mewarna nombor

Guru Bahasa
Malaysia

Guru Matematik

Rehat
Bahasa Inggeris
1. Berkenalan dengan Guru
Bahasa Inggeris
2. Bimbingan ucapan Good
Morning Teacher dengan
kod tangan
3. Tatasusila masuk kelas
cth: May I come in
dengan kod tangan
Pendidikan Moral / Pen. Agama
Islam
1. Kebersihan sekolah dan
persekitarannya
2. Cara membuang sampah
dengan betul
Pendidikan Kesihatan
1. Kebersihan diri
2. Kebersihan tandas / kelas

Murid-murid dapat
berkenalan dengan
Guru Bahasa Inggeris
Murid-murid dapat
menyebut perkataan
dengan kod tangan

Guru Bahasa
Inggeris

Murid tahu tentang


kebersihan diri

Guru Pendidikan
Islam / Pendidikan
Moral

Murid-murid dapat
berkenalan dengan
Guru PK
Murid-murid dapat
tahu berkenaan
kebersihan diri dan
tandas/kelas

: Rabu

HURAIAN AKTIVITI
Bahasa Malaysia
1. Tatasusila bersalam

Guru Pendidikan
Kesihatan

TARIKH: 04 Januari 2017

HASIL
Murid dapat tahu
tatasusila bersalam
dengan guru dan

Tindakan
Guru Bahasa
Malaysia
9

dengan guru dan rakanrakan


2. Menyebut abjad dengan
kod tangan.
3. Mewarna abjad
Bahasa Isyarat Dan Komunikasi
0820
0920

1. Berkenalan dengan Guru


BIK
2. Menyebut perkataan
dengan kod tangan
Cth: Nama saya
Bahasa Inggeris

0920
0950
0950
1010

HARI

MASA
0720
-

rakan-rakan
Murid dapat
mengingati abjad
dengan tepat
Murid-murid dapat
berkenalan dengan
Guru BIK
Murid-murid dapat
tahu kod tangan
dengan betul

Guru Bahasa
Isyarat dan
Komunikasi

Murid dapat
menyebut dan
mengeja nama objek
dengan kod tangan
yang betul.

Guru Bahasa
Inggeris

REHAT

1. Berkenalan dengan Guru


Sains
1. Lawatan ke Landskap SK
Pendidikan Khas Sibu
Pendidikan Moral / Pen. Agama
Islam

1110
1210

1. Say and spell the name of


object in the class.
2. Colour the objects

Dunia Sains Teknologi


1010
1110

Murid dapat
berkenalan dengan
Guru Sains
Murid seronok
melawat ke landskap
kawasan sekolah

Murid tahu tentang


kebersihan diri

Guru Dunia Sains


Teknologi

Guru Pendidikan
Islam / Pendidikan
Moral

1. Kebersihan sekolah dan


persekitarannya.
2. Cara membuang sampah
dengan betul

: Khamis

HURAIAN AKTIVITI
Dunia Muzik
1. Berkenalan dengan Guru

TARIKH: 05 Januari 2017

HASIL
Murid dapat
mengenali lagu

Tindakan
Guru Dunia Muzik
10

0750

Muzik
2. Mengenal lagu Negaraku
dengan kod tangan

Negaraku

0750
0850

0850
0950
0950
1010
1010
1110
1110
1210

HARI

MASA

Bahasa Inggeris
1. Greeting and signing
Introduce oneself

Bahasa Malaysia
1. Tatacara masuk dan keluar
kelas
2. Menyebut huruf dengan
kod tangan
3. Permainan

Murid dapat
memperkenalkan diri
dan memberi ucapan
(Good Morning,
Hello, Hi, Good
Afternoon etc) kepada
guru dan rakan
dengan kod tangan
yang betul
Murid tahu cara yang
betul masuk dan
keluar kelas
Murid merasa seronok

Guru Bahasa
Inggeris

Guru Bahasa
Malaysia

REHAT
Pendidikan Moral / Agama Islam
1. Kebersihan diri
2. Tatasusila masuk/keluar
Kelas

Murid tahu tentang


kebersihan diri

Guru Pendidikan
Moral/ Agama
Islam

Matematik
1. Permainan nombor
2. Membanding / beza
nombor besar / kecil

Murid dapat mengenal


nombor
Murid merasa seronok

Guru Matematik

: Jumaat

HURAIAN AKTIVITI
Perhimpunan Sekolah

TARIKH: 06 Januari 2017

HASIL
Murid dapat

Tindakan
Semua Guru
11

0720
0750

Bahasa Malaysia
0750
0850

0950
1010

1. Mengenal nombor 1 10
nombor
2. Mewarna nombor
3. Permainan nombor

Guru Bahasa
Malaysia

Murid seronok
dengan permainan
nombor
Murid dapat mengenal
nombor dengan kod
tangan

Guru Matematik

Murid dapat mengenal


huruf dengan kod
tangan

Guru Bahasa
Inggeris

Murid dapat menyebut


perkataan mudah
dengan kod tangan

Guru Bahasa
Malaysia

1. Say and Sings letters (big


& small letter)
2. Colour the letter
Bahasa Isyarat Komunikasi

1040
1140

Murid dapat
melabelkan objek di
dalam kelas

REHAT
Bahasa Inggeris

1010
1040

1. Menyebut perkataan /
objek di dalam kelas
Cth: kerusi, meja dengan
kod tangan
2. Melabelkan benda-benda
dalam kelas
Matematik

0850
0950

berkenalan dengan
guru-guru/PPM SK
Pendidikan Khas Sibu

1. Berkenalan dengan guruguru, PK1, PK HEM, PKK,


Guru Kelas, dan Guru
Matapelajaran
2. Mengenal kod nama guru

1. Perkataan mudah dengan


kod tangan (contoh: bilikbilik di sekolah)

12

PERANCANGAN
PROGRAM ORIENTASI DAN TRANSISI
TAHUN 1 PENGUKUHAN

MINGGU KEDUA
(09-13 JANUARI 2017)

HARI

: Isnin

TARIKH: 09 Januari 2017

13

MASA
0720
0820

HURAIAN AKTIVITI
Dunia Seni Visual
1. Penerangan bangunan
sekolah
2. Mewarna gambar sekolah

HASIL
Murid seronok
mengenal sekolah

Tindakan
Guru Dunia Seni
Visual

Pendidikan Jasmani
1. Senaman ringan
2. Melontar pundi kacang.

Murid seronok
dengan permainan

Guru Pendidikan
Jasmani

0850
0950

Bahasa Malaysia
1. Menyebut nama kawan
dan guru dengan kod
tangan
2. Mewarna nama guru /
kawan

Murid dapat menyebut


dengan kod tangan

Guru Bahasa
Malaysia

0950
1010

REHAT

Murid-murid dapat
berkenalan dengan
Guru Bahasa Inggeris
Murid-murid dapat
menyebut perkataan
dengan kod tangan

Guru Bahsa
Inggeris

0820
0850

1010
1110

1110
1140

1140
1240

HARI

Bahasa Inggeris
1. Berkenalan dengan Guru
Bahasa Inggeris
2. Bimbingan ucapan Good
Morning Teacher dengan
kod tangan
3. Tatasusila masuk kelas
cth: May I come in
dengan kod tangan
Matematik
1. Permainan nombor
2. Membeza nombor besar /
kecil
3. Menyebut nombor dengan
kod tangan
Bahasa Isyarat Dan Komunikasi
1. Perkataan mudah dengan
kod tangan

: Selasa

Murid dapat membeza


nombor dengan kod
tangan

Murid-murid dapat
tahu kod tangan
dengan betul

Guru Matematik

Guru Bahasa
Isyarat dan
Komunikasi

TARIKH: 10 Januari 2017


14

MASA
0720
0750

0750
0850

0850
0950

0950
1010

HURAIAN AKTIVITI
Pendidikan Jasmani

1110
1210

HARI

Tindakan
Guru Pendidikan
Jasmani

Bahasa Malaysia

Guru Bahasa
Malaysia

1. Mengenal benda-benda di
luar kelas
2. Melabelkan benda di luar
kelas dan menyebut
dengan kod tangan
3. Mewarna objek di luar
kelas
Matematik

Murid dapat mengenal


dan melabelkan objek
di luar kelas dengan
betul.

Murid dapat
menyusun angka
dengan betul
Murid merasa seronok

Guru Matematik

Murid dapat menyebut


perkataan pendek
dengan kod tangan

Guru Bahasa
Inggeris

Murid tahu tujuan


kebersihan
persekitaran /
kebersihan diri

Guru Pendidikan
Islam / Pendidikan
Moral

Murid-murid dapat
tahu berkenaan
kebersihan diri dan
tandas/kelas

Guru Pendidikan
Kesihatan

1. Mengunting dan
menampal
2. Penerangan oleh guru
3. Menyusun dan menampal
semula angka dengan
susunan yang betul

REHAT

1. Short sentences and


simple words
2. Greeting and sign
3.
Pendidikan Moral/Pendidikan
Agama Islam
1. Taklimat disiplin diri
Kebersihan diri sendiri
Pendidikan Kesihatan

1210
1240

HASIL
Murid dapat menyebut

1. Senaman ringan dan


Permainan kecil

Bahasa Inggeris
1010
1110

1. Kebersihan diri
2. Kebersihan tandas /
kelas

: Rabu

TARIKH: 11 Januari 2017

15

MASA

0720
0820

0820
0920
0920
0950
0950
1010

HURAIAN AKTIVITI
Bahasa Malaysia
1. Tatasusila bersalam
dengan guru dan rakanrakan
2. Menyebut abjad dengan
kod tangan.
3. Mewarna abjad
4.
Bahasa Isyarat Komunikasi
1. Perkataan mudah dengan
kod tangan
2.
Bahasa Inggeris

HARI

Murid tahu kod


tangan beberapa
perkataan

Guru Bahasa
Isyarat dan
Komunikasi

Murid dapat menyebut


perkataan pendek
dengan kod tangan

Guru Bahasa
Inggeris

Murid dapat mengenal


tumbuhan yang
terdapat di sekeliling
sekolah

REHAT

1. Mengenal tumbuhan

Pendidikan Moral/Agama Islam


1110
1210

Tindakan
Guru Bahasa
Malaysia

1. Short sentences and


simple words
2. Greeting and sign

Dunia Sains dan Teknologi


1010
1110

HASIL
Murid dapat tahu
tatasusila bersalam
dengan guru dan
rakan-rakan
Murid dapat
mengingati abjad
dengan tepat

1. Adab Menghormati
guru/rakan
2. Aktiviti berkumpulan

: Khamis

Murid mengetahui
adab menghormati
guru/rakan.

Guru Dunia Sains


Teknologi

Guru Pendidikan
Islam / Pendidikan
Moral

TARIKH: 12 Januari 2017

16

MASA
0720
0750

HURAIAN AKTIVITI
Dunia Muzik

1. Menyanyikan lagu "


Negaraku "

HASIL
Murid dapat
menyanyikan lagu "
Negaraku " dengan
bimbingan guru (Kod
Tangan)

Bahasa Inggeris
0750
0850

1.
2.

Short sentences and


simple words
Greeting and sign

Bahasa Malaysia
0850
0950

0950
1010
1010
1110

HARI

Guru Bahasa
Inggeris

Murid dapat menyebut


perkataan pendek
dengan kod tangan

Murid dapat
memadankan
perkataan-objek
dengan betul.

Guru Bahasa
Malaysia

Murid tahu menjaga


keselamatan diri

Guru Pendidikan
Moral/ Agama
Islam

Murid berasa seronok


dan aktif nombor
dengan kod tangan
Murid tahu nilai
nombor

Guru Matematik

1. Menyebut objek yang


dilihat dengan kod tangan
2. Memadankan perkataan
dengan objek,
REHAT
Pendidikan Moral/Agama Islam
1. Keselamatan diri
Matematik

1110
1210

Tindakan
Guru Dunia Muzik

1. Menyebut nombor dengan


kod tangan
2. Mengira nilai nombor

: Jumaat

TARIKH: 13 Januari 2017


17

MASA
0720
0750

HURAIAN AKTIVITI
PERHIMPUNAN
Bahasa Malaysia

0750
0850

0950
1010

1. Menyebut nombor dengan


kod tangan
Mengira nilai nombor

Guru Bahasa
Malaysia

Murid dapat menyebut


nombor dengan kod
tangan
Murid tahu nilai
nombor

Guru Matematik

Murid dapat mengenal


perkataan dengan kod
tangan

Guru Bahasa
Inggeris

Murid dapat menyebut


perkataan mudah
dengan kod tangan

Guru Bahasa
Isyarat Komunikasi

1. Say several simple words.


2. Colour the words
Bahasa Isyarat Komunikasi

1040
1140

Murid dapat
memadankan
perkataan-objek
dengan betul.

REHAT
Bahasa Inggeris

1010
1040

Tindakan
Semua Guru dan
murid

1. Menyebut objek yang


dilihat dengan kod tangan
2. Memadankan perkataan
dengan objek,
Matematik

0850
0950

HASIL

1. Perkataan mudah yang


terdapat di dalam bilik
darjah dengan kod tangan.
2. Contoh; meja, kerusi,
papan putih, kertas dll.

18

PERANCANGAN
PROGRAM ORIENTASI DAN TRANSISI
TAHUN 1 PENGUKUHAN

MINGGU KETIGA
(16-20 JANUARI 2017)

HARI

: Isnin

TARIKH: 16 Januari 2017


19

MASA
0720
0820

HURAIAN AKTIVITI
Dunia Seni Visual

0820
0850

1. Menyebut perkataan
mengenai benda-benda di
sekeliling dengan kod
tangan
2. Melukis gambar objek
yang diperhatikan

Murid seronok
dengan permainan

Guru Pendidikan
Jasmani

Murid dapat menyebut


perkataan dengan kod
tangan
Murid seronok melukis
gambar

Guru Bahasa
Malaysia

Murid dapat mewarna


gambar keluarga
Murid dapat mengenal
gambar keluarga
masing-masing

Guru Bahasa
Inggeris

REHAT
Bahasa Inggeris

1010
1110

1. Senaman ringan
2. Melontar bola ke arah
yang betul.
Bahasa Malaysia

0950
1010

Tindakan
Guru Dunia Seni
Visual

1. Membuat origami dengan


menggunakan kertas.
2. Mewarnakan origami
Pendidikan Jasmani

0850
0950

HASIL
Murid seronok
membuat aktiviti
origami

1.

Words / Introduce
oneself and family

Matematik
1110
1140

1. Mencari nombor yang


tersembunyi
2. Membaling dan
menghitung bola kecil ke
dalam bakul
Bahasa Isyarat komunikasi

1140
1240

HARI

1. Mengenal beberapa
perkataan dengan kod
tangan cth: warna/buahbuahan

: Selasa

Murid dapat
bekerjasama dalam
kumpulan
Murid merasa seronok

Guru Matematik

Murid-murid dapat
tahu kod tangan
dengan betul

Guru Bahasa
Isyarat dan
Komunikasi

TARIKH: 17 Januari 2017


20

MASA
0720
0750

HURAIAN AKTIVITI
Pendidikan Jasmani

0950
1010

1110
1210

HARI

Guru Bahasa
Malaysia

Murid dapat
kemahiran tambah

Guru Matematik

Murid dapat menyalin


ayat mudah

Guru Bahasa
Inggeris

Murid tahu adab


keluar /masuk tandas

Guru Pendidikan
Islam / Pendidikan
Moral

Murid-murid dapat
tahu berkenaan
kebersihan diri dan
tandas/kelas

Guru Pendidikan
Kesihatan

REHAT

1. Greeting and sign


2. Short sentences or simple
words
3. Sing Good Morning
Pendidikan Moral/Pendidikan
Agama Islam
1. Adab keluar / masuk
tandas
Pendidikan Kesihatan

1210
1240

Murid dapat mengenal


dan melabelkan objek
dalam buku skrap
dengan betul.

1. Nilai nombor
2. Kemahiran tambah
dengan nombor kecil

Bahasa Inggeris
1010
1110

1. Menggunting dan
menampal gambar objek di
dalam buku skrap.
2. Menamakan objek.
Matematik

0850
0950

Tindakan
Guru Pendidikan
Jasmani

1. Senaman ringan dan


Permainan kecil
Bahasa Malaysia

0750
0850

HASIL
Murid berasa seronok
dan aktif

1. Kebersihan diri
2. Kebersihan tandas / kelas

: Rabu

TARIKH: 18 Januari 2017


21

MASA

0720
0820

0820
0920
0920
0950
0950
1010
1010
1110

HURAIAN AKTIVITI
Bahasa Malaysia
1. Tatasusila bersalam
dengan guru dan rakanrakan
2. Menyebut abjad dengan
kod tangan.
3. Mewarna abjad
4.
Bahasa Isyarat Komunikasi

HARI

Tindakan
Guru Bahasa
Malaysia

Murid tahu kod


tangan beberapa
perkataan

Guru Bahasa
Isyarat dan
Komunikasi

Murid dapat menyebut


perkataan pendek
dengan kod tangan

Guru Bahasa
Inggeris

Murid-murid dapat
menyatakan namanama haiwan.

1. Perkataan mudah dengan


kod tangan
Bahasa Inggeris
1. Short sentences and
simple words
2. Greeting and sign
REHAT
Dunia Sains dan Teknologi
1

Mengenal haiwan

Pendidikan Moral/Agama Islam


1110
1210

HASIL
Murid dapat tahu
tatasusila bersalam
dengan guru dan
rakan-rakan
Murid dapat
mengingati abjad
dengan tepat

1. Adab keluar / masuk tandas


2. Membaca doa keluar /
masuk tandas

: Khamis

Murid mengetahui
adab keluar/masuk
tandas
Murid mengetahui doa
keluar/masuk tandas

Guru Dunia Sains


Teknologi
Guru Pendidikan
Islam / Pendidikan
Moral

TARIKH: 19 Januari 2017


22

MASA
0720
0750

HURAIAN AKTIVITI
Dunia Muzik
1

Menyanyikan lagu Ibu


Pertiwiku

Bahasa Inggeris
0750
0850

1.

Places in school

Bahasa Malaysia
0850
0950

0950
1010
1010
1110

1
2

HARI

Menyebut perkataan
mudah dengan kod tangan
Memadan perkataan
dengan gambar cth:Bunga

Murid dapat
mengenalpasti nama
nama tempat di
dalam kawasan
sekolah
Murid dapat memadan
perkataan dengan
gambar

Tindakan
Guru Dunia Muzik

Guru Bahasa
Inggeris

Guru Bahasa
Malaysia

REHAT
Pendidikan Moral/Pendidikan
Agama Islam
1

1
2

Murid tahu adab


keluar /masuk tandas

Guru Pendidikan
Islam / Pendidikan
Moral

Murid dapat
bekerjasama

Guru Matematik

Adab keluar / masuk


tandas

Matematik
1110
1210

HASIL
Murid dapat
menyanyikan lagu
"Ibu Pertiwiku
dengan bimbingan
guru (Kod Tangan)

Menilai nombor
Nombor dan permainan

: Jumaat

TARIKH: 20 Januari 2017


23

MASA

HURAIAN AKTIVITI

0720
0750
0750
0850

0850
0950
0950
1010
1010
1040

HASIL

PERHIMPUNAN

Tindakan
Semua Guru dan
murid

Bahasa Malaysia
1 Menyebut perkataan
mudah dengan kod tangan
2 Memadan perkataan
dengan gambar
melibatkan kenderaan.

Murid dapat
memadankan
perkataan-objek
dengan betul.

Guru Bahasa
Malaysia

Matematik

Murid tahu nilai


nombor

Guru Matematik

Murid dapat menyebut


nama kawan

Guru Bahasa
Inggeris

Murid tahu kod


tangan beberapa
perkataan

Guru Bahasa
Isyarat dan
Komunikasi

1
2

Nilai nombor
Memotong nombor dan
melabel dengan
nilai nombor tersebut

REHAT
Bahasa Inggeris
1. Friends
Bahasa Isyarat Komunikasi

1040
1140

1
2

Perkataan mudah dengan


kod tangan
Murid berkomunikasi
dengan guru
menggunakan kod tangan.

DISEDIAKAN OLEH :

DISAHKAN OLEH :

(DHILEMON DOMINIC KAJAN)


GURU KELAS TAHUN 1 PENGUKUHAN

(PUAN FATIMAH ZAHARAH BINTI ABDULLAH)


GURU BESAR SKPK SIBU

24

FABIANNA ANASTASYHEA
ANAK ALBERT

MIADYNA ERISYHA ANAK


GRAKE

25