Anda di halaman 1dari 32

Rancangan Pengajaran Harian

Pendidikan Kesenian (PSV) Tahun 1


Minggu : 1
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan
Objektif Pembelajaran

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

Hari : ...................

Pendidikan Kesenian
Masa
9.00 10.00 pagi
Tahun 1
Tema dan Tajuk
Seni Di Sekeliling Ku - Bunga-bunga di Taman
Menggambar Capan ( contoh : capan jari)
1.1 Bahasa Seni Visual
2.1 Kemahiran
Seni Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.
1.
2.
3.
4.
5.

EMK

BBB
Penilaian PdP

Refleksi

Tarikh : .............

1.

Memperdengarkan lagu Suasana Pagi dan bersoal jawab berkaitan watak atau objek
yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta ithink.(EK1)
Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai garisan,
jalinan, warna, ruang dan bentuk serta prinsip kepelbagaian dan kesatuan. (EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya.
Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, palet, berus warna.
Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik capan berdasarkan
dua standard kandungan

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 2

Hari : ...................

Tarikh : .............

Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan

Pendidikan Kesenian
Masa
Tahun 1
Tema dan Tajuk
Menggambar Capan (contoh: capan jari)

9.00 10.00 pagi


Seni Di Sekeliling Ku -

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Menghasilkan gambar menggunakan teknik capan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

3.1

Penghasilan Karya
Kreatif

Bunga-bunga di Taman
4.1 Apresiasi Seni

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1.
2.
3.

Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK

1.

Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB
Penilaian PdP

Refleksi

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, palet, berus warna.
Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik capan
berdasarkan empat standard kandungan

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 3
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan
Objektif Pembelajaran

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

Hari : ...................

Pendidikan Kesenian
Masa
9.00 10.00 pagi
Tahun 1
Tema dan Tajuk
Seni Di Sekeliling Ku - Matahari Bersinar
Mencorak dan membuat rekaan - Ikatan dan celupan
1.1 Bahasa Seni Visual
2.1 Kemahiran
Seni Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.
1.
2.
3.
4.
5.

EMK

Tarikh : .............

1.

Memperdengarkan lagu Suasana Pagi dan bersoal jawab berkaitan watak atau objek
yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta ithink.(EK1)
Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai garisan,
jalinan, warna, imbangan dan rupa serta prinsip kesatuan, harmoni dan kontra(EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya.
Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kain putih, warna makanan atau warna air, gelang getah, bekas pembancuh warna

Penilaian PdP

Proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan menggunakan teknik
ikatan dan celupan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 4
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan
Objektif Pembelajaran

Hari : ...................

Tarikh : .............

Pendidikan Kesenian
Masa
9.00 10.00 pagi
Tahun 1
Tema dan Tajuk
Seni Di Sekeliling Ku - Matahari Bersinar
Mencorak dan membuat rekaan - Ikatan dan celupan
3.1 Penghasilan Karya
4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan corak dan rekaan menggunakan teknik ikatan dan celupan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1.
2.
3.

Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK

1.

Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB
Penilaian PdP

Refleksi

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kain putih, warna makanan atau warna air, gelang getah, bekas pembancuh warna.
Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan
menggunakan teknik ikatan dan celupan berdasarkan empat standard kandungan

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 5
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan
Objektif Pembelajaran

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

Hari : ...................

Pendidikan Kesenian
Masa
9.00 10.00 pagi
Tahun 1
Tema dan Tajuk
Seni Di Sekeliling Ku - Burung-burung Berkicauan
Membentuk dan membuat binaan Arca Mobail
1.1 Bahasa Seni Visual
2.1 Kemahiran
Seni Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.
1.
2.
3.
4.
5.

EMK

Tarikh : .............

1.

Memperdengarkan lagu Suasana Pagi dan bersoal jawab berkaitan watak atau objek
yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta ithink.(EK1)
Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai rupa,
bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan,kesatuan dan kepelbagaian(EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya.
Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, krayon, gam, gunting, lidi,ranting kayu, benang, soletape dan
alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan arca mobail
menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 6
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan
Objektif Pembelajaran

Hari : ...................

Tarikh : .............

Pendidikan Kesenian
Masa
9.00 10.00 pagi
Tahun 1
Tema dan Tajuk
Seni Di Sekeliling Ku - Burung-burung Berkicauan
Membentuk dan membuat binaan Arca Mobail
3.1 Penghasilan Karya
4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan arca mobail menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1.
2.
3.

Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK

1.

Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, krayon, gam, gunting, lidi,ranting kayu, benang, soletape dan
alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan arca
mobail menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 7
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan
Objektif Pembelajaran

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

Hari : ...................

Pendidikan Kesenian
Masa
9.00 10.00 pagi
Tahun 1
Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku Bumi Indah Hijau Menawan.
Mengenal Kraf Tradisional Batik (contoh : Batik tulis)
1.1 Bahasa Seni Visual
2.1 Kemahiran
Seni Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.
1.
2.
3.
4.
5.

EMK

Tarikh : .............

1.

Memperdengarkan lagu Suasana Pagi dan bersoal jawab berkaitan watak atau objek
yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta ithink.(EK1)
Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai rupa,
bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan,kesatuan dan kepelbagaian(EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya.
Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, krayon atau lilin, warna air, palet, berus warna,

Penilaian PdP

Proses penghasilan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu batik menggunakan
teknik resis berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 8
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan
Objektif Pembelajaran

Hari : ...................

Tarikh : .............

Pendidikan Kesenian
Masa
9.00 10.00 pagi
Tahun 1
Tema dan Tajuk
Seni Di Sekeliling Ku - Bumi Indah Hijau Menawan
Mengenal Kraf Tradisional Batik (contoh : Batik tulis)
3.1 Penghasilan Karya
4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan batikl menggunakan teknik resis.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1.
2.
3.

Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK

1.

Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, krayon atau lilin, warna air, palet, berus warna,

Penilaian PdP

Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang bidang mengenal kraf tradisional iaitu batik
menggunakan teknik resis berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 9
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan
Objektif Pembelajaran

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

Hari : ...................

Pendidikan Kesenian
Masa
9.00 10.00 pagi
Tahun 1
Tema dan Tajuk
Seni Di Sekeliling Ku - Gajah dan Tikus Menari
Membentuk dan membuat binaan Boneka (Contoh Boneka Tongkat)
1.1 Bahasa Seni Visual
2.1 Kemahiran
Seni Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.
1.
2.
3.
4.
5.

EMK

Tarikh : .............

1.

Memperdengarkan lagu Gajah Menari dan bersoal jawab berkaitan watak atau objek
yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta ithink.(EK1)
Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai rupa,
bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan,kesatuan dan kepelbagaian(EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya.
Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, krayon, gam, gunting, lidi, soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan boneka menggunakan
teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 10
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan
Objektif Pembelajaran

Hari : ...................

Tarikh : .............

Pendidikan Kesenian
Masa
9.00 10.00 pagi
Tahun 1
Tema dan Tajuk
Seni Di Sekeliling Ku - Gajah dan Tikus Menari
Membentuk dan membuat binaan Boneka (Contoh Boneka Tongkat)
3.1 Penghasilan Karya
4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan boneka (boneka tongkat) menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1.
2.
3.

Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK

1.

Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, krayon, gam, gunting, lidi, soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan boneka
menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 11
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan
Objektif Pembelajaran

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

Hari : ...................
Pendidikan Kesenian
Tahun 1
Menggambar lukisan
1.1 Bahasa Seni Visual

1.

3.
4.
5.

BBB
Penilaian PdP

Refleksi

9.00 10.00 pagi


Seni Di Sekeliling Ku -

Pokok-pokok di Rimba

2.1 Kemahiran
Seni Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

2.

EMK

Masa
Tema dan Tajuk

Tarikh : .............

1.

Memperdengarkan lagu Gajah Menari dan bersoal jawab berkaitan watak atau objek
yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta ithink.(EK1)
Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai garisan,
jalinan, warna, ruang dan bentuk serta prinsip kepelbagaian dan kesatuan. (EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya.
Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, krayon atau pensel warna
Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan
dua standard kandungan

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 12

Hari : ...................
Masa
Tema dan Tajuk

Tarikh : .............

Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan

Pendidikan Kesenian
Tahun 1
Menggambar lukisan

9.00 10.00 pagi


Seni Di Sekeliling Ku - Pokok-pokok di Rimba

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Menghasilkan gambar menggunakan teknik lukisan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

3.1

Penghasilan Karya
Kreatif

4.1 Apresiasi Seni

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1.
2.
3.

Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK

1.

Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB
Penilaian PdP

Refleksi

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, krayon atau pensel warna
Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik lukisan
berdasarkan empat standard kandungan

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 13

Hari : ...................
Masa
Tema dan Tajuk

Tarikh : .............

Mata Pelajaran
Kelas

Pendidikan Kesenian
Tahun 1

9.00 10.00 pagi


Projek Kesenian
Pra Persediaan Pameran Seni

Bidang
Standard Kandungan

Projek Kesenian
3.3
Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan persembahan

Aktiviti PdP

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Berbincang tentang pameran seni bertemakan Meriahnya Alam Ini


Menubuhkan dan melantik Ahli Jawatankuasa kerja.
Menetapkan tarikh pameran
Berbincang tentang kriteria pemilihan karya untuk dipamerkan
Mengumpul karya yang dihasilkan.
Merancang dan menentukan sudut pameran dan susun atur ruang pameran.

EMK

1.

Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB

Internet,
Media : Karya murid, papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang diberi.

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 14

Hari : ...................
Masa
Tema dan Tajuk

Tarikh : .............

Mata Pelajaran
Kelas

Pendidikan Kesenian
Tahun 1

9.00 10.00 pagi


Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Seni
Visual

Bidang
Standard Kandungan

Projek Kesenian
3.3 Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan persembahan

Aktiviti PdP

EMK

1.
2.
3.
4.

Membuat kekemasan hasil karya.


Menyusun dan menghias reka letak sudut pameran.
Menulis surat jemputan kepada tetamu.
Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.

1.

Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB

Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran, kerusi meja dan
alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang diberi.

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 15

Hari : ...................

Mata Pelajaran
Kelas

Pendidikan Kesenian
Tahun 1

Bidang
Standard Kandungan

Projek Kesenian
3.3 Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran murid dapat


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan persembahan

Aktiviti PdP

1.
2.
3.
4.

EMK

1.

Masa
Tema dan Tajuk

Tarikh : .............
9.00 10.00 pagi
Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Seni
Visual

Membuat kekemasan akhir hasil karya.


Menyusun dan meletakkan hasil karya di sudut pameran.
Melantik beberapa orang murid dan melatih menjadi juru cakap dalam membuat
apresiasi setiap karya yang dipamerkan.
Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.
Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB

Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran, kerusi meja dan
alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang diberi.

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 16
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan
Objektif Pembelajaran

Hari : ...................
Pendidikan Kesenian
Tahun 1

Tarikh : .............

Masa
Tema dan Tajuk

9.00 10.00 pagi


Pameran dan Persembahan Seni Meriahnya
Alam Ini.
Projek Kesenian Pameran dan Persembahan Seni
3.3 Projek Kesenian
Di akhir pengajaran murid dapat
1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan persembahan

Aktiviti PdP

1.
2.
3.
4.

Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.


Menyambut tetamu yang hadir.
Membuat apresiasi terhadap karya yang dipamerkan kepada pengunjung pameran
Menggunakan karya dalam membuat persembahan seni.

EMK

1.

Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB

Internet,
Media : Hasil karya, papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Murid bersama rakan mengendalikan pameran dan membuat persembahan menggunakan


hasil karya.

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 17
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan
Objektif Pembelajaran

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

Hari : ...................

Pendidikan Kesenian
Masa
9.00 10.00 pagi
Tahun 1
Tema dan Tajuk
Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung Hiasan
Mencorak dan membuat rekaan - tiupan
1.1 Bahasa Seni Visual
2.1 Kemahiran
Seni Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.
1.
2.
3.
4.
5.

EMK

Tarikh : .............

1.

Memperdengarkan lagu Cahaya Tanglung dan bersoal jawab berkaitan watak atau
objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta ithink.(EK1)
Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai garisan,
jalinan, warna, imbangan dan rupa serta prinsip kesatuan, harmoni dan kontra(EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya.
Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, penyedut minuman, gam, soletape, gunting, stepler, benang,
lidi dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan menggunakan teknik
tiupan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 18

Hari : ...................

Tarikh : .............

Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan

Pendidikan Kesenian
Masa
Tahun 1
Tema dan Tajuk
Mencorak dan membuat rekaan - Tiupan

9.00 10.00 pagi


Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung Hiasan

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Menghasilkan corak dan rekaan menggunakan teknik tiupan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

3.1 Penghasilan Karya


Kreatif

4.1 Apresiasi Seni

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1.
2.
3.

Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK

1.

Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB

Penilaian PdP

Refleksi

Peta i-think, Internet dan CD


Media :. Kertas lukisan, warna air, penyedut minuman, gam, soletape, gunting, stepler, benang,
lidi, dan alat bahan lain yang sesuai.
Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan
menggunakan teknik tiupan berdasarkan empat standard kandungan

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 19
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan
Objektif Pembelajaran

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

Hari : ...................

Pendidikan Kesenian
Masa
9.00 10.00 pagi
Tahun 1
Tema dan Tajuk Seni Menceritakan Sesuatu Dokoh
Mengenal Kraf Tradisional Alat Perhiasan Diri
1.1 Bahasa Seni Visual
2.1 Kemahiran
Seni Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.
1.
2.
3.
4.

5.
EMK

Tarikh : .............

1.

Memperdengarkan lagu Cahaya Tanglung dan bersoal jawab berkaitan watak atau
objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta ithink.(EK1)
Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai rupa,
bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan, kesatuan, penegasan, kontra dan
kepelbagaian(EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya.
Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Piring kertas atau polestrin, krayon atau warna air, palet, berus lukisan, tali atau benang,
gunting, gam.

Penilaian PdP

Proses penghasilan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu alat perhiasan diri
menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 20
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan
Objektif Pembelajaran

Hari : ...................

Tarikh : .............

Pendidikan Kesenian
Masa
9.00 10.00 pagi
Tahun 1
Tema dan Tajuk
Seni Menceritakan Sesuatu Dokoh
Mengenal Kraf Tradisional Alat Perhiasan Diri
3.1 Penghasilan Karya
4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan alat perhiasan diri (Dokoh) menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1.
2.
3.

Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK

1.

Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB

Penilaian PdP

Refleksi

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Piring kertas atau polestrin, krayon atau warna air, palet, berus lukisan, tali atau benang,
gunting, gam.
Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang bidang mengenal kraf tradisional iaitu alat
perhiasan diri menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard kandungan

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 21

Hari : ...................

Mata Pelajaran
Kelas

Pendidikan Kesenian
Tahun 1

Bidang
Standard Kandungan

Menggambar Renjisan dan percikan


1.1 Bahasa Seni Visual
2.1 Kemahiran
Seni Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Objektif Pembelajaran

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1.
2.
3.
4.

5.
EMK

BBB
Penilaian PdP

Refleksi

1.

Masa
Tema dan Tajuk

Tarikh : .............
9.00 10.00 pagi
Seni Menceritakan Sesuatu Suasana Malam
Berwarna-warni

Memperdengarkan lagu Cahaya Tanglung dan bersoal jawab berkaitan watak atau
objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta ithink.(EK1)
Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai garisan,
jalinan, warna, rupa dan bentuk serta prinsip kepelbagaian, penegasan dan kesatuan.
(EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya.
Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, palet, berus lukisan, berus gigi
Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik renjisan dan percikan
berdasarkan dua standard kandungan

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 22

Hari : ...................
Masa
Tema dan Tajuk

Tarikh : .............

Mata Pelajaran
Kelas

Pendidikan Kesenian
Tahun 1

9.00 10.00 pagi


Seni Menceritakan Sesuatu Suasana Malam
Berwarna-warni

Bidang
Standard Kandungan

Menggambar Renjisan dan percikan.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Menghasilkan gambar menggunakan teknik renjisan dan percikan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

3.1 Penghasilan Karya


Kreatif

4.1 Apresiasi Seni

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1.
2.
3.

Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK

1.

Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB
Penilaian PdP

Refleksi

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, palet, berus lukisan, berus gigi
Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik renjisan
dan percikan berdasarkan empat standard kandungan

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 23
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan
Objektif Pembelajaran

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

Hari : ...................

Pendidikan Kesenian
Masa
9.00 10.00 pagi
Tahun 1
Tema dan Tajuk
Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung Kotak
Membentuk dan membuat binaan Model
1.1 Bahasa Seni Visual
2.1 Kemahiran
Seni Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.
1.
2.
3.
4.
5.

EMK

Tarikh : .............

1.

Memperdengarkan lagu Cahaya Tanglung dan bersoal jawab berkaitan watak atau
objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta ithink.(EK1)
Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai rupa,
bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan, kesatuan dan kepelbagaian(EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya.
Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kotak, kertas lukisan, sampul plastik hamper, gam polestrin, gunting, lidi, soletape dan
alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan model menggunakan
teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 24

Hari : ...................

Tarikh : .............

Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan

Pendidikan Kesenian
Masa
Tahun 1
Tema dan Tajuk
Membentuk dan membuat binaan Model

9.00 10.00 pagi


Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung Kotak

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Menghasilkan model tanglung kotak menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

3.1 Penghasilan Karya


Kreatif

4.1 Apresiasi Seni

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1.
2.
3.

Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK

1.

Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : : Kotak, kertas lukisan, sampul plastik hamper, gam polestrin, gunting, lidi, soletape dan
alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan model
menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 25

Hari : ...................

Mata Pelajaran
Kelas

Pendidikan Kesenian
Tahun 1

Bidang
Standard Kandungan

Menggambar Gosokan
1.1 Bahasa Seni Visual

Objektif Pembelajaran

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1.

3.
4.

5.

BBB
Penilaian PdP

Refleksi

9.00 10.00 pagi


Seni Menceritakan Sesuatu Tanglung
Bercahaya

2.1 Kemahiran
Seni Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

2.

EMK

Masa
Tema dan Tajuk

Tarikh : .............

1.

Memperdengarkan lagu Cahaya Tanglung dan bersoal jawab berkaitan watak atau
objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta ithink.(EK1)
Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai garisan,
jalinan, warna, rupa dan bentuk serta prinsip kepelbagaian, penegasan dan kesatuan.
(EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya.
Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, pensel warna
Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik gosokan berdasarkan
dua standard kandungan

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 26

Hari : ...................
Masa
Tema dan Tajuk

Tarikh : .............

Mata Pelajaran
Kelas

Pendidikan Kesenian
Tahun 1

9.00 10.00 pagi


Seni Menceritakan Sesuatu Tanglung
Bercahaya

Bidang
Standard Kandungan

Menggambar Gosokan

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Menghasilkan gambar Tanglung Bercahaya menggunakan teknik gosokan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

3.1

Penghasilan Karya
Kreatif

4.1 Apresiasi Seni

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1.
2.
3.

Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK

1.

Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB
Penilaian PdP

Refleksi

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, pensel warna.
Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan gosokan
berdasarkan empat standard kandungan

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 27
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan
Objektif Pembelajaran

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

Hari : ...................

Pendidikan Kesenian
Masa
9.00 10.00 pagi
Tahun 1
Tema dan Tajuk
Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung Ketupat
Membentuk dan membuat binaan Arca Mobail
1.1 Bahasa Seni Visual
2.1 Kemahiran
Seni Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.
1.
2.
3.
4.

5.
EMK

Tarikh : .............

1.

Memperdengarkan lagu Cahaya Tanglung dan bersoal jawab berkaitan watak atau
objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta ithink.(EK1)
Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai rupa,
bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan,kesatuan, harmoni dan
kepelbagaian(EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya.
Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Reben, gunting, lidi,ranting kayu, benang, soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan arca mobail
menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 28
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan
Objektif Pembelajaran

Hari : ...................

Tarikh : .............

Pendidikan Kesenian
Masa
9.00 10.00 pagi
Tahun 1
Tema dan Tajuk
Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung Ketupat
Membentuk dan membuat binaan Arca Mobail
3.1 Penghasilan Karya
4.1 Apresiasi Seni
Kreatif
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan arca mobail menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1.
2.
3.

Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik
dan proses. (EK 5)

EMK

1.

Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Reben, gunting, lidi,ranting kayu, benang, soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan arca
mobail menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 29

Hari : ...................
Masa
Tema dan Tajuk

Tarikh : .............

Mata Pelajaran
Kelas

Pendidikan Kesenian
Tahun 1

9.00 10.00 pagi


Projek Kesenian
Pra Persediaan Pameran Seni

Bidang
Standard Kandungan

Projek Kesenian
3.3 Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan persembahan

Aktiviti PdP

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Berbincang tentang pameran seni bertemakan Tanglung Menari.


Menubuhkan dan melantik Ahli Jawatankuasa kerja.
Menetapkan tarikh pameran.
Berbincang tentang kriteria pemilihan karya untuk dipamerkan.
Mengumpul karya yang dihasilkan.
Merancang dan menentukan sudut pameran dan susun atur ruang pameran.

EMK

1.

Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB

Internet,
Media : Karya murid, Papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang diberi.

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 30

Hari : ...................
Masa
Tema dan Tajuk

Tarikh : .............

Mata Pelajaran
Kelas

Pendidikan Kesenian
Tahun 1

9.00 10.00 pagi


Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Seni
Visual

Bidang
Standard Kandungan

Projek Kesenian
3.3 Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan persembahan

Aktiviti PdP

1.
2.
3.
4.

Membuat kekemasan hasil karya.


Menyusun dan menghias reka letak sudut pameran.
Menulis surat jemputan kepada tetamu.
Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.

EMK

1.

Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB

Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran, kerusi meja dan
alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang diberi.

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 31

Hari : ...................

Mata Pelajaran
Kelas

Pendidikan Kesenian
Tahun 1

Bidang
Standard Kandungan

Projek Kesenian
3.3 Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran murid dapat


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan persembahan

Aktiviti PdP

1.
2.
3.
4.

EMK

1.

Masa
Tema dan Tajuk

Tarikh : .............
9.00 10.00 pagi
Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Seni
Visual

Membuat kekemasan akhir hasil karya.


Menyusun dan meletakkan hasil karya di sudut pameran.
Melantik beberapa orang murid dan melatih menjadi juru cakap dalam membuat
apresiasi setiap karya yang dipamerkan.
Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.
Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB

Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran, kerusi meja dan
alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang diberi.

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Minggu : 32
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard Kandungan
Objektif Pembelajaran

Hari : ...................
Pendidikan Kesenian
Tahun 1

Tarikh : .............

Masa
Tema dan Tajuk

9.00 10.00 pagi


Pameran dan Persembahan Seni Tanglung
Menari.
Projek Kesenian Pameran dan Persembahan Seni
3.3 Projek Kesenian
Di akhir pengajaran murid dapat
1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan persembahan

Aktiviti PdP

1.
2.
3.
4.

Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.


Menyambut tetamu yang hadir.
Membuat apresiasi terhadap karya yang dipamerkan kepada pengunjung pameran.
Menggunakan karya dalam membuat persembahan seni.

EMK

1.

Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB

Internet,
Media : Hasil karya, papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Murid bersama rakan mengendalikan pameran dan membuat persembahan menggunakan


hasil karya.

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang