Anda di halaman 1dari 2

PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018

PENGURUSAN HEM
SMK BUNTONG IPOH

PERANCANGAN STRATEGIK 2016 2018


SMK BUNTONG IPOH
Matlamat
Strategik

3.
Kemahiran
Insaniah yang
Tinggi

Objektif

3.1 Meningkatkan
peratusan kehadiran
pelajar ke sekolah

Petunjuk
Prestasi
Utama (KPI)
Peratus
kehadiran
pelajar
meningkat

3.2 Meningkatkan
sikap dan tingkah laku
positif murid

Penurunan kes
salah laku
ringan

3.3 Mengurangkan
Masalah disiplin
murid

Penurunan kes
salah laku berat

Sasaran

Strategi

TOV

2016

2017

2018

89

91

93

95

26

17

Bidang / Pegawai
Bertanggungjawab

1. Ziarah Kasih
2.Program/Ceramah disiplin
3.Anugerah kehadiran
cemerlang
4.Ponteng sifar
5.Gempur Pagi

Guru Kaunseling
Ketua Guru Disiplin
Guru Kaunseling

1.Program Sekolah Penyayang


2.Kelas Kondusif
3.Tandas five star
4..Program Merit

Guru Kaunseling
Penyelaras MKT
Penyelaras 3K
Ketua Guru Disiplin

1.RIMUP
2. Kunjungan Mesra
3.Ceramah Disiplin
4. Program Caring and friendly
5.Mentor Mentee

Penyelaras RIMUP
Guru Kaunseling
Ketua Guru Disiplin
Guru Kaunseling

Guru Kaunseling
Ketua Panitia

Guru Kaunseling

PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018

Matlamat
Strategik

Objektif
3.4 Mengurangkan
bilangan kes murid
lewat ke sekolah
3.5 Meningkatkan
murid yang ada gaya
kepimpinan dan
berwibawa
3.6 Mengurangkan
murid ponteng kelas
3.7 Meningkatkan
keyakinan dan
motivasi murid
3.8 Meningkatkan
kesedaran murid dari
aspek kerohanian dan
nilai murni

PENGURUSAN HEM
SMK BUNTONG IPOH

Petunjuk
Prestasi
Utama (KPI) TOV
Penurunan
20
purata bilangan
murid lewat ke
sekolah sebulan
Peningkatan
70
bilangan murid
yang memimpin

Sasaran

Strategi

2016
15

2017
10

2018
5

80

90

100

Bidang / Pegawai
Bertanggungjawab

1.Program Guru Penyayang


2. Program Saya Prihatin
3.Ceramah Pengurusan Masa

Guru kaunseling
Ketua Guru Disiplin
Guru Kaunseling

1.Kursus kepimpinan
2.Motivasi dan penghargaan
3.Kem Jati Diri

Guru Kaunseling
Guru Kaunseling
Guru Kaunseling/
Penyelaras Koko/
Guru pengawas

Penurunan
bilangan murid
yang ponteng
kelas
Peningkatan
peratus

40

30

20

1.Program Jejak
2.Program Fun Learning

Guru Disiplin
Ketua Panitia

95

96

97

98

1.Bimbingan peperiksaan
2.Restu Ilmu PT3/SPM

Guru Kaunseling
Guru Kaunseling

Peningkatan
peratus murid
dalam
menghadiri
aktiviti

81

83

85

90

1.Program Bina Insan


2. Minggu Kerohanian

JK Kerohanian
Kaunselor
Penyelaras Bina
Insan