Anda di halaman 1dari 1

MINGGU: 35

HARI: ISNIN

KELAS / MASA /
MATA PELAJARAN

KANDUNGAN

1 Aktif

TAJUK
SK

8.10-8.40 pagi

SP

Pendidikan Seni

TARIKH: 10 OKTOBER 2016


IMPAK / CATATAN

: 2. Membuat rekaan dan corak


: 2.3 mereka corak secara tidak terancang
menggunakan pelbagai teknik
: 2.3.1 mencorak menggunakan teknik ikatan dan
celupan.

OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid


dapat :Menggunakan teknik celupan dengan yakin dan
Betul.
AKTIVITI : 1. Murid guru dan PPm melakukan aktiviti bersama
Sebab tidak bersama guru(masuk kelas) :
PPM bersama Guru

Dilaksanakan

Pn. Mastura Bt Samah


Menyediakan peralatan yang diminta oleh
guru
Bersama-sama guru membantu murid
membimbing murid
Membantu kelas lain kerana kekurangan
PPM/Guru

4 Proaktif
10.30 pagi 11.30 pagi
Kemahiran Hidup

TAJUK
SK
SP
OBJEKTI

Masakan

AKTIVITI

: 5.penyediaan dan penyajian hidangan


: 5.1 menyediakan minuman untuk sarapan pagi
: 5.1.1 menamakan jenis minuman panas
: Pada akhir pembelajaran dan pengajaran,murid
dapat :Menyediakan dan menamakan jenis minuman
pagi .
: 1. guru membawa murid ke bilik masakan
2. Guru meminta murid menunjukkan tempat
Jenis-jenis minuman pagi.
betul dan yakin..

BBB :
Getah,warna
air,batu,tisu
Impak : / telah
menguasai ____%
objektif pada hari ini.

_____________
belum dapat
menguasai.
P&P ditangguhkan
kerana
:-_________________
___________________
__
Murid tidak hadir :
-__________________
___________________
___________________

BBB :
Laptop, bilik masakan,
peti sejuk
Impak : / telah
menguasai ____%
objektif pada hari ini.
_____________
belum dapat
menguasai.
P&P ditangguhkan
kerana
___________________
___________________
Murid tidak hadir : -