Anda di halaman 1dari 1

Tunjang

Tingkatan
Masa
Tajuk
Sub Tajuk

:KEMAHIRAN
:4
:40 minit
:Hoki
:Menguis dan mencedok

KOD :F4/W7/S1

Hasil Pembelajaran : Murid dapat:


i. Psikomotor: Melakukan kemahiran meguis dan mencedok 5 dari 8 percubaan dengan
teknik yang betul.
ii Kognitif :
Menyenaraikan teknik meguis dan mencedok bola hoki dengan betul
Menyatakan aspek-aspek keselamatan.
iii. Afektif :
Merasa yakin dan seronok bermain bersama kawan
Pengalaman Sedia Ada : Pelajar telah mempunyai kemahiran asas permainan hoki.
Bahan : Kayu hoki, skitel, bola hoki.
Nilai
: Bertanggung jawab, berkerjasama dan berdisiplin.
Perkara
Set Induksi
(
5 minit)

Perkembangan
Langkah 1
(
15 minit )

Isi / Aktiviti

Strategi P & P

Murid melakukan aktiviti memanaskan badan


dengan mengunakan alatan kayu hoki.
-regangan
-kelonggaran
-larian
Murid dibahagi kepada dua kumpulan besar
berpasangan secara menghadap.

Teori kecergasan
pelbagai
Kinestatik
Kontekstual
-mengaplikasi
Teori Kecergasan
Pelbagai
-Kinestatik
Konstruktivisme
-pengalaman baru
Belajar cara belajar
-Mendengar

Murid melakukan aktiviti meguis dan


mencedok bola
- mata melihat bola
- lutut dibengkokkan
- permukaan kayu hoki dirapatkan
kebola
- lakuan meguis dan mencedok bola
kearah rakan

Langkah 2
( 10 minit )

Permainan kecil
Peraturan:
- Hanya melakukan kemahiran meguis
dan mencedok bola.

Penilaian
( 5 minit )

Murid menyatakan secara lisan teknik meguis


dan mencedok bola hoki

Penutup &
Pengukuhan
( 5 minit )

Murid diterangkan aspek keselamatan yang


perlu diberi perhatian semasa melakukan
aktiviti meguis dan mencedok bola hoki ketika
bermain dengan rakan.

Teori Kecergasan
Pelbagai

Kontekstual
-Menghubung kait
Masteri
-Pemerhatian
Teori Kecergasan
Pelbagai
-Verbal-Liguistik
Kontekstual
-Mengalami

Catatan /
B.teks
m/s 32

m/s 32