Anda di halaman 1dari 1

PANITIA HARI BESAR ISLAM (PHBI)

MUSHALLA AWWALUN SWAWI


Alamat : Swawi Dusun Batu Tambun Desa Wakan Kec.Jerowaru Lotim.
Swawi, 20 Desember 2016

Nomor
: 001 / PHBI.MSL.AW. / 2016
Lampiran : Perihal
: Undangan Maulid

Kepada
Yth. Bpk/Ibu/Sdr/i
..
di.
Assalamualaikum. Wr.Wb.
Dengan Hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka Peringatan Maulid Nabi
Besar Muhammad SAW., maka kami dari Panitia Hari Besar Islam(PHBI) Mushalla
Awwalun Swawi mengundang dan mengharap kehadiran Bpk/Ibu/Sdr/i pada
acara yang dimaksud yang InsyaAllah akan di laksanakan nanti pada :

Hari
Tanggal
Waktu
Tempat

: Kamis, 22 Desember 2016


: Pukul 13.00 WITA (Bakda Zohor)
: Mushalla Awwalun Swawi

Demikian atas pehatian dan kehadirannya serta kerjasama kita yang baik
disampaikan terima kasih.

Panitia Hari Besar Islam (PHBI)


MUSHALLA AWWALUN SWAWI
Ketua Pelaksana
Sekretaris

ZAENUDDIN

H. MASTUR
Mengetahui :
KEPALA DUSUN BATU TAMBUN,

J U M AT R I