Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 4


TAHUN 2016

MINGGU /
TARIKH

TEMA

1 - 3

Tema 1 :
Pencapaian Kendiri

4/1/16

Unit 1 : Wawasan Diri

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

a. Hala Tuju Diri

a.

b. Usaha yang
Cemerlang

b.
c.

c. Sikap Yang
Berwawasan

hingga
22/1/16

4 - 6
25/1/16
hingga
12/2/16

e.

Unit 2 : Perkembangan
Diri Yang Seimbang

a. Usaha Melahirkan
Insan Yang
Seimbang
b. Pentingnya
Perkembangan Diri
Yang Seimbang
Terhadap Negara

*6
8/2/16 9/2/16

a.
b.
c.
d.

c. Kejayaan Individu
di Peringkat
Antarabangsa

*4
24/1/16

d.

Menerangkan ciri-ciri wawasan


diri.
Menerangkan kepentingan
wawasan diri.
Mengamalkan usaha yang gigih
untuk mencapai wawasan diri.
Mencipta dan mendeklamasi sajak/
puisi bertemakan wawasan diri.
Mempunyai sikap kesungguhan
yang tinggi.
Menghuraikan pelbagai aspek
perkembangan diri yang seimbang
Menerangkan kepentingan
perkembangan diri yang seimbang
dalam pelbagai aspek.
Mengamalkan pelbagai aspek
perkembangan diri yang seimbang
ke arah kehidupan yang sejahtera
Bersyukur dengan perkembangan
diri yang seimbang

AKTIVITI
a. Menghasilkan peta minda
tentang wawasan diri.
b. Membincangkan usahausaha untuk menjayakan
wawasan diri.
c. Membina kelok/graf kehidupan (hala tuju diri)
d. Menghasilkan folio tentang
perjalanan hidup idola
pilihan pelajar. (contoh :
Angkasawan Negara)
a.
b.

c.

d.

Sumbangsaran
Perbincangan secara
kumpulan cara-cara
meningkatkan perkembangan
diri yang seimbang.
Membuat kajian tentang
murid contoh berdasarkan
aspek perkembangan diri
yang seimbang.
Melakonkan sketsa
Contoh :
Kehidupan seharian seorang
petani / ushawan yang berjaya

CATATAN
-Pembahagian
Kumpulan
Bercerita
Lakonan semula
BBB :
- keratan akhbar
- power point
presentation
- Peta minda
-Peta iTHINK
(Peta Bulatan)
- Perbincangan
kumpulan
- Kuiz Ria
- Lakonan semula
- Program TV
wawancara
BBB :
- keratan akhbar
- kad manila
- Kad Imbasan
- Lakaran kartun
-Peta iTHINK
(Peta Buih)

CUTI UMUM : THAIPUSAM


CUTI UMUM : TAHUN BARU CINA

7-9
15/2/16

Tema 2 : Hubungan
Kekeluargaan

a.

Membina Keluarga
yang Cemerlang.

Unit 3 : Keperluan
Kekeluargaan

b.

Peranan Badan
Kerajaan Yang
Berkaitan dengan
Institusi
Kekeluarga

a.
b.

hingga
4/3/16

c.
d.

c.

Hubungan Erat
antara Anggota
Keluarga

e.

Menghuraikan keperluan
berkeluarga.
Menjelaskan peranan badan
kerajaan dan bukan kerajaan yang
berkaitan dengan institusi
keluarga.
Berusaha mengukuhkan institusi
kekeluargaan.
Menjalin hubungan erat antara
anggota keluarga.
Menghargai institusi kekeluargaan

a.
b.
c.

d.
e.
f.

g.

h.

9
6/3/16 11/3/16

12/3/16 20/3/16

Membina salasilah keluarga. Membincangkan kepentingan


keperluan berkeluarga.
Main peranan sebagai ketua
ahli keluarga dalam
menyelesaikan konflik
keluarga.
( Contoh : Masalah ponteng
sekolah)
Melakonkan satu situasi yang
menggambarkan hubungan
erat dalam keluarga.
Tayangan video berkaitan
masalah gejala sosial di
kalangan remaja.
Mengadakan forum bertajuk
Membina Institusi
Kekeluargaan yang
Cemerlang.
Membincangkan peranan
badan2 kerajaan yang
berkaitan dengan institusi
kekeluargaan.
Mengumpul keratan akhbar
berkaitan isu2 kekeluargaan

Perbincangan
kumpulan &
Pembentangan
- LCD / Power
point presentation
- Tayangan Video
- Lakonan Semula
- Forum /
Wawancara
Ibu / Bapa
Mithali
- surat khabar /
majalah lama
Peta iTHINK
(Peta Bulatan)

PENILAIAN KURIKULUM 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

10 - 12
7/3/16
hingga

Tema 3: Hidup
Bermasyarakat

a.

Dadah Membawa
Padah

Unit 4 : Kepekaan dan


Tindakan terhadap Isu
dan Masalah Sosial
dalam Masyarakat

b.

Masalah
Vandalism &
Gangsterisme

1/ 4/ 16

13 - 15
4/4/16
hingga
22/ 4/16

Unit 5 : Peraturan dan


Undang-Undang dalam
Masyarakat

c.

Pergaulan Bebas

d.

Penderaan

e.

Penyalahgunaan
Teknologi

a. Norma Komuniti
Tradisi Sejati
b. Keselamatan Jalan
Raya
Tanggungjawab
Bersama
c. Jenayah Juvana
ditangani bersama

a. Menjelaskan isu dan masalah


sosial serta akibat dalam
masyarakat.
b. Mengambil tindakan wajar untuk
menangani masalah sosial.
c. Peka terhadap isu dan masalah
sosial dalam masyarakat.
d. Menghargai usaha agensi yang
terlibat bagi menangani isu dan
masalah sosial dalam masyarakat

a. Menyenaraikan norma komuniti,


peraturan dan undang-undang
dalam masyarakat.
b. Menerangkan tujuan undangundang jenayah juvana diadakan.
c. Mengamalkan norma komuniti,
peraturan dan undang-undang
dalam kehidupan bermasyarakat.
d. Menggunakan jalanraya secara
berhemah.
d. Mematuhi norma komuniti,
peraturan dan undang-undang
dalam masyarakat.

a. Mengumpul dan berbincang


tentang isu dan masalah sosial
yang diambil drpd keratan
akhbar/ majalah.
b. Melakar peta minda contoh
badan kerajaan dan bukan
kerajaan yang boleh dirujuk
untuk menyelesaikan isu dan
masalah sosial.
c. Menyenaraikan cara-cara
menangani isu dan masalah
sosial. ( Perbincangan
kumpulan)
d. Mengadakan forum /
wawancara bertemakan isu
dan masalah sosial di
kalangan remaja.
e. Mengadakan pertandingan
berpidato

- Perbincangan
kumpulan

a. Membincangkan peranan
norma komuniti dalam
masyarakat.
b. Mengadakan kuiz
keselamatan jalan raya.
c. Merangka cadangan dan
tindakan bagi mengurangkan
kemalangan jalanraya untuk
di bawa kepada pihak
berkuasa.
d. Membuat perbincangan dan
kajian tentang undang-undang
jenayah juvana.
e. Mengumpul dan berbincang
tentang isu2 berkaitan dengan
kes-kes jenayah juvana drpa
keratan akhbar / majalah

- Perbincangan
kumpulan
- kuiz
- Pembentang kerja
kumpulan

- Pembentangan
hasil kerja
- Lakonan semula
- Forum / Ceramah
BBB :
- keratan akhbar /
majalah
- klip video
- LCD / power point
- Kertas sarak /
manila
Peta iTHINK
(Peta Buih/Buih
berganda)

BBB:
- keratan akhbar /
majalah
- simbol2 jalan raya
- Statistik
kemalangan jalan
raya
- klip video
- LCD / Power point
presentation

16 - 17
25/4/16
hingga

Tema 4 : Warisan
Kepelbagaian Budaya
Malaysia

6A Amalan Murni
Membawa
Kesejahteraan

Unit 6 : Prinsip
Penting dalam Ajaran
Pelbagai Agama

6B Hidup Beragama
Membawa
Kesejahteraan

6/5/ 16
*2/5/16
CUTI UMUM
HARI
PEKERJA
(cuti ganti)

6C Amalan Sambutan
Perayaan Keagamaan di
Malaysia

a. Menyatakan amalan ajaran agama


masing-masing dan pelbagai
agama lain di Malaysia.
b. Menerangkan nilai-nilai murni
yang terdapat dalam pelbagai
agama.
c. Mengamalkan nilai-nilai murni
dan ajaran agama masing-masing
dalam kehidupan.
d. Menghormati nilai-nilai murni dan
amalan ajaran pelbagai agama
lain.

a. Berbincang tentang nilai-nilai


murni pelbagai agama.
b. Mengumpul, berbincang dan
mempamerkan kata-kata ahli
fakir dan tokoh agama tentang
agama masing-masing.
c. Berbincang tentang amalan
pelbagai agama.
d. Mengumpul dan
mempamerkan gambargambar persiapan menyambut
perayaan agama masingmasing

- Perbincangan
kumpulan
- Pembentangan
kerja kumpulan
- main peranan
- Keratan akhbar /
majalah

17 19

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

9/5/16 20/5/16
20 - 22
23/5/16
hingga
24/6/16
*22/6/2016
NUZUL ALQURAN

28/5/16
12/6/16

Unit 7 : Kepentingan
Amalan Tertentu
Dalam Perayaan
Pelbagai Kaum

7A Meriahnya
Sambutan Perayaan di
Negaraku
7B Rumah Terbuka
Menambahkan Mesra
7C Bertoleransi
Mengukuhkan Harmoni
7D Perayaan Disambut
Tersemai di Hati
- Hari Raya Aidil Fitri
- Tahun Baru Cina
- Deepavali
- Krismas

a. Menjelaskan kepentingan amalanamalan perayaan pelbagai kaum


b. Melaksanakan amalan tertentu
semasa sambutan perayaan
mengikut kaum masing-masing.
c. Menghormati amalan dan sambutan
perayaan pelbagai kaum.

a. Berbincang tentang amalan


pelbagai perayaan keagamaan
masing-masing.
b. Menganjurkan sambutan
perayaan sesuatu kaum di bilik
darjah secara kumpulan.

- keratan akhbar /
majalah
- main peranan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23 - 27
27/6/16
hingga

Tema 5 : Malaysia
Negara Yang
Berdaulat
Unit 8 : Kepentingan
Perlembagaan Malaysia

29/7/16

8A Proses
Penggubalan
Perlembagaan Malaysia
8B Perlembagaan
Malaysia Lambang
Keharmonian Negara
8C Tanggungjawab
Warganegara Malaysia

a. Menerangkan sejarah
pembentukan perlembagaan
Malaysia (PS)
b. Menjelaskan kepentingan
perlembagaan Malaysia dari
aspek politik, ekonomi dan social
(PS)
c. Menjalankan tanggungjawab
sebagai warganegara yang setia
(KS)
d. Menghormati dan menyanjungi
perlembagaan Malaysia (NS)

a. Perbincangan 2 hala antara


guru dan murid tentang
sejarah pembentukan
perlembagaan Malaysia
berdasarkan pengetahuan
sejarah yang dipelajari.
b. Mengadakan forum tentang
kepentingan perlembagaan
Malaysia

*24
6/7/16 7/7/16

CUTI UMUM : HARI RAYA AIDILFITRI

28
1/8/16 5/8/16

PENILAIAN KURIKULUM 2

29 - 31
8/8/16
hingga
26/8/16

Unit 9 : Ke Arah
Negara yang
Cemerlang, Gemilang
dan Terbilang

9A Kebebasan
Bersuara Ada Hadnya
9B Kebebasan
Beragama
9C Hormati
Perlembagaan Malaysia

a. Memahami kebebasan bersuara


dalam Perlembagaan Malaysia.
b. Mematuhi hak dan batasan yang
terdapat dalam Perlambagaan.
c. Memahami kepentingan
kebebasan beragama.
d. Mentaati Perlembagaan dan
menghargai kesejahteraan dan
keharmonian Negara.

a. Mengadakan kuiz Perdana


b. Mengadakan perbahasan
tentang Perlembagaan
Malaysia.
c. Membuat buku skrap tentang
Perlembagaan Malaysia.

- Edaran contoh
perkara yang
terkandung dalam
perlembagaan
Malaysia
- keratan akhbar
- Buku
Perlembagaan
Malaysia

- Kerja berkumpulan
- Pembentangan
kerja kumpulan
- menyediakan
soalan2 kuiz perdana

*31/8/15
CUTI UMUM
HARI
MERDEKA

32 - 33
29/8/16
hingga
9/9/16
*16/9/16
CUTI UMUM
HARI
MALAYSIA

10/9/16
18/9/16

10A Etika Kerja


Cemerlang
Tema 6 : Cabaran
Masa Depan
Unit 10 : Membina
Budaya Kerja yang
Cemerlang ke Arah
Kemakmuran Negara

10B Yakin Boleh!


10C Piagam Pelanggan
10D Kebajikan Pekerja
10E Menghindari
Gejala Rasuah

a. Menjelaskan budaya kerja


cemerlang.
b. Mengamalkan budaya kerja
cemerlang untuk kemajuan diri
dan Negara.
c. Menghayati budaya kerja
cemerlang.
d. Merancang masa dan aktiviti
dengan tepat.
e. Mengawal diri daripada terjebak
dalam gejala rasuah.

a. Menghasilkan logo tentang


budaya kerja cemerlang.
b. Mengadakan kempen budaya
kerja cemerlang peringkat
kelas atau sekolah.
c. Mengumpul keratan akhbar
tentang kejayaan individu
tertentu dalam bidang yang
diceburi.
d. Menemuramah pentadbir
sekolah mengenari ciri-ciri
budaya cemerlang.
e. Mencipta sesuatu hasil kerja
tangan berdasarkan kreativiti
pelajar dengan menggunakan
barangan terbuang.
f. Mempamerkan biodata
pekerja contoh setiap bulan.
g. Menayangkan video tentang
kejayaan seseorang tokoh.
h. Mencipta logo, slogan, poster
dalam usaha menghindari
gejala rasuah.
i. Mengadakan kempen anti
rasuah di peringkat sekolah.
j. Membuat buku skrap tentang
pencegahan rasuah.
k. Mengumpul maklumat dan
gambar2 / berita tentang
gejala rasuah daripada akhbar.
l. Mengadakan pameran di
dalam kelas tentang anti
rasuah.
m. Mengumpul derma kilat /
bantuan kewangan bagi
membantu mereka yang
bermasalah/ bencana alam.
n. Menganjurkan jualan amal
bagi mengumpul dana untuk
membantu mereka yang
kurang bernasib baik.

Peta iTHINK
(Peta Bulatan)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


6

34 - 35

Unit 11 : Pengguna
yang Rasional

11A Hak Pengguna

19/9/16

11B Tanggungjawab
Pengguna

hingga

11C Tanggungjawab
Pengeluar

30/9/16

11D Mengekalkan
Standard dan
Keselamatan Pengguna

a. Menghuraikan ciri-ciri pengguna


yang rasional.
b. Menerangkan hak dan
tanggungjawab sebagai pengguna.
c. Menjelaskan etika pengguna dan
peniaga.
d. Membincangkan kepentingan
standard terhadap keselamatan
pengguna dan industri.

a. Menganjurkan Minggu
Kepenggunaan.
b. Membuat perbandingan harga
antara pasaraya / kedai.
c. Melakon semula situasi
berkaitan dengan
kepenggunaan.
d. Mengumpul dan berbincang
kes-kes penipuan di kalangan
pengguna dan penjual.

36 38

ULANGKAJI

3/10/15 21/10/15

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

- akhbar pengguna
- keratan akhbar /
majalah
- gambar2 iklan
- klip video

&

*2/10/2016
AWAL
MUHARRAM
39 42
24/10/16
18/11/16
*29/10/16
CUTI UMUM
DEEPAVALI
*11/11/16
CUTI UMUM
HARI
KEPUTERAAN
SULTAN
SELANGOR
19/11/16
3/1/17

PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


AKTIVITI BERKUMPULAN BERKAITAN PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN

CUTI AKHIR TAHUN


7