Anda di halaman 1dari 4

BAHASA BADAN

Bahasa memberikan dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan, Bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal (bunyi ujaran) yang bersifat Bahasa. Manakala pendapat yang lain menurut Owen dalam Stiawan (2006:1), menjelaskan definisi bahasa yaitu language can be defined as a socially shared combinations of those symbols and rule governed combinations of those symbols (bahasa dapat didifinisikan sebagai kod yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep, melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol yang diatur.

Manakala pendapat lain tentang definisi bahasa diketegorikan kepada dua pengertian bahasa. Pertama, bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk pikiran dan perasaan, keinginan dan perbuatan-perbuatan, alat yang dipakai untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Kedua, bahasa adalah tanda yang jelas dari kepribadian yang baik maupun yang buruk, tanda yang jelas dari keluarga dan bangsa, tanda yang jelas dari budi kemanusiaan.

Ianya belainan dengan Bahasa badan. Bahasa badan adalah suatu bentuk ekspresi seseorang yang dilihat bukan daripada mulut tetapi ia adalah suatu bentuk komunikasi bukan suara. Dengan lebih tepat, ia adalah kelakuan badan seseorang bergerak memberi penerangan secara isyarat untuk menterjemahkan suatu makna yang tersendiri dan banyak melibatkan pergerakan tangan. Kajian daripada Albert Mehrabian mengatakan, apabila berlaku komunikasi, 60% hingga 70% adalah hasil daripada bahasa badan dan ia amat mempengaruhi kehidupan manusia dan merangkumi semua peringkat lapisan. Bahasa badan boleh menjelaskan sesuatu aksi atau boleh mengisyaratkan sesuatu makna atau penggunaan kepada lawannya. Bahasa badan boleh menterjermahkan sikap seseorang semasa berkomuniskasi samada seseorang itu dalam mood yang bagus, agresif, memerlukan perhatian dari seseorang, relaks, bersedia, kebosanan, memahami arahan dan sebagainya.

Bahasa badan adalah sama dengan Bahasa isyarat. Bahasa Isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, bahasa tubuh, dan gerak bibir, bukannya suara, untuk berkomunikasi. biasanya dengan mengkombinasikan bentuk tangan, orientasi dan gerak tangan, lengan, dan tubuh, serta ekspresi wajah untuk mengungkapkan pikiran mereka. Sebagai contoh, sentuhan yang dikatakan termasuklah bersalaman, mengenggam tangan, mengelus-gelus, pukulan dan lain- lain. Masing-masing tentang komunikasi ini akan menyampaikan tujuan atau perasaan pada individu yang disentuh, mahupun positif atau pun negative. Yang seterusnya dalah gerakan tubuh. Dalam komunikasi noverbal, kinesik atau gerakan tubuh meliputi isyarat dan sikap tubuh. Tindakan ini biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Contonya, tindakan mengangguk bagi isyarat mengatakan ‘ya’ untuk menjelaskan sesuatu; menunjukkan perasaan. Contoh lain seperti memukul meja menunjukkan kemarahan.

Rajah 3: Contoh Bahasa Badan

Bahasa badan adalah sama dengan Bahasa isyarat. Bahasa Isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, bahasa

Bahasa tubuh merupakan proses pertukaran fikiran dan gagasan di mana pesan yang disampaikan dapat berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, artifak (lambang yang digunakan), diam, waktu, suara, serta postur dan gerakan tubuh pada saat melakukan komunikasi. Hal ini sering dikatakan bahwa dalam berkomunikasi, kata-kata hanya mampu menyampaikan 10% dari pesan yang disampaikan, sementara bahasa tubuh dapat menyampaikan pesan lebih dari

setengah nya. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melakukan bahasa tubuh untuk berinteraksi.

Yang pertama harus kita lakukan adalah Mengenali bahasa tubuh kita sendiri. Perkembangan ini perlu untuk mengelak kesalahfahaman semasa berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya, memastikan apakah bahasa tubuh Anda selaras dengan pesanan Anda. Bahasa tubuh Anda akan efektif jika bahasa tubuh mampu menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Apakah postur tubuh Anda meyakinkan, atau apakah itu membuat Anda tampak tidak meyakinkan? Jika isyarat non-verbal (Bahasa Tubuh) Anda sesuai kata-kata Anda, pesan yang anda sampaikan akan lebih jelas.

setengah nya. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melakukan bahasa tubuh untuk berinteraksi. Yang pertama harus kita

Rajah 4: Pesanan ringkas melalui aplikasi sosial Whatsapp

Jadi jelas disini sebelum melakukan komunikasi dengan orang lain, yang perlu kita kenali adalah diri sendiri, sehingga komunikasi akan terjadi secara berkesan untuk menghindari salah faham dalam penyampaian pesanan atau maklumat. Sebagai contoh, seorang penceramah atau pemberi motivasi kepada pelajar sekolah, mestilah menunjukkan keterampilan, iaitu dengan menggunakan pakaian yang menunjukkan karisma sebagai seorang yang telah Berjaya. Keterampilan, juga merupakan Bahasa badan. Sekiranya penceramah, tidak menunjukkan perubahan dirinya dengan menunjukkan karisma serta kepimpinannya sehingga dia boleh menjadi penceramah sudah tentu proses memotivasikan tidak dapat disamaikan dengan lebih mendalam.

Secara amnya, apabila seorang penceramah bertindak menyampaikan kata- kata motivasinya, hampir 70% pelajar atau pendegar melihat terus kepada

penceramah itu. Sekiranya apa yang disampaikan oleh penceramah bersesuaian dengan keterampilannya, secara tidak langsung pendegar akan menjadikannya sebagai ikutan, contoh ataupun role model. Kehebatan bercakap, gerak tubuh yang mengagumkan dan keterampilan yang menunjukkan keyakinan akan meransang pendegar untuk terus termotivasi.

Tambahan pula, penggunaan Bahasa badan akan mendatang perkara kurang baik terhadap komunikasi. Contohnya apabila kita berada pada situasi tegang, biasanya kita akan sering bermain dengan benda atau alat-alat yang berdekatan. Pada pandangan ahli Bahasa badan tindakan sebigini menunjukkan tindakan tidak setuju , bosan, tidak peduli ataupun muak tentang apa yang dibicarakan. Kesalahan yang seterusnya ialah bermain dengan rambut ketika berinteraksi dengan orang lain. Perkara ini sering kali berlaku bagi pasangan suami isteri atau pasangan kekasih. Jika dilihat dari sudut ini ianya kelihatan manis. Tapi amat berbeza dari sudut pandangan orang lain. Perkembangan ini kerana dianggap kurang sopan dan berkemungkinan inidividu yang melihat terasa mereka digoda.

Jelaslah bahawa, pentingnya bahsa tubuh dalam konteks komunikasi. Hal ini kerana komunikasa melalui sebutan atau Bahasa hanya dapat menyampaikan maklumat, dengan adanya Bahasa badan penyampaian maklumat lebih jelas disampaikan tanpa asda unsur bias atau kesalahfahaman berlaku.