Anda di halaman 1dari 3

TAJUK

Berfikir Secara Positif

OBJEKTIF :

Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. mengetahui maksud pemikiran positif.
2. menyenaraikan
positif.

beberapa

faedah

pemikiran

3. mengamalkan aktiviti pemikiran positif.


MASA

60 minit

BAHAN

:
Lembaran
senario
(Lampiran
4),
Panduan
berfikiran positif
(Lampiran 5).
LANGKAH :
1. GBKSM memberikan satu senario kepada murid
untuk dibincangkan (Lampiran 4).
2. GBKSM akan menganalisa senario bersamasama murid.
3. GBKSM
menerangkan
langkah-langkah
berfikiran secara positif (Lampiran 5):
a. Langkah 1 : Mengenalpasti situasi.
b. Langkah 2 : Menilai kewujudan pemikiran
negatif.
c. Langkah 3 : Menilai sama ada pemikiran
negatif
tersebut sahih/wajar, serta
mempunyai
fakta yang kukuh.
d. Langkah 4 :
dengan

Gantikan

pemikiran

pemikiran

yang

negatif
lebih

munasabah.
4. GBKSM dan murid merumuskan aktiviti yang
dijalankan.
FALSAFAH :
Positif

Kehidupan Lebih Bererti Apabila Fikiran Sentiasa

LAMPIRAN 4

SENARIO
Dipersalahkan Kerana Melakukan Kesalahan
Disiplin

LAMPIRAN 5

Nota Guru
Kemungkinan Respon
i.

Respon Negatif
Pemikiran negatif :Situasi ini akan diterima dengan ungkapan sebegini,
Mesti ada orang cuba menganiaya aku.
Tindakan negatif:Berasa kecil hati. Suka ponteng kelas dan sekolah. Terus bersedih
dan sentiasa mengelak daripada berjumpa rakan dan GBKSM.
Hasil negatif:Tidak dapat menumpukan perhatian kepada pdp dalam kelas.
Keputusan peperiksaan semakin merosot dan mencari alasan untuk
berhenti sekolah.

ii.

Respon Positif
Pemikiran positif:Situasi ini akan diterima dengan ungkapan sebegini,

Aku akan cuba berubah dengan lebih baik pada masa akan
datang.
Tindakan positif:-

Berjumpa dengan GBKSM untuk membincangkan langkah- langkah


bagi memperbaiki diri.
Hasil positif:Berasa selesa dengan diri sendiri dan mempunyai harga diri yang
tinggi. Tidak perlu mengalami stres.