Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Tahunan

Pendidikan Kesihatan Tahun 1

FOKUS

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

9.0

9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat.

Pemakanan

Contoh Aktiviti:
Bahagikan murid mengikut kumpulan kecil.
Murid mengasingkan kad gambar makanan
berkhasiat dan makanan tidak berkhasiat
Murid menghasilkan peta pemikiran i-think
9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat.

Makanan dan
pemakanan yang
berkhasiat
9.0
Pemakanan
Makanan dan
pemakanan yang
berkhasiat

Contoh Aktiviti:
Tunjukkan gambar individu yang berlainan
bentuk badan
Murid meramalkan makanan yang diambil
oleh individu tersebut
Guru menerangkan kepentingan
pengambilan makanan berkhasiat.

9.0

9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat.

Pemakanan

Contoh Aktiviti:
Guru menerangkan cara penyimpanan
makanan dan minum yang bersih dan
selamat
Guru mengagihkan borang kaji selidik
kepada murid.
Lawatan ke kantin sekolah
Murid membuat pemerhatian dan

Makanan dan
pemakanan yang
berkhasiat

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

9.1.1 Mengetahui jenis


makanan yang berkhasiat

CATATAN/EMK
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan Inovasi
Modul: m/s 141

9.1.2 Memahami kepentingan


pengambilan makanan yang
berkhasiat

Perbincangan

9.1.3 Mengaplikasi cara


memyimpan makanan dan
minuman supaya bersih serta
selamat

Perbincangan / Lembaran
Kerja

Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan Inovasi

Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan Inovasi

Rancangan Tahunan
Pendidikan Kesihatan Tahun 1

FOKUS

9.0
Pemakanan
Makanan dan
pemakanan yang
berkhasiat

34

10.0
PERTOLONGAN
CEMAS

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN
melengkapkan borang kaji selidik tersebut.
Pembentangan hasil pemerhatian.
Murid menyatakan cadangan penyimpanan
makanan dan minuman yang bersih dan
selamat.
9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat
Contoh Aktiviti:
Soal jawab tentang kepentingan
pengambilan makanan yang berkhasiat
mengikut waktu makan untuk kesihatan diri
Murid menghasilkan menu makanan
seharian.
Pembentangan murid tentang menu
makanan seharian tersebut.

10.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan


kepentingan bertindak dengan bijak mengikut
situasi

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

CATATAN/EMK

9.1.4 Menganalisi kepentingan


pengambilan sarapan, makan
tengah hari, dan makan malam
yang berkhasiat kepada
kesihatan diri

Bersoal Jawab / Perbincangan


/ Lembaran Kerja

10.1.1 Mengetahui situasi


kecemasan..

Bersoal Jawab / Lembaran


Kerja

Cadangan EMK :
Kreativiti dan Inovasi

Rancangan Tahunan
Pendidikan Kesihatan Tahun 1

FOKUS

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

Cadangan EMK :
Kreativiti dan Inovasi

Situasi Kecemasan Contoh Aktiviti:


Pamerkan kad gambar yang menunjukan
situasi kecemasan
Murid menyatakan situasi yang ditunjukkan
Soal jawab tentang apa perlu lakukan jika
menghadapi situasi tersebut
35

10.0
PERTOLONGAN
CEMAS

10.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan


kepentingan bertindak dengan bijak mengikut
situasi

10.1.2 Memahami tindakan


yang perlu diambil sewaktu
berlaku kecemasan

10.0
PERTOLONGAN

10.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan


kepentingan bertindak dengan bijak mengikut

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

Bersoal Jawab / Lakonan /


Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan Inovasi

Situasi Kecemasan Contoh Aktiviti:


Guru bunyikan siren ambulans, polis dan
bomba.
Murid menunjukan kad gambar ambulans,
polis dan bomba berdasarkan bunyi siren.
Bersoal jawab bila kita akan hubungi
ambulans, polis dan bomba.
Edarkan lembaran kerja.
Bincangkan tindakan yang akan diambil pada
situasi kecemasan tersebut.
Murid lakonkan situasi dengan bantuan guru.
Bincangkan risiko yang akan berlaku jika
tidak meminta bantuan kecemasan
36

CATATAN/EMK

10.1.3 Mengaplikasikan
kemahiran meminta bantuan

Bersoal Jawab / Lakonan /


Lembaran Kerja

Rancangan Tahunan
Pendidikan Kesihatan Tahun 1

FOKUS
CEMAS

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN
situasi

CATATAN/EMK

apabila berlaku kecemasan.

Situasi Kecemasan Contoh Aktiviti:


Guru menunjukan video situasi kecemasan
yang sebenar
Murid menyenaraikan nombor telefon
kecemasan setempat.
Murid menghasilkan dialog menghubungi
pihak bertanggungjawab mengikut kumpulan.
Murid melakukan simulasi menghubungi
pihak bertanggungjawab.

Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan Inovasi

* Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

Rancangan Tahunan
Pendidikan Kesihatan Tahun 1

CATATAN:
Mac 2012

PKSR 1

10-14 April 2012Sukan MSSWLP


Mei 2012

Semester 1

Ogos 2012

PKSR 2

Okt 2012

Semester 2

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

Rancangan Tahunan
Pendidikan Kesihatan Tahun 1

CONTOH RINGKASAN MENGAJARPENDIDIKAN KESIHATAN


Mata Pelajaran dan kelas

Pendidikan Kesihatan Tahun Satu

Tema / Tajuk

Kesihatan diri dan reproduktif

Masa

30 minit

Standard Kandungan

1.2

Standard Pembelajaran

1.2.1 dan 1.2.2

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat:

1. Mempamerkan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak


selamat dengan nada suara dan intonasi yang betul.
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

1. Perbincangan tentang maksud sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat


berdasarkan tayangan klip video.
2. Perbincangan tentang pelbagai situasi sentuhan yang selamat dan tidak selamat.
3. Pelbagaikan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat.
1. Kreativiti
2. Nilai murni

Bahan Bantu Belajar

1. Klip video
2. Kad imbasan

Penilaian Pengajaran dan


pembelajaran

1. Berkata TIDAK dalam pelbagai cara kepada sentuhan tidak


selamat dengan yakin dan tegas.

Refleksi

1. 37 murid dapat berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat.


2. 3 murid masih perlu diberi latihan dengan kemahiran berkata
TIDAK kepada sentuhan tidak selamat. Murid yang tidak dapat
menguasai akan diberi bimbingan dalam kelas seterusnya.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah