Anda di halaman 1dari 2

Edaran 4.

1
CONTOH KERANGKA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
Tahun: Dua
Kumpulan Murid Sudah Menguasai

Kumpulan Murid Belum Menguasai

Topik: Tolak Dalam Lingkungan 1000

Topik: Topik Dalam Lingkungan 100

Standard Pembelajaran:

Standard Pembelajaran:

Menolak sebarang dua nombor hingga


tiga digit tanpa mengumpul semula.

Prosedur
Permulaan

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Kumpulan Murid Sudah Menguasai

Menolak sebarang dua nombor tanpa


mengumpul semula melibatkan
nombor satu digit daripadaa nombor
dua digit

Kumpulan Murid Belum Menguasai

Nyanyian lagu 10 ekor katak


Imbas kembali konsep nilai tempat ratus-puluh-satu merujuk kepada jadual
nilai tempat.

Aktiviti berdikari secara kumpulan


kecil:
Permainan Talking Board
Menyelesaikan soalan dengan
menggunakan kaedah bentuk
lazim.
Rujuk Lampiran A1 untuk contoh
kad.
Aktiviti bersama guru:
Menolak sebarang dua nombor
hingga tiga digit tanpa mengumpul
semula
Guru minta murid menyebut
nombor tiga digit dan nombor dua
digit.
Tulis ayat matematik ( 687 20 = )
Membentuk nombor terbesar dan
nombor terkecil dan mencari beza.

Aktiviti bersama guru:


Mewakili nombor hingga 100
dengan 1 ikatan satu puluh.
Rujuk Lampiran B1 untuk soalan
mastery.

Aktiviti berdikari secara Pair Check:


Murid mengambil kad soalan
daripada bakul soalan.
Mencari jawapan dengan
menggunakan blok asas 10.
Contoh : 90 -10

Guru mengerdarkan lembaran kerja untuk murid yang pelbagai aras


Guru membuat semakan bersama-sama murid

Penutup
Rumusan:
Penolakan nombor dua digit daripada nombor tiga digit tanpa mengumpul
semula.

Edaran 4.1
CONTOH KERANGKA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

LAMPIRAN A1: CONTOH KAD NOMBOR


A. 397 21 =
B. 588 35 =
C. 742 41 =

LAMPIRAN B1: SOALAN MASTERY


Soalan Set B1(i):
Tuliskan nombor tujuh puluh empat.
Tunjukkan tujuh puluh empat
dengan ikatan satu puluh.
Tuliskan nombor tujuh puluh empat.
Tunjukkan tujuh puluh empat
dengan ikatan satu puluh
Keluarkan 3 daripada 74.
Kira bilangan straw yang tinggal.
Soalan Set B1(ii):
Tuliskan satu nombor yang kurang
daripada 100.
Tunjuk nombor dengan
menggunakan ikatan satu puluh.
Membuat operasi tolak dengan
menggunakan ikatan satu puluh.

LAMPIRAN A2: SOALAN PEMIKIRAN


MATEMATIK
Soalan Set A2(i):
Sebutkan ayat matematik yang
dipaparkan?
Terangkan bagaimana untuk
menyelesaikan ayat matematik
tersebut?

LAMPIRAN B2: SOALAN BRIDGE UP


Soalan Set B2(i):
Tunjuk dengan blok asas-10
nombor sembilan puluh. Apakah
digit sa dan digit puluhnya?
Sekiranya kita keluarkan satu rod
puluh daripada 90, apakah digit
puluh sekarang? Apakah yang
sepatutnya kita lakukan?
Jadi, apakah nombor 90 tolak
sepuluh lagi? Bagaimana menulis
nombor itu?