Anda di halaman 1dari 2

1

MATA PELAJARAN/SUBJEK : MATEMATIK


Masa
Tarikh
Kehadiran

JUMAAT
7:40-8:40

Tahun

5 DINAMIK

Tajuk

Bidang
: Nombor dan Operasi
Tajuk
: Nombor Bulat Hingga1 000 000
Standard kandungan
: Nilai Nombor.
Standard Pembelajaran : 1.1 (ii) dan 1.1 (iii)

Bahan Bantu
Mengajar

Buku teks
: Buku Teks Matematik Tahun 5
Buku Rujukan : Lain lain
: Lembaran Kerja

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Kreativiti dan inovasi :


Menyusun mengikut kriteria

Elemen Abad ke21

Kemahiran Komunikasi

Peta Pemikiran

Peta buih

Penilaian PdP

Murid-murid dinilai berdasarkan latihan bertulis.

_ / 34 orang

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


Menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor
hingga 1 000 000.
Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan
digit.
Menjawab 9/10 soalan yang dikemukakan dengan tepat.

Objektif

AKTIVITI
BIL
1.
2.
3.

AKTIVITI
Bijak sifir.
Murid bersoaljawab mengenai nilai tempat dan nilai digit.
Perbincangan secara berpasangan: kenal pasti nilai nombor.

4.

Murid membuat latihan bertulis.

5.

Perbincangan dan semakan latihan.

REFLEKSI
_____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dengan menjawab secara
tepat latihan yang diberikan dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan
Pdp ditangguhkan kerana :
Kursus/Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain:______________________________________
Pengayaan:
Buku Kerja, m/s:_______
Lembaran Kerja
Lain-lain:_____________

Pemulihan:
Buku Kerja, m/s:_______
Lembaran Kerja
Lain-lain:_____________