Anda di halaman 1dari 1

WAKTU BEKERJA BAGI PENGETUA, PK DAN GURU

DAERAH BATU PAHAT


JAWATAN

PENGETU
A
SEMUA PK
DAN
GKMP
GURU
PENGETU
A
PK 1, PK
HEM, PK
KOKO, PK
T.6 DAN
GKMP
PK
PETANG

SESI

SEKOLA
H SATU
SESI

HARI

WAKTU
BEKERJA

AHAD-RABU
KHAMIS
AHAD-RABU
KHAMIS

7.20-4.30
7.20-3.00
7.20-2.30
7.20-2.00

JUMLAH
JAM
(Anggaran
)
9 JAM
7 JAM
7 JAM
6 JAM

AHAD-RABU
KHAMIS

7.20-2.00
7.20-1.30

6 JAM
6 JAM

AHAD-RABU
KHAMIS
AHAD-RABU
KHAMIS

7.20-4.30
7.20-3.00
7.20-2.30
7.20-2.00

9 JAM
7 JAM
7 JAM
6 JAM

AHAD-RABU

11.306.40
12.006.40
7.20-2.00
7.20-1.30
12.006.40
12.306.40

7 JAM

SEKOLA
H DUA
SESI
KHAMIS

GURU
PAGI
GURU
PETANG

AHAD-RABU
KHAMIS
AHAD-RABU
KHAMIS

6 JAM
6 JAM
6 JAM
6 JAM

RUJUKAN

Pekeliling
Perkhidmata
n Bil. 2/2007
Pekeliling
Perkhidmata
n Bil 3/2010
Perintah am
Bab G
PeraturanPeraturan
Pegawai
Awam
(Kelakuan
dan
Tatatertib)
1993

6 JAM

CATATAN:
1. Waktu bekerja ini adalah waktu asas bekerja supaya Pengetua, PK,
GKMP dan Guru sampai ke sekolah sebelum PdP bermula serta
waktu baliknya tidak sama dengan waktu balik murid.
2. Guru bertugas mingguan disarankan supaya datang 30 minit lebih
awal sebelum PdP bermula.