Anda di halaman 1dari 2

JADUAL LATIHAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN ALIGNMENT DIBENGKEL TAYAR

(WAH HIN TYRE SERVICE)

BI
L
1
2
3
4
5

NAMA

NO K/P

WAKTU
PENGGUNAAN
Tarikh

MOHAMAD SHAH ZUAN


HAKIM
MUHAMMAD SYAHKIR AIZAT
BIN SAMSURI
MUHAMMAD HAIKAL BIN
ABDUL HALIM
MUHAMMAD AMIR FIRDAUS
BIN SUHAIMI
MOHAMMAD NASRI
HASIBUAN BIN ALI MUDIN

BHASKARAN A/L MANIAM

MUBIN BIN MUNIR

RHATIK PIRIYAN A/L


VADIVELOO

MATHIRAJ A/L MONOGARAN

10

HASSAN BIN ROSLI

990309106
459
991230106
805
990219106
455
991223085
305
940924105
671
960427105
345
960119105
415
990402106
613
981112105
941
990815107
083

Masa

TANDATANGAN
Pelatih

Wakil
Syarikat

P.Penilai

BUKTI SOKONGAN
Ada

Tiada

.
.
Pegawai Pengesah Dalaman (PPD)
Syarikat

Tandatangan /Cop Wakil