Anda di halaman 1dari 4

Pendidikan Kesihatan

1.2.1 Memahami situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual dan
cara menanganinya
Situasi 1
Rakan anda memperlihatkan senaskah majalah lucah kepada anda di
kawasan sekolah. Anda berasa teruja apabila melihat kandungan majalah
tersebut. Seorang murid lain telah melapor kepada guru disiplin dan anda
telah dipanggil ke bilik disiplin untuk disoal siasat.
1. Apakah penjelasan anda kepada guru disiplin?
2. Sekiranya perbuatan anda tidak diketahui oleh orang lain, apakah yang
anda dapat ramalkan situasi susulan yang akan terjadi kepada anda?

Situasi 2
Anda meminjam telefon abang anda untuk bermain permainan digital.
Ketika menggunakan telefon tersebut, anda dengan tidak sengaja terbuka
fail video lucah. Anda terasa teruja dengan penemuan tersebut. Namun
tindakan anda telah diketahui oleh ayah.
1. Apakah penjelasan anda kepada ayah anda?
2. Sekiranya perbuatan anda tidak diketahui oleh orang lain, apakah yang
anda dapat ramalkan situasi susulan yang akan berlaku kepada anda?

Pendidikan Kesihatan

1.2.1 Memahami situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual dan cara
menanganinya
Situasi 1
Rakan anda memperlihatkan senaskah majalah lucah kepada anda di kawasan
sekolah. Anda berasa teruja apabila melihat kandungan majalah tersebut.
Seorang murid lain telah melapor kepada guru disiplin dan anda telah dipanggil
ke bilik disiplin untuk disoal siasat.
1. Apakah penjelasan anda kepada guru disiplin?
2. Sekiranya perbuatan anda tidak diketahui oleh orang lain, apakah yang
anda dapat ramalkan situasi susulan yang akan terjadi kepada anda?

Situasi 2
Anda meminjam telefon abang anda untuk bermain permainan digital. Ketika
menggunakan telefon tersebut, anda dengan tidak sengaja terbuka fail video
lucah. Anda terasa teruja dengan penemuan tersebut. Namun tindakan anda
telah diketahui oleh ayah.
1. Apakah penjelasan anda kepada ayah anda?
2. Sekiranya perbuatan anda tidak diketahui oleh orang lain, apakah yang anda
dapat ramalkan situasi susulan yang akan berlaku kepada anda?

Pendidikan Kesihatan

1.2.1 Memahami situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual dan cara
menanganinya
Situasi 1
Rakan anda memperlihatkan senaskah majalah lucah kepada anda di kawasan
sekolah. Anda berasa teruja apabila melihat kandungan majalah tersebut.
Seorang murid lain telah melapor kepada guru disiplin dan anda telah dipanggil
ke bilik disiplin untuk disoal siasat.
1. Apakah penjelasan anda kepada guru disiplin?
2. Sekiranya perbuatan anda tidak diketahui oleh orang lain, apakah yang
anda dapat ramalkan situasi susulan yang akan terjadi kepada anda?

Situasi 2
Anda meminjam telefon abang anda untuk bermain permainan digital. Ketika
menggunakan telefon tersebut, anda dengan tidak sengaja terbuka fail video
lucah. Anda terasa teruja dengan penemuan tersebut. Namun tindakan anda
telah diketahui oleh ayah.
1. Apakah penjelasan anda kepada ayah anda?
2. Sekiranya perbuatan anda tidak diketahui oleh orang lain, apakah yang anda
dapat ramalkan situasi susulan yang akan berlaku kepada anda?

Pendidikan Kesihatan

1.2.1 Memahami situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual dan cara
menanganinya
Situasi 1
Rakan anda memperlihatkan senaskah majalah lucah kepada anda di kawasan
sekolah. Anda berasa teruja apabila melihat kandungan majalah tersebut.
Seorang murid lain telah melapor kepada guru disiplin dan anda telah dipanggil
ke bilik disiplin untuk disoal siasat.
1. Apakah penjelasan anda kepada guru disiplin?
2. Sekiranya perbuatan anda tidak diketahui oleh orang lain, apakah yang
anda dapat ramalkan situasi susulan yang akan terjadi kepada anda?

Situasi 2
Anda meminjam telefon abang anda untuk bermain permainan digital. Ketika
menggunakan telefon tersebut, anda dengan tidak sengaja terbuka fail video
lucah. Anda terasa teruja dengan penemuan tersebut. Namun tindakan anda
telah diketahui oleh ayah.
1. Apakah penjelasan anda kepada ayah anda?
2. Sekiranya perbuatan anda tidak diketahui oleh orang lain, apakah yang anda
dapat ramalkan situasi susulan yang akan berlaku kepada anda?