Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN BINDU

MINIT CURAI

Perkara : KURSUS SEMAKAN DSKP KSSR


BAHASA MELAYU TAHUN 1 (2017)
Tempat : SMK SERI GADING

Tarikh : 2 NOVEMBER 2016


Masa : 8:00 pagi 4:30
petang

Anjuran : PPD BATU PAHAT


Pegawai Yang Hadir : JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU
Bil

Perkara

Pendedahan dan informasi ringkas tentang KSSR.


Penerangan tentang kurikulum Bahasa Melayu

DSKP
Terdapat sedikit perubahan di dalam DSKP BM TAHUN
1 (2017) dari segi kemahiran dan aspek :
i. Mendengar dan Bertutur
ii. Membaca
iii. Menulis
iv. Seni Bahasa
v. Tatabahasa

Tindakan /
Makluman
-GPK
-Guru BM

Penekanan terhadap Kemahahiran Abad Ke-21 dan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi kritis, kreatif,
menaakul.

Penambahan Strategi P&P dan Elemen Merentas


Kurikulum.
Pentaksiran
Mentaksir tahap penguasaan kecekapan berbahasa
dalam kempat-empat kemahiran bahasa.
Merupakan aktiviti berterusan .
Berdasarkan 6 Tahap Penguasaan.
Boleh dilaksanakan secara formatif dan sumatif.
Bahan yang diterima:
-DSKP
-Contoh aktiviti dlam penulisan Rancangan Pengajaran
Harian (RPH)

-GPK
-Guru BM

Disediakan oleh :
Disahkan oleh:
............................
............................
( Nur Izzati Binti Jamil)
Guru SK BINDU
\