Anda di halaman 1dari 8

TANDA BUKTI PENCABUTAN INFLANT

TAHUN 2013
NAMA KLINIK
ALAMAT
KODE KLINIK
NO

NAMA PESERTA

: KKB KLUMPU
: DSN BALEDAN, DS KLUMPU
: 1406006
NO. REGESTER

TGL. PELAYANAN

Wyn Srintari

3/2/2013

Mek Seni

3/4/2013

Klumpu, 31 Maret 2013


Petugas KKB Klumpu

( Ni Ketut Rai Kusumawati, A.Md.Keb. )


NIP. 19720109 199203 2 007.

ALAMAT
Dns. Batumadeg
DS. Batumadeg
Dsn. Pengalusan,
Ds. Klumpu

Klumpu, 31 Maret 2013


Petugas KKB Klumpu

Ni Ketut Rai Kusumawati, A.Md.Keb. )


NIP. 19720109 199203 2 007.

LAPORAN PELAYANAN KB BARU


PUSKESMAS NUSA PENIDA III
PUSTU :
KLUMPU
BULAN :
SEPTEMBER
TAHUN : 2016

NO

DUSUN

JLH
PUS
MOP/MOW

1
2
3
4
5

MKJP

JUMLAH PESERTA KB BARU


NON MKJP

IUD

JLH

IMPLANT

SUNTIK PIL

KONDOM

% JUMLAH PESERTA KB BARU


MKJP

JLH MKJP+

LAINNYA

JLH

NON MKJP

MOP/MOW

0.00

JLH

0.00

SUNTIK

100.00

PIL

BALEDAN

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

WARU

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

TIAGAN

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

SUBIA

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

#DIV/0!

234

0.00

IMPLANT

KLIMPU

DESA

0.00

IUD

100.00

Mengetahui :
Plt.Kep.UPT.Pusk.Nusa Penida III

KLUMPU,29 SEPTEMBER 2016


yang membuat laporan.

I Ketut Preana
NIP.19710922 199103 1 001

( Ni kadek omasti )
NIP.19830130200902 2 003

JUMLAH PESERTA KB BARU


NON MKJP
KONDOM

JLH MKJP+

LAINNYA

0.00

0.00

JLH

NON MKJP

200.00

0.00

0.00

200.00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

KLUMPU,29 SEPTEMBER 2016


yang membuat laporan.

( Ni kadek omasti )
NIP.19830130200902 2 003

LAPORAN EFEK SAMPING, KOMPLIKASI, KEGAGALAN AKSEPTOR KB


PUSKESMAS: NUSA PENIDA III
PUSTU
KLUMPU
BULAN
SEPTEMBER
TAHUN
: 2016
JLH
NO

DUSUN

1 klumpu
2 baledan
3 waru
4 tiagan
5 subia

EFEK SAMPING PEMAKAIAN KONTRASEPSI

AKSEP

IUD

TOR

ABS

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

MOP/MOIMPLANT

SUNTIK

ABS % ABS

ABS

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

PIL

KOMPLIKASI PEMAKAIAN KONTRASEPSI


KONDOO. VAG IUD

MOP/MO IMPLANT SUNTIK PIL

KEGAGALAN PEMAKAIAN KONTRASEP

KONDOMO. VAG

IUD

ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

MOP/MO IMPLANTSUNTIK
%

0
0
0
0
0

ABS % ABS % ABS

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

DESA

Mengetahui :
Plt.Kep.UPT.Pusk.Nusa Penida III

KLUMPU,29 SEPTEMBER
yang membuat laporan
.

I Ketut Preana
NIP.19710922 199103 1 001

(NI KADEK OMASTI )


NIP.19830130200902 2

KEGAGALAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI


SUNTIK PIL

KONDOM O. VAG

% ABS % ABS % ABS %

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

KLUMPU,29 SEPTEMBER 2016


yang membuat laporan.

(NI KADEK OMASTI )


NIP.19830130200902 2 003

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

LAPORAN PELAYANAN KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI


PUSKESMAS NUSA PENIDA III
PUSTU :KLUMPU
BULAN : SEPTEMBER
TAHUN : 2016

NO

DUSUN

JLH
PUS

JUMLAH PESERTA KB AKTIF


NON MKJP

MKJP
MOP/MOW IUD

IMPLANT

JLH

SUNTIK

PIL

KONDOM

% JUMLAH PESERTA KB AKTIF


MKJP

JLH MKJP+

LAINNYA

JLH

NON MKJP

MOP/MOW

KLUMPU

BALEDAN

WARU

TIAGAN

SUBIA

DESA

896

IUD

IMPLANT

JLH

SUNTIK

PIL

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

Mengetahui :
Kep.UPT.Pusk.Nusa Penida III

KLUMPU,29 SEPTEMBER 2016


yang membuat laporan.

I Ketut Preana
NIP.19710922 199103 1 001

NI KADEK OMASTI
NIP.19830130200902 2 003

% JUMLAH PESERTA KB AKTIF


NON MKJP
KONDOM

JLH MKJP+

LAINNYA JLH

NON MKJP

#DIV/0!

###

###

#DIV/0!

#DIV/0!

###

###

#DIV/0!

#DIV/0!

###

###

#DIV/0!

#DIV/0!

###

###

#DIV/0!

#DIV/0!

###

###

#DIV/0!

###

###

KLUMPU,29 SEPTEMBER 2016


yang membuat laporan.

NI KADEK OMASTI
NIP.19830130200902 2 003