Anda di halaman 1dari 23

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

1. Kesihatan Diri dan Keluarga.


1.1 Kesihatan Diri.
PENDIDIKAN
a. Amalan pengambilan makanan
KESIHATAN
secara berlebihan;
i. Sebab pengambilan makanan
berlebihan,
Kebiasaan yang tidak dapat
dikawal
Pengambilan terlalu banyak
Pengambilan makanan tidak
seimbang

1.

1. Kecergasan
1.1 Kecergasan Fizikal.
PENDIDIKAN
a. Daya Tahan Kardiovaskular
JASMANI
i. Kaedah latihan,
Prinsip-prinsip latihan.
- Prosedur
latihan
ii. Faedah Latihan
iii.
Aspek-aspek keselamatan
Latihan yang sistematik.
Mengenal pasti kemampuan
tahap dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti.
Kesesuaian pakaian.
Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
- Perlakuan aktiviti
- Disiplin murid.

1.

1. Kecergasan.
1.1 Kecergasan Fizikal
PENDIDIKAN
d. Komposisi Badan
JASMANI

1.

2.
3.

2.

3.

2.
3.
4.

Menyatakan faktor-faktor yang


mengakibatkan amalan
pengambilan makanan yang
berlebihan.
Menghuraikan cara mengatasi
amalan pengambilan makanan
secara berlebihan.
Kesyukuran.

CADANGA

1.
2.
3.

Perbincan
kecil tenta
makanan
Sumbang
Mencari m
media

Mendefinisikan daya tahan


kardiovaskular.
Melakukan latihan Parlov, Larian
Piramid dan Lompat Tali mengikut
prosedur untuk meningkatkan daya
tahan kardiovaskular.
Keyakinan diri.

1.

Menyatakan maksud komposisi


badan.
Mengukur komposisi lemak badan
dengan kaliper sekurang-kurangnya
di tiga bahagian badan.
Menyatakan cara mengira Indeks
Jisim Badan. (BMI)
Kesedaran.

Mengambil uk
badan menggu
kulit.
Merekod perub
Mengira Indek
Membincangk
komposisi bad
merujuk k
Peratusan

2.
3.
4.

Melakuka
(>20 mini
Lompat ta
berkumpu
Membinc
daya taha
terhadap
Menunjuk
mengira k
selepas a
kardiovas
Mengira k

MINGGU

WAKTU

PENDIDIKAN
JASMANI

PENDIDIKAN
KESIHATAN

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGA

2. Kemahiran
2.2 Olahraga
a. Balapan
i. Kemahiran Acara Jalan Kaki
- Fasa seretan
- Fasa tolakan
- Fasa sokongan sebelah kaki
- Fasa pemulihan
- Undang-undang dan peraturan
.kedudukan pejalan kaki dalam
lorong.
.Susunan pejalan kaki di
dalam
lorong.
ii. Aspekaspek keselamatan.

1.
2.
3.

Melakukan kemahiran asas lumba 1.


jalan kaki dengan teknik yang sah
dan selamat.
2.
Menyatakan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil kira
dalam acara jalan kaki.
3.
Keyakinan diri.
4.

1. Kesihatan Diri dan Keluarga.


1.1 Kesihatan Diri.
a. Amalan pengambilan makanan
secara berlebihan
ii.Kesan amalan pengambilan makanan
berlebihan
berat badan berlebihan
obesiti

1.

Mendefinisikan berat badan


berlebihan dan obesiti.
Menyatakan
faktor-faktor
yang
mengakibatkan
pengambilan makanan yang
berlebihan.
Kesedaran.

1. Kecergasan
1.1 Kecergasan Fizikal.
f. Kelajuan
i. Cadangan Aktiviti,
Melantun bola
sambil berlari
30m
ii. Kaedah Latihan
Prinsip-prinsip
latihan.
Prosedur Latihan
iii. Faedah
Latihan
iv. Aspek-aspek keselamatan

1.
2.
3.
4.

2.
3.

Melakuka
dalam ac
Perbincan
undangun
asas dala
Menamak
digunaka
Menyatak

1. Perbincangan
pengambilan m
2. Sumbangsara
3. Menyediakan

PENDIDIKAN
JASMANI

Mendefinisikan maksud kelajuan.


Melakukan sekurang-kurangnya
dua aktiviti kelajuan dengan betul
dan selamat.
Mengetahui otot utama dan
sistem tenaga dominan dalam
aktivit kelajuan. Keyakinan diri

1.
2.
3.

4.
5.

Melakuka
Membinc
faedah la
Membinc
keselama
kira dalam
kelajuan.
Melabel d
otot yang
kelajuan.
Membinc
yang terli
kelajuan.

MINGGU

WAKTU

PENDIDIKAN
JASMANI

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

1. Kecergasan.
1.1 Kecergasan Fizikal
b. Daya Tahan Otot.
i. Cadangan Aktiviti
- Shoulder press
Hamstring curl
Genggam tangan
Bangkit tubi silang
Half squat
ii. Kaedah Latihan
Prinsip dan Prosedur Latihan
iii.
Faedah Latihan
iv. Aspek-aspek Keselamatan

1.
2.
3.
4.

CADANGA

Mendefinisikan daya tahan otot.


Melakukan sekurang-kurangnya
empat aktiviti daya tahan otot
dengan kaedah yang betul.
Menyatakan kaedah dan faedah
melakukan aktiviti daya tahan otot.
Keyakinan diri.

1.
2.
3.
4.

Melakuka
otot.
Menunjuk
aktiviti da
kaedah y
Melabel d
otototot u
dalam ak
Membinc
kecergas
dalam ke
dalam su

4
2. Kemahiran
2.2 Olahraga
PENDIDIKAN
a. Balapan
JASMANI
i. Kemahiran Acara Jalan Kaki
Fasa sokongan sebelah kaki
Fasa pemulihan
ii. Aspek-aspek
keselamatan.

1.

Kesihatan Diri dan Keluarga.


1.1
Kesihatan Diri.
PENDIDIKAN
a. Amalan pengambilan makanan
KESIHATAN
secara berlebihan;
ii. Kesan pengambilan makan
berlebihan,
- Berat badan berlebihan
- Obesiti
1. Kecergasan
1.1 Kecergasan Fizikal.
PENDIDIKAN
g. Prinsip Latihan
JASMANI
Prinsip latihan
- Kebolehbalikan
- Perbezaan Individu

1.
2.
3.

Melakukan kemahiran asas acara


1.
jalan kaki dengan teknik yang betul
2.
dan selamat.
Menganalisis
fasa
pergerakan
dalam acara jalan kaki.
3.
Keyakinan diri.

Melakuka
dalam ac
Membinc
keselama
kira dalam
Menyedia
berkaitan
kaki.
Menamakan
digunakan da

1. Mendefinisikan berat badan berlebihan1.


dan obesiti dan indeks jisim badan.
2. Menghuraikan cara mengatasi amalan 2.
pengambilan makanan secara
3.
berlebihan.
3. Kesyukuran dan keyakinan diri.
4.

Mendefinisikan maksud kebolehbalikan1.


dan perbezaan individu.
Merancang jadual program kecergasan
diri berasaskan prinsip kebolehbalikan 2.
dan perbezaan individu.
3.
Kerjasama semasa aktiviti.

Perbincangan
pengambilan m
Sumbangsara
Mencari maklu
sumber.
Pembentanga

Membincangk
dan menyejuk
kumpulan.
Membincangk
latihan.
Latihan aerobi
- berjalan
turun naik
4. Latihan beban
5. Membincangk
kecergasan di
dengan prinsip

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

PENDIDIKAN
JASMANI
Ujian Pra UDTA (Ujian
Daya Tenaga Asas)

6
PENDIDIKAN
JASMANI
Ujian Pra UDTA (Ujian
Daya Tenaga Asas)

CADANGA

P Melakukan aktiviti UDTA dengan


teknik lakuan yang betul. K
Menyatakan faktor-faktor yang
mengakibatkan pengambilan
makanan yang berlebihan. A
Bekerjasama antara kawan
kesedaran terhadap keupayaan diri.

Melakukan akt
berpasangan.
1. Tekan tub
2. Bangkit tu
3. Jangkaua
4. Larian 150

P Melakukan aktiviti UDTA dengan


teknik lakuan yang betul. K
Menyatakan faktor-faktor yang
mengakibatkan pengambilan
makanan yang berlebihan.
A Bekerjasama antara kawan
kesedaran terhadap keupayaan diri.

Melakukan akt
berpasangan.
1. Tekan tub
- Bangkit tubi.
- Jangkauan me
- Larian 1500 m

1. Kesihatan Diri dan Keluarga.


1.1 Kesihatan Diri.
a. Amalan pengambilan makanan
secara berlebihan;
iii. Cara mengatasi berat badan
berlebihan,
Makan mengikut masa
- Makan mengikut piramid
makanan
Kurang kuantiti makanan
mengikut keperluan kalori

1.

2. Kemahiran
2.2 Olahraga.
PENDIDIKAN
a. Balapan
JASMANI
i. Kemahiran - Acara Jalan Kaki
- Fasa sokongan sebelah kaki
- Fasa pemulihan
ii.
Aspek-aspek keselamatan

1.

2. Kemahiran
2.2 Olahraga.
PENDIDIKAN
a. Balapan
JASMANI
Kemahiran - Acara Jalan Kaki
- Fasa sokongan sebelah kaki
Fasa pemulihan
Undang-undang dan
Aspek-aspek keselamatan
Latihan yang sistematik.

1.

PENDIDIKAN
KESIHATAN

OBJEKTIF

2.
3.

2.
3.

2.
3.
peraturan.
-

Menghuraikan cara mengatasi


amalam pengambilan makanan
secara berlebihan.
Menilai
status
berat
badan
mengikut kategori.
Kesedaran.

1.
2.

Perbinc
Senarai
berat ba
obesiti.

Mengenalpasti otot-otot utama yang 1.


digunakan dalam acara jalan kaki.
Menganalisis fasa pergerakan
2.
dalam lumba jalan kaki.
Keyakinan diri.
3.
4.

Melakuka
dalam ac
Perlaksan
hadapan.
Sokongan
Perlaksan
belakang

Melakukan kemahiran asas jalan


kaki dengan teknik yang betul dan
selamat.
Menyatakan undang-undang dan
peraturan dalam acara jalan kaki.
Keyakinan diri.

Melakuka
dalam ac
maju dala
Membinc
undang d
dalam ac
Menyedia
berkaitan
kaki.

1.
2.
3.
4.

MINGGU

WAKTU

PENDIDIKAN
JASMANI

10

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

2. Kemahiran
2.2 Olahraga
a. Padang
i. Kemahiran Acara Lempar
Cakera
- Teknik pegangan
- Fasa persediaan
ii. Aspekaspek keselamatan.

1.
2.
3.

1. Kesihatan Diri dan Keluarga.


1.1 Kesihatan Diri.
PENDIDIKAN
a. Amalan pengambilan makanan
KESIHATAN
secara berlebihan;
iii. Cara mengatasi berat badan
berlebihan,
Makan mengikut masa
- Makan mengikut piramid
makanan
Kurang kuantiti makanan
mengikut keperluan kalori

1.

2. Kemahiran
2.2 Olahraga
PENDIDIKAN
a. Padang
JASMANI
i. Kemahiran Acara Lempar
Cakera
- Fasa Putaran
ii. Aspekaspek keselamatan.

1.
2.
3.

2.
3.

2. Kemahiran
2.2 Olahraga
PENDIDIKAN
a. Padang
JASMANI
i. Kemahiran Acara Lempar
Cakera
- Fasa Lemparan
*Sudut pelepasan
*Kedudukan badan
- Fasa Ikut Lajak
ii. Aspekaspek keselamatan.

1.
2.
3.

Melakukan kemahiran asas lempar


cakera dengan teknik yang betul
dan selamat..
Menyatakan teknik lakuan lempar
cakera yang betul
Keyakinan diri dan keselamatan.

CADANGA

1.
2.
3.

Menghuraikan cara mengatasi


1.
amalan pengambilan makanan
secara berlebihan.
Menilai
status
berat
badan 2.
mengikut kategori.
3.
Bersyukur dan keinsafan.
4.

Perbincan
pengamb
berlebiha
Sumbang
Mengump
pelbagai
Huraian h

Melakukan kemahiran acara lempar 1.


cakera dengan teknik yang betul
2.
dan selamat.
3.
Mengenal pasti otot utama yang
digunakan dalam acara lempar
cakera.
Keyakinan diri.

Ansur ma
kemahira
- fasa put
Perbincan
keselama
kira dalam
Melakuka
dalam ac

4.

Menamak
yang digu
lempar ca

Menganalisis fasa pergerakan


1. Ansur ma
dalam acara lempar cakera.
kemahira
Melakukan kemahiran acara lempar
- fasa pers
cakera dengan teknik yang betul
- fasa puta
dan selamat.
- fasa lemp
Keyakinan diri.
- fasa ikut l
2. Membinc
3.

4.

Melakuka
dalam ac
Membinc
pergeraka
cakera.
Membinc
keselamta
kira dalam

pergeraka
cakera.
Perbincan
keselama
kira dalam

Membinc
pergeraka

MINGGU

10

11

12

WAKTU

OBJEKTIF

CADANGA

2. Kemahiran
2.2 Olahraga
PENDIDIKAN
a. Padang
JASMANI
i. Kemahiran Acara Lempar
Cakera
- Undang-undang dan
peraturan
ii. Aspekaspek keselamatan.

1.

1.
2.
3.

Latihan m
asas dala
cakera.
Perbincan
undangun
asas dala
cakera. M
individu b
lempar ca

1. Kesihatan Diri dan Keluarga.


1.1 Kesihatan Diri.
PENDIDIKAN
b. Indeks Jisim Badan =
KESIHATAN
Body
Mass Index (BMI)
i. Definisi
ii. Formula BMI
BMI = Berat Badan (KG)
Tinggi (m)

Mengira status berat badan berdasarkan 1.


formula BMI.
2.
Menilai status berat badan mengikut
kategori.
Kesedaran dan kesyukuran.

Mengira I
mengikut
Menentuk
mengikut

1. Kesihatan Diri dan Keluarga.


1.2 Kekeluargaan.
PENDIDIKAN
Institusi kekeluargaan;
KESIHATAN
i. Perkahwinan,
Ikatan yang sah antara lelaki
perempuan.
Mengikut hukum agama dan
norma masyarakat.

1.
2.
3.

Perbincan
kecil tenta
mengikut
norma ma
Membuat
gambar p
Menyedia

2.
3.

dan

1. Kecergasan.
1.1 Kecergasan Fizikal
PENDIDIKAN
a. Daya Tahan Kardiovaskular
JASMANI
i. Cadangan aktiviti :

Parlov

Larian Piramid

Jump Rope

PENDIDIKAN
JASMANI
12

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

1.
2.

3.

2. Kemahiran
2.1 Permainan
a. Bola Tampar
i. Kemahiran;
- Menyangga
- Servis
ii. Aspekaspek keselamatan.

1.
2.
3.

Melakukan kemahiran asas lempar


cakera dengan teknik yang betul
dan selamat.
Menyatakan undang-undang dan
peraturan dalam acara lempar
cakera.
Keyakinan diri.

Menjelaskan tentang institusi


perkahwinan.
Menerangkan tanggungjawab
setiap ahli keluarga bagi memupuk
sebuah keluarga bahagia.
Kesedaran dan tanggungjawab

1.

Melakukan langkah-langkah
keselamatan dalam melaksanakan
aktiviti daya tahan kardiovaskular.
Melakukan sekurang-kurangnya
satu aktiviti daya tahan
kardiovaskular
dengan
kaedah yang betul.
Keyakinan diri.

1.

2.
3.

2.
3.

Melakuka
piramid, k
latihan se
berkumpu
Membinc
daya taha
terhadap
Menyedia
berkaitan
larian pira

4.

Mengira k

Melakukan kemahiran menyangga 1. Melakuka


dan servis dengan teknik yang betul
strategi a
dan selamat.
berpasan
Menyatakan aspek-aspek
2. Mengikut
keselamatan yang perlu diambil kira - persediaan
dalam permainan bola tampar.
- perlaksanaan
Keyakinan diri dan kerjasama.
- ikut lajak
3. Membinc
keselama
diambil ki
bola tamp

MINGGU

WAKTU

PENDIDIKAN
KESIHATAN

13

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

1. Kesihatan Diri dan Keluarga.


1.1 Perkahwinan.
ikatan yang sah antara lelaki dan
perempuan.
mengikut hukum agama dan
norma masyarakat.
1.2
Kekeluargaan
Institusi kekeluargaan
ii. Kebahagiaan dalam hidup
berkeluarga,
Bertanggungjawab menjaga
nama baik keluarga
- Saling
memahami,
menyayangi
dan
menghormati.

1.
2.
3.
4.

1. Kecergasan
1.1 Kecergasan Fizikal.
PENDIDIKAN
f. Kelajuan
JASMANI
i. Kaedah Latihan
- Prinsip dan Prosedur Latihan
ii. Faedah Latihan
iii. Aspek-aspek keselamatan

1.

1. Kecergasan.
1.1 Kecergasan Fizikal
PENDIDIKAN
b. Daya Tahan Otot.
JASMANI
Cadangan aktiviti :

Shoulder press

Hamstring curl

Genggm tangan

Bangkit tubi silang

Half squat
ii. Kaedah Latihan
- Prinsip dan Prosedur Latihan
iii. Faedah Latihan
iii.Aspek-aspek Keselamatan

1.

2.
3.

2.
3.

Menjelaskan tentang institusi


perkahwinan.
Menerangkan tanggungjawab
setiap ahli keluarga yang memupuk
sebuah keluarga bahagia.
Membincangkan ciri-ciri keluarga
bahagia.
Bertanggungjawab.

CADANGA

1.
2.
3.
4.

Perbincan
tanggung
Main pera
isteri, ana
tayangan
Menyedia

Melakukan sekurang-kurangnya
1.
dua aktiviti kelajuan dengan betul
2.
dan selamat.
Menyatakan
faedah
melakukan 3.
aktiviti kelajuan.
Kesedaran.
4.

Melakuka
Perbincan
faedah la
Perbincan
kompone
sukan da
Berlari sa
bola hoki

Melakukan sekurang-kurangnya
empat aktiviti daya tahan otot
dengan kaedah yang betul.
Menyatakan kaedah dan faedah
melakukan aktiviti daya tahan otot.
Menyedari faedah latihan.

Melakuka
otot - gen
tubi silang
Menunjuk
aktiviti da
kaedah y
Membinc
kecergas
dalam ke
dalam su
Membinc
keselama
kira dalam
daya taha

1.
2.
3.

4.

5.

Melakuka

yang dira

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGA

14
PENDIDIKAN
JASMANI

15

2. Kemahiran
2.1 Permainan
a. Bola Tampar
i. Kemahiran;
- Menyangga
- Servis
aspek keselamatan.

1.
2.
3.
ii. Aspek-

1. Kesihatan Diri dan Keluarga.


1.2 Kekeluargaan
PENDIDIKAN
Institusi kekeluargaan
KESIHATAN
iii. Seks sebelum kahwin
- Mengapa seks sebelum
kahwin dilarang?
- Belajar mengatakan tidak
kepada seks sebelum kahwin.

PENDIDIKAN
JASMANI
15

1.
2.
3.

2. Kemahiran
2.1 Permainan
a. Bola Tampar
i. Kemahiran;
Mengumpan
- Merejam
ii. Aspek-aspek keselamatan.

1.
2.

3.

PENDIDIKAN
JASMANI

1. Kecergasan.
1.1 Kecergasan Fizikal
b. Daya Tahan Otot.
i. Kaedah Latihan
- Prinsip dan Prosedur Latihan
ii. Faedah Latihan
iii. Aspek-aspek Keselamatan

1.
2.
3.

Melakukan kemahiran menyangga


1.
dan servis dengan teknik yang betul 2.
dan selamat.
3.
Menyatakan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
perhatian dalam permainan bola
tampar.
Keseronokan.

Melakuka
menyang
kumpulan
Perbincan
keselama
bola tamp
Membinc
kesalahan
lakuan da
tampar.

4.

Menamak
digunaka
permaina

Mengenalpasti cara menyatakan


tidak apabila menghadapi sesuatu
situasi.
Membincangkan isu-isu semasa
kekeluargaan.
Kesedaran.

1.

Perbincan
guru tenta
masalah
Mendeng
penceram
Menonton
berkaitan

Melakukan kemahiran
mengumpan dan merejam dengan
teknik yang betul dan selamat.
Menyatakan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
perhatian dalam permainan bola
tampar.
Keseronokan.

1.

Melakukan sekurang-kurangnya
empat aktiviti daya tahan otot
dengan kaedah yang betul.
Menamakan lima otot utama yang
terlibat dalam aktiviti daya tahan
otot.
Kesedaran.

2.
3.

2.
3.

4.

Menamak
digunaka
permaina

1.

Menunjuk
aktiviti da
kaedah y
Melakuka
otot:
- lompat s
seli ber
beban - m
naik turu
bersama

2.

Melakuka
- mengum
dalam ku
Perbincan
aspekasp
dalam pe
Membinc
kesalahan
lakuan da
tampar.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

16

PENDIDIKAN
JASMANI

2. Kemahiran
2.1 Permainan
a. Bola Tampar
i. Kemahiran;
Mengumpan
ii. Aspek-aspek
keselamatan.

1.

1.
2.

PENDIDIKAN
KESIHATAN

17

PENDIDIKAN
JASMANI

Melakukan kemahiran mengumpan


dengan
teknik yang betul dan selamat.
Menyatakan sekurang-kurangnya
empat kesalahan teknik lakuan
dalam permainan bola tampar.
Keseronokan.

CADANGA

3.
4.

Menamak
utama ya
daya taha
Merekod

1.

Melakuka
- mengum
Perbincan
kesalahan
permaina
Membinc
keselama
kira dalam
tampar.

1.
2.

2. Gaya Hidup Sihat.


2.1 Pemakanan
a. Makanan yang diambil hendaklah
mengikut;
i. Umur
ii.
Jantina
iii.
Aktiviti
iv.
Fisiologi

1.
2.
3.

Mengenalpasti keperluan makanan 1.


mengikut umur, jantina, aktiviti
fizikal dan keperluan fisiologi.
Menerangkan keperluan
pengambilan makanan berdasarkan 2.
umur, aktiviti fizikal dan fisiologi
3.
seseorang.
Kesedaran.

Perbincan
pembenta
jadual Ke
(RDA).
Mencari m
pelbagai
Menyedia
tentang p
fungsinya

2. Kemahiran
2.1 Permainan
a. Bola Tampar
i. Kemahiran;
- Merejam
Menghadang
ii. Aspek-aspek
keselamatan.

1.

Melakukan kemahiran merejam


dan menghadang dengan teknik
yang betul dan selamat.
Menyatakan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
perhatian dalam permainan bola
tampar.
Keseronokan.

Melakuka
dan meng
kumpulan
Perbincan
keselama
bola tamp
Membinc
kesalahan
lakuan da
tampar.
Menamak
digunaka
permaina

2.

3.

1.
2.
3.

4.

PENDIDIKAN
JASMANI

18

1. Kecergasan.
1.1 Kecergasan Fizikal
e. Kuasa
i. Cadangan aktiviti :

Lompat ke atas peti lombol

Bounding

Shoulder press

Lompat kangaroo

Lari lutut tinggi


ii. Kaedah
Latihan
- Prinsip dan Prosedur Latihan
iii. Faedah Latihan
iv. Aspek-aspek Keselamatan

1.
2.
3.

Melakukan sekurang-kurangnya
1.
empat aktiviti kuasa dengan kaedah
yang betul dan selamat.
Menyatakan maksud kuasa.
Keyakinan diri.
2.
3.
4.

Melakuka
individu:
lompat ke
bounding
tekan tub
lompat ka
kaedah d
kuasa.
Membinc
keselama
kira dalam
kuasa.
Menyedia
berkaitan

MINGGU

WAKTU

PENDIDIKAN
JASMANI

18

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

2. Kemahiran
2.1 Permainan
a. Bola Tampar
i. Kemahiran;
Merejam
- Menghadang
ii. Aspek-aspek keselamatan.

2. Gaya Hidup Sihat.


2.1 Pemakanan
PENDIDIKAN
a. Makanan yang diambil hendaklah
KESIHATAN
mengikut;
i. Umur
ii.
Jantina
iii.
Aktiviti
iv.
Fisiologi

19

PENDIDIKAN
JASMANI

2. Kemahiran
2.1 Permainan
a. Bola Tampar
i. Kemahiran;
- Undang-undang dan
peraturan
ii. Aspekaspek keselamatan.

OBJEKTIF

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Melakuka
dan meng
kumpulan
Perbincan
keselama
bola tamp
Membinc
kesalahan
lakuan da
tampar.

4.

Menamak
digunaka
permaina

1.
2.
3.

Menyatakan kepentingan Saranan


1.
Pengambilan Makanan (RDA)
mengikut kumpulan umur.
Menerangkan kandungan kalori
makanan mengikut keperluan umur,
jantina, aktiviti fizikal dan keperluan
2.
fisologi.
Keinsafan dan bersyukur.

Perbincan
kecil men
makanan
umur, jan
Mencari m
pelbagai
Pembenta
mengikut

1.

Melakukan sekurang-kurangnya
empat kemahiran asas bola
tampar dengan teknik yang betul
dan selamat.
Menyatakan undang-undang dan
peraturan asas dalam permainan
bola tampar.
Keseronokan.

Melakuka
asas bola
Menyatak
lakuan da
tampar.
Perbincan
keselama
bola tamp
Membinc
undang-u
asas dala
tampar.
Menyedia
berkaitan
asas bola

2.
3.

Melakukan kemahiran merejam


dan menghadang dengan teknik
yang betul dan selamat.
Menyatakan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
perhatian dalam permainan bola
tampar.
Keseronokan.

CADANGA

1.
2.
3.

4.

5.

10

MINGGU

WAKTU

PENDIDIKAN
JASMANI

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

2. Kemahiran
2.1 Permainan
b. Softbol
i. Kemahiran;
- Membaling dan menyambut
ii. Aspek-aspek keselamatan.

OBJEKTIF

1.
2.
3.

Melakukan kemahiran membaling


dan menyambut dengan teknik
yang betul dan selamat.
Melakukan langkah-langkah
keselamatan dalam permainan
softbol.
Keseronokan.

CADANGA

1.
2.
3.

Melakuka
dalam me
membalin
Membuat
kumpulan
Perbincan
keselama
bola tamp

4.

Membinc
kesalahan
lakuan da

Melakukan kemahiran membaling


dan menyambut dengan teknik
yang betul dan selamat.
Menyatakan sekurang-kurangnya
empat kesalahan teknik lakuan
dalam permainan sofbol.
Keseronokan.

1.

Ansur ma
membuat
membalin
bola. Mem
dalam ku
Perbincan
keselama
bola tamp

Menyatakan Keperluan Diet Harian


(RDA) mengikut kumpulan umur.
Mengenalpasti keperluan
pengambilan makanan mengikut
umur, jantina, aktiviti fizikal dan
keperluan fisiologi.
Kesedaran dan kesyukuran.

1.

20
PENDIDIKAN
JASMANI

2. Kemahiran
2.1 Permainan
b. Softbol
i. Kemahiran;
- Membaling dan menyambut
ii. Aspek-aspek keselamatan.

2. Gaya Hidup Sihat.


2.1 Pemakanan
PENDIDIKAN
b. Keperluan Diet Harian (RDA)
KESIHATAN

1.
2.
3.

1.
2.
3.

2.
3.

2.
3.

Perbincan
pembenta
jadual Ke
(RDA).
Mencari m
pelbagai
Melapork

4.

Membuat

Menerangkan keperluan
pengambilan makanan berdasarkan
umur, jantina, aktiviti fizikal dan
fisiologi seseorang.
Memberi beberapa contoh jenis
makanan yang bersesuaian dengan
kandungan kalori.
Kesedaran dan kesyukuran

1.

Perbincan
kecil.
Membuat
Melapork
Piramid m

Melakukan kemahiran memukul


dengan teknik yang betul dan
selamat.
Menyatakan sekurang-kurangnya
empat (4) kesalahan teknik lakuan
dalam permainan sotbol.
Keyakinan dan keseronokan.

1.
2.

Melakuka
fasa pers
fasa perla
ikut lajak
Perbincan
keselama
Softbol.

3.

Membinc
kesalahan
lakuan da

21
2. Gaya Hidup Sihat.
2.1 Pemakanan
PENDIDIKAN
b. Keperluan Diet Harian (RDA)

1.

KESIHATAN

2.
3.

PENDIDIKAN
JASMANI

2. Kemahiran
2.1 Permainan
b. Sofbol
i. Kemahiran;
Memukul
ii. Aspek-aspek
keselamatan.

1.
2.
3.

11

2.
3.
4.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGA

4.

Membinc
berbahay
permaina

1.
2.

Melakuka
menampa
- fasa pers
- fasa perla
- Fasa ikut
Perbincan
keselama
softbol.

3.

Membinc
kesalahan
lakuan da

Mengaitkan nilai diri dengan stres .


Menyatakan jenis situasi yang
menyebabkan stres.
Kesedaran penghargaan kendiri.

1.

Perbincan
dan tahap
Menyena
stres pos

Melakukan jenis aktiviti yang


berasaskan kepada kelajuan
dengan kemahiran.
Menyatakan faedah latihan
kelajuan.
Keyakinan diri.

1.
2.
3.
4.

2
2
PENDIDIKAN
JASMANI

2. Kemahiran
2.1 Permainan
b. Sofbol
i. Kemahiran;
Menampan
ii. Aspek-aspek
keselamatan.

2. Gaya Hidup Sihat.


2.2 Pengurusan Konflik dan Stres.
PENDIDIKAN
a. Situasi yang menyebabkan stres;
KESIHATAN
Peperiksaan
Masalah perhubungan rakan
sebaya
dan keluarga

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Melakukan kemahiran menampan


dengan teknik yang betul dan
selamat.
Menyatakan aspek-aspek
keselamatan dalam permainan
sofbol.
Keyakinan dan keseronokan.

2.

23

PENDIDIKAN
JASMANI
23

1. Kecergasan
1.1 Kecergasan Fizikal.
f. Kelajuan
i. Cadangan aktiviti :

Melantun bola sambil berlari 30


meter.

Berlari sambil mengawal bola


hoki 30 meter. Jump rope
ii. Kaedah latihan,
- Prinsip dan prosedur latihan
iii. Faedah Latihan
iv. Aspek-aspek keselamatan

1.
2.
3.

12

Melakuka
Perbincan
mengena
latihan.
Melabel d
otototot y
melakuka
Membinc
yang terli
kelajuan.

MINGGU

WAKTU

PENDIDIKAN
JASMANI

24

PENDIDIKAN
JASMANI

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

1. Kecergasan
1.1 Kecergasan Fizikal.
b. Daya Tahan Otot
i. Kaedah latihan,
- Prinsip dan prosedur latihan
ii. Faedah Latihan
iii. Aspek-aspek keselamatan

2. Kemahiran
2.1 Permainan
b. Sofbol
i. Kemahiran;
- Pitching
aspek keselamatan.

OBJEKTIF

1.
2.
3.

1.

ii. Aspek-

2.
3.

CADANGA

Melakukan prosedur aktiviti latihan


bebanan untuk meningkatkan daya
tahan otot.
Menyatakan kaedah dan faedah
latihan daya tahan otot.
Kesedaran dan kesyukuran.

1.

Melakuka
- half squa
- shoulder
2. Menunjuk
aktiviti dy
kaedah y
3.
Membinc
kecergas
dalam ke
dalam su

Melakukan kemahiran pitching


dengan teknik yang betul dan
selamat.
Menyatakan langkah-langkah
keselamatan.
Keyakinan diri.

1.
2.

3.

4.

PENDIDIKAN
KESIHATAN

25

PENDIDIKAN
JASMANI

2. Gaya Hidup Sihat.


2.2 Pengurusan Konflik dan Stres.
b. Perhubungan Kendiri,
- Meningkatkan nilai diri

1.
2.

2. Kemahiran
2.1 Permainan
b. Sofbol
i. Kemahiran;
- Larian base / anak tapak
ii. Aspek-aspek keselamatan.

1.
2.
3.

3.

Mengaitkan nilai diri dengan stres.


Mengenalpasti cara mengatasi
stres.
Membincangkan cara mengatasi
stres.

1.

Melakukan larian base dengan


teknik yang betul dan selamat.
Menyatakan langkah-langkah
keselamatan dalam permainan
sofbol.
Keseronokan.

1. Aktiviti lar
2. - larian pak
- larian tan
- larian me
Perbincan
keselama
sofbol.

2.
3.

3.

13

Melakuka
fasa pers
fasa perla
fasa ikut l
berpasan
aspek kes
diambil ki
sofbol.
Membinc
berbahay
permaina
Menamak
digunaka
pitching.

Perbincan
kecil cara
Mengump
pelbagai
Pembenta

Membinc
kesalahan
lakuan da

MINGGU

26

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

1. Kecergasan.
1.1 Kecergasan Fizikal
PENDIDIKAN
c. Kekuatan Otot.
JASMANI
Cadangan aktiviti :
Bench press
Hamstring curl
Bangkit tubi silang (bersama beban)
Half squat
ii. Kaedah Latihan
- Prinsip dan Prosedur Latihan
iii. Faedah Latihan
iv. Aspek-aspek Keselamatan

PENDIDIKAN
JASMANI

2. Kemahiran
2.1 Permainan
b. Sofbol
Kemahiran;
- Memadang
Aspek-aspek keselamatan

OBJEKTIF

1.
2.
3.

1.
2.
3.

26

CADANGA

Mengaplikasikan kekuatan otot


1. Perbincan
dalm kehidupan harian, sukan dan
keselama
permainan.
kekuatan
Merancang aktiviti yang sistematik 2. Melakuka
untuk latihan kekuatan otot.
maju:
Keyakinan diri.
- bisep curl
- mendagu
- tekan tubi
- bench press
3. Membinc
aktiviti se
aktiviti ya
dicadangkan
meningkatka
otot.

Melakukan kemahiran memadang


dengan teknik yang betul dan
selamat.
Menyatakan langkah-langkah
keselamatan dalam permainan
sofbol.
Keseronokan.

1.
2.
3.

4.

27

2. Gaya Hidup Sihat.


2.3 Penyalahgunaan Bahan.
PENDIDIKAN
a. Kronologi pengambilan dadah,
KESIHATAN
- Pencetus pengambilan dadah
- Pengambilan dadah
- Kesan pengambilan dadah

1.

2. Kemahiran
2.1 Permainan
PENDIDIKAN
b. Sofbol
JASMANI i. Kemahiran;
- Undang-undang dan
peraturan
ii. Aspek-aspek keselamatan

1.

2.
3.

2.
3.
4.

14

Menyatakan implikasi pengambilan


dadah terhadap sosial, ekonomi
dan politik.
Memberi contoh implikasi
pengambilan dadah. kesedaran
kendiri dan keinsafan.

Melakuka
memadan
- posisi se
Latihan d
Perbincan
keselama
softbol.
Membinc
teknik lak
sofbol.

1.

Perbincan
kitaran pe
faktor mu
2. kes.
3. Membuat

Melakukan sekurang-kurangnya
1.
empat kemahiran sofbol dengan
2.
teknik yang betul dn selamat.
3.
Menyatakan undang-undang dan
peraturan asas dalam permainan
sofbol.
Merancang strategi
asas dalam
permainan sofbol.
Keseronokan.

Melakuka
dalam pe
berpasan
Kenalpas
teknik lak
sofbol.
Membinc
dan perat
permaina
kumpulan

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

1. Kecergasan.
1.1 Kecergasan Fizikal
PENDIDIKAN
a. Daya Tahan Kardiovaskular.
JASMANI
i. Cadangan aktiviti :
Parlov
Larian pyramid
Jump rope
ii. Kaedah latihan
Prinsip-prinsip latihan
Prosedur latihan
iii. Faedah latihan
Aspek-aspek keselamatan.

28

29

OBJEKTIF

CADANGA

4.

Membinc
berbahay
permaina

1.

2.

Melakukan sekurang-kurangnya
satu aktiviti daya tahan
kardiovaskular dengan kaedah
yang betul.
Menyatakan kesan terhadap

Melakuka
minit seca
Membinc
daya taha
terhadap

2.

3.

kesihatan individu akibat


penglibatan dalam aktiviti daya
tahan kardiovaskular.
Kesedaran.

Menunjuk
mengira k
selepas a
kardiovas
Mengira k

1.

3.

iv.

2. Kemahiran
2.3 Pendidikan Pergerakan
PENDIDIKAN
a. Gimnastik Artistik
JASMANI
i. Pola pergerakn :
Pola 4 putaran
Pola 7 rangkaian ii. Aspek-aspek
keselamatan
atau
b. Gimnastik Irama.
i. Jenis pergerakan
Pergerakan 4 gerak edar
Pergerakan 9 rangkaian pergerakan
ii. Aspek-aspek keselamatan.

1.

2. Gaya Hidup Sihat.


2.3 Penyalahgunaan Bahan.
PENDIDIKAN
b. Implikasi pengambilan
KESIHATAN
dadah,
kepada,
- Sosial
- Ekonomi
- Politik

1.

2.
3.

2.
3.
4.

15

Melakukan kemahiran putaran dan


rangkaian gimnastik dengan betul
dan selamat.
Mengenalpasti lakuan ansur maju
sebelum melaksanakan kemahiran
sepenuhnya dilakukan.
Keyakinan

1. Melakukan
asas gim
gimnastik i
individu dan
Membincang
aspek kese
perlu diamb
pergerakan
artistik
/
irama.
3. Menjelaskan ti
biasa yang
rakan
sem
4. Membincangk
perlakuan
sempurna.

Menyatakan implikasi
pengambilan dadah terhadap
sosial, ekonomi dan politik negara.
Memberi contoh implikasi
pengambilan dadah.
Membuat kesimpulan tentang
kesan pengambilan dadah yang
menjejaskan kesejahteraan negara.
Kesedaran.

Perbincangan
implikasi peng
sosial
ekonom
politik
Mencari maklu
media.
Forum.
Perbahasan.
Menyediakan

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

2. Kemahiran
2.3 Pendidikan Pergerakan
PENDIDIKAN
a.
Gimnastik
Artistik
JASMANI

29

30

i. Aspek-aspek keselamatan.
atau
b. Gimnastik Irama.
i. Aspek-aspek keselamatan.

OBJEKTIF

1.
2.
3.

CADANGA

Melakukan langkah-langkah
1. Gimnastik
keselamatan yang perlu dalam
Pola perg
aktivit gimnastik artistik.
- roda kereta da
Menyatakan sekurang-kurangnya
mendarat d
tiga (3) teknik lakuan dalam
belah kaki r
kemahiran putaran dan rangkaian. 2. Gimnastik
Keyakinan diri.
pergeraka
Pergerak
- gerak edar
menggel
rangkaian lan
bersilang

1. Kecergasan.
1.1 Kecergasan Fizikal
PENDIDIKAN
e. Kuasa.
JASMANI
i. Kaedah Latihan
- Prinsip dan Prosedur Latihan
ii. Faedah Latihan
iii. Aspek-aspek Keselamatan

1.
2.
3.

Melakukan aktiviti berkait kuasa


dengan teknik lakuan yang betul.
Menerangkan kepentingan dan
faedah-faedah aktiviti dengan
permainan, sukan dan aktiviti
harian.
Keyakinan dan kesedaran diri.

1.
2.
3.

Perbincan
Perbincan
keselama
Perbincan
dengan s
aktiviti ha

2. Kemahiran
2.3 Pendidikan Pergerakan
PENDIDIKAN
Gimnastik Artistik
JASMANI
Pola pergerakan,
i. Aspek-aspek keselamatan.
atau
b. Gimnastik Irama.
Pola
pergerakan,
i. Aspek-aspek keselamatan.

1.

Melakukan kemahiran putaran dan


rangkaian gimnastik artistik dengan
betul dan selamat.
Menganalisis bentuk pergerakan
yang sempurna.
Keyakinan diri.

1.
2.

Gimnastik
Pola perg
i. Pola 4 atas bang
tombol.
Gimnastik
Pola perg
Gerak ed
4 langkah
waltz dan

3. Kebersihan dan keselamatan


Persekitaran.
PENDIDIKAN
3.1 Keselamatan,
KESIHATAN
Akta dan Undang-undang
i. Akta Pencegahan dan Kawalan
Penyakit Berjangkit 1988.

1.
2.
3.

Menyatakan peruntukan yang


1.
terdapat dalam akta bagi mencegah
penyakit daripada merebak.
Menyatakan kesalahan dan
hukuman yang boleh dikenakan di
2.
bawah akta ini.
Kesedaran dan tanggungjawab.

Perbincan
kecil men
terdapat d
mencega
merebak.
Mengump
pelbagai

3.

Menyedia
dengan a
kawalan p
1988.

2.
3.

16

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

4.

Sumbang

5.

Pembenta

Menjelaskan peranan dan fungsi


agensi berkaitan dalam
pencegahan.
Membuat inferens penguatkuasaan
pencegahan dan kawalan penyakit
berjangkit.
Kesedaran.

1.
2.
3.
4.

Lawatan
Main pera
Sumbang
Perbincan

Mengaplikasikan aktiviti kekuatan


otot bersesuaian dengan jenis
aktiviti fizikal yang dijalankan dalam
kehidupan harian, sukan dan
permainan.
Menamakan lima otot utama yang
terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.
Kesedaran.

1.

Melakuka
:
Half Squat
Bangkit tubi sil
dengan beban
2. Melabel d
utama ya
kekuatan
3. Membinc
kekuatan
harian, su
4. Membinc
keselama
kira dalam
kekuatan

Melakukan kemahiran putaran dan


rangkaian gimnastik artistik
dengan betul dan selamat.
Merancang dan
mempersembahkan rangkaian
pergerakan.
Keyakinan diri.

1.

31
3. Kebersihan dan keselamatan
Persekitaran.
PENDIDIKAN
3.1 Keselamatan,
KESIHATAN
Akta Undang-undang
i. Akta Pencegahan dan Kawalan
Penyakit Berjangkit 1988.

PENDIDIKAN
JASMANI

1.
2.
3.

1. Kecergasan.
1.1 Kecergasan Fizikal
c. Kekuatan Otot
i. Kaedah Latihan
- Prinsip dan Prosedur Latihan
ii. Faedah Latihan
iii. Aspek-aspek Keselamatan

1.

2. Kemahiran

1.

2.
3.

32

2.3 Pendidikan Pergerakan


PENDIDIKAN
Gimnastik Artistik
atau
JASMANI b. Gimnastik Irama.

2.
3.

32

17

CADANGA

Melakuka
asas
gimnastik
irama sec
2. Gimnastik
Pola perg
i. Pola 7
lonjak den
diikuti den
(ulangkan
3. Gimnastik
pergeraka
pergeraka
rangkaian
rangkaian
dengan 1
berpasan
Membinc
perlakua
sempurna.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

3. Kebersihan dan Keselamatan


Persekitaran.
3.1 Keselamatan.
Akta dan Undang-undang
ii. Agensi berkaitan

PENDIDIKAN
KESIHATAN

OBJEKTIF

1.
2.
3.

33

2. Kemahiran
2.3 Pendidikan Pergerakan
PENDIDIKAN
a. Gimnastik Artistik
JASMANI
i. Peti lombol
atau
b. Gimnastik Irama.

1.
2.
3.

CADANGA

Menjelaskan peranan dan fungsi


berkaitan dalam pencegahan dan
kawalan penyakit berjangkit.
Membuat inferens penguatkuasaan
pencegahan dan kawalan penyakit
berjangkit.
Kesedaran.

1.
2.

Melakukan kemahiran putaran dan


rangkaian gimnastik artistik dengan
betul dan selamat.
Menyatakan sekurang-kurangnya
tiga teknik lakuan dalam
kemahiran putaran dan rangkaian.
Keyakinan diri.

1.

3.
4.

2.

Lawatan
Mengump
sumber m
Perbincan
kecil.
Pembenta

Gimnastik
pergeraka
Pola 7 - r
roda kere
mencang
tombol.
Gimnastik
Pola perg
Pergerak
pergeraka
rangkaian

pergera
alatan.
berseorangan
berpasukan
1.

PENDIDIKAN
JASMANI

2.
Ujian Pasca UDTA (Ujian
Daya Tenaga Asas)

3.
4.

1.

34
PENDIDIKAN
JASMANI

2.
Ujian Pasca UDTA (Ujian
Daya Tenaga Asas)

3. Kebersihan dan Keselamatan


Persekitaran.
PENDIDIKAN
3.1 Keselamatan.
KESIHATAN
Akta dan Undang-undang
iii. Peranan agensi berkaitan

3.
4.

1.

2.
3.

35

18

Melakukan aktiviti UDTA dengan


teknik lakuan yang betul.
Menyenaraikan aktiviti-aktiviti
UDTA.
Bekerjasama antara kawan.
Kesedaran terhadap keupayaan
diri.

1.
2.
3.
4.

Tekan tub
Bangkit tu
Jangkaua
Larian 15

Melakukan aktiviti UDTA dengan


teknik lakuan yang betul.
Menyenaraikan aktiviti-aktiviti
UDTA.
Bekerjasama antara kawan.
Kesedaran terhadap keupayaan
diri.

1.
2.
3.
4.

Tekan tub
Bangkit tu
Jangkaua
Larian 15

Menjelaskan peranan dan fungsi


agensi berkaitan dalam
pencegahan dan kawalan penyakit
berjangkit.
Menerangkan peranan murid
membantu melaksanakan akta
pengawalan penyakit berjangkit.
Kesedaran dan tanggungjawab.

1.
2.

Lawatan
Mengump
sumber m
Perbincan
kecil.
Pembenta

3.
4.

MINGGU

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

2. Kemahiran
2.3 Pendidikan Pergerakan
PENDIDIKAN
Gimnastik Artistik
atau
JASMANI b. Gimnastik Irama.

OBJEKTIF

1.
2.
3.

Melakukan langkah-langkah
keselamatan yang perlu dalam
aktivit gimnastik artistik.
Menganalisis bentuk pergerakan
yang sempurna.
Keyakinan diri.

CADANGA

1.
2.

Melakuka
gimnastik
gimnastik
kumpulan
Pola perg
Pola 7 - r
- pusing s

dan mend
kaki dan h
3. Gimnastik
pergeraka
Pergerak
pergeraka
rangkaian 4 je
dengan alata
berseorangan
berkumpulan
4. Membinc
perlakuan

35

2. Kemahiran
2.3 Pendidikan Pergerakan
PENDIDIKAN
c. Gimnastik Pendidikan
JASMANI
i. Tema gimnstik pendidikan :

Tema 5 kesedaran
beban ii. Aspek-aspek
keselamatan.

1.
2.
3.

Melakukan kemahiran gimnastik


pendidikan dengan teknik yang
betul dan selamat.
Menyatakan kesalahan-kesalahan
yang biasa dilakukan semasa
latihan.
Keyakinan.

1.

Melakuka
Pendidika
Tema gim
Tema 5 kese
beban
bergerak berba
dan membeku
bergerak berba
dengan kualiti
ringan.
2. Membinc
keselama

36
3.

2. Kemahiran
2.3 Pendidikan Pergerakan
PENDIDIKAN
c. Gimnastik Pendidikan

1.

JASMANI

2.
3.

Melakukan langkah-langkah
1.
keselamatan yang perlu diambil kira 2.
dalam melakukan aktiviti gimnastik
pendidikan.
Merancang dan melaksanakan
variasi pergerakan mengikut tema.
Keyakinan diri dan kesedaran.

kira dalam
pendidika
Membinc
kecergas
dalam ak
pendidika

Gimnastik
gimnastik
5 kesed
bergerak
berat dan
menggun
Membinc

keselama
kira dalam
pendidika

19

MINGGU

37

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGA

3.

Membinc
perlakuan
pergeraka
kesedara

1.
2.
3.

Tunjuk ca
Menonton
dengan la
dijalankan
Perbincan
pelajar m

3. Kebersihan dan Keselamatan


Persekitaran.
PENDIDIKAN
3.2 Pertolongan Cemas.
KESIHATAN
i. Prinsip dan Prosedur E.C.C
E External (luaran)
C Cardiac (kardiak)
C Compressions (tekanan)

1.
2.
3.

Menyatakan prinsip dan prosedur


ECC.
Mengenal pasti indikasi / keadan
yang memerlukan ECC .
Bantu membantu.

2. Kemahiran
2.3 Pendidikan Pergerakan
PENDIDIKAN
d. Pergerakan Kreatif
JASMANI
i. Tema 8 Ritma berkaitan
dengan pekerjaan.
- Lakuan-lakuan pekerjaan 1;
a. Domestik (menjahit,
menggiling)
b. Pertanian (mencangkul dll.)
ii. Aspek-aspek keselamatan.

1.

Melakukan langkah-langkah
1. Melakuka
keselamatan yang perlu diambil kira
kreatif be
dalam melakukan aktiviti
ritma berk
2.
pergerakan kreatif.
- domestik
Menghuraikan komponen
- pertanian
3. Membinc
kecergasan yang diaplikasikan
dalam pergerakan kreatif.
keselama
Keseronokan dan keyakinan diri.
kira dalam
4. Membinc

PENDIDIKAN
JASMANI

2. Kemahiran
2.3 Pendidikan Pergerakan
d. Pergerakan Kreatif
Tema pergerakan.
i. Tema 9 Kesedaran Bentuk
Pergerakan.
- Corak asas,
ii.
Aspek-aspek keselamatan.

2.
3.

kecergas
dalam ac

1.

Melakukan gerakan untuk


menghasilkan bentuk-bentuk yang
dibina daripada gerakan anggota
badan.

2.

Menganalisis bentuk perlakuan


berdasarkan tema.
Keyakinan diri

3.

5.

Membuat
rangkaian
berdasark

1.
2.

Melakuka
berdasark
individu a
Melakuka

badan un
lantai ata
Ulangan a
motif terte
3.
4.

20

Membinc
kesalahan
tidak men

MINGGU

WAKTU

38

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

2. Kemahiran
2.4 Rekreasi dan Kesengangan
a. Rekreasi.
i. Menjejak,
- Konsep menjejak, (merentas
sesuatu kawasan dari titik mula
ke garisan penamat)

1.
2.

3. Kebersihan dan Keselamatan


Persekitaran.
PENDIDIKAN
3.2 Pertolongan Cemas.
KESIHATAN
i. Prinsip dan Prosedur teknik
resusitasi kardiopulmonari.
(CPR)

1.

2. Kemahiran
2.4 Rekreasi dan Kesengangan
a. Rekreasi.
i. Menjejak,
Formasi
bergerak secara teratur
hadapan: pointer atau recce
- tengah: keselamatan atau
perubatan
belakang: sweeper atau
anchor.

1.

3. Kesukanan.
3.1 Pengurusan
PENDIDIKAN
Pasukan sukan, persatuan dan
JASMANI
kelab sukan dan permainan.
Penubuhan.
Pemilihan AJK melalui
mesyuarat.
Perancangan aktiviti.

1.

PENDIDIKAN
JASMANI

39
PENDIDIKAN
JASMANI

3.

2.
3.

2.
3.

2.
3.

21

CADANGA

Menyatakan maksud menjejak.


1.
Menjelaskan faedah yang diperolehi 2.
daripada aktiviti menjejak.
Memupuk semangat kerjasama.
3.
4.
5.

Definisi d
Menyedia
berkaitan
menjejak.
Merancan
Menyena
Membinc
alam seki

Menyatakan prinsip dan prosedur


CPR.
Menunjuk cara pelaksanaan
pertolongan cemas mengikut
prosedur CPR.
Kesedaran dan Bantu membantu.

1.
2.
3.
4.

Menonton
Penerang
prosedur
Perbincan
CPR.
Menyedia

Menyatakan formasi dalam aktiviti


menjejak.
Menyatakan kepentingan formasi
dalam aktiviti menjejak.
Mencintai alam sekitar dan
bersyukur.

1.
2.
3.
4.

Membinc
aktiviti me
Membinc
keselama
kira dalam
Membinc
memuliha
alam sem
Membinc
alam seki

Menyatakan pasukan sukan,


persatuan sukan dan kelab sukan
dan permainan yang terdapt di
Malaysia..
Menjelaskan proses penubuhan
pasukan sukan, persatuan dan
kelab sukan dan permainan.
Semangat kesukanan.

1.
2.

Menamak
persatuan
permaina
Malaysia.
Membinc
penubuha
persatuan
permaina

MINGGU

40

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

3. Kesukanan.
3.1 Pengurusan
PENDIDIKAN
Pasukan sukan, persatuan dan
JASMANI
kelab sukan dan permainan.
Penubuhan.
Pemilihan AJK melalui
mesyuarat.
Perancangan aktiviti.

OBJEKTIF

1.

2.
3.

4.

PENDIDIKAN
KESIHATAN

3. Kebersihan dan Keselamatan


Persekitaran.
a. Pertolongan Cemas.
ii. Prinsip dan Prosedur
teknik resusitasi
kardiopulmonari. (CPR)

1.
2.
6.

CADANGA

Menyatakan cara pemilihan ahli


1.
jawatankuasa dalam pasukan
2.
sukan, persatuan dan kelab sukan
3.
dan permainan.
Menjelaskan peranan jawatankuasa
dalam pasukan sukan, persatuan
dan kelab sukan dan permainan.
Merancang dan mengelolakan
aktiviti pasukan sukan, persatuan
dan kelab sukan dan permainan di
peringkat sekolah.
Semangat kesukanan.

Membinc
jawatanku
sukan, pe
sukan da
Membinc
jawatanku
sukan, pe
sukan da
Merancan
menyedia
sukan, pe
sukan da

4.

Membinc
pertandin
pertandin

1.
2.

Menonton
Menyedia

Menyatakan maksud kerjaya dalam 1.


sukan.
2.
Menjelaskan jenis-jenis kerjaya 3.
dalam sukan.
Menyatakan peluang kerjaya dalam
sukan.
Kesedaran.

Membinc
kerjaya d
Menggun
pelbagai
dengan p
dalam su
Perbincan
berkaitan

4.

Menyedia
dengan k

1.

Mencatat
keganasa
peranan.
Mengana
keganasa
Membaha
dalam su
Menyena
keburuka
sukan.

Mengenalpasti indikasi atau


keadaan yang memerlukan
CPR
Menunjuk
cara
perlaksanaan
pertolongan
cemas
mengikut
prosedur
CPR.
Kesedaran.

41

PENDIDIKAN
JASMANI
41

3. Kesukanan
3.2 Kerjaya Dalam Sukan.
Industri Sukan:
- Jenis kerjaya
- Peluang kerjaya

3. Kesukanan.
3.3 Isu-isu dalam Pendidikan
PENDIDIKAN
Jasmani dan Sukan.
JASMANI
i. Keagresifan dalam sukan dan
permainan,
- punca keagresifan
- akibat keagresifan
ii.
Komersialisme dalam sukan.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

22

Menyatakan maksud keagresifan


dalam sukan.
Menghuraikan punca dan akibat
keagresifan dalam sukan.
Menyatakan
aspek
komersialisme dalam sukan.
Kesedaran

2.
3.
4.
5.

WAKTU

TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN

OBJEKTIF

CADANGA

MINGGU

42
3. Kesukanan.
3.4 Etika,
PENDIDIKAN
Semangat Kesukanan (penonton)
JASMANI
Maksud semangat kesukanan
Ciri-ciri semangat kesukanan
Kejayaan diri berasaskan
semangat kesukanan
- Kejayaan
pasukan.

1.
2.

3.

23

Menyatakan maksud semangat


kesukanan.
Menghuraikan hubungkait antara
semangat kesukanan penonton
dengan kejayaan pasukan atau
negara.
Semangat Patriotisme.

6.

Menyedia
komersia
permaina

7.

Menyedia
keagresif
permaina
Melihat ta
sokongan
sesuatu je
Membinc
dan kejay
berasask
Mengana
kesukana
Perbincan
caracara
patriotism

1.
2.
3.