Anda di halaman 1dari 3

TEKS PENGACARA MAJLIS PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

1. Semua pelajar diminta diam, luruskan barisan dan berada dalam


keadaan bersedia.
2. Bismillahirrohmanirrahim. Assalamualaikum w.b.t dan selamat pagi.
Yang berusaha Puan Pengetua, Pn. Hjh. Zaliha Binti Mat Jusoh,
barisan kepimpinan pentadbir sekolah;
Penolong Kanan Pentadbiran En. Mohd Suberi Bin Abdullah
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid En. Sabri Bin Mohd Nor
Penolong Kanan Kokurikulum En. Mohd Supian Bin Yasin
Yang dikasihi para pendidik dan rakan-rakan pelajar sekalian.
3. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadrat
Ilahi kerana dengan izinNya, maka dapat kita berhimpun dan
berkumpul pada pagi yang indah ini.
Bacaan Doa
4. Untuk memberkati
mempersilakan

perhimpunan

saudara

kita

pada

pagi

ini,

_________________________________

saya
untuk

bacaan doa.
5. Majlis

mengucapkan

terima

kasih

kepada

saudara

_________________________________ atas bacaan doa sebentar tadi.


Nyanyian Lagu
6. Majlis diteruskan dengan nyanyian lagu Negaraku, lagu Negeri
dan lagu sekolah, Hidup Berilmu. Semua guru dan murid diminta
berdiri tegak dan bersedia untuk menyanyi bersama dengan iringan
muzik.
7. Terima kasih kepada semua guru dan pelajar atas nyanyian sebentar
tadi.
Bacaan ikrar
8. Majlis diteruskan dengan Bacaan Ikrar yang akan diketuai oleh
saudara/saudari ______________________________________. Dipersilakan.
9. Terima kasih diucapkan kepada _________________________atas bacaan
ikrar sebentar tadi.

* Laporan guru bertugas

10. Seterusnya,

saya

__________________________

mempersilakan
untuk

memberikan

Encik/

Puan

laporan

bertugas

mingguan.
11. Terima

kasih

diucapkan

kepada

Encik/Puan

_______________________atas laporan yang disampaikan tadi.


*Ucapan guru (jika ada)
12. Seterusnya, saya mempersilakan mana-mana guru yang ingin
menyampaikan maklumat kepada pelajar.
(Sekiranya ada)
13. Terima kasih diucapkan kepada Encik/Puan ________________________.
14. PENGUMUMAN
Terdapat beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan:
1) Guru bertugas pada minggu ini ialah:
a.
b.
c.
d.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

2) Pengumuman seterusnya ialah :


- ______________________________
- ______________________________

Ucapan Pengetua/ Pentadbir


15. Seterusnya, saya mempersilakan Puan Pengetua/ Penolong Kanan
pentadbiran/ Penolong Kanan HEM/ Penolong Kanan Kokurikulum
untuk menyampaikan ucapan.
16. Saya bagi pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas
ucapan yang disampaikan oleh Puan Pengetua/ Penolong Kanan
pentadbiran/ Penolong Kanan HEM/ Penolong Kanan Kokurikulum
sebentar tadi. Semoga nasihat, teguran dan amanat itu dapat kita
jadikan panduan untuk merealisasikan kecemerlangan.
Bersurai
17. Perhimpunan kita sampai di penghujungnya, sebelum bersurai,di
sini sahaja perhimpunan kita, saya merakamkan ucapan jutaan
terima kasih kepada Tuan Pengetua, Semua Penolong Kanan, Guru

Kanan Matapelajaran, guru-guru dan para pelajar yang hadir dalam


perhimpunan ini. Kita akhiri perhimpunan ini dengan membaca Tasbih
Kafarah dan Surah Al-Asr.

Guru-guru boleh bersurai dan pelajar diminta tunggu di tapak

perhimpunan.