Anda di halaman 1dari 13

CONTOH 1

SKRIP PENGERUSI MAJLIS PERHIMPUNAN RASMI (AHAD)


UCAPAN ALUAN
PENGERUSI MAJLIS
PERHIMPUNAN

Assalamualikum W.B.T dan selamat sejahtera.


Yang berusaha,

*Peringatan*
Hanya sebut guru yang
ada sahaja

..
Pengetua SMK Pantai Sepang Putra
Yang Dihormati,
.
Penolong Kanan Akademik
.
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
..
Penolong Kanan Kokurikulum
Guru-guru Kanan Matapelajaran
Guru-guru Bimbingan dan Kaunseling
Barisan Guru
Dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian.

Hari ini, Ahad, tanggal ____________, dengan penuh rasa


kesyukuran kita semua dapat berhimpun di dataran
Makmur/ Dataran Aman yang penuh gemilang dan
bersejarah ini.
NYANYIAN LAGU
(Lagu Negaraku, Lagu
Negeri & Lagu Sekolah)

Majlis perhimpunan rasmi hari ini dimulakan dengan


nyanyian Lagu Negaraku, Lagu Negeri dan Lagu Sekolah
dengan iringan muzik.
ATAU
.. tanpa iringan muzik.

(kiraan 1, 2 ,3)

Tuan Pengetua, para Pentadbir dan guru-guru dimohon


untuk berdiri. Murid-murid diminta untuk menyanyikan lagu
dengan penuh semangat.
NYANYIAN
Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan
Pengetua, guru-guru dan murid-murid yang telah
menyanyikan lagu-lagu kebanggaan kita dengan penuh
semangat dan penghayatan.
BACAAN DOA

Majlis diteruskan dengan mempersilakan saudara


__________________________ dari Tingkatan _________
untuk meminpin bacaan doa.
Semua guru dan murid Islam dimohon bersedia untuk
bersama-sama mengaminkan doa. Majlis mempersilakan.
BACAAN DOA
Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas
pimpinan bacaan doa itu tadi.

LAFAZ IKRAR
SEKOLAH

Majlis diteruskan lagi dengan lafaz ikrar sekolah


Murid-murid diminta bersedia dan melafazkan ikrar
bersama-sama dengan penuh semangat dan penghayatan.

*Perhatian*
Selepas tamat sahaja
Bagi mengetuai lafaz ikrar, Majlis mempersilakan saudara
ikrar, murid-murid diminta ____________________________ dari Tingkatan
duduk dalam keadaan
________________.
senyap dan teratur.
Pengawas perlu
LAFAZ IKRAR
menjalankan tugas.
Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas pimpinan lafaz
ikrar sebentar tadi.
Murid-murid, dipersilakan duduk dalam keadaan senyap.

LAPORAN GURU
BERTUGAS MINGGU
LALU
*Keputusan kelas
kondusif, hanya jika
dinyatakan sahaja*

Majlis perhimpunan ini diteruskan dengan mempersilakan


_______________________________, bagi menyampaikan
laporan minggu lalu *serta mengumumkan keputusan kelas
kondusif.* Majlis mempersilakan.
LAPORAN MINGGUAN
Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas laporan yang
disampaikan *dan tahniah kepada kelas yang berjaya.*

PENGUMUMAN GURU
BERTUGAS MINGGU
INI

Mohon perhatian semua. Guru bertugas pada minggu ini


ialah:
1. _________________________________________
2. _________________________________________

PENYAMPAIAN
MAKLUMAT / HADIAH /
SIJIL / SAMBUTAN
*Peringatan*
Skrip ini hanya untuk
masa yang tertentu
sahaja.

Seterusnya dipersilakan ____________________________


bagi____________________________________________
_
________________________________________________
_
Majlis mempersilakan.
MAKLUMAT / HADIAH / SIJIL / SAMBUTAN
Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada
______________________atas pengumuman sebentar
tadi.

UCAPAN PENGETUA /
PENOLONG KANAN

Majlis diteruskan dengan mempersilakan


., Pengetua Merchang untuk
menyampaikan ucapan mingguan. Dengan segala
hormatnya dipersilakan.
ATAU
Majlis diteruskan dengan mempersilakan ______________,
Penolong Kanan ____________, SMK Merchang bagi
menyampaikan ucapan mingguan.

UCAPAN
Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada
__________ atas ucapan yang penuh bermakna sebentar
tadi.
PERHIMPUNAN TAMAT

Perhatian kepada _________________________________.

*Perhatian*
Sebarang pemberitahuan
mengenai aktiviti
sekolah, sila nyatakan di
bahagian ini.

Majlis perhimpunan rasmi kita tamat pada waktu ini.


Para pengawas diminta berbaris bagi tujuan laluan
pemeriksaan.Murid-murid diminta bangun dalam keadaan
senyap dan teratur.
Tingkatan __________, sila bergerak naik ke kelas anda
mengikut barisan kelas masing-masing.

CONTOH 2

SKRIP PENGACARA MAJLIS -PERHIMPUNAN RASMI MINGGUAN SEKOLAH

1. PENGUMUMAN
Dijemput semua guru duduk di kerusi yang disediakan di tapak perhimpunan.
Perhatian kepada semua guru bertugas, diminta semua guru bertugas berada di belakang
barisan pelajar.
Guru bertugas pada minggu ini ialah:
.............................................................................................................
Terima kasih.

2. KATA ALUAN
Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera.
Yang Berbahagia.., Pengetua SMK Merchang
., Penolong kanan Pentadbiran,

., Penolong kanan Hal Ehwal Murid,

., Penolong kanan Kokurikulum


Guru-guru Kanan, Guru Cemerlang, Kaunselor Sekolah, guru-guru dan rakan pelajar yang
dikasihi sekalian.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurniaNya, maka kita masih
diberikan luangan waktu untuk sama-sama berkumpul di tapak perhimpunan [Dataran
AMan/ Datraan Makmur] untuk perhimpunan rasmi mingguan sekolah.

3. NYANYIAN LAGU
Guru-guru dan rakan pelajar sekalian,
Perhimpunan rasmi mingguan kita dimulakan dengan nyanyian Lagu Negaraku, Lagu
Selamat Sultan dan Lagu Sekolah. Semua guru dan pelajar diminta bersedia.

Seterusnya, zikir munajat.


......
Terima kasih
4. IKRAR
Seterusnya, dipersilakan wakil Pengawas _____________________________ untuk
melafazkan ikrar pelajar negeri Terengganu.
......
Terima kasih kepada wakil pengawas

5. UCAPAN GURU BERTUGAS/KAUNSELOR


Semua pelajar dibenarkan duduk dalam keadaan tenang dan tertib.
Semua guru bertugas, dipersilakan mengambil tempat bersama guru-guru lain.
Terima kasih.
[a]
Majlis dengan segala hormatnya menjemput En/Pn/Cik
______________________________________ selaku guru bertugas minggu lepas
untuk memberikan laporan. Dipersilakan.
Terima kasih diucapkan kepada En/Pn/Cik ________________________________
[b]

Seterusnya, majlis mempersilakan En/Pn/Cik


_________________________________________ untuk menyampaikan ucapan.
Dipersilakan.
Terima kasih diucapkan kepada En/Pn/Cik _______________________________
[c] {bagi acara penyampaian hadiah dll}
Seterusnya, dipersilakan En/Pn/Cik ______________________________ untuk
meneruskan acara.
Dipersilakan.
Terima kasih diucapkan kepada En/Pn/Cik
_____________________________________

6. UCAPAN PENTADBIR
Bagi meneruskan acara, majlis dengan segala hormatnya menjemput
1] Yang Berbahagia,
., PK Kokurikulum SMK Merchamg untuk
menyampaikan ucapan. Dipersilakan.
Majlis merakamkan terima kasih kepada Yang Berbahagia
.,.
2] Yang Berbahagia,
.,, PK HEM, SMK Merchang untuk menyampaikan
ucapan. Dipersilakan.
Majlis merakamkan terima kasih kepada Yang Berbahagia
., PK HEM

3] Yang Berbahagia,
., PK Pentadbiran, SMK Merchang untuk
menyampaikan ucapan. Dipersilakan.
Majlis merakamkan terima kasih kepada Yang Berbahagia
., PK Pentadbiran.

4] Yang Berbahagia,
.,
Pengetua SMK Merchang untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan.
Majlis merakamkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Pengetua.

7. PENGUMUMAN
Guru-guru dan rakan pelajar sekalian,
Sekarang dibacakan beberapa pengumuman untuk pelajar:
1._________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________

8. DOA
Perhimpunan rasmi mingguan kita sampai ke penghujungnya, sebelum bersurai
majlis mempersilakan wakil pengawas untuk memimpin bacaan doa.
.....
Terima kasih diucapkan kepada wakil pengawas.

9. PENUTUP
Perhimpunan rasmi mingguan berakhir di sini. Para guru boleh bersurai dan para
pelajar boleh bersurai mengikut barisan kelas masing-masing dalam keadaan tertib.
WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHHIWABARAKATUH

Contoh 3

TEKS PENGERUSI PERHIMPUNAN PAGI


TEKS PENGERUSI PERHIMPUNAN MINGGUAN SEKOLAH
1. ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH DAN SELAMAT PAGI.
GOOD MORNING


2. YANG DIHORMATI DAN DI KASIHI, TUAN GURU BESAR, GURU-GURU PENOLONG KANAN
, GURU-GURU YANG DISAYANGI SERTA RAKAN-RAKAN SEKALIAN.
OUR DEAREST HEADMASTER, SENIOR ASSISTANTS, TEACHERS AND FRIENDS


.
3. SEKARANG SAMA-SAMA KITA NYANYIKAN LAGU NEGARAKU, SELAMAT SULTAN DAN
LAGU SEKOLAH
NOW LET US SING OUR NATIONAL ANTHEM, FOLLOWED BY SELAMAT SULTAN AND OUR
SCHOOL SONG.

( )
4. SETERUSNYA, MAJLIS
PERINGATAN.

MENJEMPUT

..

UNTUK

MENYAMPAIKAN

- USTAZ MOHD NOOR BIN ALI /


- USTAZ ABDUL WAHAB BIN MUSTAFFA /
- USTAZ SYED AHMAD ROSDI BIN SYED ABDULLAH /
- USTAZ WAN ABDULLAH FADHLI BIN WAN MOHAMAD ALI.
NOW, WE INVITE __________________________TO GIVE ADVICE.

____________________
5. TERIMA KASIH USTAZ . THANK YOU USTAZ.


6. MAJLIS SETERUSNYA MENJEMPUT DARI TAHUN.. UNTUK
( MENYAMPAIKAN SAJAK / BERCERITA / MENYANYIKAN SEBUAH LAGU ) DI
PERSILAKAN.
NOW, PLEASE WELCOME _________________ FROM YEAR ______ TO ( RECITE POEMS /
DELIVER A STORY / SING A SONG )

__________________ ________
( / / )
7. TERIMA KASIH. THANK YOU.


8. MAJLIS
SETERUSNYA MEMPERSILAKAN
MENYAMPAIKAN LAPORAN.

GURU

YANG

BERTUGAS

UNTUK

PLEASE WELCOME TEACHER IN CHARGE TO DELIVER REPORT

/
9. TERIMA KASIH CIKGU. THANK YOU SIR/TEACHER.

/
10. SEKARANG, MARILAH SAMA-SAMA KITA MENDENGAR UCAPAN DARI
( TUAN GURU BESAR / GURU PENOLONG KANAN ).
DENGAN SEGALA HORMATNYA DIPERSILAKAN.
NOW, LET US HEAR OUR ( HEADMASTERS / SENIOR ASSISTANTS ) SPEECH.

. ( / / )

11. TERIMA KASIH KEPADA (TUAN GURU BESAR / GURU PENOLONG KANAN 1 / GURU
PENOLONG KANAN HEM / GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ).
THANK YOU FOR OUR DEAREST ( HEADMASTER / SENIOR ASSISTANT)

/
12. SEBAGAI
PENUTUP
PERHIMPUNAN
KITA
PADA
HARI
MENJEMPUTUNTUK MEMBACAKAN DOA.

INI,

MAJLIS

- DANIEL ASYRAF BIN ZULKIFLI


TO END OUR ASSEMBLY TODAY, WE WOULD LIKE TO INVITE _____________ TO RECITE
THE PRAYER

13. SEMUA MURID DIMINTA BERSEDIA UNTUK MASUK KE KELAS DENGAN TERATUR.

PLEASE GET READY TO ENTER THE CLASS IN LINE.


14. SEKIAN TERIMA KASIH. THANK YOU..

Tugas Exco LPS 2014/2015


Bidang Tugas Exco-Exco Lembaga Pengawas SMK Pantai Sepang Putra
1

1. Exco Pengurusan Am
Biro Pengurusan Am ialah biro yang bertanggungjawab dalam pengurusan dan pembahagian tugasan kepada
para pengawas.
Jadual bertugas semasa waktu rehat dibahagikan kepada dua kategori iaitu Menengah Rendah dan
Menengah Atas.
Penyediaan jadual bertugas adalah secara berkala iaitu dua minggu sekali.

2. Exco Perhimpunan
Biro Perhimpunan ialah biro yang bertanggungjawab dalam menguruskan perhimpunan rasmi atau tidak
rasmi SMK Pantai Sepang Putra.
3. Exco Public Address System / Sistem PA
Biro yang bertanggungjawab dalam pengendalian pembesar suara dan mikrofon semasa majlis rasmi dan
perhimpunan rasmi. Turut mengendalikan stesen radio mini sekolah bersama dengan Biro Dokumentasi.
Jadual bertugas adalan secara berkala iaitu sebulan sekali. Dua orang pengawas setiap hari.

4. Exco Disiplin & Tatatertib


Biro yang mengendalikan disiplin pengawas dan pelajar dari segi pakaian dan penampilan.
Bertanggungjawab melakukan pemeriksaan harian selepas perhimpunan untuk memastikan penampilan
pelajar dalam keadaan kemas, bersih dan berdisiplin.
5. Exco Gerakan Khas
Betanggungjawab dalam menjalankan spot check dan menjalankan rondaan pada waktu pagi selain
menyediakan jadual untuk ahli biro mengawal pintu pagar utama dan pintu pagar kecil.
6. Exco Kebersihan & Keceriaan
Bertanggungjawab dalam memastikan Bilik Pengawas dalam keadaan kemas, bersih dan ceria sepanjang
masa.
Turut bertanggungjawab dalam pengurusan papan kenyataan / papan informasi Lembaga Pengawas SMK
Pantai Sepang Putra dengan menjadikan papan tersebut lengkap dengan informasi yang perlu ada selain
kemas dalam erti kata lain menunjukkan bahawa Lembaga Pengawas adalah sebuah sistem yang cekap dan
sistematik.
Posted by Pengawas SEMESTRA at 23:45
Email This