Anda di halaman 1dari 22

ANALISIS SWOT PANITIA SAINS (MATA PELAJARAN KIMIA)

S STRENGTH (KEKUATAN)
S1 100% guru adalah terlatih
S2 Guru mengajar mengikut opsyen
S3 Bilik darjah dan kemudahan asas mencukupi
S4 Murid-murid tinggal berhampiran dengan sekolah

O OPPORTUNITIES (PELUANG)
O1 Sokongan daripada PIBG
O2 Sekolah satu sesi

W WEAKNESS (KELEMAHAN)
W1 - Tiada guru berpengalaman mengajar lebih dari 5 tahun
W2 - Penguasaan kemahiran asas murid berada pada tahap
minimum
W3- Tiada guru pemeriksa kertas Kimia SPM

T THREAT (CABARAN)
T1 Kehadiran ibu bapa dalam program sekolah
kurang memuaskan
T2 Ibu bapa kurang memantau kerja sekolah anak-anak
T3 - Ramai pelajar bekerja untuk membantu keluarga

STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS

DALAMAN

LUARAN

PELUANG (O)
O1 Sokongan daripada PIBG
O2 Sekolah satu sesi

CABARAN (T)
T1 - Kehadiran ibu bapa dalam program
sekolah kurang memuaskan
T2 - Ibu bapa kurang mementau kerja
sekolah anak-anak
T3 - Ramai pelajar bekerja untuk membantu
keluarga

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

S1 100% guru adalah terlatih


S2 Guru mengajar mengikut opsyen
S3 Bilik darjah dan kemudahan asas
mencukupi
S4 Murid-murid tinggal berhampiran dengan
sekolah

W1 - Tiada guru berpengalaman


mengajar lebih dari 5 tahun
W2 - Penguasaan kemahiran asas murid
berada pada tahap minimum
W3 - Tiada guru pemeriksa kertas Kimia SPM

W-O
W2 + O1

S-O
S1+S2 + O2
Meningkatkan tahap profesionalisme guru melalui
LDP dan program Kolaboratif

Meningkatkan prestasi murid dengan


mengadakan program pemulihan melalui
pembiayaan PIBG dan NGO

S-T

W-T

S1+S4 + T2

W1+W3 +T3

Meningkatkan pencapaian akademik murid


melalui PROGRAM SOKONGAN bagi
memperkukuh P d P di dalam bilik darjah

Meningkatkan keupayaan pengajaran dan


pembelajaran guru melalui penggunaan Modul
Pengajaran dan Bahan Bantu Belajar.

PERINGKAT BIDANG KURIKULUM / AKADEMIK

PERINGKAT PANITIA KURIKULUM / AKADEMIK

OBJEKTIF

KPI
T OV

Meningkatkan
pencapaian SPM dari
segi kualiti

Meningkatkan
pencapaian SPM dari
segi kuantiti

Meningkatkan
pencapaian SPM dari
segi kualiti

Strategi

SASARAN (SPM)
(2014-2016)

Peratus
pencapaian
gred A
dalam
Kimia SPM
Peratus
lulus Kimia
dalam SPM
Gred Purata
(GPS)
Kimia SPM

3.20

60.00

5.00

T 14

5.00

64.00

4.95

T 15

8.00

64.15

4.90

T 16

(C/TOWS
matriks)

10.00

Strategi
ST1
ST2
ST3
ST4

65.00

Strategi
ST1
ST2
ST3
ST4

4.80

Strategi
ST1
ST2
ST3
ST4

Pelan Taktikal
(PT)

SASARAN
(Kimia)
T OV

13.0

100.0

5.65

T 14

13.5

100.0

5.15

T 15

14.0

100.0

4.65

T 16

14.5

100.0

4.15

ST1 PT1,PT2,PT3
ST2 PT4
ST3 PT6
ST4 PT8

ST1 PT1.PT2,PT3
ST2 PT4
ST3 PT5
ST4 PT7

ST1 PT1,PT2,PT3
ST2 PT4
ST3 PT5,PT6
ST4 PT7,PT8

PERANCANGAN DI PERINGKAT PANITIA SAINS ( KIMIA )

STRATEGI 1 : Meningkatkan
STRATEGI 2 : Meningkatkan
PIBG dan NGO
STRATEGI 3 : Meningkatkan
P&P di dalam bilik darjah
STRATEGI 4 : Meningkatkan
Bahan Bantu Belajar

tahap professional guru melalui LDP dan Program Kolaboratif


prestasi akademik murid melalui program pemulihan dengan sokongan agensi luar,
pencapaian akademik melalui program sokongan sebagai pengukuhan pelaksanaan
keupayaan P&P guru di dalam kelas melalui penggunaan Modul Pengajaran dan

PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN KURIKULUM / AKADEMIK ( KIMIA)


ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

Pencapaian akademik dari segi kuantiti dan kualiti masih rendah


berbanding dengan tahap pencapaian purata peringkat negeri.

Meningkatkan prestasi akademik pelajar ke tahap cemerlang sebagai mana


kehendak visi JPN.
OBJEKTIF
1. Meningkatkan pencapaian PMR & SPM dari segi kualiti.
2. Meningkatkan pencapaian PMR & SPM dari segi kuantiti.

PERINGKAT BIDANG KURIKULUM / AKADEMIK

PERINGKAT PANITIA KURIKULUM / AKADEMIK

SASARAN (SPM)
(2011-2014)

KPI

TOV

Peratus pencapaian semua


A Kimia dalam SPM

3.20

T14

5.00

T15

8.00

T16

10.00

SASARAN
(Mata Pelajaran Kimia )

Strategi (C/TOWS
Matriks)

TOV
Strategi
ST1
ST2
ST3

13.0

T14

13.5

T15

14.0

T16

Pelan Taktikal
(PT)

14.5

ST1 PT1,PT2,PT3
ST2 PT4
ST3 PT6
ST4 PT8

100.0

ST1 PT1.PT2,PT3
ST2 PT4
ST3 PT5
ST4 PT7

ST4

Peratus lulus mata pelajaran


Kimia dalam SPM

60.00

64.00

64.15

65.00

Strategi
ST1
ST2
ST3

100.0

100.0

100.0

ST4

Gred Purata (GPS) Kimia


dalam SPM

5.00

4.95

4.90

4.80

Strategi
ST1
ST2
ST3

5.65

5.15

4.65

ST4

HUBUNGAN ANTARA ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN DAN STRATEGI

4.15

ST1 PT1,PT2,PT3
ST2 PT4
ST3 PT5,PT6
ST4 PT7,PT8

BIDANG

Pengurusan
kurikulum/
Akademik

ISU-ISU
STRATEGIK

Pencapaian
akademik dari segi
kuantiti dan kualiti
masih rendah
berbanding
dengan tahap
pencapaian purata
peringkat negeri

MATLAMAT
STRATEGIK

Meningkatkan
prestasi
akademik pelajar
ke tahap
cemerlang
sebagai mana
kehendak visi
JPN

OBJEKTIF

Meningkatkan
Pencapaian
SPM dari segi
Kualiti.

Peratus
pencapaian
semua A
dalam SPM

STRATEGI (Initiatives)

SASARAN

KPI

TOV

2014

3.20

5.00

2015

8.00

2016

10.0

ST1

Meningkatkan tahap
professional guru
melalui LDP dan
Program Kolaboratif
ST2

Meningkatkan
Pencapaian
SPM dari segi
kuantiti.

Peratus lulus
semua mata
pelajaran
dalam SPM

60.0

64.0

64.2

65.0

Meningkatkan prestasi
akademik murid
melalui program
pemulihan dengan
sokongan agensi luar,
PIBG dan NGO
ST3

Gred Purata
(GPS) SPM

5.00

4.95

4.90

4.80

Meningkatkan
pencapaian akademik
melalui program
sokongan sebagai
pengukuhan
pelaksanaan P&P di
dalam bilik darjah
ST4

Meningkatkan
keupayaan P&P guru di
dalam kelas melalui
penggunaan Modul
Pengajaran dan Bahan
Bantu Belajar

STRATEGI 1 : Meningkatkan tahap professional guru melalui LDP dan Program Kolaboratif

BI
L

PELAN TAKTIKAL (PT)


STRATEGI 1

Bimbingan dan
pemantauan (P&P
dan Hasil Kerja
Bertulis Pelajar)

T/JAWAB

TEMPOH

- Guru Kanan
- Ketua Panitia

Januari- Ogos

KOS/
SUMBER

OUTPUT/HASIL

Guru Kimia
dipantau dan
dibimbing

KPI

- kekerapan
pemantauan

PELAN
KONTIGENSI

CATATAN
/ STATUS

Pengajaran
Sebaya

Semua kerja
bertulis murid
disemak

STRATEGI 2 : Meningkatkan prestasi akademik murid melalui program pemulihan dengan sokongan
agensi luar, PIBG dan NGO

BI
L

PELAN TAKTIKAL (PT)


STRATEGI 2

T/JAWAB

Program Easy Chem

- Guru Kanan
- Ketua Panitia

TEMPOH

Mac - April

KOS/
SUMBER

RM500

OUTPUT/HASIL

KPI

32 orang murid
Ting 5 dan Ting
4

Peratus mendapat
D sehingga Ameningkat

PELAN
KONTIGENSI

- Bengkel
kemahiran
Belajar

CATATAN
/ STATUS

STRATEGI 3 : Meningkatkan pencapaian akademik melalui program sokongan sebagai pengukuhan


pelaksanaan P&P di dalam bilik darjah
BI
L

PELAN TAKTIKAL (PT)


STRATEGI 3

Program Speed Up
Jom Menjawab

T/JAWAB

- Pengetua
- Guru Kanan
- Ketua
Panitia
- Guru Mata
Pelajaran

TEMPOH

KOS/
SUMBER

OUTPUT/HASIL

KPI

PELAN
KONTIGENSI

Jan - Oktober

RM 100

Semua pelajar
tingkatan 5
Sains dapat
memahirkan diri
menjawab
soalan lazim
SPM

Peratus lulus dan


peratus gred A
dalam Kimia SPM
meningkat

Koleksi
soalan SPM
yang lepas

32 orang murid
Ting 5

Peratus murid
mendapat A+
hingga D
meningkat.

Soalan-soalan
latihan topikal
hujung
minggu dan
cuti sekolah

Kelas Tambahan

-Guru Mata
Pelajaran

Mac Okt

Program Skor A

-Guru Mata
Pelajaran

Hari Isnin
setiap 2
minggu
(Sept Okt)

RM50.00

10 orang murid
Ting 5

Peningkatan
bilangan murid
yang mendapat A.

Jika guru
berkenaan
tiada di
sekolah pada
hari tersebut
akan diganti
pada hari
lain.

Program Harapan

-Guru Mata
Pelajaran

Hari Isnin
setiap 2
minggu,
(Sept- Okt)

RM50.00

22 orang murid
Ting 5

Peratus lulus
100% dan
peningkatan
dalam bilangan
mendapat D

Jika guru
berkenaan
tiada di
sekolah pada
hari tersebut
akan diganti
pada hari lain.

CATATAN
/ STATUS

Program Teknik
Menjawab Soalan

Penceramah
jemputan

Mac April
(Fasa 1)
Jun Julai
(Fasa 2)

RM 300.00

32 orang murid
Ting 5

Peratus lulus
100% dan peratus
gred A meningkat.

Koleksi
soalan
peperiksaan
dan skema
jawapan

STRATEGI 4 : Meningkatkan keupayaan P&P guru di dalam kelas melalui penggunaan Modul Pengajaran
dan Bahan Bantu Belajar
BI
L

PELAN TAKTIKAL (PT)


STRATEGI 4

Program Perfect
Score ( Modul P&P/
Latihan berformat)

T/JAWAB

-Guru Mata
Pelajaran

TEMPOH

Feb - Okt

KOS/
SUMBER

RM100.00

OUTPUT/HASIL

32 orang murid
Ting 5

KPI

100% lulus dan


peratus gred A
meningkat

PELAN KONTIGENSI

Jika guru subjek


tiada di sekolah,
akan diganti oleh
guru relief dengan
mengguna bahan
yang telah
disediakan oleh
guru subjek
tersebut.

CATATAN
/ STATUS

PELAN OPERASI 3 (KETUA PANITIA & GURU KIMIA)


Nama Projek
: Program Speed Up Gear Up
Matlamat
: Meningkatkan prestasi akademik murid ke tahap cemerlang sebagai mana kehendak visi JPN.
Objektif
: (i) Mengekalkan peratus lulus 100%
(ii) Meningkatkan peratus murid mendapat A
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan
: Sepanjang tahun semasa sesi pengajaran dan pembelajaran
Kumpulan Sasaran
: Murid-murid tingkatan 5 Sains
LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

Mesyuarat Kerja
Tetapkan tarikh
Bincang kos / sumber
Penentuan guru
Bentang kertas kerja
Agihan tugas
Hal-hal lain
Penyediaan Bahan

Pelaksanaan
Penggunaan latih-tubi soalan lazim

GKMP Matematik &


Sains.
Ketua Panitia Sains
Ahli panitia

TEMPOH
1 hari

Guru Kanan boleh


mempengerusikan
mesyuarat sekiranya
Ketua Panitia tiada

Pn Nur Suriani
Abdullah
Pn Nur Suriani
Abdullah

Sepanjang
tahun
Sepanjang
tahun

Pn Nur Suriani
Abdullah

Sepanjang
tahun

peperiksaan Kimia SPM setiap kali sesi


pengajaran dan pembelajaran 1 masa
Penilaian Dan Pelaporan KPI
Hasil kerja pelajar dalam latihan yang

diberi
Pencapaian pelajar dalam peperiksaan

PELAN OPERASI 5 (KETUA PANITIA & GURU KIMIA)

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

Nama Projek
Matlamat
Objektif
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
LANGKAH

: Program Skor A
: Meningkatkan prestasi akademik murid ke tahap cemerlang sebagai mana kehendak visi JPN.
: (i) Meningkatkan peratus A dari 13% kepada 15%
: Isnin setiap 2 minggu (Sept-Okt) 2.00 3.00 petang
: 10 orang murid yang berpotensi mendapat A
PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

Mesyuarat Kerja
Tetapkan tarikh
Bincang kos
Hal-hal lain

Penyediaan Jadual dan Bahan

Pelaksanaan
Kelas tambahan selepas sekolah untuk
pelajar yang berpotensi mendapat A
berdasarkan peperiksaan pertengahan
tahun.
Kehadiran dan disiplin murid
Penilaian Dan Pelaporan KPI
Kehadiran
Hasil kerja murid dalam lembaran kerja
yang diedarkan.

GKMP Matematik &


Sains.
Ketua Panitia Sains
Guru Kimia

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

1 hari
Guru Kanan boleh
mempengerusikan
mesyuarat sekiranya
Ketua Panitia tiada

PELAN OPERASI 6 (KETUA PANITIA & GURU KIMIA)


Nama Projek
: Program Harapan

Pn Nur Suriani
Abdullah
Pn Nur Suriani
Abdullah

Sept - Okt

Pn Nur Suriani
Abdullah

Sept - Okt

Sept - Okt

Matlamat
Objektif
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
LANGKAH

: Meningkatkan prestasi akademik murid ke tahap cemerlang sebagai mana kehendak visi JPN.
(i) Mengekalkan peratus lulus 100%
(ii) Meningkatkan peratus murid mendapat E dan D
: Hari Isnin, 2 minggu sekali Sept Okt (2.00 3.00 petang)
: Murid yang lemah
PROSES KERJA

Mesyuarat Kerja
Tetapkan tarikh
Bincang kos / sumber
Hal-hal lain

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

1 hari

GKMP Matematik &


Sains.
Ketua Panitia Sains
Guru Kimia

Guru Kanan boleh


mempengerusikan
mesyuarat sekiranya
Ketua Panitia tiada

Penyediaan Jadual dan Bahan

Pn Nur Suriani
Abdullah
Pn Nur Suriani
Abdullah

Pelaksanaan
Kelas tambahan selepas sekolah untuk
- murid-murid yang gagal tetapi berpotensi
lulus.
- murid-murid yang telah lulus tetapi gred
oleh dipertingkatkan lagi.
Kehadiran dan disiplin murid
Murid-murid dikategorikan berdasarikan
Peperiksaan Pertengahan Tahun.
Penilaian Dan
Pn Nur Suriani
Pelaporan KPI
Abdullah
Kehadiran
Hasil kerja murid
4
dalam lembaran
kerja yang
diedarkan.

PELAN OPERASI 8 (KETUA PANITIA & GURU KIMIA)


Nama Projek
: Perfect Score (Latihan berformat)

Sept - Okt
Sept Okt

Sept - Okt

Matlamat
Objektif
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran

LANGKAH

: Meningkatkan prestasi akademik murid ke tahap cemerlang sebagai mana kehendak visi JPN.
(i) Mengekalkan peratus lulus 100%
: Februari - Oktober
: Semua murid Ting 5 Sains

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

Mesyuarat Kerja
Tetapkan tarikh
Bincang kos / sumber
Lantik AJK
Agihan tugas
Hal-hal lain

Penyediaan Bahan

Pelaksanaan
Latih tubi berformat peperiksaan
Pelajar halus berfokus kepada
soalan tertentu sahaja bagi Kertas 1
dan 2
Pelajar sederhana berfokus kepada
Kertas 1 dan Kertas 2 (Bahagian A)
dan Kertas 3
Pelajar cemerlang mencuba semua
soalan dalam kertas 1, 2 dan 3
Kehadiran dan disiplin murid
Penilaian Dan Pelaporan KPI
Kehadiran
Latihan yang diberikan semasa P&P dan
kerja rumah

GKMP Matematik &


Sains.
Ketua Panitia Sains
Guru Kimia

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

1 hari
Guru Kanan boleh
mempengerusikan
mesyuarat sekiranya
Ketua Panitia tiada

Pn Nur Suriani
Abdullah
Pn Nur Suriani
Abdullah

Feb - Okt

Pn Nur Suriani
Abdullah

Feb - Okt

Feb - Okt

PELAN OPERASI 4 (KETUA PANITIA & GURU KIMIA)


Nama Projek
: Kelas Tambahan
Matlamat
: Meningkatkan prestasi akademik murid ke tahap cemerlang sebagai mana kehendak visi JPN.
Objektif
(i) Mengekalkan peratus lulus 100%
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan
: Mac - Oktober
Kumpulan Sasaran
: Semua murid Ting 5 Sains

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

Mesyuarat Kerja
Tetapkan tarikh
Bincang kos / sumber
Hal-hal lain

Penyediaan Bahan

Pelaksanaan
Kelas diadakan pada hari Sabtu mengikut
kesesuaian masa atau selepas waktu
persekolahan.
Kehadiran dan disiplin murid
Penilaian Dan Pelaporan KPI
Kehadiran
Latihan yang diberikan semasa P&P dan
kerja rumah

GKMP Matematik &


Sains.
Ketua Panitia Sains
Guru Kimia

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

1 hari
Guru Kanan boleh
mempengerusikan
mesyuarat sekiranya
Ketua Panitia tiada

PELAN OPERASI 7 (KETUA PANITIA & GURU KIMIA)


Nama Projek
: Teknik menjawab

Pn Nur Suriani
Abdullah
Pn Nur Suriani
Abdullah

Pn Nur Suriani
Abdullah

Mac - Okt
Mac - Okt

Mac - Okt

Matlamat
Objektif

: Meningkatkan prestasi akademik murid ke tahap cemerlang sebagai mana kehendak visi JPN.
(i) Mengekalkan peratus lulus 100%
(ii) Meningkatkan peratus murid mendapat A
(iii) Meningkatkan peratus murid mendapat B sehingga D
: Mac April (Fasa1)
Jun Julai (Fasa 2)
: Semua murid Ting 5 Sains

Tarikh/Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

Mesyuarat Kerja
Tetapkan tarikh
Bincang kos / sumber
Hal-hal lain

Penyediaan Bahan

GKMP Matematik &


Sains.
Ketua Panitia Sains
Guru Kimia

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

1 hari
Guru Kanan boleh
mempengerusikan
mesyuarat sekiranya
Ketua Panitia tiada

Pelaksanaan
Seminar diadakan mengikut jadual yang
ditentukan oleh GKMP
Kehadiran dan disiplin murid
Penilaian Dan Pelaporan KPI
Kehadiran
Latihan yang diberikan semasa P&P dan
kerja rumah
Keputusan ujian atau peperiksaan

PELAN OPERASI 2 (KETUA PANITIA & GURU KIMIA)


Nama Projek
: Easy Chem

Pn Nur Suriani
Abdullah
Penceramah
jemputan
Pn Nur Suriani
Abdullah

Pn Nur Suriani
Abdullah

Mac April
(Fasa 1)
Jun Julai
(Fasa 2))
Mac - April
(Fasa 1)
Jun Julai
(Fasa 2)
Mac - Julai

Matlamat
Objektif

: Meningkatkan prestasi akademik murid ke tahap cemerlang sebagai mana kehendak visi JPN.
(i) Mengekalkan peratus lulus 100%
(ii) Meningkatkan peratus murid mendapat A
(iii) Meningkatkan peratus murid mendapat E dan D
: Mac April
: Semua murid Ting 5 Sains dan 4 Sains

Tarikh/Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

Mesyuarat Kerja
Tetapkan tarikh
Bincang kos / sumber
Hal-hal lain

Penyediaan Bahan

GKMP Matematik &


Sains.
Ketua Panitia Sains
Guru Kimia

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

1 hari
Guru Kanan boleh
mempengrusikan
mesyuarat sekiranya
Ketua Panitia tiada

Pelaksanaan
Ceramah diadakan mengikut jadual yang
ditentukan oleh GKMP
Kehadiran dan disiplin murid
Penilaian Dan Pelaporan KPI
Kehadiran
Latihan yang diberikan semasa P&P dan
kerja rumah
Keputusan ujian atau peperiksaan

PELAN OPERASI 1 (KETUA PANITIA & GURU KIMIA)

Pn Nur Suriani
Abdullah
Penceramah
jemputan
Pn Nur Suriani
Abdullah

Mac April

Pn Nur Suriani
Abdullah

Mac - April

Mac - April

Nama Projek
Matlamat
Objektif

: Bimbingan dan Pemantauan (P&P dan hasil kerja pelajar)


: Meningkatkan prestasi akademik murid ke tahap cemerlang sebagai mana kehendak visi JPN.
(i) Mengekalkan peratus lulus 100%
(ii) Meningkatkan peratus murid mendapat A
(iii) Meningkatkan peratus murid mendapat E dan D
: Jan - Ogos
: Semua murid Ting 5 Sains

Tarikh/Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

Mesyuarat Kerja
Tetapkan tarikh
Bincang kos / sumber
Hal-hal lain

Penyediaan Bahan

Pelaksanaan
Guru dicerap semasa P & P
Hasil kerja pelajar seperti kerja rumah
disemak
Kehadiran dan disiplin murid
Penilaian Dan Pelaporan KPI
Kehadiran
Latihan yang diberikan semasa P&P dan
kerja rumah

Pengetua
Penolong
KananTadbir
GKMP Matematik &
Sains.

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

1 hari

Pn Nur Suriani
Abdullah
Pn Nur Suriani
Abdullah

Jan - Ogos

Pn Nur Suriani
Abdullah

Jan - Ogos

Jan - Ogos

INSTRUMEN PEMANTAUAN PELAN OPERASI


(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)
KEKANGAN

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)
PEMANTAUAN

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)


PENILAIAN

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk
meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
PENAMBAHBAIKAN

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai
:
Tarikh
:
Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2015 (Direkodkan selepas selesai aktiviti 2015)

Bidang/Unit*: _________________________

Bil

Program

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

Penilaian Keberkesanan
Program

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai
:
Tarikh
:

SMK SERI MULIA KUALA LUMPUR


PANITIA SAINS (KIMIA)

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

RINGKASAN AKTIVITI PANITIA SAINS (KIMIA) TAHUN 2015


Bil
1.

Aktiviti
Program Easy Chem

2.

4.

Program Perfect Score ((Modul P&P/


Latihan berformat)
Bimbingan dan Pemantauan (P&P dan
Hasil Kerja Bertulis Pelajar)
Program Speed Up Gear Up

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

5.

Program teknik menjawab soalan

6.

Program Harapan

7.

Program Skor A

8.

Kelas Tambahan

3.

Jan

Nov

Dis

SMK SERI MULIA

PELAN TAKTIKAL
&
PELAN OPERASI
KIMIA
2017

2017

2017
2017
2017
2017

2017

2017

2017

2017
2017
2017
2017

2017

2017

2017

2017

2017