Anda di halaman 1dari 5

ASMAUL

HUSNA

1. AR-ROHMAN

= YANG MAHA PENGASIH

2. AR-ROHIM

= YANG MAHA PENYAYANG

3. AL-MALIK

= YANG MERAJAI

4. AL-QUDDUS

= YANG MAHA SUCI

5. AS-SALAM

= YANG MEMBERI KESELAMATAN

6. AL-MUMIN
7. AL-MUHAIMIN
8. AL-AZIIZU
9. AL-JABBAARU
10. AL-MUTAKABBIRU

= YANG MEMBERI KEAMANAN


= YANG MEMELIHARA
= YANG MAHA MULIA
= YANG MAHA PERKASA
= YANG MEMPUNYAI KEBESARAN

11. AL-KHALIQ

= YANG MENCIPTAKAN

12. AL-BAARIU

= YANG MENGADAKAN

13. AL-MUSHAWWIRU

= YANG MEMBERI BENTUK

14. AL-GOFFAARU

= YANG MAHA PENGAMPUN

15. AL-QAHHAARU

= YANG MAHA MEMAKSA

16. AL-WAHAB

= YANG MAHA PEMBERI

17. AR-ROZZAAQ

= YANG MAHA PEMBERI REJEKI

18. AL-FATTAAHU
19. AL-ALIIM

= PEMBUKA PINTU RAHMAT


= YANG MAHA MENGETAHUI

20. AL-QAABIDHU

= YANG MENYEMPITKAN REJEKI

21. AL-BAASITHU

= YANG MELAPANGKAN REJEKI

22. AL-KHAAFIDHU

= YANG MERENDAHKAN DERAJAT

23. AR-RAAFIU

= YANG MENINGGIKAN DERAJAT

24. AL-MUIZZU

= YANG MEMULIAKAN

25. AL-MUDZILLU

= YANG MENGHINAKAN

26. AS-SAMIIU

= YANG MAHA MENDENGAR

27. AL-BASHIIRU

= YANG MAHA MELIHAT

28. AL-HAKAMU

YANG MAHA MENGHUKUMI

29. AL-ADLU

YANG MAHA ADIL

30. AL-LATIFHU

YANG MAHA HALUS

31. AL-KHABIIRU

YANG MAHA WASPADA

32. AL-HALIIMU

YANG MAHA PENYANTUN

33. AL-AZHIIMU

YANG MAHA AGUNG

34. AL-GAFUURU

YANG MAHA PENGAMPUN

35. ASY-SYAKUURU

YANG BERTERIMA KASIH

36. AL-ALIYYU

YANG MAHA TINGGI

37. AL-KABIIRU

YANG MAHA BESAR

38. AL-HAFIIZHU

YANG MAHA MEMELIHARA

39. AL-MUQIITU

YANG MEMBERI MAKAN

40. AL-HASIIBU

YANG MAHA MENGHITUNG

41. AL-ZALIILU

YANG MEMPUNYAI KEBESARAN

42. AL-KARIIMU

YANG MAHA MULIA

43. AR-ROQIIBU

YANG MENGAWASI

44. AL-MUJIIBU

YANG MENGABULKAN

45. AL-WAASIU

YANG MAHA LUAS

46. AL-HAKIIMU

YANG MAHA BIJAKSANA

47. AL-WADUUDU

YANG MENGASIHI

48. AL-MAJIIDU

YANG MULIA

49. AL-BAAITSU

50. ASY-SYAHIIDU

YANG MENYAKSIKAN

51. AL-HAAQQU

YANG MAHA BENAR

52. AL-WAAKIILU

YANG MAHA MENGURUSI

53. AL-QAWIYYU

YANG MAHA KUAT

54. AL-MATIINU

YANG MAHA KOKOH

55. AL-WALIYYU

YANG MELINDUNGI

56. AL-HAMIIDU

YANG MAHA TERPUJI

57. AL-MUHSHIY

YANG MENGHITUNG

58. AL-MUBDIU

YANG MEMULAI

59. AL-MUIIDU

YANG MENGEMBALIKAN

60. AL-MUHYII

YANG MENGHIDUPKAN

61. AL-MUMIITU

62. AL-HAYYU
63. AL-QAAYYUUMU

=
=

YANG MEMBANGKITKAN

YANG MEMATIKAN
YANG MAHA HIDUP
YANG BERDIRI SENDIRI

64. AL-WAAJIDU

YANG MENEMUKAN

65. AL-MAAJIDU

YANG MEMPUNYAI KEMULIAAN

66. AL-WAAHIDU

YANG MAHA ESA

67. AL-AHADU
68. ASH-SHAMADU
69. AL-QAADIRU

=
=
=

YANG MAHA TUNGGAL


YANG MENJADI TEMPAT MEMINTA
YANG MAHA KUASA

70. AL-MUQTADIRU

YANG SANGAT BERKUASA

71. AL-MUQADDIMU

YANG MENDAHULUI

72. AL-MUAKHKHIRU

YANG MENGAKHIRI

73. AL-AWWALU

YANG AWWAL

74. AL-AKKHIRU

YANG AKHIR

75. AZH-ZHAAHIRU

YANG ZHAHIR KEKUASAAN-NYA

76. AL-BAATHINU

YANG TAK KELIHATAN DZATNYA

77. AL-WAALY

YANG MENGUASAI

78. AL-MUTAAALY

79. AL-BARRU

YANG MAHA TINGGI

YANG MAHA BERBUAT BAIK

80. AT-TAWWAABU

YANG MAHA MENERIMA TAUBAT

81. AL-MUNTAQIMU

YANG MEMBERI SIKSAAN

82. AL-AFUWWU

YANG MAHA PEMAAF

83. AR-RAUUFU

YANG MAHA BELAS KASIHAN

84. MAALIKULMULKI

YANG MEMILIKI KERAJAAN

85. DZUL JALAALI WAL-IKRAM =


KEMULIAAN

YANG MEMPUNYAI KEAGUNGAN DAN

86. AL-MUQSITHU

YANG MAHA ADIL

87. AL-JAAMIU

YANG MENGUMPULKAN

88. AL-GHANIYYU

YANG MAHA KAYA

89. AL-MUGHNII

YANG MEMBERI KEKAYAAN

90. AL-MAANIU

YANG MEMPERTAHANKAN

91. ADH-DHAARRU

YANG MEMBUAT BAHAYA

92. AN-NAAFIU

YANG MEMBERI MANFAAT

93. AN-NUURU

YANG MENJADIKAN CAHAYA

94. AL-HADII

YANG MEMBERI PETUNJUK

95. AL-BADIIU

YANG MENCIPTAKAN

96. AL-BAAQI

YANG MAHA KEKAL

97. AL-WAARITSU

YANG MAHA MEWARISI

98. AR-RASYIIDU

YANG MAHA PANDAI

99. ASH-SHABUURU

YANG MAHA PENYABAR