Anda di halaman 1dari 2

Keterangan hadits ke 2

Seorang laki-laki datang kepada Rosululloh SAW,


Ciri laki laki tersebut adalah : pakaiannya sangat putih
: rambutnya sangat hitam
: tidak ada bekas bepergian
Laki laki tersebut bertanya kepada Rosululloh tentang
beberapa hal yaitu :
1. Islam
Rosululloh menjawab : Islam adalah :
i-Engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Alloh
dan Nabi Muhammad utusan Alloh
ii-menegakkan solat
iii- Membayar zakat
iv- Puasa Romadlon
v- Haji bila mampu.
Laki laki tersebut berkata : Anda benar,maka para sahabat
heran,karena ada orang yang bertanya setelah dijawab malah
membenarkan yang menjawab.
2.Iman
Rosululloh menjawab :
Engkau percaya/beriman kepada :
iAlloh
iiMalaikat
iiiKitab kitab Alloh
ivRosul rosul Alloh
vHari ahir /Kiamat
viTaqdir,baik maupun buruk
2. Ihsan
Rosululloh menjawab , ihsan adalah : Menyembah/beribadah
kepada Alloh seakan akan engkau melihatNya,apabila tidak
melihatnNya maka sesungguhnya Alloh melihat kamu.
3.Kiamat
Rosululloh menjawab : orang yang ditanya tidak lebih mengerti
daripada orang yang bertanya.Kemudian Rojul tadi bertanya
,apakah tanda tanda dekatnya hari kiamat,Rosululloh
menjawab :

i-

ii-

Apabila seorang budak perempuan melahirkan


majikannya
( Anak memperlakukan orang tuanya seperti
pembantunya/banyak anak yang berani durhaka kepada
orang tuanya )
Apabila orang bertelanjang kaki dan dada,menggembala
kambing dan miskin berlomba lomba mendirikan
rumah/bangunan bertingkat/megah.
( Orang mendirikan bangunan yang tinggi/megah dengan
tujuan untuk menyombongkan diri )
Rojul tadi ternyata adalah jelmaan dari Malaikat Jibril
yang datang untuk mengajarkan Agama Islam kepada
kaum muslimin .
Materi untuk UTS adalah hadits ke 1 dan ke 2,pelajarilah
dengan baik dan seksama