Anda di halaman 1dari 1

ALIRAN KERJA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DI BILIK DARJAH

Masuk ke kelas tepat pada waktu

Jika pengajaran dalam makmal atau bengkel, pastikan murid beratur di luar
makmal dan bengkel
1. Pastikan semua murid berdiri sebelum ucapan
salam
2. Murid menadah tangan dan membaca doa

Pemantapan disiplin murid dan penghayatan nilai murni

Memastikan kebersihan lantai, cermin nako, kipas, siling, dinding, papan


kenyataan, sudut mata pelajaran, JK bilik darjah, jadual waktu, giliran
bertugas, langsir digantung dengan kemas, dan kebersihan diri murid

1. Program 2 minit bersih


2. Arahkan murid membersih kelas jika
kebersihan tidak memuaskan
3. Arahkan murid duduk setelah puas hati
dengan kebersihan

Peranan:
a. Kaunselor menetapkan tema dan panduan motivasi
b. PK HEM, guru disiplin dan guru kelas isu disiplin dan kebajikan
Program 2 minit kebajikan / disiplin / motivasi
murid (berubah mengikut keperluan semasa)

1.
2.
3.

Set Induksi

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Pemulihan
Penilaian

Pengukuhan
Penutup
Rumusan P & P, peringatan
pelajaran akan datang. Pastikan
murid berdiri tegak sebelum ucapan
terima kasih dan keluar tepat pada
masanya

Menggunakan pengetahuan sedia ada, pengalaman harian atau kaedah


yang menarik perhatian murid
Aktiviti berpusatkan murid
Guru sebagai pemudah cara
Kepelbagaian Kaedah P & P
a. Perbincangan
b. Inkuiri Penemuan
c. Main Peranan
d. Simulasi
e. Pembelajaran Masteri
f. Pembelajaran Koperatif

g.
h.
i.
j.
k.
l.

Akhbar Dalam Darjah (ADD)


Eksperimen
Tunjuk Cara
Kajian Kes
CAL
dan lain-lain

Penilaian secara berterusan, sepanjang masa P & P sama ada secara lisan,
bertulis atau pemerhatian.
Mengesan kelemahan murid.
Pemulihan dibuat serta merta

Sektor Jaminan Kualiti, JPN Kelantan