Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

18/1/2016

Hari

ISNIN

Kelas

5A3

Masa

0705-0825 (80 MINIT)

TEMA

Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme sehingga Perang Dunia Ke-2

TAJUK

Nasionalisme di Asia Tenggara


Perkembangan nasionalisme (Filipina, Indonesia, Indochina)

0BJEKTIF Pada akhir P&P, Murid dapat:


Menyenaraikan secara bertulis tentang tokoh-tokoh nasionalis di Asia Tenggara
dengan betul.
Membincangkan secara bertulis tentang perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara
dengan betul.
AKTIVITI

Membina peta minda, pengurusan grafik

ABM

LCD, Slide Power Point

KONSEP

Nasionalisme, Nasionalis, Gerakan Islah

NILAI

Mempertahankan Kedaulatan Negara:

KBAT

Sedia berkorban untuk mempertahankan negara dan bangsa

1. Bagaimanakah bentuk gerakan nasionalisme di Asia Tenggara pada tahap pertama?


(4m)
2. Andaikan rakyat di Asia Tenggara tidak mempunyai semangat nasionalisme, apakah
yang terjadi kepada negara negara tersebut pada hari ini? (6m)

REFLEKSI
GURU
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3


Tarikh

18/1/2016

Hari

ISNIN

Kelas

5S3

Masa

0825-0905 (40 MINIT)

TEMA

Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme sehingga Perang Dunia Ke-2

TAJUK

Nasionalisme di Asia Tenggara


Perkembangan nasionalisme (Indochina, Burma, Thailand)

0BJEKTIF Pada akhir P&P, Murid dapat:


Membincangkan secara bertulis tentang perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara
dengan betul.
AKTIVITI

Membina peta minda, pengurusan grafik

ABM

LCD, Slide Power Point

KONSEP

Nasionalisme, Nasionalis, Gerakan Islah

NILAI

Mempertahankan Kedaulatan Negara:

LATIHAN
& KBAT

Sedia berkorban untuk mempertahankan negara dan bangsa

1. Terangkan perkembangan nasionalisme di Indochina, Burma dan Thailand. (10m)


Negara
Nasioalisme tahap 1
Nasionalisme tahap 2
Indochina
Burma
Thailand
2. Sekiranya anda merupakan menteri Pelajaran, bagaimnakah anda memastikan
semangat nasionalisme dipupuk di kalangan pelajar? (6m)

REFLEKSI
GURU
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

18/1/2016

Hari

Isnin

Kelas

1B

Masa

0945-1025 (40 MINIT)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3


TEMA

Sejarah dan Kita

TAJUK

Kemahiran Sejarah
Kaedah Pengkajian Sejarah

0BJEKTIF Pada akhir P&P, pelajar dapat


Menyatakan secara lisan tentang kaedah pengkajian sejarah dengan tepat.
Mengelaskan kaedah pengkajian secara bertulis dengan tepat
AKTIVITI Perbincangan, kajian gambar dalam buku teks, pembinaan peta minda
ABM

Buku teks

KONSEP

Tafsiran, lisan, arkeologi, fosil, artifak, manuskrip

NILAI

Berbangga dengan warisan negara


Menghargai tinggalan sejarah

LATIHAN Soalan:
Kaedah arkeologi
arkeologi
Kaedah

Kaedah Lisan

Persamaan

Perbezaan
Kelemahan/kekuatan
Bentuk/bahan/maklumat

REFLEKSI
GURU
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

18/1/2016

Hari

Isnin

Kelas

5A2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3


Masa

1045-1205 (80 MINIT)

TEMA

Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme sehingga Perang Dunia Ke-2

TAJUK

Nasionalisme di Asia Tenggara


Perkembangan nasionalisme

0BJEKTIF Pada akhir P&P, Murid dapat:


Menyenaraikan secara bertulis tentang tokoh-tokoh nasionalis di Asia Tenggara
dengan betul.
Membincangkan secara bertulis tentang perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara
dengan betul.
AKTIVITI

Membina peta minda, pengurusan grafik

ABM

LCD, Slide Power Point

KONSEP

Nasionalisme, Nasionalis, Gerakan Islah

NILAI

Mempertahankan Kedaulatan Negara:

LATIHAN

Sedia berkorban untuk mempertahankan negara dan bangsa

1. Bagaimanakah bentuk gerakan nasionalisme di Asia Tenggara pada tahap pertama?


(4m)
2. Andaikan rakyat di Asia Tenggara tidak mempunyai semangat nasionalisme, apakah
yang terjadi kepada negara negara tersebut pada hari ini? (6m)

REFLEKSI
GURU
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

19/1/2016

Hari

SELASA

Kelas

5A2

Masa

0705-0825 (80 MINIT)

TEMA

Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme sehingga Perang Dunia Ke-2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3


TAJUK

Nasionalisme di Asia Tenggara


Perkembangan nasionalisme (Filipina, Indonesia, Indochina)

0BJEKTIF

Pada akhir P&P, Murid dapat:


Membincangkan secara bertulis tentang perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara
dengan betul.

AKTIVITI

Membina peta minda, pengurusan grafik

ABM

LCD, Slide Power Point

KONSEP

Nasionalisme, Nasionalis, Gerakan Islah

NILAI

Mempertahankan Kedaulatan Negara:

LATIHAN

Sedia berkorban untuk mempertahankan negara dan bangsa

1. Terangkan perkembangan nasionalisme di Filipina, Indonesia dan Indochina (10m)


Negara
Nasioalisme tahap 1
Nasionalisme tahap 2
Filipina
Indonesia
Indochina
2. Sekiranya anda merupakan menteri Pelajaran, bagaimnakah anda memastikan
semangat nasionalisme dipupuk di kalangan pelajar? (6m)

REFLEKSI
GURU
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

19/1/2016

Hari

SELASA

Kelas

5S3

Masa

1205-1325 (80 MINIT)

TEMA

Nasionlisme di Malaysia sehingga Perang Dunia ke-2

TAJUK

Perjuangan pemimpin setempat menentang British

0BJEKTIF

Pada akhir P&P, murid dapat:


Menyenaraikan secara lisan tentang tokoh tempatan yang menentang British dengan
tepat.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3

Menyatakan secara bertulis sebab-sebab pemimpin setempat menentang British


dengan betul
Menceritakan secara lisan tentang peristiwa perjuangan pemimpin setempat
menentang British dengan betul

AKTIVITI

Buku skrap, melabel peta, perbincangan

ABM

Slide power point, LCD

KONSEP

Pemimpin Setempat, Anti British, Maruah Bangsa, Perjuang Bangsa

NILAI

Memartabatkan perjuangan tokoh-tokoh tanah air

LATIHAN &
KBAT

1. Nyatakan sebab pemimpin tempatan menentang penjajahan British pada jadual bawah:
Negeri
Tokoh
Sebab Penentangan
Naning
Dol Said
Perak
Dato Maharaja Lela
Sarawak
Rentap
Sabah
Mat Salleh
Negeri Sembilan
Yamtuan Antah
Kelantan
Tok Janggut
2. Apakah tindakan anda bagi memastikan penjajahan kuasa barat di negara kita tidak
berulang lagi pada masa hadapan?

REFLEKSI
GURU
_________________________________________________________________________
Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

20/1/2016

Hari

Isnin

Kelas

3D

Masa

0825-0945 (80 MINIT)

TEMA

PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

TAJUK

Pemerintahan Jepun di Negara kita


Kesan Pemerintahan Jepun

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3


0BJEKTIF Pada akhir P&P, pelajar dapat
Menceritakan secara lisan tentang kekalahan Jepun dalam perang Dunia Kedua denga
tepat.
Menyatakan secara lisan/bertulis tentang kesan pendudukan Jepun di negara kita
mengikut politik, ekonomi dan Sosial dengan betul.
AKTIVITI Perbincangan kumpulan: (10 MINIT)
K.1 &2- KESAN PENDUDUKAN JEPUN DARI SEGI POLITIK
K.3&4- KESAN PENDUDUKAN JEPUN DARI SEGI EKONOMI
K.5&6- KESAN PENDUDUKAN JEPUN DARI SEGI SOSIAL
Pembentangan Kumpulan: (10 MINIT)
ABM

Buku Teks
Kad Manila, Marker Pen

KONSEP

NILAI

Keberanian dan Kecekalan mendaulatkan negara Malaysia

LATIHAN Soalan:
1. Mengapakah Koa Kunrejo ( sekolah latihan Kepimpinan) ditubuhkan oleh
pemerintah Jepun di Tanah Melayu?
2. Apakah faktor utama menyebabkan kegagalan rancangan Jepun iaitu
kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya?
3. Siapakah Kempeitai dan bagaimanakah anggota pasukan ini bertindak sehingga
menyebabkan rakyat hidup dalam kesengsaraan?
REFLEKSI
GURU
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

20/1/2016

Hari

Rabu

Kelas

3E

Masa

1005-1045 (40 MINIT)

TEMA

PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3


TAJUK

Pemerintahan Jepun di Negara kita


Pentafsiran PPPM: Band 2 dan Band 3

0BJEKTIF

Pada akhir P&P, pelajar dapat


Menerangkan dengan jelas tentang dasar pemerintahan jepun di Tanah Melayu dalam
aspek politik, ekonomi dan sosial
Menghurai dan membuat rumusan mudah berserta contoh yang sesuai kesan
pemerintahan Jepun di Tanah Melayu dalam aspek ekonomi, politik dan sosial

AKTIVITI

Ujian PPPM

ABM

Soalan edaran band 2 dan band 3

KONSEP

NILAI

LATIHAN

Ulangkaji pengukuhan

REFLEKSI
GURU
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

20/1/2016

Hari

RABU

Kelas

3B

Masa

1125-1245 (80 MINIT)

TEMA

PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3


TAJUK

Pemerintahan Jepun di Negara kita


Pentafsiran PPPM: Band 2

0BJEKTIF Pada akhir P&P, pelajar dapat


Menerangkan dengan jelas tentang dasar pemerintahan jepun di Tanah Melayu dalam
aspek politik, ekonomi dan sosial
AKTIVITI Ujian PPPM
ABM

Soalan edaran band 2

KONSEP

NILAI

LATIHAN Ulangkaji pengukuhan


REFLEKSI
GURU
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

21/1/2016

Hari

KHAMIS

Kelas

3D

Masa

0705-0745 (40 MINIT)

TEMA

PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3


TAJUK

Pemerintahan Jepun di Negara kita


Pentafsiran PPPM: Band 2 dan Band 3

0BJEKTIF

Pada akhir P&P, pelajar dapat


Menerangkan dengan jelas tentang dasar pemerintahan jepun di Tanah Melayu dalam
aspek politik, ekonomi dan sosial
Menghurai dan membuat rumusan mudah berserta contoh yang sesuai kesan
pemerintahan Jepun di Tanah Melayu dalam aspek ekonomi, politik dan sosial

AKTIVITI

Ujian PPPM

ABM

Soalan edaran band 2 dan band 3

KONSEP

NILAI

LATIHAN

Ulangkaji pengukuhan

REFLEKSI
GURU
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

21/1/2016

Hari

KHAMIS

Kelas

5A3

Masa

0825-0945 (80 MINIT)

TEMA

Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme sehingga Perang Dunia Ke-2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3


TAJUK

Nasionalisme di Asia Tenggara


Perkembangan nasionalisme (Burma, Thailand)

0BJEKTIF

Pada akhir P&P, Murid dapat:


Menyenaraikan secara bertulis tentang tokoh-tokoh nasionalis di Asia Tenggara dengan
betul.
Membincangkan secara bertulis tentang perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara
dengan betul.

AKTIVITI

Membina peta minda, pengurusan grafik

ABM

LCD, Slide Power Point

KONSEP

Nasionalisme, Nasionalis, Gerakan Islah

NILAI

Mempertahankan Kedaulatan Negara:


Sedia berkorban untuk mempertahankan negara dan bangsa

LATIHAN

1. Terangkan perkembangan nasionalisme di Filipina, Indonesia dan Indochina, Burma


dan Thailand (10m)
Negara
Nasioalisme tahap 1
Nasionalisme tahap 2
Filipina
Indonesia
Indochina
Burma
Thailand
2. Sekiranya anda merupakan menteri Pelajaran, bagaimnakah anda memastikan
semangat nasionalisme dipupuk di kalangan pelajar? (6m)

REFLEKSI
GURU
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

21/1/2016

Hari

KHAMIS

Kelas

3B

Masa

0945-1025 (40 MINIT)

TEMA

Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3


TAJUK

Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun


Keganasan 14 hari
Pentadbiran Tentera British

0BJEKTIF

Pada akhir P@P, pelajar dapat:


Menyatakan secara lisan tentang tindakan ganas oleh Bintang Tiga di Tanah Melayu
dengan tepat
Menyatakan secara lisan tujuan pembentukan Pentadbiran Tentera British di Tanah
Melayu dengan tepat
Menjelaskan secara lisan tentang kejayaan Pentadbiran Tentera British memulihkan
keamaan dengan tepat.

AKTIVITI

Bercerita, kajian buku teks

ABM

Buku teks

KONSEP

Keganasan 14 hari, Bintang Tiga, agresif, Pentadbiran Tentera British

NILAI

Hidup bersama dalam keamanan dan keharmonian.


Hormat-menghormati antara satu sama lain.

LATIHAN

Soalan:
1. Apakah keganasan yang dijalankan oleh MPAJA/ Bintang Tiga di tanah Melayu?
2. Apakah tujuan British menubuhkan Pentadbiran Tentera British di Tanah Melayu?
3. Apakah kejayaan PTB di Tanah Melayu?

REFLEKSI
GURU
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

22/1/2016

Hari

JUMAAT

Kelas

1B

Masa

0825-0945 (80 MINIT)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3


TEMA

Sejarah dan Kita

TAJUK

Kemahiran Sejarah
Pentafsiran Sejarah

0BJEKTIF Pada akhir P&P, pelajar dapat


Menyatakan secara lisan tentang sebab wujudnya perbezaan tafsiran sejarah di
kalangan sejarahwan dengan tepat
AKTIVITI Perbincangan, kajian gambar dalam buku teks, pembinaan peta minda
ABM

Buku teks

KONSEP

taksir

NILAI

Berbangga dengan sejarah negara


Melahirkan rasa bangga dan cinta akan tanah air

LATIHAN Soalan:
1. Mengapakah wujudnya perbezaan pentafsiran di kalangan sejarahwan tentang sesuatu
peristiwa sejarah? Sila berikan contoh yang sesuai.
REFLEKSI
GURU
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

22/1/2016

Hari

JUMAAT

Kelas

3E

Masa

1045-1205 (80 MINIT)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3


TEMA

Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu

TAJUK

Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun


Keganasan 14 hari
Pentadbiran Tentera British

0BJEKTIF

Pada akhir P@P, pelajar dapat:


Menyatakan secara lisan tentang tindakan ganas oleh Bintang Tiga di Tanah Melayu
dengan tepat
Menyatakan secara lisan tujuan pembentukan Pentadbiran Tentera British di Tanah
Melayu dengan tepat
Menjelaskan secara lisan tentang kejayaan Pentadbiran Tentera British memulihkan
keamaan dengan tepat.

AKTIVITI

Bercerita, kajian buku teks

ABM

Buku teks

KONSEP

Keganasan 14 hari, Bintang Tiga, agresif, Pentadbiran Tentera British

NILAI

Hidup bersama dalam keamanan dan keharmonian.


Hormat-menghormati antara satu sama lain.

LATIHAN

Soalan:
1. Apakah keganasan yang dijalankan oleh MPAJA/ Bintang Tiga di tanah Melayu?
2. Apakah tujuan British menubuhkan Pentadbiran Tentera British di Tanah Melayu?
3. Apakah kejayaan PTB di Tanah Melayu?

REFLEKSI
GURU
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________